Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж

Нүүрсний экспорт болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр, өнгөрсөн онд Монгол Улсын эдийн засаг 5.1 хувиар өссөн. Төсвийн алдагдал 2016 онд ДНБ-ий 17 хувьд хүрч байсан бол 2017 оны сүүлээр 1.9 хувь болж буураад байгаа. Дээрээс нь Монголбанк инфляцыг 2020 оныг дуустал найман хувьд хадгалж, валютын ханшийг тогтвортой байна гэж тооцсон.

 

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж

Гэвч энэ өсөлтөө хэвээр нь байлгаж, уул уурхайн түүхий эдээс хамаарах хамаарлыг бууруулахын тулд хөгжлийн урт хугацааны нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг олон улсын судалгааны байгууллагууд зөвлөж байна. Мөн уул уурхайн салбарын томоохон төслүүд удаашрах, Хятадын хил дээр үүсээд байгаа асуудлууд үргэлжлэх, мөнгө угаахтай холбоотой асуудлыг хугацаа алдан шийдэх зэрэг гадаад, дотоод эрсдэл учирч болзошгүйг онцгойлон анхааруулж буй. Олон улсын томоохон санхүүгийн байгууллага болох Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк болон Монголбанкны эдийн засгийг хөтлөх төсөөлөл, зөвлөмжийг хүргэе.

ДЭЛХИЙН БАНК: МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ 5.3 ХУВИАР ӨСӨХ Ч ЭРСДЭЛЭЭ АНХААРАХ ХЭРЭГТЭЙ

Уул уурхай болон бусад бүтээгдэхүүний экспорт дээд цэгтээ хүрсэн учир ирэх жилүүдэд дэлхийн эдийн засаг бүхэлдээ өсөх төлөвийг Дэлхийн банкнаас гаргажээ.

Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт ирэх жилүүдэд хүчтэй байх ч аливаа эрсдэлд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг тэд мөн дуулгав. Монгол Улсын тухайд эдийн засгийн өсөлт нь бага зэрэг нэмэгдэж, энэ онд 5.3 хувь хүрэх бол 2019-2020 онд зургаан хувь давах төсөөллийг Дэлхий банкнаас гаргалаа. Ийнхүү өсөхөд уул уурхайн хөрөнгө оруулалт болон тус салбартай хамаарал өндөртэй худалдаа болон тээвэр үйлчилгээний идэвхжил голлон нөлөөлнө гэж үзэж байна. 

Энэ өсөлтөө алдахгүйн тулд Мөнгөний бодлогоо чангатгах, макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэхээс гадна дунд хугацааны өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын худалдааны гэрээг сайжруулах, хүний капиталыг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх шаардлагатай аж.

Мөн Дэлхийн банкнаас дараах анхааруулгыг өглөө.

Нэгдүгээрт, АНУ-ын Мөнгөний бодлого улс орнуудад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Хоёрдугаарт, томоохон түнш орнуудын худалдааны сөргөлдөөн, тарифын заналхийлэл дэлхийн худалдааг сааруулж магадгүй зэргийг гадаад эрсдэлээр нэрлэв. Харин дотоод эрсдэл нь нэгдүгээрт, улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэхгүй гэх баталгаа байхгүй.

Хоёрдугаарт, Засгийн газар 2016 онд байгуулагдахдаа уул уурхайн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлнэ гэж амласан боловч ажил хэрэг болох нь тодорхойгүй байна.

Гуравдугаарт, уул уурхайн түүхий эдийн өсөлт хаашаа ч хэлбийж магадгүй.

Дөрөвдүгээрт, цаг агаарын таагүй нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй.

Тавдугаарт, санхүүгийн систем ил тод биш. Мөнгө угаах терроризмтой тэмцэх асуудлыг цэгцэлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй гэсэн эрсдэлүүдийг Дэлхийн банк дурдлаа.

Монгол Улсыг хариуцсан ахлах эдийн засагч Жон Паскаль Нгану "Монгол Улсын өрхийн бодит орлого 6.5 хувиар өссөн. Ажилгүйдлийн төвшин эргээд сэргэх болов уу, гэсэн хүлээлттэй байна. Харин Хятад улс дотоодын зээлийн өсөлтийг удаашруулах бодлого баримталж байгаа. Тиймээс тус улсын эдийн засаг бага зэрэг удааширч, 6.5 хувь болох төлөвтэй. Хятад улсыг эс тооцвол, хөгжиж буй Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн өсөлт энэ онд 5.4 хувьд тогтвортой байна” гэсэн юм.

МОНГОЛБАНК: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ИРЭХ ОНУУДАД ТОГТВОРЖИНО

Уул уурхайн салбарын идэвхжил эдийн засгийн өсөлтийг тодорхойлсон хэвээр байгааг Монголбанк инфляцын төлөв байдлын тайландаа дурджээ.

2017 оны эдийн засгийн өсөлт хүлээлтээс 0.8 хувиар давсан. Үүнд хил дээрх нүүрсний экспортын тарифын бус зохицуулалтаас үүдэж саарахаар хүлээгдэж байсан ч харьцангуй тогтвортой даваад гарсан. Тиймээс

2018 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлөв өмнөх төсөөлөлтэй ойролцоо байна гэдгийг Монголбанк таамаглаж байна. Өнгөрсөн онд импорт төсөөллөөс өссөн ч хөрөнгө оруулалт, экспорт, хувийн хэрэглээ өндөр гүйцэтгэлтэй гарсан. Мөн гадаад худалдааны нөхцөл хүлээлтээс илүү сайжирсан гэдгийг Монголбанк тайландаа дурджээ. 2017 оны эцэст зэсийн үнэ огцом өссөн нь Хятадын эрэлт өндөр байгаатай холбоотой. Харин 2019 оноос төмрийн хүдэр, хүрэн нүүрсний үнэ буурч худалдааны нөхцөлийг муутгах нөлөө үзүүлж болзошгүй гэнэ.

Цаашид эдийн засагт тулгарч болзошгүй хүндрэлүүд гэвэл, мега төслүүдийн тодорхой бус байдал, хэрэглээний зээлийг дагасан өрхийн ерийн дарамт өсөж, санхүүгийн салбарт эрсдэл хуримтлагдах, дунд хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгжийн ханшийн эрсдэлтэй зээлийн долларжилт нэмэгдэж, санхүүгийн салбарын гадаад шок даах чадвар сулрах магадлалтай. Харин гадаад эрсдэл нь, АНУ-ын ерөнхийлөгч Трампын худалдааны бодлого түүхий эдийн үнэд нөлөөлж болзошгүй гэж Монголбанк төсөөлөв.

Түүнчлэн Монголбанк төсвийн шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ буурна гэж үзсэн байна. Батлагдсан төсвөөр 6.9 их наяд төгрөгийн санхүүжилт Засгийн газарт хэрэгтэй. Үүний 2.4 их наяд төгрөг нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд, 1.9 нь гадаад өрийн үндсэн төлбөрт, 2.6 их наяд нь дотоод өрийн төлбөрт зарцуулагдах юм. Тэгвэл Монголбанк Засгийн газарт 5.5 их наяд төгрөг хэрэгтэй гэж төсөөлжээ.

Учир нь ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад санхүүжилт орж ирсэн, дотоод өрийн хэмжээ буурсан учир төсвийн санхүүжилт буурна гэж тайландаа дурдсан байна. Мөн Монголбанк эрэлтийн шалтгаантай инфляцын нөлөөг ирэх саруудад буурна гэж үзжээ.

Хэдэн сарын өмнө татварын нөлөөгөөр шатахууны үнэ өснө, үүнийг дагаад инфляц нэмэгдэнэ гэж төсөөлж байсан бол Засгийн газрын шийдвэрээр А80, А92 шатахууны онцгой албан татварын тэглэсэн. Тиймээс инфляц бага зэрэг буурна гэж төсөөлжээ. Махны үнийг өснө гэсэн төсөөлөлтэй байсан ч энэ оны эхний гурван сарын байдлаар өмнөх төвшиндөө хадгалагдсан. Тиймээс энэ оны нэг, хоёрдугаар улиралд инфляц буурна гэж Монголбанк үзэж байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК: МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ СААРЧ, 3.8 ХУВЬД ХҮРНЭ

Азийн хөгжлийн банк энэ оны Монголын эдийн засгийн өсөлтийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулбал бага зэрэг саарч, 3.8 хувьд хүрэх төсөөллийг дэвшүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл, 2017 онд нүүрсний экспорт, уул уурхайн хөрөнгө оруулалт сайжирснаар Монголын эдийн засагт өсөлт ирсэн нь 2018, 2019 онуудад үргэлжилнэ гэдгийг Азийн хөгжлийн банк тодотгов.

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хурд энэ онд саарч 3.8 хувь болох ч, 2019 онд эргээд бага зэрэг нэмэгдэн 4.3 хувьд хүрнэ гэж тайландаа дурджээ. Эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр нь Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт, ялангуяа Оюутолгойн далд уурхай болно гэдгийг онцолсон байна. Гэвч тээвэрлэлтийн саад бэрхшээлээс үүдэн нүүрсний экспортын хэмжээ 2017 оны гүйцэтгэлд хүрэх-гүй, харин 2019 онд асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж үзжээ.

Тус банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Ёланда Фернандез Ломмен "Эдийн засгийн гүйцэтгэл Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт төсөөлснөөс илүү сайн байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг сайжруулна. Уг хөтөлбөрийг Засгийн газрын зүгээс үргэлжлүүлэн дэмжих нь ирээдүйд макро эдийн засгийн нөөц, бодлогын орон зай бүрдүүлэхийн зэрэгцээ Монголын мөчлөг дагасан савлагаа, эмзэг байдлыг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Монгол Улсын төсвийн алдагдал 2017 онд ДНБ-ий 3.9 хувьтай тэнцэж байсан бол 2018 онд ДНБ-ий 6.4 хувь, 2019 онд 5.1 хувь болно гэж тооцоолсон. Харин эдгээр төлөвт нөлөөлж болох сөрөг эрсдэлийг тооцоолох нь зүйтэй. Тухайлбал нүүрс, зэсийн үнэ буурах, өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд саад учрах, махны үнэ өсөх, Оюутолгойн үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт тасалдах, банкуудын бүтцийн өөрчлөлтийг хийх явцад санхүүгийн тогтвортой байдал алдагдах зэргийг дурдаж болно" гэдгийг хэлсэн юм.

Онцгой албан татвар нэмэгдэж, төгрөгийн ханш 2016 онд 24.7 хувиар суларсан нь импортын үнэд нөлөөлсөн. Мөн гантай байснаас хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ өссөн зэргээс шалтгаалж 2017 онд инфляцын төвшин 4.3 хувьтай гарсан бөгөөд 2018 онд нэмэгдэж найман хувьд, 2019 онд долоон хувьд хүрэх таамгийг Азийн хөгжлийн банкнаас дэвшүүлэв.

У.САРАНГЭРЭЛ, ҮНДЭСНИЙ ШУУДАН

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Хөвсгөл далайн ачаалал их байна

Монгол орны хойморт орших Хөвсгөл нуурыг зорин ирэх гадаад дотоодын ...

Өчигдөр, 09:31
Фань Жин Шан уулыг Юнеско-д бүртгэлээ

Хятадын буддын шашны таван их хайрхны нэг гэгддэг алдарт Фань Жин Шан ...

Өчигдөр, 09:00
2017 онд байгаль орчинд хохирол учруулсан иргэдийг 48 сая төгрөгөөр торгожээ

Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журамд, шинжилгээ ...

Өчигдөр, 08:40
XXI зуунд тохиох хамгийн урт сар хиртэлт 103 минут үргэлжилнэ

"2018 оны хоёр дахь сар хиртэлт энэ сарын 27-нд болно” хэмээн ...

Өчигдөр, 08:26
Зөвшөөрөлгүй самар, жимс түүсэн тохиолдолд 300 хүртэлх мянган төгрөгний торгууль ноогдуулна

Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журамд, шинжилгээ ...

Өчигдөр, 08:08
Газрын тосны олборлолтын гүйцэтгэл 43 хувьтай байна

Монгол Улсын хэмжээнд 2018 онд нийт 8.1 сая баррель буюу 1.1 сая тонн ...

Өчигдөр, 08:06
НҮҮРС ТЭЭВРИЙН МАШИНУУД ХЭВИЙН ЗОРЧИЖ БАЙНА

 Таван толгойн бүлэг ордоос Гашуун сухайт боомт хүртэлх замын зарим ...

Өчигдөр, 08:03
XXI зуунд тохиох хамгийн урт сар хиртэлт 103 минут үргэлжилнэ

"2018 оны хоёр дахь сар хиртэлт энэ сарын 27-нд болно” хэмээн ...

Өчигдөр, 07:21
Д.Сумъяабазар гишүүн японд туслах ажлыг эхлүүллээ

Япон Улсын баруун хэсгээр орсон хүчтэй аадар борооны улмаас ...

Өчигдөр, 06:45
Аялал жуулчлалын салбараас 400 гаруй сая доллар олжээ

Засгийн газар 2020 он гэхэд манай улсад жилд ирэх жуулчны тоог нэг саяд ...

Өчигдөр, 06:29
Үерийн улмаас хаасан байсан Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замыг өнөөдөр өглөө нээжээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд үер буусны улмаас нүүрс тээвэрлэлтийг ...

Өчигдөр, 05:52
Шатахуун импортлогчид үнээ дахин нэмлээ

 Наадмын өдрүүдээр шатахууны үнэ өсөж АИ-92 төрлийн шатахуун нийслэлд ...

Өчигдөр, 04:31
Газрын тосны орлогоос улсын төсөвт 94.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлжээ

Монгол Улсын хэмжээнд 2018 онд нийт 8.1 сая баррель буюу 1.1 сая тонн ...

Өчигдөр, 03:06
Ерөнхий сайд аа, “Нинжа” нар гаарч байна

"Нинжа” нарыг зохицуулахад төр, засаг юу хийж байна вэ. Өөрөөр хэлбэл, ...

Өчигдөр, 02:42
Газрын тосны олборлох салбартай холбоотой бүх бэрхшээлд ОПЕК-ийг буруутгахгүй байхыг уриалжээ

Газрын тос экспортлогч улсуудын байгууллага буюу ОПЕК-ийн бага хурлын ...

2018 оны 07 сарын 11, 08 цаг 39 минут
Гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна

Он гарсаар 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар усны ослын тохиолдол 12 ...

2018 оны 07 сарын 11, 08 цаг 18 минут
Хятадын бараа бүтээгдээхүүнд татвар ногдуулах шинэ жагсаалтыг бэлтгэжээ

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. АНУ Хятадаас импортолж буй 200 тэрбум ам.долларын өртөг ...

2018 оны 07 сарын 11, 08 цаг 01 минут
Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Аялал жуулчлалын сайд нар протоколд гарын үсэг зурлаа

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Аялал жуулчлалын сайд нарын III хуралдаанаар ...

2018 оны 07 сарын 10, 08 цаг 30 минут
Эрчим хүчний байгууллагууд өвөлжилтийн бэлтгэлээ эртнээс хангана

Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудад 20-иос доошгүй хоногийн ...

2018 оны 07 сарын 10, 08 цаг 10 минут
Японд үргэлжилсэн их аадар борооны улмаас хөрсний гулгалт үүсч 88 хүн амиа алджээ

Өнгөрсөн Баасан гарагаас эхлэн үргэлжилсэн их аадар борооны улмаас үер ...

2018 оны 07 сарын 10, 07 цаг 58 минут
Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлд төмөр зам барих компани байгууллаа

Засгийн газраас шийдвэр гаргаж, төрийн өмчийн 51-ээш доошгүй хувийн ...

2018 оны 07 сарын 10, 03 цаг 08 минут
“Тавантолгой төмөр зам” компани байгуулав

Төрийн өмчийн 51-ээш доошгүй хувийн оролцоотой "Тавантолгой төмөр зам” ...

2018 оны 07 сарын 10, 03 цаг 04 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Шөнөдөө нутгийн өмнөд ...

2018 оны 07 сарын 10, 00 цаг 42 минут
Шатахууны үнийн өсөлтийг эсэргүүцэгчид автомашин шатаажээ

Гайтигийн томоохон хотуудад шатахууны үнийн өсөлтийг эсэргүүцэн, олон ...

2018 оны 07 сарын 09, 09 цаг 17 минут
2018 оны 07 сарын 09, 04 цаг 46 минут
Алт олборлогчдоос болж Заамарын 200 гаруй гол, горхи ширгээд байна

 Төв аймгийн Заамар суманд "Алт" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн цагаас ...

2018 оны 07 сарын 09, 04 цаг 29 минут
Нинжа нарын бүлэглэл нутгийн иргэдийг ашиглаж алтны ордууд руу улайрч байна

Монгол Улсын долларын нөөцийн бараг ерэн хувь нь уул уурхайгаас орж ирдэг ...

2018 оны 07 сарын 09, 03 цаг 32 минут
Монголчууд ямар муухай болсон юм бэ?

 Сүүлийн жилүүдэд манайхан урин дулааны үеэр аялах, зугаалах дуртай ...

2018 оны 07 сарын 09, 02 цаг 01 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Зарим газраар бороо орно. ...

2018 оны 07 сарын 09, 01 цаг 00 минут
ЗАСАГ НОЁДЫН ДАВАРСАН ХУУЛЬ БУС ШИЙДВЭРЭЭС БОЛЖ ЗААМАРЧУУДЫН ЭРХ АШИГ ХОХИРОХ ЁСГҮЙ

 Төв аймгийн Заамар сумын иргэд "Эко Алтан Заамар” ХХК-ийн хууль бус ...

2018 оны 07 сарын 07, 06 цаг 53 минут
ОХУ-д ШТГ-ын дөрөвний гурав нь бензин дутуу шахдаг

 Оросын шатахуун түгээгүүрийн станцуудад жолооч нарыг байнга мэхлэдэг ...

2018 оны 07 сарын 07, 06 цаг 26 минут
Б.Чойжилсүрэн та яасан ханаж цаддаггүй юм бэ?

УИХ-ын гишүүн Сангийн сайд асан Б.Чойжилсүрэн та их баян хүн, бас их ...

2018 оны 07 сарын 06, 08 цаг 24 минут
Утаа ихэссэн ч хор нь багассан гээд дахиад даапаалах уу, төр засгийнхан

Зуны улиралд мартталаа цэнгэж, өвөл болоход эргэн санадаг юм бол утаа. ...

2018 оны 07 сарын 06, 08 цаг 14 минут
ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНЭ ӨСЧ БОЛЗОШГҮЙ ГЭЖ МЭДЭГДЖЭЭ

 "АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ираны эсрэг хориг арга хэмжээ авч ...

2018 оны 07 сарын 06, 05 цаг 54 минут
Үнэ хямд амралт хайж байна уу?

Амралт зугаалга, аялал жуулчлалын сар эхэлсэнтэй хобогдуулан та бүхэндээ ...

2018 оны 07 сарын 06, 05 цаг 53 минут
ОХУ-ын Алтайн хязгаараас өмнө нь мэдэгдээгүй хадны зургийг олжээ

ОХУ-ын Алтайн хязгаарын нэгэн иргэн өмнө нь мэдэгдээгүй байсан хадны ...

2018 оны 07 сарын 06, 05 цаг 25 минут
Эзэн хааныхаа хаалганы дэргэд ШТС барьсан эмгэнэлтэй хэрнээ инээдэмтэй түүх

Их эзэн хааны нэрээр нэрлэгдсэн Чингис хот аялал жуулчлал, эко хот  ...

2018 оны 07 сарын 06, 05 цаг 18 минут
Ил тод байдлыг хангахгүй бол алтаа худалдаж чадахгүй

Алт найдвартай эх үүсвэрээс гаралтай хөрөнгө байх ёстой Манай улсын ...

2018 оны 07 сарын 06, 04 цаг 28 минут
2018 оны 07 сарын 06, 04 цаг 27 минут
Тэнгисийн ёроолд хадгалагдан үлдсэн үнэт өв сангаа хамгаалахыг уриалжээ

Албани улсын Газрын дундад тэнгисийн эргийн дагуу тэнгисийн ёроолд ...

2018 оны 07 сарын 06, 03 цаг 05 минут
Залруулага

 2018 оны 06 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Танилц: Дараагийн ерөнхий ...

2018 оны 07 сарын 06, 02 цаг 19 минут
Заамар сумын 200 гаруй гол горхи булаг шандын 70-80 хувь нь ширгэжээ

 Төв аймгийн Заамар сумын иргэд "Эко Алтан Заамар" ХХК-ийн хууль бус ...

2018 оны 07 сарын 06, 00 цаг 55 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Солигдмол үүлтэй. Шөнөдөө бороо ...

2018 оны 07 сарын 06, 00 цаг 48 минут
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал

 Монгол Улсын ХЭҮК Таван толгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, ...

2018 оны 07 сарын 05, 09 цаг 01 минут
Д.Трампын мэдэгдлийн дараа газрын тосны үнэ буурчээ

 АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп ОПЕК буюу Газрын тос экспортлогч ...

2018 оны 07 сарын 05, 08 цаг 41 минут
2018 оны 07 сарын 05, 08 цаг 40 минут
Бид л түүхгүй, хилээрээ гаргахгүй байвал болох гээд байна

   Байгалийн өнгөт чулууны бизнес манайд дэлгэрээд багагүй ...

2018 оны 07 сарын 05, 07 цаг 54 минут
Хар нүхний тухай итгэмээргүй баримтууд

 Сансар огторгуй бол тэр чигээрээ нууц нь үл тайлагдах агуу ертөнц ...

2018 оны 07 сарын 05, 06 цаг 38 минут
"Сүүлийн жилүүдэд газар хөдлөлтийн тоо, давтамж эрс ихсэж байгаа нь биднийг ихээр түгшээж байна"

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хурлын онцлох ...

2018 оны 07 сарын 05, 05 цаг 31 минут
Засгийн газрын гадаад бонд бидэнд боломж авчирав уу, зовлон авчирав уу?

Монголчуудад өртэй хүн өөдөлдөггүй, өргүй бол баян зэрэг өрийг ...

2018 оны 07 сарын 05, 05 цаг 13 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани