Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө

Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

 

       Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдээлснээр "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд импорт, экспортын хэмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүрч, нийт 30 их наяд юаниас давсан ба дэлхийн худалдааны том гүрний байр сууриа баталсан. Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

       Импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр

       Гаалийн ерөнхий газраас "2018 онд Хятадын гадаад худалдааны импорт, экспортын ерөнхий хэмжээ 30.51 их наяд юаньд хүрсэн ба 2017 оныхоос 9.7 хувиар нэмэгдэн, экспортын хэмжээ 16.42 их наяд юаньд хүрч, 7.1 хувиар нэмэгдсэн. Импортын хэмжээ 14.09 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдлээ” гэж мэдээлсэн байна

       "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд хамгийн өндөр түвшинд хүрч, чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдсэн” гэж Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн Ли Күйвэнь мэдэгдлээ.

       Өнгөрсөн жилд Хятадын гадаад худалдааны хөгжил дараах таван чиглэлд амжилтад хүрчээ.

       Худалдаа эрхлэх орчин сайжрав. Өнгөрсөн жилд Хятад улс татварыг бууруулах, боомтын бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах зэрэг бодлогыг хэрэгжүүлж, худалдааг хялбар дөхөм болгох түвшинг дээшлүүлсэн байна. Дэлхийн банкны нийтэлсэн "2019 оны бизнес эрхлэх орчны тайлан”-д Хятад улсын бизнес эрхлэх орчин сайжирч 32-р байранд жагсаад байгаа юм.

       Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр байна. 2018 онд импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж 2017 оны 436 мянга байснаас нэмэгдэж 470 мянга болсон ба зах зээлийн хөгжлийг улам ахиулжээ.

       Худалдааны олон түнштэй болсон. 2018 онд Хятадын гадаад худалдааны зах зээл олон талаар хөгжиж нэгэн хэмжээний амжилтад хүрсэн бөгөөд Хятад улс ба "Нэг бүс нэг зам” дагуух улс орнууд, Африк, Латин Америк зэрэг улс орнуудтай хийсэн импорт, экспортын хэмжээ тус тус 3.6, 6.7, 6 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хөдөлгөх хүч нэмэгдэв. Гаалийн ерөнхий газрын урьдчилан төсөөлснөөр Хятадын импортын хэмжээ 106.4 хуьд хүрч, экспортын хэмжээ 103.6 хувьд хүрсэн байна. Тоо хэмжээний хувьд импорт, экспортод оруулсан хувь нэмэр нь таван хувиас дээш байж, гадаад худалдааны импорт, экспортын нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь тогтвортой болсон.

       Шилдэг чанар, үр ашигтай болов. Импорт, экспортын хэмжээ тэнцвэртэй, бүс нутгийн хөгжил зохицолтой байж, бүтээгдэхүүний бүтэц шилдэг болсон байна. Бүтээгдэхүүнээс үзвэл цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмжийн экспортын хэмжээ нэмэгдсэн. Үүнд, төмөрлөг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж 19.2 хувийг эзэлж, гар утас 9.8 хувь, авто машин 8.3 хувийг эзлээд байгаа юм. Электрон барааны импортын хэмжээ 16.9 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд хэрэглээний бүтээгдэхүүн 10.9 хувиар нэмэгдэж, далай тэнгисийн бүтээгдэхүүн 39.9 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдаанд оруулсан нэмэр 50 хувиас давав

       Гадаад худалдааны тогтвортой хөгжилд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн оруулсан хувь нэмрийг үл ойшоож болохгүй юм. Ли Күйвэнь:

- 2018 онд Хятадын нийт 372 мянган импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн аж ахуйн нэгж гадаад худалдаанд оролцсон бөгөөд 2017 оныхоос 10.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь улам олон хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг импорт, экспортын үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалсан байна. Үүнээс үзэхэд хувийн аж ахуйн нэгжүүд Хятадын гадаад худалдаанд 50-иас дээш хувьтай хувь нэмэр оруулсан бөгөөд гадаад худалдааны хөгжилд түлхэх хүч болж өгсөн гэж ярьлаа.

       Гаалийн ерөнхий газрын статистик үзүүлэлтээр 2018 онд Хятадын хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын хэмжээ 12.1 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдсэн ба Хядтадын импорт, экспортын ерөнхий хэмжээний 39.7 хувийг эзэлж, 2017 оныхоос 1.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнд экспортын хэмжээ 7.87 их наяд юаньд хүрч, 10.4 хувиар нэмэгдсэн ба экспортын ерөнхий хэмжээний 48 хувийг эзэлж, 1.4 хувиар нэмэгдэв. Импортын хэмжээ 4.23 их наяд юаньд хүрч, 18.1 хувиар нэмэгдсэн байна.

       2018 онд дунд болон баруун, зүүн хойд бүс нутгийн хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын өсөлтийн хэмжээ тус тус 20.3, 18.9, 16.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь зүүн бүс нутгийнхаас 12.1 хувиар өндөр үзүүлэлт юм.

       Ли Күйвэнь мөн үргэлжлүүлэн:

- Хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих тал дээр Гаалийн ерөнхий газраас олон бодлого боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Үүнд, Гаалийн татварын баталгааны тал дээр дэмжсэн. Дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн инновацийг дэмжиж, дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх индрийн нөхцөлд нийцсэн, импорт, экспортын судалгаа болон технологийн судалгааны бүтээлүүдийг татвараас чөлөөлсөн. Хувийн аж ахуйн нэгжийн "Гадагш гарах”-д үйлчилгээ үзүүлнэ. Хятадын Гаалийн ерөнхий газар болон дэлхийн 36 улс оронтой AEO-гийн /Authorized Economic Operator/ харилцан зөвшөөрлийг байгуулж, хувийн аж ахуйн нэгжийн тухайн орон нутгийн гаалийн газрын дэмжлэгийг олохыг дэмжинэ гэж хэлсэн байна.

       Энэ онд гадаад худалдаа тотвортой хөгжинө

       2019 онд гадаад худалдааны байдал ямар байх тухай Ли Күйвэнь:

- 2019 онд Хятадын гадаад худалдааны хөгжилд оршиж буй хамгийн том асуудал бол гадаад орчны тогтворгүй асуудал болон зарим улс орны хамгаалах үзэл, өрөөсгөл талын үзэл зэрэг болох бөгөөд үүнээс улбаалж дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах, улс дамнасан худалдаа, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх зэрэг асуудал буй болдог гэсэн байна.

       Ерөнхий байдлаас нь үзвэл Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой хөгжиж, Төвөөс гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны тал дээр бодлого боловсруулж, үр ашигт хүрсэн. Улмаар энэ оны гадаад худалдааны хөгжилд бодлогын бат бэх үндэс суурь тавьжээ. Үүний дагуу гадаад орчин төвөгтэй, тогтворгүй байдалд гадаад худалдааны өсөлт удаашрах боломжтой гэж Ли Күйвэнь танилцуулсан юм.

       Саяхан Худалдааны яамны сайд Жүн Шань:

- Энэ онд олон улсын будлиантай орчинд бид худалдаагаар улсаа хүчирхэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, гадаад худалдааг "Тогтвортой хөгжил дунд сайжруулах” төлөвлөгөөтэй байна. Үүнд, олон улсын зах зээлийн бүтэц, улсын дотоодын зах зээлийн бүтэц, бараа бүтээгдэхүүний бүтэц, аж ахуйн нэгж болон худалдааны арга хэлбэрийг шилдэг болгоно. Гадаад хуладааны шинэчлэлтийг хийж, олон улсын борлуулалтын үйлчилгээний сүлжээг байгуулан гадаадын нэрт бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зэрэг худалдааг сайжруулах индрийг байгуулна. Үйлчилгээний худалдааг шинэчлэн хөгжүүлэх 29 туршилтын цэг байгуулах ажлыг сурталчилж, дижитал үйлчилгээ, хятад эм эмнэлэг зэрэг өвөрмөц онцлогтой үйлчилгээг экспортлох суурин байгуулж, үйлчилгээний худалдааны хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ гэж хэллээ.

       Хятад улсын нээлт улмаар өргөжих бөгөөд хангалгын бүтцийн өөрчлөлтийг түлхүү ахиулснаар энэ онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжих юм. Улмаар чанар болон үр ашгийн тал дээр улам сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Ли Күйвэнь хэлсэн байна. 

 

Зохиогч: ЧЮ ХАЙФЭН
Найруулагч: Б.ХУРЦ
Эх сурвалж: http://www.people.com.cn/
Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

 Алтны ханш өнөөдөр  1728.29 ам.доллар байгааг  Bloomberg ...

Өчигдөр, 10:58
Шатахууны үнэ БУУРЛАА

 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас шатахууны үнийн асуудлаар ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 58 минут
“Борц” болсон эдийн засаг

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороо хуралдаж, бөхийн ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 42 минут
Том гүрнүүд сансрын уудамд олборлолт хийхээр өрсөлдөж эхэллээ

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд дэлхийн томоохон гүрнүүд сансрын уудамд ...

2020 оны 05 сарын 25, 21 цаг 04 минут
Ираны түлш тээвэрлэсэн эхний хөлөг онгоц Венесуэлд хүрчээ

 АНУ-ын зүгээс хатуу сануулга өгөөд байсан хэдий ч Ираны түлш ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 17 минут
В.Путин Оросын нефтийн салбарыг дэмжих удирдамж өглөө

 ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин Засгийн газартаа хандаж, ирэх сарын 15-ны ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 07 минут
Хятад улс цөлийг 60 жилийн дотор баян бүрд болгов

 Юйлин хотын иргэд элсэн шуурганаас хамгаалж мод суулгаж эхэлсэн ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 12 минут
Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас

Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас та бүхэнд хүргэж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 08 минут
Салхитын ордын авлигалын хэрэгт холбогдсон 6 шүүгчээс хоёр нь 3-5 жилийн ял авчээ

 Салхитын  ордын маргааныг шүүхээр шийдэхдээ 10-170 сая ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 28 минут
У.Хүрэлсүх: Хил нээхгүй, хэзээ нээхийг хэлж чадахгүй

Улсын Онцгой комиссын Өргөтгөсөн хуралдаан Төрийн ордонд үргэлжилж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 21 минут
АН-ЫН ДЭД ДАРГА АСАН Б.ДЭЛГЭРМАА ЯАГААД ЯАГААД ИЗНН-ААС НЭР ДЭВШИХ БОЛОВ

  АН-ын дэд дарга Б.Дэлгэрмаа УИХ-ын сонгуульд бие даан нэр дэвшихээр ...

2020 оны 05 сарын 23, 21 цаг 44 минут
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ Монгол Улсын ТОП-100 аж ахуйн нэгжийг 18 дахь удаагаа тэргүүллээ

 Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн ...

2020 оны 05 сарын 23, 19 цаг 44 минут
Мартаж болохгүй үнэн!!!

Бид 100 гаруйхан жилийн өмнө ингэж дарлуулж явсан гэдгээ өглөө бүр санах ...

2020 оны 05 сарын 23, 16 цаг 21 минут
Завилаа суудалтай бурхан уулын заяа хаашаа явна вэ...

Хөгшчүүд сайхан домог, ам дамжсан ардын сургаал их хүүрнэнэ. Тээр жил ...

2020 оны 05 сарын 23, 14 цаг 34 минут
Хятадын цахилгаан станцууд Австралийн нүүрсийг авахаас татгалзаж эхэлснийг мэдээлжээ

Хятадын засгийн газар өөрийн төрийн өмчит цахилгаан станцуудад Австралийн ...

2020 оны 05 сарын 22, 16 цаг 56 минут
Орос гацааг хоёр хөршийн гацаа гэсээр байх уу?

Өнгөрөгч зууныг бид “Зөвлөлтийн тусламж, Хятадын аюул” гэх ...

2020 оны 05 сарын 22, 10 цаг 13 минут
Тавантолгойн нүүрстэй холбоотой хэргийг өргөн хүрээтэй шалгаж эхэлжээ

   Б.ДАМДИН-ОЧИР   "Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн захирал ...

2020 оны 05 сарын 21, 13 цаг 40 минут
Шүүгчдийн авсан хахуулын мөнгө ЗЭЭЛ болоод замхарах нь ээ!!!

Салхитын ордын хэргийг шийдэхдээ шүүгчдийн авсан хахуулын хэрэг Хан-Уул ...

2020 оны 05 сарын 21, 11 цаг 57 минут
УБЦТС ТӨХК 2019 оны үндсэн үзүүлэлтээрээ Топ - 100 компанийн нэг боллоо

 Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн ...

2020 оны 05 сарын 21, 11 цаг 52 минут
ХӨНДӨХ СЭДЭВ: Сүсэглэл, солиорлын дэнс: ЯМАА

Содон өнгө, өөр төрх, өвөрмөц хэв маягийг байгаль эхээс өвлөсөн бүхэн эрт ...

2020 оны 05 сарын 21, 10 цаг 58 минут
Хийн хоолойг Монголоор дайруулах нь Украин, Беларусийн адил асуудал үүсгэж магадгүй гэв

 ОХУ-аас БНХАУ-д байгалийн хий нийлүүлэх хоолойг Монголын нутаг ...

2020 оны 05 сарын 20, 19 цаг 11 минут
ОУ-ын байгууллагаас “Рио тинто”-д тавьсан ШААРДЛАГЫН УЧИР

 Рио Тинто. Энэ нэр зарим нэгнийх нь хувьд асар их мөнгө шиг ...

2020 оны 05 сарын 20, 17 цаг 24 минут
Уйлж буй байгаль ээжийн гомдол КОРОНА

 Соёл, зан заншил гэдэг ямар агуу, бас яасан аймаар зүйл болохыг ...

2020 оны 05 сарын 20, 17 цаг 09 минут
Венесуэл алтаа эргүүлэн авахын тулд Английн банкийг шүүхэд өгчээ

ЛОНДОН. /TASS/. Венесуэлийн Төв банк коронавирустэй тэмцэх ажлыг ...

2020 оны 05 сарын 20, 13 цаг 31 минут
Зургадугаар сарын 10-ныг хүртэл аялж, зугаалахыг хориглолоо

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ирэх сарын 10-ны өдрийг хүртэл ...

2020 оны 05 сарын 20, 11 цаг 51 минут
Коронавирусээс шалтгаалж төмрийн хүдрийн ханш унажээ

 Коронавируст цар тахал уул уурхайн салбарт тэр дундаа төмрийн ...

2020 оны 05 сарын 19, 20 цаг 56 минут
2020 оны 05 сарын 19, 20 цаг 29 минут
Алтны оргил цаг дэлхийн зах зээлд тохиож байна

    Даваа гарагийн арилжааны дараа алтны ханш 1771 ...

2020 оны 05 сарын 19, 16 цаг 03 минут
Шатахууны үнийг дахин ЗУУН ТӨГРӨГӨӨР бууруулахаар болжээ

Шатахууны хангамж үнэ тарифыг тогтворжуулах, хяналт тавих Үндэсний зөвлөл ...

2020 оны 05 сарын 19, 13 цаг 27 минут
“Brent” маркийн нефтийн үнэ 33.3 ам.долларт хүрлээ

     "Brent” маркийн нефтийн үнэ дөрөвдүгээр сарын 13-наас ...

2020 оны 05 сарын 19, 12 цаг 03 минут
2020 оны 05 сарын 18, 16 цаг 27 минут
Оюутолгойн хөрөнгө оруулагчид далд уурхайн нэмэлт санхүүжилтийг хэлэлцжээ

“Туркойз Хилл" компани энэ оны эхний улирлын санхүүгийн мэдээллээ ...

2020 оны 05 сарын 18, 15 цаг 22 минут
Парламентын танхимд "суудал горилогч" шатахуун импортлогчид

УИХ-сонгуульд нэр дэвшигчдийн нэрс хоёр хоногийн дараа буюу 10-наас 16-ны ...

2020 оны 05 сарын 18, 12 цаг 51 минут
Цар тахлын үед хэлцэл хийх нь эрсдэлтэй гэж Rio Tinto үзэв

 COVID-19 цар тахлын үед компаниудын үнэлгээг бодитой тогтоох нь ...

2020 оны 05 сарын 18, 11 цаг 48 минут
Данс тулгаж дууссаны дараа 1072 хувьцааны ногдол ашгийг олгоно гэв

 Нэг их наяд төгрөгийн орлоготой ажилласан "Эрдэнэс Таван толгой” ХК ...

2020 оны 05 сарын 18, 11 цаг 26 минут
2020 оны 05 сарын 18, 11 цаг 11 минут
МАН, АН хоёр байгаа цагт Монгол Улс Оюутолгойгоос ашиг авахгүй

Францын судлаач Антойне Майрг 2011 оны наймдугаар сард болсон Олон улсын ...

2020 оны 05 сарын 16, 14 цаг 13 минут
2020 оны 05 сарын 15, 17 цаг 08 минут
30 хүртэлх ажилчинтай хайгуулын 86 компани сул зогсож байна

  Гурван талт хэлэлцээрийн дагуу ажилчдын сул зогсолтын ...

2020 оны 05 сарын 15, 15 цаг 09 минут
МАН, АН хоёр байгаа цагт Монгол Улс Оюутолгойгоос ашиг авахгүй

 Францын судлаач Антойне Майрг 2011 оны наймдугаар сард болсон Олон ...

2020 оны 05 сарын 15, 11 цаг 06 минут
2600 жилийн өмнөх париктай, шивээстэй ҮХЭГИЙН ГҮНЖ

2600 жилийн өмнөх париктай, шивээстэй ҮХЭГИЙН ГҮНЖ Үхэг гэж юу вэ? Алтайн ...

2020 оны 05 сарын 14, 16 цаг 37 минут
Гангийн үйлдвэрлэлийн уналтыг дагаж Монголын коксжих нүүрсний экспорт болон үнэ буурах эрсдэлтэй

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр 2020 оны эхний дөрвөн сарын ...

2020 оны 05 сарын 14, 15 цаг 50 минут
2070 он гэхэд гурван тэрбум гаруй хүн ХЭТ ХАЛУУНд амьдрах төлөвтэй байна

Хүлэмжийн хийн ялгарал буурахгүй бол олон тооны хүмүүс 29С-ийн дундаж ...

2020 оны 05 сарын 14, 15 цаг 42 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани