Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Монгол Улсын автозамын сүлжээ

Улаанбаатар - Цэцэрлэг / 477 км /
Улаанбаатар - Өлгий / 1709 км /
Улаанбаатар - Баянхонгор / 639 км /
Улаанбаатар - Булган / 373 км /
Улаанбаатар - Алтай / 1037 км / 
Улаанбаатар - Чойр / 240 км /
Улаанбаатар - Дархан / 219 км /
Улаанбаатар - Сайншанд / 450 км /
Улаанбаатар - Чойбалсан / 661 км /
Улаанбаатар - Мандалговь / 275 км /
Улаанбаатар - Улиастай / 1023 км /
Улаанбаатар - Эрдэнэт / 376 км /
Улаанбаатар - Арвайхээр / 431 км /
Улаанбаатар - Даланзадгад / 575 км /
Улаанбаатар - Баруун Урт / 565 км /
Улаанбаатар - Сүхбаатар / 321 км /
Улаанбаатар - Ховд / 1487 км /
Улаанбаатар - Мөрөн / 779 км / 
Улаанбаатар - Өндөрхаан / 338 км /
Улаанбаатар - Зуунмод / 43 км /
Улаанбаатар - Улаангом / 1417 км /

Цэцэрлэг - Өлгий / 1085 км /
Цэцэрлэг - Баянхонгор / 191 км /
Цэцэрлэг - Булган / 282 км /
Цэцэрлэг - Алтай / 589 км /
Цэцэрлэг - Чойр / 700 км / 
Цэцэрлэг - Дархан / 519 км /
Цэцэрлэг - Сайншанд / 927 км /
Цэцэрлэг - Чойбалсан / 1138 км /
Цэцэрлэг - Мандалговь / 752 км /
Цэцэрлэг - Улиастай / 546 км /
Цэцэрлэг - Эрдэнэт / 338 км /
Цэцэрлэг - Арвайхээр / 255 км /
Цэцэрлэг - Даланзадгад / 634 км /
Цэцэрлэг - Баруун Урт / 1042 км /
Цэцэрлэг - Сүхбаатар / 617 км /
Цэцэрлэг - Ховд / 1039 км /
Цэцэрлэг - Мөрөн / 379 км /
Цэцэрлэг - Өндөрхаан / 815 км /
Цэцэрлэг - Зуун мод / 520 км /
Цэцэрлэг - Улаангом / 940 км /

Өлгий - Баянхонгор / 1070 км /
Өлгий - Булган / 1367 км /
Өлгий - Алтай / 672 км /
Өлгий - Чойр / 1766 км /
Өлгий - Дархан / 1604 км /
Өлгий - Сайншанд / 2159 км /
Өлгий - Чойбалсан / 2370 км / 
Өлгий - Мандалговь / 1579 км /
Өлгий - Улиастай / 725 км /
Өлгий - Эрдэнэт / 1423 км /
Өлгий - Арвайхээр / 1278 км /
Өлгий - Даланзадгад / 1657 км /
Өлгий - Баруун Урт / 2274 км /
Өлгий - Сүхбаатар / 1702 км /
Өлгий - Ховд / 222 км /
Өлгий - Мөрөн / 928 км /
Өлгий - Өндөрхаан / 2047 км /
Өлгий - Зуунмод / 1752 км /
Өлгий - Улаангом / 291 км /

Баянхонгор - Булган / 473 км /
Баянхонгор - Алтай / 398 км /
Баянхонгор - Чойр / 696 км /
Баянхонгор - Дархан / 862 км /
Баянхонгор - Сайншанд / 853 км /
Баянхонгор - Чойбалсан / 1300 км /
Баянхонгор - Мандалговь / 509 км /
Баянхонгор - Улиастай / 470 км /
Баянхонгор - Эрдэнэт / 529 км /
Баянхонгор - Арвайхээр / 208 км /
Баянхонгор - Даланзадгад / 500 км / 
Баянхонгор - Баруун Урт / 1204 км / 
Баянхонгор - Сүхбаатар / 808 км /
Баянхонгор - Ховд / 848 км / 
Баянхонгор - Мөрөн / 570 км /
Баянхонгор - Өндөрхаан / 977 км /
Баянхонгор - Зуунмод / 682 км / 
Баянхонгор - Улаангом / 1131 км /

Булган - Алтай / 871 км /
Булган - Чойр / 559 км /
Булган - Дархан / 240 км /
Булган - Сайншанд / 776 км /
Булган - Чойбалсан / 997 км /
Булган - Мандалговь / 611 км /
Булган - Улиастай / 828 км /
Булган - Эрдэнэт / 59 км /
Булган - Арвайхээр / 364 км /
Булган - Даланзадгад / 743 км /
Булган - Баруун Урт / 901 км /
Булган - Сүхбаатар / 335 км /
Булган - Ховд / 1321 км /
Булган - Мөрөн / 348 км /
Булган - Өндөрхаан / 674 км /
Булган - Зуунмод / 3079 км /
Булган - Улаангом / 1026 км /

Алтай - Чойр / 1094 км /
Алтай - Дархан / 1260 км /
Алтай - Сайншанд / 1286 км /
Алтай - Чойбалсан / 1698 км /
Алтай - Мандалговь / 907 км /
Алтай - Улиастай / 195 км /
Алтай - Эрдэнэт / 927 км /
Алтай - Арвайхээр / 606 км /
Алтай - Даланзадгад / 898 км /
Алтай - Баруун Урт / 1602 км /
Алтай - Сүхбаатар / 1358 км /
Алтай - Ховд / 450 км /
Алтай - Мөрөн / 585 км /
Алтай - Өндөрхаан / 1375 км /
Алтай - Зуунмод / 1080 км /
Алтай - Улаангом / 693 км /

Чойр - Дархан / 446 км /
Чойр - Сайншанд / 226 км /
Чойр - Чойбалсан / 439 км /
Чойр - Мандалговь / 187 км /
Чойр - Улиастай / 1246 км /
Чойр - Эрдэнэт / 596 км /
Чойр - Арвайхээр / 664 км /
Чойр - Даланзадгад / 480 км /
Чойр - Баруун Урт / 477км /
Чойр - Сүхбаатар / 544 км /
Чойр - Ховд / 1710 км /
Чойр - Мөрөн / 1002 км /
Чойр - Өндөрхаан / 235 км /
Чойр - Зуунмод / 204 км /
Чойр - Улаангом / 1640 км /

Дархан - Сайншанд / 673 км /
Дархан - Чойбалсан / 884 км /
Дархан - Мандалговь / 498 км /
Дархан - Улиастай / 1065 км /
Дархан - Эрдэнэт / 180 км /
Дархан - Арвайхээр / 654 км /
Дархан - Даланзадгад / 798 км / 
Дархан - Баруун Урт / 788 км /
Дархан - Сүхбаатар / 98 км /
Дархан - Ховд / 1710 км /
Дархан - Мөрөн / 588 км /
Дархан - Өндөрхаан / 561 км /
Дархан - Зуунмод / 266 км /
Дархан - Улаангом / 1266 км /

Сайншанд - Чойбалсан / 520 км /
Сайншанд - Мандалговь / 344 км /
Сайншанд - Улиастай / 1423 км /
Сайншанд - Эрдэнэт / 823 км /
Сайншанд - Арвайхээр / 645 км /
Сайншанд - Даланзадгад / 499 км /
Сайншанд - Баруун Урт / 334 км /
Сайншанд - Сүхбаатар / 771 км /
Сайншанд - Ховд / 1937 км /
Сайншанд - Мөрөн / 1229 км /
Сайншанд - Өндөрхаан / 302 км /
Сайншанд - Зуунмод / 430 км /
Сайншанд - Улаангом / 1867 км /

Чойбалсан - Мандалговь / 736 км /
Чойбалсан - Улиастай / 1684 км /
Чойбалсан - Эрдэнэт / 1034 км /
Чойбалсан - Арвайхээр / 1092 км /
Чойбалсан - Даланзадгад / 1031 км /
Чойбалсан - Баруун Урт / 193 км /
Чойбалсан - Сүхбаатар / 982 км /
Чойбалсан - Ховд / 2148 км /
Чойбалсан - Мөрөн / 1440 км /
Чойбалсан - Өндөрхаан / 323 км /
Чойбалсан - Зуунмод / 704 км /
Чойбалсан - Улаангом / 2078 км /

Мандалговь - Улиастай / 979 км /
Мандалговь - Эрдэнэт / 648 км /
Мандалговь - Арвайхээр / 301 км /
Мандалговь - Даланзадгад / 300 км /
Мандалговь - Баруун Урт / 664 км /
Мандалговь - Сүхбаатар / 596 км /
Мандалговь - Ховд / 1357 км /
Мандалговь - Мөрөн / 1054 км /
Мандалговь - Өндөрхаан / 417 км /
Мандалговь - Зуунмод / 232 км /
Мандалговь - Улаангом / 1692 км /

Улиастай - Эрдэнэт / 884 км /
Улиастай - Арвайхээр / 678 км /
Улиастай - Даланзадгад / 970 км /
Улиастай - Баруун Урт / 1588 км /
Улиастай - Сүхбаатар / 1163 км /
Улиастай - Ховд / 503 км /
Улиастай - Мөрөн / 390 км /
Улиастай - Өндөрхаан / 1361 км /
Улиастай - Зуунмод / 1066 км /
Улиастай - Улаангом / 529 км /

Эрдэнэт - Арвайхээр / 635 км /
Эрдэнэт - Даланзадгад / 948 км /
Эрдэнэт - Баруун Урт / 938 км /
Эрдэнэт - Сүхбаатар / 279 км /
Эрдэнэт - Ховд / 1380 км /
Эрдэнэт - Мөрөн / 407 км /
Эрдэнэт - Өндөрхаан / 711 км /
Эрдэнэт - Зуунмод / 416 км /
Эрдэнэт - Улаангом / 1085 км /

Арвайхээр - Даланзадгад / 379 км /
Арвайхээр - Баруун Урт / 996 км /
Арвайхээр - Сүхбаатар / 752 км /
Арвайхээр - Ховд / 1056 км /
Арвайхээр - Мөрөн / 634 км /
Арвайхээр - Өндөрхаан / 769 км /
Арвайхээр - Зуунмод / 474 км /
Арвайхээр - Улаангом / 1195 км /

Даланзадгад - Баруун Урт / 839 км /
Даланзадгад - Сүхбаатар / 896 км /
Даланзадгад - Ховд / 1348 км /
Даланзадгад - Мөрөн / 1354 км /
Даланзадгад - Өндөрхаан / 717 км /
Даланзадгад - Зуунмод / 540 км /
Даланзадгад - Улаангом / 1992 км /

Баруун Урт - Сүхбаатар / 886 км /
Баруун Урт - Ховд / 2052 км /
Баруун Урт - Мөрөн / 1344 км /
Баруун Урт - Өндөрхаан / 227 км /
Баруун Урт - Зуунмод / 566 км /
Баруун Урт - Улаангом / 1982 км /

Сүхбаатар - Ховд / 1808 км /
Сүхбаатар - Мөрөн / 683 км /
Сүхбаатар - Өндөрхаан / 659 км /
Сүхбаатар - Зуунмод / 407 км /
Сүхбаатар - Улаангом / 1361 км /

Ховд - Мөрөн / 893 км /
Ховд - Өндөрхаан / 1825 км /
Ховд - Зуунмод / 1530 км /
Ховд - Улаангом / 243 км /

Мөрөн - Өндөрхаан / 1117 км /
Мөрөн - Зуунмод / 822 км /
Мөрөн - Улаангом / 678 км /

Өндөрхаан - Зуунмод / 313 км / 
Өндөрхаан - Улаангом / 1755 км /

Зуунмод - Улаангом / 1460 км /

Монгол Улсын автозамын сүлжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Өчигдөр, 17:51
Өчигдөр, 17:33
Шахмал түлш шатахаараа юу болдог вэ гэдгийг шинжлэх төхөөрөмж алга

 Нийслэл хот өнөө жил утаагүй өвөлжих бололтой хэмээн нэг хэсэг нь ...

Өчигдөр, 16:12
Нийслэл хот руу түүхий нүүрс оруулж ирэхийг завджээ

 Улаанбаатар хот руу түүхий нүүрс оруулахыг хориглосон Засгийн газрын ...

Өчигдөр, 14:17
Олборлогч аваргуудын зарж буй “бохир” актив

   Келли Гилблом   Их Британийн газрын тос, шат­даг хийн ...

Өчигдөр, 12:19
Рио Тинто төмрийн хүдрээ анх удаа Хятадын боомтод юаниар худалдлаа

 Австралийн уул уурхайн томоохон компани Рио Тинто БНХАУ-ын хойд ...

Өчигдөр, 11:55
Хаусны үнэтэй Хөтөлийн хувьчлал

Алдуурсан "Хөтөлийн цемент шохойн” үйлдвэрийг аргамжих шалтгаан-3 ...

Өчигдөр, 11:12
3.1 тонн алт хаачсан бэ?

 Монголбанк энэ оны эхний есөн сарын байдлаар 11.2 тонн алт худалдан ...

Өчигдөр, 10:51
Өчигдөр, 10:09
Худал үнэлгээгээр ховор амьтдаа “ЦААЗАЛСААР” байх уу

Тусгай зориулалтаар энэ онд 86 угалз, 92 тэх агнуулах тогтоолыг Засгийн ...

Өчигдөр, 10:06
Судлаач Ганаа: Ахиад л төмөр замын хэрүүл

 Манай төмөр замын хэрүүл хэзээ ч дуусахгүй бололтой юм. Яагаад гэвэл ...

Өчигдөр, 09:51
Хятад улсын алтны гаралт 12 жил дараалан дэлхийд тэргүүлэв

 2018 онд Хятад улсын алтны гаралт 12 жил дараалан дэлхийд тэргүүлж, ...

Өчигдөр, 09:49
"Хөтөл"-ийн хувьчлалаар ганц ч үг ганхийлгэхгүй байх шалтгаан гишүүн Д.Эрдэнэбатад бий юу?

Алдуурсан "Хөтөлийн цемент шохойн” үйлдвэрийг аргамжих шалтгаан-2 ...

2019 оны 10 сарын 12, 18 цаг 56 минут
2019 оны 10 сарын 12, 18 цаг 49 минут
Хоёр сарын хугацаанд ашигт малтмалын 73 лиценз цуцлагджээ

 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын мэдээллээр найм болон есдүгээр ...

2019 оны 10 сарын 12, 17 цаг 11 минут
Оросууд өлсгөлөн баавгай Монголоос ирсэн гэв

Аравдугаар сар гарснаас хойш ОХУ-ын Сибирийн хэсэгт өлсгөлөн баавгайн аюул ...

2019 оны 10 сарын 12, 14 цаг 53 минут
Нефтийн үнэ 60 ам.доллар давжээ

Лондоны ICE биржийн арилжааны явцад “Brent” маркийн нефтийн ...

2019 оны 10 сарын 12, 13 цаг 46 минут
Авдраа нэг ухахад л аранжин зэсийн үйлдвэртэй болчихлоо

Өнгөрсөн пүрэв гаригийн жихүүндүү орой төвийн хэвлэл мэдээллийн ...

2019 оны 10 сарын 12, 12 цаг 49 минут
Зэсийн баяжмалын экспорт 6700 тонноор буурлаа

 Он гарснаас хойш буюу I-IX сарын хугацаанд нэг сая тонн зэсийн ...

2019 оны 10 сарын 11, 18 цаг 25 минут
"Хөтөл цемент шохой" үйлдвэрийг 1,386,106,400 төгрөгөөр хувьчилжээ

"Хөтөл цемент шохой" үйлдвэрийг 1,386,106,400 төгрөгөөр хувьчилжээ. Тухайн ...

2019 оны 10 сарын 11, 16 цаг 25 минут
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөөр 36 тэрбум төгрөг олно

Улсын хэмжээнд 7.9 сая га талбайд ашигт малтмалын ашиглалтын 1683,  ...

2019 оны 10 сарын 11, 16 цаг 17 минут
Аргентин улсын Засгийн газар “Миллениал” литийн төсөлд татварын хөнгөлөлт үзүүллээ

Аргентин улсын Үндэсний уул уурхайн яам "Миллениал” литийн төсөлд зарим ...

2019 оны 10 сарын 11, 16 цаг 12 минут
Зэсийн баяжмалын экспорт 6700 тонноор буурлаа

Он гарснаас хойш буюу I-IX сарын хугацаанд нэг сая тонн зэсийн баяжмал ...

2019 оны 10 сарын 11, 16 цаг 07 минут
“Энержи ресурс”-ийн үнэгүй өгсөн 800 мянган тонн нүүрсний цаана юу нуугдаж байна вэ?

 Хотын утааг бууруулах үүрэгтэй шахмал түлш нь хүний амь хороож, ...

2019 оны 10 сарын 11, 15 цаг 13 минут
Шахмал түлшний ард ноцтой “хэрэг”-үүд өрнөж байна

 Утаа гээч намраас хавар хүртэл Улаанбаатарын иргэдийн зовлон гамшиг ...

2019 оны 10 сарын 11, 15 цаг 06 минут
2019 оны 10 сарын 10, 18 цаг 09 минут
2019 ОНЫ БАЙДЛААР ОЮУТОЛГОЙГООС ГАРСАН БАЯЛГИЙН МӨНГӨН ХЭМЖЭЭ

 1. 8 ТЭРБУМ ДОЛЛАРЫН БАЯЛАГ (250 ТН АЛТТАЙ ТЭНЦЭХ)

2019 оны 10 сарын 10, 17 цаг 29 минут
Монголчуудын мөрөөдөл биелэх цаг асуй

 Монгол Улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөлд 236 сая ...

2019 оны 10 сарын 10, 17 цаг 20 минут
“Хармагтай” ордын өрөмдлөгийн эхний дүн сайн гарчээ

 Хармагтайн ордод лиценз эзэмшдэг "Xanadu Mines” компанийн ...

2019 оны 10 сарын 10, 14 цаг 48 минут
Манай улс 858.1 сая ам.долларын нефтийн бүтээгдэхүүн импортоор авчээ

 Энэ оны эхний есөн сарын байдлаарх эрдэс бүтээгдэхүүний импортын ...

2019 оны 10 сарын 10, 14 цаг 25 минут
2019 оны 10 сарын 10, 14 цаг 21 минут
АНУ-ын томоохон нүүрсний уурхай хаалгаа барьжээ

 Америкийн нүүрс нийлүүлэгч топ таван компанийн нэг "Blackhawk ...

2019 оны 10 сарын 10, 13 цаг 56 минут
"Фүкүшима-1" станцын экс удирдлагыг цөмийн осолд буруугүй гэж шүүх тогтоов

 "Фүкүшима-1" цөмийн цахилгаан станцын үйл ажиллагааг хариуцсан TEPCO ...

2019 оны 10 сарын 10, 13 цаг 52 минут
Алтны үнэ ихээхэн унана хэмээцгээж байна

 Оросын "Polymetal”  компанийн гүйцэтгэх захирал Виталий Несис ...

2019 оны 10 сарын 10, 13 цаг 26 минут
Түүхий нүүрс & Шахмал түлш: Түлэх арга, шаталтын ялгаа

 Хөхүүрийн ам цаашилж, хүйтний ам наашилж байгаа энэ цаг үед Нийслэл ...

2019 оны 10 сарын 10, 11 цаг 28 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-иас хэрэгжүүлж буй “Хуримтлалтай-Хувьцаатай иргэн” аян эхэллээ

 Дэлхийн жишиг уурхай "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-иас хэрэгжүүлж буй ...

2019 оны 10 сарын 09, 18 цаг 43 минут
Манай улс 858.1 сая ам.долларын нефтийн бүтээгдэхүүн импортоор авчээ

 Энэ оны эхний есөн сарын байдлаарх эрдэс бүтээгдэхүүний импортын ...

2019 оны 10 сарын 09, 15 цаг 32 минут
Оюутолгойн гэрээ эрх зүйн чадамжгүй

 Одоогоос 10 жилийн өмнө буюу 2009 оны 10дугаар сарын 6-ны өдөр ...

2019 оны 10 сарын 09, 13 цаг 02 минут
Угтаалцайдамаас кварц олборлохыг зөвшөөрөхгүй

 Байгалийн унаган төрхөөрөө уул уурхайгаас илүүтэй газар тариалан, ...

2019 оны 10 сарын 09, 11 цаг 13 минут
Нуурын ёроолоос аварга чулуун байгууламж илрүүлжээ

 Боден нуурын ёроолыг судалж байсан археологичид Стоунхэнжийн алдарт ...

2019 оны 10 сарын 09, 11 цаг 06 минут
Сугар гараг дээр буух боломжтой таван газрыг сонгожээ

 МОСКВА. /TASS/. "Сугар-Д" төслийн Орос-Америкийн хамтарсан ...

2019 оны 10 сарын 08, 17 цаг 08 минут
Газрын тосны “драм” зах зээлд дарамт нэмнэ

 Их гүрнүүд болон Ойрх Дорнодын олборлогчдын төгсгөл нь тодорхойгүй ...

2019 оны 10 сарын 08, 13 цаг 45 минут
Баялгийн санг “ХУЛГАЙЧ”-даас хуулиар хамгаалъя

  Бүх улс орон баялгийн санг байгуулчихдаг юм биш л дээ. Баялагтай ...

2019 оны 10 сарын 08, 13 цаг 11 минут
Баялгийн хараал тулгасан Оюутолгойн гэрээ хийсний 10 жилийн гунигт ой

Оюутолгойн ордыг ашиглах гэрээг нэг талаас Тюркоз Хилл компани, нөгөө ...

2019 оны 10 сарын 07, 16 цаг 42 минут
Нэг тонн нүүрснээс 3500 төгрөгийн алдагдал хүлээж байна

Төвийн бүсийн эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн нүүрсний хэрэглээний 90 гаруй ...

2019 оны 10 сарын 07, 15 цаг 52 минут
Колумбад газрын тос дамжуулах хоолой дэлбэрчээ

 Колумбад халдлагын улмаас Трансандины газрын тос дамжуулах хоолойд ...

2019 оны 10 сарын 07, 15 цаг 02 минут
Монголчуудад ирж буй шок

Монголчуудад өмнө төсөөлж байгаагүй гадаад шокууд ирж ...

2019 оны 10 сарын 07, 15 цаг 00 минут
Шахмал харыг бүрэн тохирох эсэхийг гүйцэт судлалгүй, ашиг хөөж яаравчлан үйлдвэрлэсэн үү

Манай шахмал түлш үйлдвэрлэгчдийн худалдаж байгаа бөөрөнхий хар түлээний ...

2019 оны 10 сарын 07, 13 цаг 07 минут
Салхитын мөнгөний орд: Энэ хэрэгт өөр нэг Гавьяат хуулчийг хүүгийн хамт шалгаж байна

 Зуун хувь Хятадын хөрөнгө оруулалттай компанийн эзэмшиж байсан ...

2019 оны 10 сарын 07, 12 цаг 27 минут
Олон улс дамжуулан мөнгө угаасан байж болзошгүй хэрэгт УБТЗ-ын хоёр албан тушаалтныг шалгаж байна

УБТЗ-ын эрх бүхий хоёр албан тушаалтныг тагнуулынхан шалгаж эхэллээ. ...

2019 оны 10 сарын 07, 11 цаг 46 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани