Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө

Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

 

       Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдээлснээр "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд импорт, экспортын хэмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүрч, нийт 30 их наяд юаниас давсан ба дэлхийн худалдааны том гүрний байр сууриа баталсан. Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

       Импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр

       Гаалийн ерөнхий газраас "2018 онд Хятадын гадаад худалдааны импорт, экспортын ерөнхий хэмжээ 30.51 их наяд юаньд хүрсэн ба 2017 оныхоос 9.7 хувиар нэмэгдэн, экспортын хэмжээ 16.42 их наяд юаньд хүрч, 7.1 хувиар нэмэгдсэн. Импортын хэмжээ 14.09 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдлээ” гэж мэдээлсэн байна

       "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд хамгийн өндөр түвшинд хүрч, чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдсэн” гэж Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн Ли Күйвэнь мэдэгдлээ.

       Өнгөрсөн жилд Хятадын гадаад худалдааны хөгжил дараах таван чиглэлд амжилтад хүрчээ.

       Худалдаа эрхлэх орчин сайжрав. Өнгөрсөн жилд Хятад улс татварыг бууруулах, боомтын бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах зэрэг бодлогыг хэрэгжүүлж, худалдааг хялбар дөхөм болгох түвшинг дээшлүүлсэн байна. Дэлхийн банкны нийтэлсэн "2019 оны бизнес эрхлэх орчны тайлан”-д Хятад улсын бизнес эрхлэх орчин сайжирч 32-р байранд жагсаад байгаа юм.

       Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр байна. 2018 онд импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж 2017 оны 436 мянга байснаас нэмэгдэж 470 мянга болсон ба зах зээлийн хөгжлийг улам ахиулжээ.

       Худалдааны олон түнштэй болсон. 2018 онд Хятадын гадаад худалдааны зах зээл олон талаар хөгжиж нэгэн хэмжээний амжилтад хүрсэн бөгөөд Хятад улс ба "Нэг бүс нэг зам” дагуух улс орнууд, Африк, Латин Америк зэрэг улс орнуудтай хийсэн импорт, экспортын хэмжээ тус тус 3.6, 6.7, 6 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хөдөлгөх хүч нэмэгдэв. Гаалийн ерөнхий газрын урьдчилан төсөөлснөөр Хятадын импортын хэмжээ 106.4 хуьд хүрч, экспортын хэмжээ 103.6 хувьд хүрсэн байна. Тоо хэмжээний хувьд импорт, экспортод оруулсан хувь нэмэр нь таван хувиас дээш байж, гадаад худалдааны импорт, экспортын нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь тогтвортой болсон.

       Шилдэг чанар, үр ашигтай болов. Импорт, экспортын хэмжээ тэнцвэртэй, бүс нутгийн хөгжил зохицолтой байж, бүтээгдэхүүний бүтэц шилдэг болсон байна. Бүтээгдэхүүнээс үзвэл цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмжийн экспортын хэмжээ нэмэгдсэн. Үүнд, төмөрлөг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж 19.2 хувийг эзэлж, гар утас 9.8 хувь, авто машин 8.3 хувийг эзлээд байгаа юм. Электрон барааны импортын хэмжээ 16.9 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд хэрэглээний бүтээгдэхүүн 10.9 хувиар нэмэгдэж, далай тэнгисийн бүтээгдэхүүн 39.9 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдаанд оруулсан нэмэр 50 хувиас давав

       Гадаад худалдааны тогтвортой хөгжилд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн оруулсан хувь нэмрийг үл ойшоож болохгүй юм. Ли Күйвэнь:

- 2018 онд Хятадын нийт 372 мянган импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн аж ахуйн нэгж гадаад худалдаанд оролцсон бөгөөд 2017 оныхоос 10.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь улам олон хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг импорт, экспортын үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалсан байна. Үүнээс үзэхэд хувийн аж ахуйн нэгжүүд Хятадын гадаад худалдаанд 50-иас дээш хувьтай хувь нэмэр оруулсан бөгөөд гадаад худалдааны хөгжилд түлхэх хүч болж өгсөн гэж ярьлаа.

       Гаалийн ерөнхий газрын статистик үзүүлэлтээр 2018 онд Хятадын хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын хэмжээ 12.1 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдсэн ба Хядтадын импорт, экспортын ерөнхий хэмжээний 39.7 хувийг эзэлж, 2017 оныхоос 1.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнд экспортын хэмжээ 7.87 их наяд юаньд хүрч, 10.4 хувиар нэмэгдсэн ба экспортын ерөнхий хэмжээний 48 хувийг эзэлж, 1.4 хувиар нэмэгдэв. Импортын хэмжээ 4.23 их наяд юаньд хүрч, 18.1 хувиар нэмэгдсэн байна.

       2018 онд дунд болон баруун, зүүн хойд бүс нутгийн хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын өсөлтийн хэмжээ тус тус 20.3, 18.9, 16.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь зүүн бүс нутгийнхаас 12.1 хувиар өндөр үзүүлэлт юм.

       Ли Күйвэнь мөн үргэлжлүүлэн:

- Хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих тал дээр Гаалийн ерөнхий газраас олон бодлого боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Үүнд, Гаалийн татварын баталгааны тал дээр дэмжсэн. Дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн инновацийг дэмжиж, дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх индрийн нөхцөлд нийцсэн, импорт, экспортын судалгаа болон технологийн судалгааны бүтээлүүдийг татвараас чөлөөлсөн. Хувийн аж ахуйн нэгжийн "Гадагш гарах”-д үйлчилгээ үзүүлнэ. Хятадын Гаалийн ерөнхий газар болон дэлхийн 36 улс оронтой AEO-гийн /Authorized Economic Operator/ харилцан зөвшөөрлийг байгуулж, хувийн аж ахуйн нэгжийн тухайн орон нутгийн гаалийн газрын дэмжлэгийг олохыг дэмжинэ гэж хэлсэн байна.

       Энэ онд гадаад худалдаа тотвортой хөгжинө

       2019 онд гадаад худалдааны байдал ямар байх тухай Ли Күйвэнь:

- 2019 онд Хятадын гадаад худалдааны хөгжилд оршиж буй хамгийн том асуудал бол гадаад орчны тогтворгүй асуудал болон зарим улс орны хамгаалах үзэл, өрөөсгөл талын үзэл зэрэг болох бөгөөд үүнээс улбаалж дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах, улс дамнасан худалдаа, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх зэрэг асуудал буй болдог гэсэн байна.

       Ерөнхий байдлаас нь үзвэл Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой хөгжиж, Төвөөс гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны тал дээр бодлого боловсруулж, үр ашигт хүрсэн. Улмаар энэ оны гадаад худалдааны хөгжилд бодлогын бат бэх үндэс суурь тавьжээ. Үүний дагуу гадаад орчин төвөгтэй, тогтворгүй байдалд гадаад худалдааны өсөлт удаашрах боломжтой гэж Ли Күйвэнь танилцуулсан юм.

       Саяхан Худалдааны яамны сайд Жүн Шань:

- Энэ онд олон улсын будлиантай орчинд бид худалдаагаар улсаа хүчирхэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, гадаад худалдааг "Тогтвортой хөгжил дунд сайжруулах” төлөвлөгөөтэй байна. Үүнд, олон улсын зах зээлийн бүтэц, улсын дотоодын зах зээлийн бүтэц, бараа бүтээгдэхүүний бүтэц, аж ахуйн нэгж болон худалдааны арга хэлбэрийг шилдэг болгоно. Гадаад хуладааны шинэчлэлтийг хийж, олон улсын борлуулалтын үйлчилгээний сүлжээг байгуулан гадаадын нэрт бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зэрэг худалдааг сайжруулах индрийг байгуулна. Үйлчилгээний худалдааг шинэчлэн хөгжүүлэх 29 туршилтын цэг байгуулах ажлыг сурталчилж, дижитал үйлчилгээ, хятад эм эмнэлэг зэрэг өвөрмөц онцлогтой үйлчилгээг экспортлох суурин байгуулж, үйлчилгээний худалдааны хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ гэж хэллээ.

       Хятад улсын нээлт улмаар өргөжих бөгөөд хангалгын бүтцийн өөрчлөлтийг түлхүү ахиулснаар энэ онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжих юм. Улмаар чанар болон үр ашгийн тал дээр улам сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Ли Күйвэнь хэлсэн байна. 

 

Зохиогч: ЧЮ ХАЙФЭН
Найруулагч: Б.ХУРЦ
Эх сурвалж: http://www.people.com.cn/
Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Жижиг зах зээлд аварга тоглогч багтахгүй

Гадаадын банк Монголд үүрээ засаж, үүдээ нээвэл зээлийн хүү буурч, ...

Өнөөдөр, 14:05
Монголыг молигодсон хөрөнгө оруулалтын гэрээ-1

1990-ээд оны эхээр одоо энэ хотын төв, Багшийн дээд, хар зах зэрэг олон ...

Өнөөдөр, 09:48
Унци алтны ханш 1276 ам.доллартой тэнцэж байна

Алтны ханш сүүлийн хоёр долоо хоногийн доод түвшинд хүрснийг ...

Өчигдөр, 18:02
С.Амарсайхан: Туул голын сав дагуу нөхөн сэргээлт хийсэн ААН, иргэн байхгүй

Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны ...

Өчигдөр, 16:52
Нийслэлийн ойгоос 2019 онд бэлтгэх модны хэмжээг тогтоолоо

Нийслэлийн ИТХ-ын өнөөдрийн хурлаар нийслэлийн ойгоос 2019 онд бэлтгэх ...

Өчигдөр, 15:05
О.Амартүвшин ерөнхийлөгч өө, дөрвөн хүний амиар "туг тахисан" "Эко Алтан заамар" компани яагаад шилдэг болов

Цаг хугацаа бүхнийг мартуулдаг ч сануулж, анхааруулж байдаг шидтэй. ...

Өчигдөр, 14:20
Д.Эрдэнэбат "Эрдэнэт"-ийн 49 хувийн хэрэгт яллагдагчаар татагджээ

 "Эрдэнэт” үйлдвэрийн 49 хувийг төрийн мөнгөөр худалдан авсан байж ...

Өчигдөр, 13:59
“Ардын элч” ард түмний саналаар тодорно

Төр түшилцэж, бодлого тодорхойлох хүмүүсийг сонгох нь ард түмний хувьд ...

Өчигдөр, 11:50
Д.Эрдэнэбатыг нэмж яллагдагчаар татлаа

Улсын ерөнхий прокурорын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийнхэн олны ...

Өчигдөр, 11:33
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Шөнөдөө бороо орохгүй. ...

Өчигдөр, 09:10
ОПЕК олборлолтоо танаснаас газрын тосны үнэ өсөв

 Саудын Араб тэргүүтэй ОПЕК түншүүдийнхээ хамтаар он дуустал ...

2019 оны 05 сарын 21, 19 цаг 42 минут
2019 оны 05 сарын 21, 17 цаг 04 минут
БНХАУ-ын “Yutu-2” тандалтын төхөөрөмж сарны тогооноос эртний чулуулгууд илрүүлжээ

 Өнгөрсөн нэгдүгээр сараас хойш сарны ар талын хамгийн том хэмжээтэй ...

2019 оны 05 сарын 21, 16 цаг 53 минут
У.Хүрэлсүх: Аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд жолооч нарын сэтгэл чухал

“Аялал жуулчлалын хөгжилд Жолооч миний үүрэг” сэдэвт Жуулчин ...

2019 оны 05 сарын 21, 15 цаг 30 минут
Оюу толгойн ажлын хэсгийн дүгнэлт юу өгүүлэв

Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсгийн ...

2019 оны 05 сарын 21, 10 цаг 31 минут
ОХУ түншүүдийнхээ хамт олборлолтоо өсгөхийг хүсэж байна

 Олборлолтоо танах амлалтаа дөнгөж биелүүлээд буй ОХУ энэ долоо ...

2019 оны 05 сарын 21, 09 цаг 14 минут
Монголд амьдардаг мазаалайгаар дэлхий бизнес хийгээд эхэлчихжээ

 Зөвхөн Монголд амьдардаг нэн ховор төрлийн баавгай бол мазаалай. Эх ...

2019 оны 05 сарын 21, 09 цаг 08 минут
Б.Чойжилсүрэнгийн ухаж байгаа уурхай Тост, Тосон бумбын нурууны баян бүрд ийм болжээ

Энэ бол Б.Чойжилсүрэнгийн ухаж байгаа уурхай Тост, Тосон бумбын нурууны ...

2019 оны 05 сарын 20, 18 цаг 57 минут
Говийн баянбүрд болох Тост, тосон бумбын нуруу устахад хүрлээ

Өмнөговь аймгийн уугуул иргэдийн төлөөлөл өнөөдөр (2019.05.15) мэдээлэл ...

2019 оны 05 сарын 20, 11 цаг 38 минут
Монголын нүүрсний экспорт 21%, зэсийнх 12%-иар өсөв

Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт эргэлт оны эхний дөрвөн сарын байдлаар ...

2019 оны 05 сарын 20, 11 цаг 23 минут
Модыг тарих биш тайраад байна

 Монгол орны ой мод голдуу уулын ар хэсэгт ургадаг. Энэ нь дороо ...

2019 оны 05 сарын 19, 20 цаг 11 минут
Латви улсын иргэн 30 кг солирыг хууль бусаар гаргах гэж байжээ

 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар, "DHL" гаалийн ...

2019 оны 05 сарын 18, 19 цаг 46 минут
Энэ бол ногоон гайхамшиг

 Шар мөрний "几” хэлбэрийн тохойн Хөвчийн цөл нь Муни уулын өмнө бэлд ...

2019 оны 05 сарын 18, 16 цаг 49 минут
ХАР НҮҮРС ДАГАСАН ХЭЦҮҮ АМЬДРАЛ

  -Цагаанхаданд хар зах зээл утгаараа хөгжжээ- Өмнгөвь аймгийн ...

2019 оны 05 сарын 18, 13 цаг 47 минут
Литийн геологи хайгуул дэлхийн цэвэр ирээдүйг хангана

 ИРЭХ 10-15 ЖИЛД ЛИТИЙН ЭРЭЛТ 300 ХУВЬ ӨСӨХ ТААМАГ БИЙ ...

2019 оны 05 сарын 17, 17 цаг 19 минут
Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийг яллагдагчаар татахаар шийдвэрлжээ

  Улсын ерөнхий прокурорын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийнхэн олны ...

2019 оны 05 сарын 17, 12 цаг 37 минут
Мөнгө үржүүлдэг салбар Монголд “унтаж” байна

Өндөр технологиос Монгол Улсад хөгжүүлэх хамгийн боломжтой салбар нь ...

2019 оны 05 сарын 17, 10 цаг 03 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Шөнөдөө зарим газраар, ...

2019 оны 05 сарын 17, 09 цаг 12 минут
Гэртээ байгаа Тавантолгой яах вэ, айлд очсон Оюутолгой эргэж ирэхээргүй явчих вий

   Б.ДАМДИН-ОЧИР   "…Алтан дээр суусан гуйлгачин” гэж ...

2019 оны 05 сарын 16, 18 цаг 57 минут
“Дубайн гэрээ” -г цуцлах эсэх шүүх хурал болно

   Т.САЙХАН   Оюутолгойн далд уурхайн Дубайн гэрээг ...

2019 оны 05 сарын 16, 18 цаг 50 минут
Туул гол дагуух хайрга дайрганы зөвшөөрлийг сэргээсэн шүүхэд хэн хариуцлага тооцох вэ

  УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хороо нийслэлийн маань хатан эх болсон ...

2019 оны 05 сарын 16, 17 цаг 16 минут
Далайн чинадаас импортлосон номлол буюу бидний доройтох шалтгааны нэг хэсэг

Монголчуудын ажиллаж амьдрах хамгийн дуртай улс бол БНСУ. Гэтэл энэ улс ...

2019 оны 05 сарын 16, 17 цаг 05 минут
Хаврын тариалалт хийгдэж байна

  Энэ онд улсын хэмжээгээр 387.0 мянган га-д үр тариа, үүнээс 368.0 ...

2019 оны 05 сарын 16, 13 цаг 26 минут
Тос тосон бумбын нуруу орчмыг талхлан сүйтгэж байна гэв

Тост, Тосон Бумбын нуруу орчимд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ...

2019 оны 05 сарын 16, 12 цаг 28 минут
2018 оны байдлаар 53.9 хувь буюу 211.3 мянган өрх түүхий нүүрс түлж байна

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны хоёрдугаар сарын 28-ны 62 дугаар ...

2019 оны 05 сарын 16, 12 цаг 18 минут
Туул голын усанд хүн, мал, орчинд аюултай 15 хорт элемент агуулагдаж байгааг тогтоожээ

  Хан уул дүүргийн 12, 13-р хорооны Сонгино, Биокомбинат, Шувуу ...

2019 оны 05 сарын 16, 12 цаг 13 минут
“SouthGobi Resources”-ийн цэвэр ашиг 2 дахин өсөв

 "SouthGobi Resources” компани оны эхний улиралд нүүрсний ...

2019 оны 05 сарын 16, 11 цаг 57 минут
“Turquoise Hill” компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн маргаан анхаарлын төвд байна

  Хувьцаа эзэмшигчдийн дунд үүсээд буй маргааны улмаас “Rio ...

2019 оны 05 сарын 16, 10 цаг 54 минут
С.Арслан: Монголын нутаг лиценз нэрийн дор 300 мянган жилээр бусдын мэдэлд орсон

  Монгол бол ашигт малтмалын баялагтай баян орон. Гэтэл баялаг ...

2019 оны 05 сарын 16, 10 цаг 43 минут
Өндөр гэгээн Занабазарын Цагаан хот буюу Сарьдагийн хийд

Хэнтийн нуруу, Сарьдаг уулын өвөрт хүний хөл хүрэмгүй хөвч тайгын гүнд ...

2019 оны 05 сарын 16, 10 цаг 27 минут
Сайжруулсан шахмал түлш худалдах цэгүүдийн байршил

Өнөөдрийн байдлаар 60 мянган тонн сайжруулсан түлш, түүхий эдийн 120 ...

2019 оны 05 сарын 16, 10 цаг 16 минут
Оюутолгой ухрах, урагшлахыг “Рио Тинто”-гийн хөрөнгө оруулагчид шийднэ

  ХАРААТ БУС ЗАХИРЛЫГ УДИРДЛАГЫН БАГТ ОРУУЛАХЫГ ШААРДАВ “Рио ...

2019 оны 05 сарын 16, 09 цаг 51 минут
Хайрга, дайрга олборлолт хавтгайрч, иргэдийн суурьшлын бүс нутагт заналхийлж байна

  Хан уул дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэр буюу Шувуу орчимд ...

2019 оны 05 сарын 16, 09 цаг 41 минут
"Эрдэнэс-Тавантолгой”-н "өгөөж" Монголын бизнесийн салбарыг өнгөлөв

"Bloomberg Awards 2018”-ийн "Шилдэг менежмент” номинацид "Анд глобал” ХХК, ...

2019 оны 05 сарын 15, 17 цаг 41 минут
Өнөөдрөөс нийслэл хот руу түүхий нүүрс оруулахгүй

  Түүхий нүүрсийг ахуйн хэрэглээний зориулалтаар нийслэл хот руу ...

2019 оны 05 сарын 15, 16 цаг 49 минут
“Дубайн гэрээ” -г цуцлах эсэх шүүх хурал болно

  Оюутолгойн далд уурхайн Дубайн гэрээг ашигтай эсэх маргаан  ...

2019 оны 05 сарын 15, 16 цаг 46 минут
У.ХҮРЭЛСҮХ САЙДАА ҮНДЭСНИЙ ЭРХ АШИГ НЭГДҮГЭЭРТ ҮҮ? ЭСВЭЛ...! УБТЗ-аа анхаараачээ!!!

  Замын-Үүдийн боомтоос Эрээн рүү хоногт төмөр замаар 12 цуваа буюу ...

2019 оны 05 сарын 15, 12 цаг 53 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани