Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Монгол Улсын автозамын сүлжээ

Улаанбаатар - Цэцэрлэг / 477 км /
Улаанбаатар - Өлгий / 1709 км /
Улаанбаатар - Баянхонгор / 639 км /
Улаанбаатар - Булган / 373 км /
Улаанбаатар - Алтай / 1037 км / 
Улаанбаатар - Чойр / 240 км /
Улаанбаатар - Дархан / 219 км /
Улаанбаатар - Сайншанд / 450 км /
Улаанбаатар - Чойбалсан / 661 км /
Улаанбаатар - Мандалговь / 275 км /
Улаанбаатар - Улиастай / 1023 км /
Улаанбаатар - Эрдэнэт / 376 км /
Улаанбаатар - Арвайхээр / 431 км /
Улаанбаатар - Даланзадгад / 575 км /
Улаанбаатар - Баруун Урт / 565 км /
Улаанбаатар - Сүхбаатар / 321 км /
Улаанбаатар - Ховд / 1487 км /
Улаанбаатар - Мөрөн / 779 км / 
Улаанбаатар - Өндөрхаан / 338 км /
Улаанбаатар - Зуунмод / 43 км /
Улаанбаатар - Улаангом / 1417 км /

Цэцэрлэг - Өлгий / 1085 км /
Цэцэрлэг - Баянхонгор / 191 км /
Цэцэрлэг - Булган / 282 км /
Цэцэрлэг - Алтай / 589 км /
Цэцэрлэг - Чойр / 700 км / 
Цэцэрлэг - Дархан / 519 км /
Цэцэрлэг - Сайншанд / 927 км /
Цэцэрлэг - Чойбалсан / 1138 км /
Цэцэрлэг - Мандалговь / 752 км /
Цэцэрлэг - Улиастай / 546 км /
Цэцэрлэг - Эрдэнэт / 338 км /
Цэцэрлэг - Арвайхээр / 255 км /
Цэцэрлэг - Даланзадгад / 634 км /
Цэцэрлэг - Баруун Урт / 1042 км /
Цэцэрлэг - Сүхбаатар / 617 км /
Цэцэрлэг - Ховд / 1039 км /
Цэцэрлэг - Мөрөн / 379 км /
Цэцэрлэг - Өндөрхаан / 815 км /
Цэцэрлэг - Зуун мод / 520 км /
Цэцэрлэг - Улаангом / 940 км /

Өлгий - Баянхонгор / 1070 км /
Өлгий - Булган / 1367 км /
Өлгий - Алтай / 672 км /
Өлгий - Чойр / 1766 км /
Өлгий - Дархан / 1604 км /
Өлгий - Сайншанд / 2159 км /
Өлгий - Чойбалсан / 2370 км / 
Өлгий - Мандалговь / 1579 км /
Өлгий - Улиастай / 725 км /
Өлгий - Эрдэнэт / 1423 км /
Өлгий - Арвайхээр / 1278 км /
Өлгий - Даланзадгад / 1657 км /
Өлгий - Баруун Урт / 2274 км /
Өлгий - Сүхбаатар / 1702 км /
Өлгий - Ховд / 222 км /
Өлгий - Мөрөн / 928 км /
Өлгий - Өндөрхаан / 2047 км /
Өлгий - Зуунмод / 1752 км /
Өлгий - Улаангом / 291 км /

Баянхонгор - Булган / 473 км /
Баянхонгор - Алтай / 398 км /
Баянхонгор - Чойр / 696 км /
Баянхонгор - Дархан / 862 км /
Баянхонгор - Сайншанд / 853 км /
Баянхонгор - Чойбалсан / 1300 км /
Баянхонгор - Мандалговь / 509 км /
Баянхонгор - Улиастай / 470 км /
Баянхонгор - Эрдэнэт / 529 км /
Баянхонгор - Арвайхээр / 208 км /
Баянхонгор - Даланзадгад / 500 км / 
Баянхонгор - Баруун Урт / 1204 км / 
Баянхонгор - Сүхбаатар / 808 км /
Баянхонгор - Ховд / 848 км / 
Баянхонгор - Мөрөн / 570 км /
Баянхонгор - Өндөрхаан / 977 км /
Баянхонгор - Зуунмод / 682 км / 
Баянхонгор - Улаангом / 1131 км /

Булган - Алтай / 871 км /
Булган - Чойр / 559 км /
Булган - Дархан / 240 км /
Булган - Сайншанд / 776 км /
Булган - Чойбалсан / 997 км /
Булган - Мандалговь / 611 км /
Булган - Улиастай / 828 км /
Булган - Эрдэнэт / 59 км /
Булган - Арвайхээр / 364 км /
Булган - Даланзадгад / 743 км /
Булган - Баруун Урт / 901 км /
Булган - Сүхбаатар / 335 км /
Булган - Ховд / 1321 км /
Булган - Мөрөн / 348 км /
Булган - Өндөрхаан / 674 км /
Булган - Зуунмод / 3079 км /
Булган - Улаангом / 1026 км /

Алтай - Чойр / 1094 км /
Алтай - Дархан / 1260 км /
Алтай - Сайншанд / 1286 км /
Алтай - Чойбалсан / 1698 км /
Алтай - Мандалговь / 907 км /
Алтай - Улиастай / 195 км /
Алтай - Эрдэнэт / 927 км /
Алтай - Арвайхээр / 606 км /
Алтай - Даланзадгад / 898 км /
Алтай - Баруун Урт / 1602 км /
Алтай - Сүхбаатар / 1358 км /
Алтай - Ховд / 450 км /
Алтай - Мөрөн / 585 км /
Алтай - Өндөрхаан / 1375 км /
Алтай - Зуунмод / 1080 км /
Алтай - Улаангом / 693 км /

Чойр - Дархан / 446 км /
Чойр - Сайншанд / 226 км /
Чойр - Чойбалсан / 439 км /
Чойр - Мандалговь / 187 км /
Чойр - Улиастай / 1246 км /
Чойр - Эрдэнэт / 596 км /
Чойр - Арвайхээр / 664 км /
Чойр - Даланзадгад / 480 км /
Чойр - Баруун Урт / 477км /
Чойр - Сүхбаатар / 544 км /
Чойр - Ховд / 1710 км /
Чойр - Мөрөн / 1002 км /
Чойр - Өндөрхаан / 235 км /
Чойр - Зуунмод / 204 км /
Чойр - Улаангом / 1640 км /

Дархан - Сайншанд / 673 км /
Дархан - Чойбалсан / 884 км /
Дархан - Мандалговь / 498 км /
Дархан - Улиастай / 1065 км /
Дархан - Эрдэнэт / 180 км /
Дархан - Арвайхээр / 654 км /
Дархан - Даланзадгад / 798 км / 
Дархан - Баруун Урт / 788 км /
Дархан - Сүхбаатар / 98 км /
Дархан - Ховд / 1710 км /
Дархан - Мөрөн / 588 км /
Дархан - Өндөрхаан / 561 км /
Дархан - Зуунмод / 266 км /
Дархан - Улаангом / 1266 км /

Сайншанд - Чойбалсан / 520 км /
Сайншанд - Мандалговь / 344 км /
Сайншанд - Улиастай / 1423 км /
Сайншанд - Эрдэнэт / 823 км /
Сайншанд - Арвайхээр / 645 км /
Сайншанд - Даланзадгад / 499 км /
Сайншанд - Баруун Урт / 334 км /
Сайншанд - Сүхбаатар / 771 км /
Сайншанд - Ховд / 1937 км /
Сайншанд - Мөрөн / 1229 км /
Сайншанд - Өндөрхаан / 302 км /
Сайншанд - Зуунмод / 430 км /
Сайншанд - Улаангом / 1867 км /

Чойбалсан - Мандалговь / 736 км /
Чойбалсан - Улиастай / 1684 км /
Чойбалсан - Эрдэнэт / 1034 км /
Чойбалсан - Арвайхээр / 1092 км /
Чойбалсан - Даланзадгад / 1031 км /
Чойбалсан - Баруун Урт / 193 км /
Чойбалсан - Сүхбаатар / 982 км /
Чойбалсан - Ховд / 2148 км /
Чойбалсан - Мөрөн / 1440 км /
Чойбалсан - Өндөрхаан / 323 км /
Чойбалсан - Зуунмод / 704 км /
Чойбалсан - Улаангом / 2078 км /

Мандалговь - Улиастай / 979 км /
Мандалговь - Эрдэнэт / 648 км /
Мандалговь - Арвайхээр / 301 км /
Мандалговь - Даланзадгад / 300 км /
Мандалговь - Баруун Урт / 664 км /
Мандалговь - Сүхбаатар / 596 км /
Мандалговь - Ховд / 1357 км /
Мандалговь - Мөрөн / 1054 км /
Мандалговь - Өндөрхаан / 417 км /
Мандалговь - Зуунмод / 232 км /
Мандалговь - Улаангом / 1692 км /

Улиастай - Эрдэнэт / 884 км /
Улиастай - Арвайхээр / 678 км /
Улиастай - Даланзадгад / 970 км /
Улиастай - Баруун Урт / 1588 км /
Улиастай - Сүхбаатар / 1163 км /
Улиастай - Ховд / 503 км /
Улиастай - Мөрөн / 390 км /
Улиастай - Өндөрхаан / 1361 км /
Улиастай - Зуунмод / 1066 км /
Улиастай - Улаангом / 529 км /

Эрдэнэт - Арвайхээр / 635 км /
Эрдэнэт - Даланзадгад / 948 км /
Эрдэнэт - Баруун Урт / 938 км /
Эрдэнэт - Сүхбаатар / 279 км /
Эрдэнэт - Ховд / 1380 км /
Эрдэнэт - Мөрөн / 407 км /
Эрдэнэт - Өндөрхаан / 711 км /
Эрдэнэт - Зуунмод / 416 км /
Эрдэнэт - Улаангом / 1085 км /

Арвайхээр - Даланзадгад / 379 км /
Арвайхээр - Баруун Урт / 996 км /
Арвайхээр - Сүхбаатар / 752 км /
Арвайхээр - Ховд / 1056 км /
Арвайхээр - Мөрөн / 634 км /
Арвайхээр - Өндөрхаан / 769 км /
Арвайхээр - Зуунмод / 474 км /
Арвайхээр - Улаангом / 1195 км /

Даланзадгад - Баруун Урт / 839 км /
Даланзадгад - Сүхбаатар / 896 км /
Даланзадгад - Ховд / 1348 км /
Даланзадгад - Мөрөн / 1354 км /
Даланзадгад - Өндөрхаан / 717 км /
Даланзадгад - Зуунмод / 540 км /
Даланзадгад - Улаангом / 1992 км /

Баруун Урт - Сүхбаатар / 886 км /
Баруун Урт - Ховд / 2052 км /
Баруун Урт - Мөрөн / 1344 км /
Баруун Урт - Өндөрхаан / 227 км /
Баруун Урт - Зуунмод / 566 км /
Баруун Урт - Улаангом / 1982 км /

Сүхбаатар - Ховд / 1808 км /
Сүхбаатар - Мөрөн / 683 км /
Сүхбаатар - Өндөрхаан / 659 км /
Сүхбаатар - Зуунмод / 407 км /
Сүхбаатар - Улаангом / 1361 км /

Ховд - Мөрөн / 893 км /
Ховд - Өндөрхаан / 1825 км /
Ховд - Зуунмод / 1530 км /
Ховд - Улаангом / 243 км /

Мөрөн - Өндөрхаан / 1117 км /
Мөрөн - Зуунмод / 822 км /
Мөрөн - Улаангом / 678 км /

Өндөрхаан - Зуунмод / 313 км / 
Өндөрхаан - Улаангом / 1755 км /

Зуунмод - Улаангом / 1460 км /

Монгол Улсын автозамын сүлжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
БНХАУ зогсоогоод байсан нүүрс тээвэрлэлтийн сүлжээнийхээ 70 хувийг сэргээжээ

Корона вирусийн шинэ төрлийн халдварын улмаас БНХАУ хүн олноор ажилладаг ...

2020 оны 02 сарын 22, 14 цаг 41 минут
Б.Ганхуяг: IPO гаргахад бэлэн болсон

   Т.САЙХАН   "Эрдэнэс Тавантолгой” компани олон улсын зах ...

2020 оны 02 сарын 21, 18 цаг 53 минут
Ц.Даваасүрэн: "Оюутолгой" компани хэт өндөр үнээр цахилгаан станц барих санал гаргасан

 Эрчим хүчний яамнаас 2019 онд хийсэн ажлынхаа тайлан болон энэ ...

2020 оны 02 сарын 21, 17 цаг 38 минут
Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой хэргийн шүүх хурал хойшилжээ

Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой нэр бүхий  шүүгчдэд холбогдох ...

2020 оны 02 сарын 21, 16 цаг 37 минут
Тавантолгойн ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээ “хорлон сүйтгэх ажиллагаа” байсан уу?

Ерөнхий сайд асан М.Энхсайханыг “хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа ...

2020 оны 02 сарын 21, 14 цаг 50 минут
Оюутолгойтой холбоотой татварын маргааныг Арбитрын шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болжээ

Монголын үндэсний татварын ерөнхий газраас 2018 оны нэгдүгээр ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 43 минут
Нүүрсээ Оросын нутгаар 7000км тойруулж, далайгаар Зүүн Өмнөд Азид гаргах юм гэнэ

ОХУ-ын нүүрсний батлагдсан нөөц Монголынхоос 1200 дахин их байдаг. ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 12 минут
“Rio Tinto” компани арбитрын шүүхэд ханджээ

ЛОНДОН. /Reuters/. “Оюу толгой” компани Монгол Улсын ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 01 минут
"Туркойз хилл ресурс" 150 сая долларын татварын асуудлаар арбитрт хандахаар болсноо мэдэгдлээ

Монгол Улсын Засгийн газартай татварын маргаанаа шийдэж чадаагүй тул энэ ...

2020 оны 02 сарын 21, 11 цаг 12 минут
"Туркойз Хилл Ресурс" Засгийн газрыг арбитрын шүүхэд өгөхөө мэдэгдлээ

"Оюу Толгой” төслийн голлох хөрөнгө оруулагч "Туркойз Хилл Ресурс” өчигдөр ...

2020 оны 02 сарын 21, 10 цаг 41 минут
SOMO: АНУ, Рио Тинто Монголын Засгийн газрын "тархийг угааж", өрөнд оруулсан

 Амстердамд байрлах Олон үндэстний корпорацийн судалгааны төвийн ...

2020 оны 02 сарын 21, 10 цаг 27 минут
Кувейт, Саудын Араб төвийг сахисан бүсэд нефть олборлож эхэлжээ

 Кувейт болон Саудын Арабын хилийн бүс дэх төвийг сахисан бүсэд ...

2020 оны 02 сарын 20, 19 цаг 09 минут
"Эрдэнэт үйлдвэр"-ийн Оёдлын цех амны хаалт үйлдвэрлэж байна

 Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Шинэ коронавирусний халдвараас урьдчилан ...

2020 оны 02 сарын 20, 18 цаг 19 минут
Хийн хоолойг Монголоор дамжуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулах Оросын талын ажлын хэсэг байгуулагджээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн өнгөрсөн оны 12 дугаар сард ОХУ-д ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 16 минут
Ө.Энхтүвшин: Гуравдугаар сарын 2-ноос нүүрс болон газрын тосны экспортыг сэргээх шийдвэр гаргалаа

Улсын Онцгой комисс өнөөдөр хуралдаж нүүрс, газрын тосны экспортыг ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 07 минут
Нийслэл рүү 50 кг түүхий нүүрс нэвтрүүлэхийг завджээ

Хонхорын авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх хяналтын цэгээр 2020 оны 2 дугаар ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 04 минут
Гайхамшигтай эрдэнийн чулуу алмаазын тухай сонирхолтой баримтууд

 Алмаз эрдэнэ бол зөвхөн эмэгтэй хүний ​​шүтээн биш, геологичдын ...

2020 оны 02 сарын 20, 13 цаг 55 минут
Амьтан, ургамлын гуравны нэг нь 50 жилийн дотор устаж үгүй болно

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 2070 он гэхэд дэлхий дээрх амьтан, ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 57 минут
"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар эхэлнэ

"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 54 минут
"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар эхэлнэ

 "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 12 минут
БНХАУ зогсоогоод байсан нүүрс тээвэрлэлтийн сүлжээнийхээ 70 хувийг сэргээжээ

Корона вирусийн шинэ төрлийн халдварын улмаас БНХАУ хүн олноор ажилладаг ...

2020 оны 02 сарын 20, 11 цаг 34 минут
“Амгалан дулааны станц” ХХК-ийг төрийн өмчит компани болголоо

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар “Дулааны IV цахилгаан ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 45 минут
Дорнод аймагт 4.2 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болжээ

Дорнод аймгийн Матад сумын Буян-Өндөр багийн Царилтын хошуу” ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 34 минут
Засаг чангарч, “Рио Тинто” гэдийх үү?!

Оюутолгойн гэрээг магтахаасаа муулдаг хүн олон.  Тэр гэрээг ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 28 минут
Алтны үнэ сүүлийн долоон жилийн хугацаанд хамгийн дээд цэгтээ хүрчээ

Алтны үнэ нэг трой унц нь 1600 ам.доллароос дээшилж, 2013 оноос хойших ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 09 минут
Газрын наймаанаас эхтэй байгаль эхийн эсрэг гэмт хэрэг-II

 Улсын хэмжээнд 2015-2018 онд олгосон газруудтай холбоотой зөрчил ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 59 минут
Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлав

 Увс аймгийн Цагаан хайрхан суманд хууль бусаар алт олборлохоор зэхэж ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 22 минут
Казахстан “Сибирийн хүч-2” хоолойг сонирхсон хэвээр

 Казахстаны Эрчим хүчний сайд Нурлан Ногаев энэ сарын 18-нд мэдэгдэл ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 19 минут
Н.Цэрэнбат сайдын тушаалаар 16888 амьтан “цаазаар авахуулах” нь ээ

Засгийн газар тусгай болон ахуйн зориулалттай ан агнуурын тоог баталдаг ч ...

2020 оны 02 сарын 19, 17 цаг 36 минут
Энэ өдөр түүхэнд: Дэлхийн халим хамгаалах өдөр

Хоёрдугаар сарын 19 бол Дэлхийн халим хамгаалах өдөр. Энэ өдрийг 34 жилийн ...

2020 оны 02 сарын 19, 17 цаг 30 минут
Коронавирусээс сэргийлж “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжжээ

 Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020.02.13-наас эхлэн улс даяар ...

2020 оны 02 сарын 19, 15 цаг 31 минут
Үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг БНХАУ-аас өөр улсаас импортлох боломжийг судлахыг хүслээ

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийг нуруун дээрээ үүрч яваа аж ахуйн ...

2020 оны 02 сарын 19, 15 цаг 22 минут
Австралид 113 төрөл зүйлийн амьтанд “яаралтай тусламж” шаардлагатай байна

Австрали улсад дэгдсэн ойн түймрийн улмаас тоо толгой нь хорогдож, ...

2020 оны 02 сарын 19, 13 цаг 47 минут
“Ойгон нуур"-т хорогдсон 143 үхрийн сэг зэмийг гаргаж дуусжээ

Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын Ойгон багийн “Ойгон ...

2020 оны 02 сарын 19, 11 цаг 40 минут
Дэлхийн хамгийн баян хүн $10 тэрбумыг уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх үйлсэд хандивлана

Дэлхийн хамгийн баян хүн гэгддэг Амазон компанийн үүсгэн байгуулагч Жэф ...

2020 оны 02 сарын 19, 10 цаг 55 минут
Хууль бусаар алт олборлох гэж байсан компанийн тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа

 Увс аймгийн Цагаан хайрхан суманд хууль бусаар алт олборлохоор зэхэж ...

2020 оны 02 сарын 19, 10 цаг 53 минут
Коронавирус ба Монголын эдийн засаг

Зүрх судсаар орж ирсэн цусыг уушги руу дамжуулдаг. Уушги түүнийг нь ...

2020 оны 02 сарын 19, 09 цаг 17 минут
М.Оюунчимэг: Байгалийн баялгийг иргэддээ тэгш хуваарилах чинь өөрөө ардчилал байхгүй юу

УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны дарга М.Оюунчимэгтэй ярилцлаа. ...

2020 оны 02 сарын 18, 16 цаг 25 минут
ӨМНӨГОВЬ: Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажилд Тавантолгой компани дэмжлэг үзүүлэв

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улс орон даяар зохион байгуулж, ...

2020 оны 02 сарын 18, 14 цаг 09 минут
Хөрөнгө оруулалт татах асуудлаар Улаанбаатарт бизнес эрхлэгчдийн форум хийхээр 10 гаруй улсын сайдтай тохиролцжээ

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар Мюнхений аюулгүй байдлын Бага хуралд ...

2020 оны 02 сарын 18, 12 цаг 46 минут
Тавантолгойн цахилгаан станцыг 924 сая ам.доллараар барих ТЭЗҮ бэлэн болжээ

“Оюу толгой” компани Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийн ...

2020 оны 02 сарын 18, 11 цаг 37 минут
Шалган нэвтрүүлэх товчоодод тухайн иргэний орж гарсан болон машины дугаараар мэдээлэл бүртгэгдэнэ

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан ...

2020 оны 02 сарын 18, 11 цаг 32 минут
ТАНИЛЦ: 1072 хувьцаагаа шалгах боломжууд

 "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч иргэд хэчнээн ...

2020 оны 02 сарын 18, 10 цаг 33 минут
Рио Тинто шүүхийн үүдэнд тулж ирэв

 -Аварга загасыг шүүхэд дуудсан Ричард Баулигийн хэрэг ирэх ...

2020 оны 02 сарын 18, 09 цаг 59 минут
Жефф Безос уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд 10 тэрбум ам.долларыг хандивлана

 МОСКВА./TASS/.Америкийн тэрбумтан, "Amazon” компанийг үүсгэн ...

2020 оны 02 сарын 18, 09 цаг 42 минут
2020 оны 02 сарын 17, 18 цаг 32 минут
Ираны эдийн засаг газрын тосноос шууд хамааралгүй болжээ

 Өнгөрсөн он эдийн засаг газрын тосны экспортоос шууд ...

2020 оны 02 сарын 17, 18 цаг 22 минут
Салхитын мөнгөний ордын хэрэгт холбогдсон шүүгч нарыг шүүх хурлын тов гарлаа

 "Салхитын мөнгөний орд”-ын гэх тодотголтой, уг ордын тусгай ...

2020 оны 02 сарын 17, 18 цаг 01 минут
Д.Сумъяабазар сайд аа, Хөрөнгийн биржид хувьцаа гаргах нь зөв...

Хүн төрөлхтөн байгалийн баялагаа ашиглаж ирсэн түүхтэй. Олон зууны турш ...

2020 оны 02 сарын 17, 17 цаг 23 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 1072 ширхэг хувьцаатай иргэн 96480 төгрөгийн ногдол ашиг авна

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуягтай ...

2020 оны 02 сарын 17, 16 цаг 09 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани