Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө

Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

 

       Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдээлснээр "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд импорт, экспортын хэмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүрч, нийт 30 их наяд юаниас давсан ба дэлхийн худалдааны том гүрний байр сууриа баталсан. Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

       Импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр

       Гаалийн ерөнхий газраас "2018 онд Хятадын гадаад худалдааны импорт, экспортын ерөнхий хэмжээ 30.51 их наяд юаньд хүрсэн ба 2017 оныхоос 9.7 хувиар нэмэгдэн, экспортын хэмжээ 16.42 их наяд юаньд хүрч, 7.1 хувиар нэмэгдсэн. Импортын хэмжээ 14.09 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдлээ” гэж мэдээлсэн байна

       "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд хамгийн өндөр түвшинд хүрч, чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдсэн” гэж Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн Ли Күйвэнь мэдэгдлээ.

       Өнгөрсөн жилд Хятадын гадаад худалдааны хөгжил дараах таван чиглэлд амжилтад хүрчээ.

       Худалдаа эрхлэх орчин сайжрав. Өнгөрсөн жилд Хятад улс татварыг бууруулах, боомтын бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах зэрэг бодлогыг хэрэгжүүлж, худалдааг хялбар дөхөм болгох түвшинг дээшлүүлсэн байна. Дэлхийн банкны нийтэлсэн "2019 оны бизнес эрхлэх орчны тайлан”-д Хятад улсын бизнес эрхлэх орчин сайжирч 32-р байранд жагсаад байгаа юм.

       Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр байна. 2018 онд импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж 2017 оны 436 мянга байснаас нэмэгдэж 470 мянга болсон ба зах зээлийн хөгжлийг улам ахиулжээ.

       Худалдааны олон түнштэй болсон. 2018 онд Хятадын гадаад худалдааны зах зээл олон талаар хөгжиж нэгэн хэмжээний амжилтад хүрсэн бөгөөд Хятад улс ба "Нэг бүс нэг зам” дагуух улс орнууд, Африк, Латин Америк зэрэг улс орнуудтай хийсэн импорт, экспортын хэмжээ тус тус 3.6, 6.7, 6 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хөдөлгөх хүч нэмэгдэв. Гаалийн ерөнхий газрын урьдчилан төсөөлснөөр Хятадын импортын хэмжээ 106.4 хуьд хүрч, экспортын хэмжээ 103.6 хувьд хүрсэн байна. Тоо хэмжээний хувьд импорт, экспортод оруулсан хувь нэмэр нь таван хувиас дээш байж, гадаад худалдааны импорт, экспортын нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь тогтвортой болсон.

       Шилдэг чанар, үр ашигтай болов. Импорт, экспортын хэмжээ тэнцвэртэй, бүс нутгийн хөгжил зохицолтой байж, бүтээгдэхүүний бүтэц шилдэг болсон байна. Бүтээгдэхүүнээс үзвэл цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмжийн экспортын хэмжээ нэмэгдсэн. Үүнд, төмөрлөг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж 19.2 хувийг эзэлж, гар утас 9.8 хувь, авто машин 8.3 хувийг эзлээд байгаа юм. Электрон барааны импортын хэмжээ 16.9 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд хэрэглээний бүтээгдэхүүн 10.9 хувиар нэмэгдэж, далай тэнгисийн бүтээгдэхүүн 39.9 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдаанд оруулсан нэмэр 50 хувиас давав

       Гадаад худалдааны тогтвортой хөгжилд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн оруулсан хувь нэмрийг үл ойшоож болохгүй юм. Ли Күйвэнь:

- 2018 онд Хятадын нийт 372 мянган импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн аж ахуйн нэгж гадаад худалдаанд оролцсон бөгөөд 2017 оныхоос 10.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь улам олон хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг импорт, экспортын үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалсан байна. Үүнээс үзэхэд хувийн аж ахуйн нэгжүүд Хятадын гадаад худалдаанд 50-иас дээш хувьтай хувь нэмэр оруулсан бөгөөд гадаад худалдааны хөгжилд түлхэх хүч болж өгсөн гэж ярьлаа.

       Гаалийн ерөнхий газрын статистик үзүүлэлтээр 2018 онд Хятадын хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын хэмжээ 12.1 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдсэн ба Хядтадын импорт, экспортын ерөнхий хэмжээний 39.7 хувийг эзэлж, 2017 оныхоос 1.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнд экспортын хэмжээ 7.87 их наяд юаньд хүрч, 10.4 хувиар нэмэгдсэн ба экспортын ерөнхий хэмжээний 48 хувийг эзэлж, 1.4 хувиар нэмэгдэв. Импортын хэмжээ 4.23 их наяд юаньд хүрч, 18.1 хувиар нэмэгдсэн байна.

       2018 онд дунд болон баруун, зүүн хойд бүс нутгийн хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын өсөлтийн хэмжээ тус тус 20.3, 18.9, 16.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь зүүн бүс нутгийнхаас 12.1 хувиар өндөр үзүүлэлт юм.

       Ли Күйвэнь мөн үргэлжлүүлэн:

- Хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих тал дээр Гаалийн ерөнхий газраас олон бодлого боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Үүнд, Гаалийн татварын баталгааны тал дээр дэмжсэн. Дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн инновацийг дэмжиж, дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх индрийн нөхцөлд нийцсэн, импорт, экспортын судалгаа болон технологийн судалгааны бүтээлүүдийг татвараас чөлөөлсөн. Хувийн аж ахуйн нэгжийн "Гадагш гарах”-д үйлчилгээ үзүүлнэ. Хятадын Гаалийн ерөнхий газар болон дэлхийн 36 улс оронтой AEO-гийн /Authorized Economic Operator/ харилцан зөвшөөрлийг байгуулж, хувийн аж ахуйн нэгжийн тухайн орон нутгийн гаалийн газрын дэмжлэгийг олохыг дэмжинэ гэж хэлсэн байна.

       Энэ онд гадаад худалдаа тотвортой хөгжинө

       2019 онд гадаад худалдааны байдал ямар байх тухай Ли Күйвэнь:

- 2019 онд Хятадын гадаад худалдааны хөгжилд оршиж буй хамгийн том асуудал бол гадаад орчны тогтворгүй асуудал болон зарим улс орны хамгаалах үзэл, өрөөсгөл талын үзэл зэрэг болох бөгөөд үүнээс улбаалж дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах, улс дамнасан худалдаа, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх зэрэг асуудал буй болдог гэсэн байна.

       Ерөнхий байдлаас нь үзвэл Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой хөгжиж, Төвөөс гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны тал дээр бодлого боловсруулж, үр ашигт хүрсэн. Улмаар энэ оны гадаад худалдааны хөгжилд бодлогын бат бэх үндэс суурь тавьжээ. Үүний дагуу гадаад орчин төвөгтэй, тогтворгүй байдалд гадаад худалдааны өсөлт удаашрах боломжтой гэж Ли Күйвэнь танилцуулсан юм.

       Саяхан Худалдааны яамны сайд Жүн Шань:

- Энэ онд олон улсын будлиантай орчинд бид худалдаагаар улсаа хүчирхэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, гадаад худалдааг "Тогтвортой хөгжил дунд сайжруулах” төлөвлөгөөтэй байна. Үүнд, олон улсын зах зээлийн бүтэц, улсын дотоодын зах зээлийн бүтэц, бараа бүтээгдэхүүний бүтэц, аж ахуйн нэгж болон худалдааны арга хэлбэрийг шилдэг болгоно. Гадаад хуладааны шинэчлэлтийг хийж, олон улсын борлуулалтын үйлчилгээний сүлжээг байгуулан гадаадын нэрт бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зэрэг худалдааг сайжруулах индрийг байгуулна. Үйлчилгээний худалдааг шинэчлэн хөгжүүлэх 29 туршилтын цэг байгуулах ажлыг сурталчилж, дижитал үйлчилгээ, хятад эм эмнэлэг зэрэг өвөрмөц онцлогтой үйлчилгээг экспортлох суурин байгуулж, үйлчилгээний худалдааны хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ гэж хэллээ.

       Хятад улсын нээлт улмаар өргөжих бөгөөд хангалгын бүтцийн өөрчлөлтийг түлхүү ахиулснаар энэ онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжих юм. Улмаар чанар болон үр ашгийн тал дээр улам сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Ли Күйвэнь хэлсэн байна. 

 

Зохиогч: ЧЮ ХАЙФЭН
Найруулагч: Б.ХУРЦ
Эх сурвалж: http://www.people.com.cn/
Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Өнөөдөр, 19:13
АНУ: БНАСАУ НҮБ-ын хориг зөрчин газрын тос, нүүрсний худалдаа хийж байна

 БНАСАУ НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс тавьсан хоригийг зөрчин өнгөрсөн ...

Өнөөдөр, 17:29
Таван толгой Торонтод

  Торонто хотноо PDAC 2019 (Prospectors and Developers Association ...

Өнөөдөр, 16:59
Хар салхины улмаас “Rio Tinto” бокситын хамгийн том уурхайгаа түр хаалаа

 "Rio Tinto” групп Австралийн зүүн зүгт Кьюнслэнд мужид байдаг ...

Өнөөдөр, 16:14
Саусгоби Ресурс дефольт зарлах нэрээр CIC-ийн эрх мэдлийг нэмэв үү?

  "Саусгоби Ресурс” компани өмнийн говийн найман суманд хайгуул ...

Өнөөдөр, 16:13
“Мужик” хурандаагийн илхэн ПИАР

Хэдийнээсээ “шийдэмгий, мужик” чанараараа ард түмнийхээ ...

Өнөөдөр, 15:32
АНУ-д долоон кг жинтэй хүүхэд төржээ

Америк эмэгтэй долоон кг орчим жинтэй хүүхэд төрүүллээ гэж New York Post ...

Өнөөдөр, 11:52
"Mongolia gold-2019" чуулган эхэллээ

"Mongolia gold-2019" алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн чуулган ...

Өнөөдөр, 11:20
Өнөөдөр Наурыз баяр тохиож байна

Өнөөдөр Дундад Азийн зарим улс болон Монголын Казах түмний үндэсний баяр ...

Өнөөдөр, 11:06
С.Зориг агсны амийг хөнөөсөн хэргийн шийдвэрлэлт улс төр байв уу

Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, УИХ-ын гишүүн, Дэд бүтцийн сайд агсан ...

Өнөөдөр, 10:22
Авлигын үүр уурхай болсон АТҮТ-ын удирдлагыг яаралтай өөрчлөх шаардлагатай болжээ

"АТҮТ” ТӨҮГ-ыг авлигын үүр уурхай гэдгийг бататгах  баримт бүхий ...

Өнөөдөр, 09:44
Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийн эхнэрийн дүү хар тамхины хэргээр шалгагдаж байна

-ТЭД КАННАБИС ХЭРЭГЛЭЖ БАЙГААД БАРИГДЖЭЭ- “UBIKE” төслийг ...

Өчигдөр, 18:07
ХЗДХ-ийн сайд Ц.Нямдорж уучлалт гуйж попров

Сонгууль дөхөхөөр улс төрчид нэг л гэгээлэг, юм хийсэн бүтээсэн, энэ ...

Өчигдөр, 17:14
Алтны салбарын хөрөнгө оруулагчид чуулна

  Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн гурав дахь удаагийн ...

Өчигдөр, 15:31
Өчигдөр, 14:09
Ц.Нямдорж: Би Б.Содномдаржаа, Т.Чимгээ нарын ар гэрээс уучлал гуйж байна

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан болж байна. Хуралдаанаар хэлэлцэн ...

Өчигдөр, 12:10
Монгол Улс эдийн засгийн цагаачтай орон болов уу

Шведэд албан бус тоогоор 10 мянга орчим монгол хүн амьдарч байгаа тухай ...

Өчигдөр, 11:44
Уран зургийн галерейн сан хөмрөгт бүртгэлтэй зургуудыг “Элбэг галерей”-гаас хураасан уу

Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдоржийн албан өрөөнд нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл ...

Өчигдөр, 10:31
Австралиас БНХАУ-д нийлүүлсэн нүүрсний хэмжээ буурав

 Австралиас БНХАУ-д хийсэн нүүрсний нийлүүлэлт нэгдүгээр сард өмнөх ...

Өчигдөр, 10:03
“Эрдэнэс-Тавантолгой” компани IPO хийх хэвээрээ юу?

"Эрдэнэс-Тавантолгой” компани олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа ...

2019 оны 03 сарын 20, 16 цаг 43 минут
Ц.Элбэгдоржийн эхнэрийн дүү Х.Болдбаатарын оффисоос есөн зураг хураажээ

ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн албаныхан өчигдөр Ц.Элбэгдоржийн оффист нэгжлэг ...

2019 оны 03 сарын 20, 16 цаг 30 минут
Алт тушаалт 80 гаруй хувиар буурчээ

 Засгийн газраас Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ...

2019 оны 03 сарын 20, 15 цаг 21 минут
Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн чуулган болно

Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн гурав дахь удаагийн чуулган, ...

2019 оны 03 сарын 20, 12 цаг 10 минут
Голомт банк Монгол улсаас анх удаа UNEP FI-д нэгдэн "хариуцлагатай банкны зарчмууд"-ыг гаргалаа

  НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн санхүүгийн санаачилга (UNEP FI)-ын ...

2019 оны 03 сарын 20, 12 цаг 04 минут
Бизнес эрхлэгчид мэргэжлийн хяналтыг авлигад хамгийн их идэгдсэн гэв

Өндөр татвар бизнесийн орчны хамгийн том бэрхшээлээр нэрлэгдэв Монгол ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 58 минут
Иргэн Т.Ганболд: Одоо байгаа 31+ намыг татан буулгая

 Намын хатуу гишүүнчлэлгүй байя, улс төрийн намыг татан буулгая гэсэн ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 48 минут
Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдоржийн өрөөнд нэгжлэг хийж, 30 гаруй уран зураг хураан авчээ

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас Ерөнхийлөгч асан ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 03 минут
Африкийн орнуудад усны хомсдол нүүрлэж байна

 Мозамбик, Зимбабве зэрэг Африкийн орнуудад усны хомсдол нүүрлэж ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 43 минут
Хөгжиж буй орнууд байгаль орчинд ээлтэй "Ногоон банк" төлөвлөж байна

 Хөгжиж буй орнууд байгаль орчны төсөл санхүүжүүлэх шинэ загвар ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 35 минут
Онц дэглэм ба "Эрдэнэт": Өттэй мал таргалдаггүй

  Өртэй хүн өөдөлдөггүй, өттэй мал таргалдаггүй Нэг зүйлийг ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 27 минут
Б.Энх-Амгалан сайдын элийрэл буюу "ажлаа хийгээчээ"

 Өнгөрсөн хоёрдугаар сард ЗТХЯ-ны сайд асан ...

2019 оны 03 сарын 19, 15 цаг 58 минут
Далай, тэнгис доторх хачирхалтай газрууд

 Хэрвээ та тэнгисийн долгио, гүн цэнхэр өнгөнд дуртай, усан доогуур ...

2019 оны 03 сарын 19, 15 цаг 29 минут
Мянганы луйварт оролцогчдын зөрүүтэй мэдэгдлүүд

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийн хувьцааны асуудлаар ХХБ-ны ТУЗ-ийн дарга ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 43 минут
Дизель түлшний импорт 13.8 сая ам.доллараар өсжээ

 Он гарснаар манай улсын гадаад худалдааны бараа эргэлт 1.9 тэрбум ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 19 минут
“Рио Тинто“ залилангийн хэргээр Манхэттэний шүүхэд үргэлжлүүлэн шалгагдана

 Өчигдөр буюу даваа гарагт Нью-Йорк хотын Манхэттэн ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 05 минут
“Fake News”-ийг хориглох хуулийг Владимир Путин баталжээ

“Fake News” буюу худал хуурмаг мэдээллийг түгээж буй сайтуудыг ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 42 минут
Арктикийн мөс 20 жилийн дараа хайлна

 Дэлхийн дулаарлын нөлөөн дор Хойд мөсөн далайн мөсөн уулс хайлж, ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 19 минут
Тувад амиа алдсан цэргийн хэргээр Москва руу хүсэлт илгээжээ

Увс аймгийн Баруунтуруун суман дахь Хилийн цэргийн 0311 дүгээр ангид алба ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 00 минут
Байгаль нуурын сав газар дахь ОХУ-ын хил доторх нутагт алтны үндсэн орд байхгүй

 Байгаль нуурын сав нутагт геологи хайгуулын судалгаагаар металлын ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 38 минут
ДОРНОД: Японы Элчин сайд Халхгол суманд ажиллаж байна

Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Масато ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 30 минут
Байгаль нуурын сав газар дахь ОХУ-ын хил доторх нутагт алтны үндсэн орд байхгүй

Байгаль нуурын сав нутагт геологи хайгуулын судалгаагаар металлын эрдэс ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 04 минут
"Эко Алтан Заамар" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар болжээ

 Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн нутаг дэвсгэр Баянголын ам ...

2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 56 минут
2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 22 минут
Агаарт гарах, рашаанд явахад зуныг хүлээх шаардлагагүй

 Агаар салхинд гарах, рашаан усанд орох нь зөвхөн зуныг хүлээх ажил ...

2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 02 минут
Хамарын хийд рүү сунасан “хар гар”-ны нэг эзэн нь УИХ-ын гишүүн Б.Чойжилсүрэн

 Дулдуйтын Данзанравжаагийн "Үлэмжийн чанар”-аа дуулж, "Саран ...

2019 оны 03 сарын 19, 09 цаг 53 минут
Б.Н.Занганех: Ираны газрын тосны экспортыг зогсоох нь сөрөг үр дагавартай

 АНУ манай газрын тосны экспортыг тэглэх бодолтой байгаа нь ...

2019 оны 03 сарын 18, 20 цаг 07 минут
Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хил гаалийн шинэчлэл оройтох нь

 Сонгуулийн өмнөх жил эрх баригчид төсвийн нөөц, боломжийг бүрэн ...

2019 оны 03 сарын 18, 19 цаг 30 минут
Н.Номтойбаяр Цагаан суваргын ордыг гадныхан мөнгөө хийсэн юм чинь тэдний ч бас өмч шүү дээ гэв

 УИХ-ын ээлжит бус чуулган нээлтээ хийлээ. Нээлтийн үйл ажиллагааны ...

2019 оны 03 сарын 18, 18 цаг 46 минут
Б.Энхбаяр: Бүртгэлийн шинэ хууль авлигачид дээр аянга буулгаж байна

“Зууны мэдээ” сонин салбар, салбарын тэргүүлэгчид, шинийг ...

2019 оны 03 сарын 18, 12 цаг 44 минут
Д.Сумъяабазар: Ордуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, хурааж болохгүй

  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас "Ил тод, хариуцлагатай уул ...

2019 оны 03 сарын 18, 12 цаг 38 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани