Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж

Нүүрсний экспорт болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр, өнгөрсөн онд Монгол Улсын эдийн засаг 5.1 хувиар өссөн. Төсвийн алдагдал 2016 онд ДНБ-ий 17 хувьд хүрч байсан бол 2017 оны сүүлээр 1.9 хувь болж буураад байгаа. Дээрээс нь Монголбанк инфляцыг 2020 оныг дуустал найман хувьд хадгалж, валютын ханшийг тогтвортой байна гэж тооцсон.

 

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж

Гэвч энэ өсөлтөө хэвээр нь байлгаж, уул уурхайн түүхий эдээс хамаарах хамаарлыг бууруулахын тулд хөгжлийн урт хугацааны нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг олон улсын судалгааны байгууллагууд зөвлөж байна. Мөн уул уурхайн салбарын томоохон төслүүд удаашрах, Хятадын хил дээр үүсээд байгаа асуудлууд үргэлжлэх, мөнгө угаахтай холбоотой асуудлыг хугацаа алдан шийдэх зэрэг гадаад, дотоод эрсдэл учирч болзошгүйг онцгойлон анхааруулж буй. Олон улсын томоохон санхүүгийн байгууллага болох Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк болон Монголбанкны эдийн засгийг хөтлөх төсөөлөл, зөвлөмжийг хүргэе.

ДЭЛХИЙН БАНК: МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ 5.3 ХУВИАР ӨСӨХ Ч ЭРСДЭЛЭЭ АНХААРАХ ХЭРЭГТЭЙ

Уул уурхай болон бусад бүтээгдэхүүний экспорт дээд цэгтээ хүрсэн учир ирэх жилүүдэд дэлхийн эдийн засаг бүхэлдээ өсөх төлөвийг Дэлхийн банкнаас гаргажээ.

Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлт ирэх жилүүдэд хүчтэй байх ч аливаа эрсдэлд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг тэд мөн дуулгав. Монгол Улсын тухайд эдийн засгийн өсөлт нь бага зэрэг нэмэгдэж, энэ онд 5.3 хувь хүрэх бол 2019-2020 онд зургаан хувь давах төсөөллийг Дэлхий банкнаас гаргалаа. Ийнхүү өсөхөд уул уурхайн хөрөнгө оруулалт болон тус салбартай хамаарал өндөртэй худалдаа болон тээвэр үйлчилгээний идэвхжил голлон нөлөөлнө гэж үзэж байна. 

Энэ өсөлтөө алдахгүйн тулд Мөнгөний бодлогоо чангатгах, макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэхээс гадна дунд хугацааны өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын худалдааны гэрээг сайжруулах, хүний капиталыг нэмэгдүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх шаардлагатай аж.

Мөн Дэлхийн банкнаас дараах анхааруулгыг өглөө.

Нэгдүгээрт, АНУ-ын Мөнгөний бодлого улс орнуудад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Хоёрдугаарт, томоохон түнш орнуудын худалдааны сөргөлдөөн, тарифын заналхийлэл дэлхийн худалдааг сааруулж магадгүй зэргийг гадаад эрсдэлээр нэрлэв. Харин дотоод эрсдэл нь нэгдүгээрт, улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэхгүй гэх баталгаа байхгүй.

Хоёрдугаарт, Засгийн газар 2016 онд байгуулагдахдаа уул уурхайн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлнэ гэж амласан боловч ажил хэрэг болох нь тодорхойгүй байна.

Гуравдугаарт, уул уурхайн түүхий эдийн өсөлт хаашаа ч хэлбийж магадгүй.

Дөрөвдүгээрт, цаг агаарын таагүй нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй.

Тавдугаарт, санхүүгийн систем ил тод биш. Мөнгө угаах терроризмтой тэмцэх асуудлыг цэгцэлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй гэсэн эрсдэлүүдийг Дэлхийн банк дурдлаа.

Монгол Улсыг хариуцсан ахлах эдийн засагч Жон Паскаль Нгану "Монгол Улсын өрхийн бодит орлого 6.5 хувиар өссөн. Ажилгүйдлийн төвшин эргээд сэргэх болов уу, гэсэн хүлээлттэй байна. Харин Хятад улс дотоодын зээлийн өсөлтийг удаашруулах бодлого баримталж байгаа. Тиймээс тус улсын эдийн засаг бага зэрэг удааширч, 6.5 хувь болох төлөвтэй. Хятад улсыг эс тооцвол, хөгжиж буй Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн өсөлт энэ онд 5.4 хувьд тогтвортой байна” гэсэн юм.

МОНГОЛБАНК: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ИРЭХ ОНУУДАД ТОГТВОРЖИНО

Уул уурхайн салбарын идэвхжил эдийн засгийн өсөлтийг тодорхойлсон хэвээр байгааг Монголбанк инфляцын төлөв байдлын тайландаа дурджээ.

2017 оны эдийн засгийн өсөлт хүлээлтээс 0.8 хувиар давсан. Үүнд хил дээрх нүүрсний экспортын тарифын бус зохицуулалтаас үүдэж саарахаар хүлээгдэж байсан ч харьцангуй тогтвортой даваад гарсан. Тиймээс

2018 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлөв өмнөх төсөөлөлтэй ойролцоо байна гэдгийг Монголбанк таамаглаж байна. Өнгөрсөн онд импорт төсөөллөөс өссөн ч хөрөнгө оруулалт, экспорт, хувийн хэрэглээ өндөр гүйцэтгэлтэй гарсан. Мөн гадаад худалдааны нөхцөл хүлээлтээс илүү сайжирсан гэдгийг Монголбанк тайландаа дурджээ. 2017 оны эцэст зэсийн үнэ огцом өссөн нь Хятадын эрэлт өндөр байгаатай холбоотой. Харин 2019 оноос төмрийн хүдэр, хүрэн нүүрсний үнэ буурч худалдааны нөхцөлийг муутгах нөлөө үзүүлж болзошгүй гэнэ.

Цаашид эдийн засагт тулгарч болзошгүй хүндрэлүүд гэвэл, мега төслүүдийн тодорхой бус байдал, хэрэглээний зээлийг дагасан өрхийн ерийн дарамт өсөж, санхүүгийн салбарт эрсдэл хуримтлагдах, дунд хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгжийн ханшийн эрсдэлтэй зээлийн долларжилт нэмэгдэж, санхүүгийн салбарын гадаад шок даах чадвар сулрах магадлалтай. Харин гадаад эрсдэл нь, АНУ-ын ерөнхийлөгч Трампын худалдааны бодлого түүхий эдийн үнэд нөлөөлж болзошгүй гэж Монголбанк төсөөлөв.

Түүнчлэн Монголбанк төсвийн шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээ буурна гэж үзсэн байна. Батлагдсан төсвөөр 6.9 их наяд төгрөгийн санхүүжилт Засгийн газарт хэрэгтэй. Үүний 2.4 их наяд төгрөг нь төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд, 1.9 нь гадаад өрийн үндсэн төлбөрт, 2.6 их наяд нь дотоод өрийн төлбөрт зарцуулагдах юм. Тэгвэл Монголбанк Засгийн газарт 5.5 их наяд төгрөг хэрэгтэй гэж төсөөлжээ.

Учир нь ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад санхүүжилт орж ирсэн, дотоод өрийн хэмжээ буурсан учир төсвийн санхүүжилт буурна гэж тайландаа дурдсан байна. Мөн Монголбанк эрэлтийн шалтгаантай инфляцын нөлөөг ирэх саруудад буурна гэж үзжээ.

Хэдэн сарын өмнө татварын нөлөөгөөр шатахууны үнэ өснө, үүнийг дагаад инфляц нэмэгдэнэ гэж төсөөлж байсан бол Засгийн газрын шийдвэрээр А80, А92 шатахууны онцгой албан татварын тэглэсэн. Тиймээс инфляц бага зэрэг буурна гэж төсөөлжээ. Махны үнийг өснө гэсэн төсөөлөлтэй байсан ч энэ оны эхний гурван сарын байдлаар өмнөх төвшиндөө хадгалагдсан. Тиймээс энэ оны нэг, хоёрдугаар улиралд инфляц буурна гэж Монголбанк үзэж байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК: МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ СААРЧ, 3.8 ХУВЬД ХҮРНЭ

Азийн хөгжлийн банк энэ оны Монголын эдийн засгийн өсөлтийг өнгөрсөн жилтэй харьцуулбал бага зэрэг саарч, 3.8 хувьд хүрэх төсөөллийг дэвшүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл, 2017 онд нүүрсний экспорт, уул уурхайн хөрөнгө оруулалт сайжирснаар Монголын эдийн засагт өсөлт ирсэн нь 2018, 2019 онуудад үргэлжилнэ гэдгийг Азийн хөгжлийн банк тодотгов.

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хурд энэ онд саарч 3.8 хувь болох ч, 2019 онд эргээд бага зэрэг нэмэгдэн 4.3 хувьд хүрнэ гэж тайландаа дурджээ. Эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр нь Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт, ялангуяа Оюутолгойн далд уурхай болно гэдгийг онцолсон байна. Гэвч тээвэрлэлтийн саад бэрхшээлээс үүдэн нүүрсний экспортын хэмжээ 2017 оны гүйцэтгэлд хүрэх-гүй, харин 2019 онд асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж үзжээ.

Тус банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Ёланда Фернандез Ломмен "Эдийн засгийн гүйцэтгэл Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт төсөөлснөөс илүү сайн байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг сайжруулна. Уг хөтөлбөрийг Засгийн газрын зүгээс үргэлжлүүлэн дэмжих нь ирээдүйд макро эдийн засгийн нөөц, бодлогын орон зай бүрдүүлэхийн зэрэгцээ Монголын мөчлөг дагасан савлагаа, эмзэг байдлыг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Монгол Улсын төсвийн алдагдал 2017 онд ДНБ-ий 3.9 хувьтай тэнцэж байсан бол 2018 онд ДНБ-ий 6.4 хувь, 2019 онд 5.1 хувь болно гэж тооцоолсон. Харин эдгээр төлөвт нөлөөлж болох сөрөг эрсдэлийг тооцоолох нь зүйтэй. Тухайлбал нүүрс, зэсийн үнэ буурах, өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд саад учрах, махны үнэ өсөх, Оюутолгойн үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт тасалдах, банкуудын бүтцийн өөрчлөлтийг хийх явцад санхүүгийн тогтвортой байдал алдагдах зэргийг дурдаж болно" гэдгийг хэлсэн юм.

Онцгой албан татвар нэмэгдэж, төгрөгийн ханш 2016 онд 24.7 хувиар суларсан нь импортын үнэд нөлөөлсөн. Мөн гантай байснаас хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ өссөн зэргээс шалтгаалж 2017 онд инфляцын төвшин 4.3 хувьтай гарсан бөгөөд 2018 онд нэмэгдэж найман хувьд, 2019 онд долоон хувьд хүрэх таамгийг Азийн хөгжлийн банкнаас дэвшүүлэв.

У.САРАНГЭРЭЛ, ҮНДЭСНИЙ ШУУДАН

Эдийн засгийг хөтлөх ГУРВАН зөвлөмж
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Д.Энхсайхан: Нөөц бий гээд ойгоо зүй зохисгүйгээр ашиглах ёсгүй

"Монгол оронд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн ойн хамтын менежментийн ...

Өнөөдөр, 06:23
Гашуунсухайт боомтын тээвэр эргэлт нэмэгджээ

 Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлээр урд ...

Өнөөдөр, 06:22
Л.Оюун-Эрдэнэ: Гутайн даваа орчмыг тусгай хамгаалалтад авах хуулийн төсөл өргөн барих нь зүйтэй

 УИХ-ын гишүүн Л.Оюун-Эрдэнээс тодрууллаа. -Хэнтий аймгийн Батширээт ...

Өнөөдөр, 03:27
Оюутолгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ 21-р зууны санхүүгийн улаан цагаан луйвар

Монгол улс зах зээлийн нээлттэй эдийн засгийн харилцаанд шилжээд 20 жилийн ...

Өнөөдөр, 02:43
Хатан Туулынхаа амийг харсаар байгаад таслах уу

 Улаанбаатарын тулгамдсан асуудал, утаа, хөрсний бохирдлоор ...

Өнөөдөр, 00:55
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Зарим газраар хур тунадас ...

Өнөөдөр, 00:52
Нүүрс тээвэр Хятадын Ганцмод боомтод гацаж, эмх замбараагүй байдал үүсчээ

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Гашуунсухайт боомтод өөрийн биеэр очиж, нүүрсний ...

Өчигдөр, 06:23
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд орж буй өөрчлөлт

Өчигдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар Монгол улсын иргэнд газар үнэгүй ...

Өчигдөр, 06:20
Ашиглалтын 1636 лиценз олгожээ

Энэ сарын 16-ны  өдрийн байдлаар  Монгол улсын хэмжээнд ашигт ...

Өчигдөр, 05:52
Удахгүй хөдлөх том төслүүд

Монгол Улсын Засгийн газраас "Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц”-ыг 250 ...

Өчигдөр, 05:32
Монгол Улс 1996 оноос хойш арбитрт ялагдаж $400-аад саяын торгууль хүлээжээ

Монгол Улсын Засгийн газар арбитрын шүүхийн хаалгыг дахин татах нь. ...

Өчигдөр, 05:08
"УИХ-ын гишүүн та бусдад битгий найдаач, гэрээг уншиж нягтлаач"

Монгол Улс,үндэстэнд ихээхэн хохиролтойгоор байгуулагдсан Оюутолгойн ...

Өчигдөр, 04:58
Хайлуур жоншны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөлтэй уулзав

УУХҮ-ийн сайдын 2017 оны А/70 тоот тушаалаар "Төрөөс эрдэс баялгийн ...

Өчигдөр, 04:28
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган суманд гарсан түймрийн голомтод 168 хүн ажиллаж байна

Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган суманд гарсан түймрийн нөхцөл байдал хүндэрч ...

Өчигдөр, 04:27
Зэсийн үнэ Монголын эдийн засгийг тэтгэж магадгүй

Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн гадаад орчин таатай байгаа талаар ...

Өчигдөр, 04:06
Офшор бүсэд данс, үл хөдлөх хөрөнгөтэй Монголын 16 албан тушаалтан

Офшор бүсэд хамаарах гадаад улсад албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, ...

Өчигдөр, 03:57
Ганцмодны боомтоор нэвтрэх нүүрсний тээврийн автомашины тоо 20 хувиар нэмэгдлээ

 Ганцмодны боомтоор энэ сарын 16 буюу өчигдрөөс нүүрсний тээврийн ...

Өчигдөр, 03:31
Ерөнхий сайд Н.Алтанхуягийн “Рио Тинто”-д илгээсэн захидлыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна

Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг "Рио Тинто” группын Гүйцэтгэх захиралд захидал ...

Өчигдөр, 03:19
"ЭТТ"-Н ТАЛБАЙГААС НҮҮРС ХУЛГАЙЛААГҮЙ

"Эрдэнэс Тавантолгой” компанийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч ...

Өчигдөр, 02:59
Алт олборлогчид АМНАТ-ийг 5 хувь болгон өсгөхгүй байхыг хүсжээ

Засгийн газар "Алт-2” үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шийдвэр гарган, 2020 ...

Өчигдөр, 02:47
Д.Сугарыг “сугалах” баримт Б.Мөнхжаргалын гэрээс олдсон уу?

 "Эрдэнэт” үйлдвэрийг барьцаанд тавьж, их хэмжээний зээл авсан гэх ...

Өчигдөр, 01:24
СОЛИРЫН БОРОО

 ЛИРА одны ордонд дох солирын бороо 4-сарын 22-ноос 23-ны шилжих шөнө ...

Өчигдөр, 01:00
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлэрхэг. Шөнөдөө нутгийн хойд ...

Өчигдөр, 00:55
Оюу Толгой 11 тэрбум төгрөгийг эхний ээлжинд Монголын Засгийн газарт шилжүүллээ

Оюу Толгой (ОТ) далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын гэрээг Дубайд хийсэн ...

2018 оны 04 сарын 18, 08 цаг 41 минут
Газрын тосноос улсын төсөвт 223 тэрбум төгрөг төвлөрүүлнэ

2018 онд нийт 8.1 сая баррель (1.1 сая тонн) газрын тос олборлож, улсын ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 50 минут
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Хууль эрх зүйн газрын дарга Д.Цэрэнбадам Стандарт банкны зээлийн талаар ингэж ярив

-Сайн байна уу. Сүүлийн үед Стандарт банкнаас Жаст групп ХХК-ийн захирал ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 47 минут
АНУ “RUSAL”-Д ХОРИГ ТАВЬСАН НЬ ХӨНГӨН ЦАГААНЫ ХАНШ ӨСӨХӨД НӨЛӨӨЛӨВ

Дэлхийн хөнгөн цагааны нийлүүлэлтийн зургаан хувийг дангаар нийлүүлэгч ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 37 минут
Он гарсаар 32008 га талбай шатжээ

Он гарсаар улсын хэмжээнд Архангай, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд, ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 27 минут
Шарын гол ХК: 2018 онд 1.06 сая тонн нүүрс олборлоно

Монголын Хөрөнгийн биржийн II ангилалд бүртгэлтэй "Шарын гол” компани 2018 ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 15 минут
Эмээлтэд үүссэн ясан овоолгыг яах вэ?

Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны нутаг дэвсгэр Эмээлтийн Хурган орчимд ...

2018 оны 04 сарын 18, 07 цаг 12 минут
Ноён уулын асуудалд хууль, хүчнийхэн оролцсон байж болзошгүй

Ноён уулан дахь Гацууртын алтны төслийн талаарх байр суурийг ...

2018 оны 04 сарын 18, 05 цаг 34 минут
TRQ: "Оюу Толгой"-ийн зэсийн гарц I улиралд 14.3 хувиар буурав

"Оюу Толгой”-ийн үйлдвэрлэл болон баяжмалын агууламж буурснаас хамаарч I ...

2018 оны 04 сарын 18, 05 цаг 31 минут
Эрдэнэтийн 51%-ийг барьцаалсан гэх нууц гэрээ олджээ

Эрдэнэт үйлдвэрийг өрөнд унагахгүй байх гол баримт болсон ч хууль, ...

2018 оны 04 сарын 18, 05 цаг 26 минут
Баярцогт, Сайханбилэг болон "Оюу Толгой"

1. 1929 онд байгуулсан "Монгол-Зөвлөлтийн харилцааны үндсэн зарчмуудыг ...

2018 оны 04 сарын 18, 04 цаг 51 минут
Э.Бат-Үүл: Сайханбилэг, Баяр нарыг баривчилсан нь Оюутолгойг булааж авах зорилготой гадны захиалга!

Цаазалчихаад шүүдэггүй, шүүчихээд цаазалдаг юм ногоон малгайтнуудаа аа! ...

2018 оны 04 сарын 18, 04 цаг 48 минут
Скрипаль нарыг НАТО-гийн бодисоор хордуулсан байж болзошгүй гэв

Солсберид болсон хэрэг явдалтай холбоотой нууц мэдээллийг Москва хүлээж ...

2018 оны 04 сарын 18, 04 цаг 46 минут
2018 оны 04 сарын 18, 04 цаг 44 минут
Гашуунсухайт боомтоос ирж буй сайн мэдээ

Хил дээр хоног дамжин саатдаг байсан нүүрсний экспортын түгжрэл арилж, ...

2018 оны 04 сарын 18, 04 цаг 23 минут
С.БАЯРТАЙ ЯРИХ ЮМ БАЙХГҮЙ. ШУУД ТОЛГОЙГ НЬ АВАХ ХЭРЭГТЭЙ

С.Баяр Оюу-толгойн гэрээг хийнэ гэж улайрч байхдаа: БИ ТОЛГОЙГООРОО ...

2018 оны 04 сарын 18, 03 цаг 25 минут
БАЯНХОНГОРЧУУД БИД ЭХ НУТГАА ХАЙРЛАХ УЧИРТАЙ!!!

 Би гадаад улс оронд амьдарч байгаа ч гэсэн төрсөн нутагт минь аюул ...

2018 оны 04 сарын 18, 02 цаг 57 минут
Хамгийн хачирхалтай байгалийн үзэгдлүүд

Шинжлэх ухаан, техникийн үсрэнгүй хөгжил асар хурдацтай хөгжиж байгаа ...

2018 оны 04 сарын 18, 02 цаг 00 минут
Оюутолгойн гэрээг шалгах бүрэлдэхүүнд найдаж болох уу?

Оюутолгойн гэрээ зурагдсанаас хойшхи есөн жилийн хугацаанд Монголчууд ямар ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 51 минут
ЗАЙ ХУРААГУУРААС ГАРСАН ХҮХРИЙН ХҮЧЛИЙГ ХӨРСӨНД АСГАЖ БАЙНА УУ

Иргэдийн нэрлэж заншсанаар аккуммулятор буюу автомашины зай хураагуур гэх ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 49 минут
Бэлчээрийн даац хэтрэлт-Цөлжилт-Зуд

БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ ХЭТРЭЛТ Ус цаг уур, байгаль орчны хүрээлэнгээс 2017-2018 ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 46 минут
Цөмийн хаягдал...

Цөмийн хаягдал нь атомын эрчим хүчний үйлдвэрлэх явцад цөмийн реактороос ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 44 минут
Гарцаас чанарыг илүүд үзсэн “VALE”-ийн төмрийн хүдрийн олборлолт огцом буурав

Төмрийн хүдрийн олборлолтоор дэлхийд тэргүүлэгч "Vale” компани энэ оны ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 22 минут
268 мянган тонн нүүрсний ЭРЭЛД

 -УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд танаа- Манай улсын ууган нүүрсний орд ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 18 минут
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ

 ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ: Байгаль орчны аудит нь байгууллагын үйл ажиллагааг ...

2018 оны 04 сарын 18, 01 цаг 01 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Солигдмол үүлтэй. Шөнөдөө хур тунадас ...

2018 оны 04 сарын 18, 00 цаг 56 минут
Салхи шуургатай байх тул гал түймэрийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг зөвлөлөө

Малчид, ард иргэдийн анхааралд:   Өнөө маргаашдаа ихэнх нутгаар ...

2018 оны 04 сарын 17, 09 цаг 54 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани