Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө

Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

 

       Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдээлснээр "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд импорт, экспортын хэмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүрч, нийт 30 их наяд юаниас давсан ба дэлхийн худалдааны том гүрний байр сууриа баталсан. Урьдчилан төсөөлснөөр 2019 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортойгоор хөгжих бөгөөд чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдэх болно” гэж саяхан илэрхийлсэн байна.

       Импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр

       Гаалийн ерөнхий газраас "2018 онд Хятадын гадаад худалдааны импорт, экспортын ерөнхий хэмжээ 30.51 их наяд юаньд хүрсэн ба 2017 оныхоос 9.7 хувиар нэмэгдэн, экспортын хэмжээ 16.42 их наяд юаньд хүрч, 7.1 хувиар нэмэгдсэн. Импортын хэмжээ 14.09 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдлээ” гэж мэдээлсэн байна

       "2018 онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжсөн бөгөөд хамгийн өндөр түвшинд хүрч, чанар, үр ашиг нь улам нэмэгдсэн” гэж Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын хэвлэлийн төлөөлөгчийн Ли Күйвэнь мэдэгдлээ.

       Өнгөрсөн жилд Хятадын гадаад худалдааны хөгжил дараах таван чиглэлд амжилтад хүрчээ.

       Худалдаа эрхлэх орчин сайжрав. Өнгөрсөн жилд Хятад улс татварыг бууруулах, боомтын бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах зэрэг бодлогыг хэрэгжүүлж, худалдааг хялбар дөхөм болгох түвшинг дээшлүүлсэн байна. Дэлхийн банкны нийтэлсэн "2019 оны бизнес эрхлэх орчны тайлан”-д Хятад улсын бизнес эрхлэх орчин сайжирч 32-р байранд жагсаад байгаа юм.

       Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нэмэгдсээр байна. 2018 онд импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж 2017 оны 436 мянга байснаас нэмэгдэж 470 мянга болсон ба зах зээлийн хөгжлийг улам ахиулжээ.

       Худалдааны олон түнштэй болсон. 2018 онд Хятадын гадаад худалдааны зах зээл олон талаар хөгжиж нэгэн хэмжээний амжилтад хүрсэн бөгөөд Хятад улс ба "Нэг бүс нэг зам” дагуух улс орнууд, Африк, Латин Америк зэрэг улс орнуудтай хийсэн импорт, экспортын хэмжээ тус тус 3.6, 6.7, 6 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хөдөлгөх хүч нэмэгдэв. Гаалийн ерөнхий газрын урьдчилан төсөөлснөөр Хятадын импортын хэмжээ 106.4 хуьд хүрч, экспортын хэмжээ 103.6 хувьд хүрсэн байна. Тоо хэмжээний хувьд импорт, экспортод оруулсан хувь нэмэр нь таван хувиас дээш байж, гадаад худалдааны импорт, экспортын нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь тогтвортой болсон.

       Шилдэг чанар, үр ашигтай болов. Импорт, экспортын хэмжээ тэнцвэртэй, бүс нутгийн хөгжил зохицолтой байж, бүтээгдэхүүний бүтэц шилдэг болсон байна. Бүтээгдэхүүнээс үзвэл цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмжийн экспортын хэмжээ нэмэгдсэн. Үүнд, төмөрлөг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж 19.2 хувийг эзэлж, гар утас 9.8 хувь, авто машин 8.3 хувийг эзлээд байгаа юм. Электрон барааны импортын хэмжээ 16.9 хувиар нэмэгдсэн бөгөөд хэрэглээний бүтээгдэхүүн 10.9 хувиар нэмэгдэж, далай тэнгисийн бүтээгдэхүүн 39.9 хувиар нэмэгдсэн байна.

       Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдаанд оруулсан нэмэр 50 хувиас давав

       Гадаад худалдааны тогтвортой хөгжилд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн оруулсан хувь нэмрийг үл ойшоож болохгүй юм. Ли Күйвэнь:

- 2018 онд Хятадын нийт 372 мянган импорт, экспортын үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн аж ахуйн нэгж гадаад худалдаанд оролцсон бөгөөд 2017 оныхоос 10.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь улам олон хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг импорт, экспортын үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалсан байна. Үүнээс үзэхэд хувийн аж ахуйн нэгжүүд Хятадын гадаад худалдаанд 50-иас дээш хувьтай хувь нэмэр оруулсан бөгөөд гадаад худалдааны хөгжилд түлхэх хүч болж өгсөн гэж ярьлаа.

       Гаалийн ерөнхий газрын статистик үзүүлэлтээр 2018 онд Хятадын хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын хэмжээ 12.1 их наяд юаньд хүрч, 12.9 хувиар нэмэгдсэн ба Хядтадын импорт, экспортын ерөнхий хэмжээний 39.7 хувийг эзэлж, 2017 оныхоос 1.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнд экспортын хэмжээ 7.87 их наяд юаньд хүрч, 10.4 хувиар нэмэгдсэн ба экспортын ерөнхий хэмжээний 48 хувийг эзэлж, 1.4 хувиар нэмэгдэв. Импортын хэмжээ 4.23 их наяд юаньд хүрч, 18.1 хувиар нэмэгдсэн байна.

       2018 онд дунд болон баруун, зүүн хойд бүс нутгийн хувийн аж ахуйн нэгжийн импорт, экспортын өсөлтийн хэмжээ тус тус 20.3, 18.9, 16.7 хувиар нэмэгдсэн. Энэ нь зүүн бүс нутгийнхаас 12.1 хувиар өндөр үзүүлэлт юм.

       Ли Күйвэнь мөн үргэлжлүүлэн:

- Хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих тал дээр Гаалийн ерөнхий газраас олон бодлого боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Үүнд, Гаалийн татварын баталгааны тал дээр дэмжсэн. Дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн инновацийг дэмжиж, дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийн нийтийн үйлчилгээний жишээ үзүүлэх индрийн нөхцөлд нийцсэн, импорт, экспортын судалгаа болон технологийн судалгааны бүтээлүүдийг татвараас чөлөөлсөн. Хувийн аж ахуйн нэгжийн "Гадагш гарах”-д үйлчилгээ үзүүлнэ. Хятадын Гаалийн ерөнхий газар болон дэлхийн 36 улс оронтой AEO-гийн /Authorized Economic Operator/ харилцан зөвшөөрлийг байгуулж, хувийн аж ахуйн нэгжийн тухайн орон нутгийн гаалийн газрын дэмжлэгийг олохыг дэмжинэ гэж хэлсэн байна.

       Энэ онд гадаад худалдаа тотвортой хөгжинө

       2019 онд гадаад худалдааны байдал ямар байх тухай Ли Күйвэнь:

- 2019 онд Хятадын гадаад худалдааны хөгжилд оршиж буй хамгийн том асуудал бол гадаад орчны тогтворгүй асуудал болон зарим улс орны хамгаалах үзэл, өрөөсгөл талын үзэл зэрэг болох бөгөөд үүнээс улбаалж дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах, улс дамнасан худалдаа, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх зэрэг асуудал буй болдог гэсэн байна.

       Ерөнхий байдлаас нь үзвэл Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой хөгжиж, Төвөөс гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны тал дээр бодлого боловсруулж, үр ашигт хүрсэн. Улмаар энэ оны гадаад худалдааны хөгжилд бодлогын бат бэх үндэс суурь тавьжээ. Үүний дагуу гадаад орчин төвөгтэй, тогтворгүй байдалд гадаад худалдааны өсөлт удаашрах боломжтой гэж Ли Күйвэнь танилцуулсан юм.

       Саяхан Худалдааны яамны сайд Жүн Шань:

- Энэ онд олон улсын будлиантай орчинд бид худалдаагаар улсаа хүчирхэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, гадаад худалдааг "Тогтвортой хөгжил дунд сайжруулах” төлөвлөгөөтэй байна. Үүнд, олон улсын зах зээлийн бүтэц, улсын дотоодын зах зээлийн бүтэц, бараа бүтээгдэхүүний бүтэц, аж ахуйн нэгж болон худалдааны арга хэлбэрийг шилдэг болгоно. Гадаад хуладааны шинэчлэлтийг хийж, олон улсын борлуулалтын үйлчилгээний сүлжээг байгуулан гадаадын нэрт бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зэрэг худалдааг сайжруулах индрийг байгуулна. Үйлчилгээний худалдааг шинэчлэн хөгжүүлэх 29 туршилтын цэг байгуулах ажлыг сурталчилж, дижитал үйлчилгээ, хятад эм эмнэлэг зэрэг өвөрмөц онцлогтой үйлчилгээг экспортлох суурин байгуулж, үйлчилгээний худалдааны хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ гэж хэллээ.

       Хятад улсын нээлт улмаар өргөжих бөгөөд хангалгын бүтцийн өөрчлөлтийг түлхүү ахиулснаар энэ онд Хятадын гадаад худалдаа тогтвортой хөгжих юм. Улмаар чанар болон үр ашгийн тал дээр улам сайжирна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Ли Күйвэнь хэлсэн байна. 

 

Зохиогч: ЧЮ ХАЙФЭН
Найруулагч: Б.ХУРЦ
Эх сурвалж: http://www.people.com.cn/
Хятадын гадаад худалдаа дэлхийд нөлөөлнө
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
“Эрдэнэс Монгол”-ын “барьцгүй өсөлт” нь монголчуудад өгөөжтэй юу?

Эндрю Бауэр нь Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэнгийн зөвлөх, Н. ...

Өчигдөр, 14:52
"Буянт-Ухаа 2" 972 айлын түрээсийн орон сууцны бүртгэл 17:00 цагаас эхэлнэ

“Нийслэлийн Орон сууцны корпораци” нь Нийслэлийн зорилтот ...

Өчигдөр, 14:03
Д.Алтанхуяг, М.Цогбаяр: Да Шен Куй болон бусад пүүс ардад мөнгө хүүтэй зээлж Монголчуудыг хүүлж байсан

Завхан/МОНЦАМЭ/.Завхан аймаг дахь МУИС-ийн Завхан сургуулийн багш ...

Өчигдөр, 13:59
Дэвид Спрул: Хөрөнгө оруулагчид тодорхой, тогтвортой байдлыг юу юунаас илүү хүсч байна

Монгол, Канад улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн ...

Өчигдөр, 13:55
Иран гадаадын нефть тээвэрлэгчийг саатуулжээ

 ТЕХРАН./CNN/.Иран улс гадаадын нефть тээвэрлэгчийг хууль бус ...

2019 оны 07 сарын 19, 14 цаг 08 минут
Оюутолгой дахь “Рио тинто”-гийн зовинол

 "Finanсial Times” цахим хуудаст "Рио тинто групп Оюутолгой төслийг ...

2019 оны 07 сарын 19, 11 цаг 43 минут
Индонезид Засгийн газраа утааны улмаас шүүхэд өгчээ

 Индонезийн нийслэл Жакарта хот олон жилийн турш дэлхийн хамгийн ...

2019 оны 07 сарын 18, 17 цаг 00 минут
Сархад савнаасаа бусдыг дийллээ

   Монгол Улс жилд дунджаар архи, согтууруулах ундааны 87.3 сая ...

2019 оны 07 сарын 18, 13 цаг 48 минут
Уран “Гарааны зурхай”-д ирлээ

 Дипломатууд хар тамхины сүлжээнд торлогдсон тухай чих дэлсэх дундуур ...

2019 оны 07 сарын 18, 13 цаг 34 минут
Хувьцааны ханшны уналт нь Монголын талтай ямар ч хамаагүй, цэвэр "Рио Тинто"-гийн буруу

 Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Дэд Сайд Д.Загджавтай ярилцлаа. Тэрбээр ...

2019 оны 07 сарын 18, 12 цаг 24 минут
Ч.Сайханбилэг үнэн хэлсэн бол бид одоо л эрхээ эдэлье

  -Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийн хэлсэнчлэн Дубайн хэлцлийн ...

2019 оны 07 сарын 17, 16 цаг 42 минут
Газрын тос үнэд орж, байгалийн хий үнэгүйдэх ШИНЭ ЭРИН эхэллээ

 Энэ оны хоёрдугаар улиралд байгалийн хийн биржийн үнэ газрын тосны ...

2019 оны 07 сарын 17, 13 цаг 56 минут
Оюутолгойн далд уурхайн зардал ОГЦОМ ӨСӨЖ болзошгүйг Рио Тинто анхаарууллаа

 Рио Тинто компани Монголын говьд хэрэгжүүлж  буй Оюутолгой ...

2019 оны 07 сарын 17, 13 цаг 45 минут
Төмрийн хүдрийн үнэ буурах төлөвтэй байна

 Нэг тонн төмрийн хүдрийн ханш хоёрдугаар  сард дунджаар 85 ...

2019 оны 07 сарын 17, 13 цаг 21 минут
Зээлийн хүү дэлхийн улс орнуудад ямар байдаг вэ?

Дэлхий дээрхи 180 гаруй улсаас ердөө 12 улсад банкны зээлийн хүү нь 20 ...

2019 оны 07 сарын 17, 12 цаг 27 минут
Pио Тинто Монол улсыг нэг мөсөн "сүйрүүлэх" гэж байна!

Дэлхийн ядуу буурай орнуудыг юу ч үгүй цөлмөдгөөрөө алдаршсан Рио Тинто ...

2019 оны 07 сарын 17, 12 цаг 16 минут
Европын хамгийн том алмаз Архангельск мужаас олджээ

Европоос олдсон хамгийн томд тооцогдож, 222,09 каратын алмаз ОХУ-ын ...

2019 оны 07 сарын 17, 11 цаг 38 минут
Гүний уурхайн олборлолт хойшилсноор Туркойз Хиллийн хувьцаа 44 хувиар уналаа

 "Рио Тинто" групп Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй Оюу толгойн гүний ...

2019 оны 07 сарын 17, 11 цаг 23 минут
Рио Тинто "Оюу толгой"-н зардал нэмэгдэж уурхайн олборлолт эхлэх хугацаа 2023 он болж хойшилсон тухай мэдэгдлээ

Монголын говьд хэрэгжүүлж буй "Оюу толгой"-н гүний уурхайн төслийнх нь ...

2019 оны 07 сарын 16, 16 цаг 12 минут
Наадмын дараах ноцтой мэдээ...

Рио ОТ далд уурхайн хөрөнгө оруулалт тооцсоноос 1.9 тэрбум.$-оор хэтэрч, ...

2019 оны 07 сарын 16, 12 цаг 25 минут
Токиод Монголын үлэг гүрвэлийн олдворуудыг дэлгэжээ

 Токио 2020 олимпыг угтсан арга хэмжээнүүдийн нэг Олон ...

2019 оны 07 сарын 16, 11 цаг 39 минут
Заамарт гурван уурхайн үйл ажиллагааг зогсоожээ

 МХЕГ-аас Заамар сумын нутагт уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ...

2019 оны 07 сарын 16, 11 цаг 11 минут
БНХАУ-ын нүүрс олборлолт хагас улиралд 1.8 тэрбум тоннд хүрчээ

БНХАУ-ын нүүрсний олборлолт өсчээ. Тодруулбал, БНХАУ энэ оны эхний ...

2019 оны 07 сарын 16, 11 цаг 07 минут
"Бүгийн цав"-аас эртний амьтдын чулуужсан яс одоо ч олддог

 Баянхонгор /МОНЦАМЭ/.Бүгийн цавын хоолойд зочлох үед өөр гараг ...

2019 оны 07 сарын 16, 10 цаг 01 минут
Въязма хотын газрын гүн тайгаас олдсон танк...

Энэ танк саяхан Вьязма гэх газрын гүн тайгаас олджээ.Танкийн механик ...

2019 оны 07 сарын 15, 15 цаг 21 минут
Газрын тосны ханш өссөөр байна

“Брэнт” маркийн газрын тосны ханш өнөөдрийн байдлаар 66.8 ...

2019 оны 07 сарын 12, 17 цаг 35 минут
Хуурамч шатахуун үйлдвэрлэж байгаа эсэхийг хянаж чадахгүй байна

 Өнгөрсөн жил хуурамч шатахуун үйлдвэрлэж байгаа дуулиан гараад нам ...

2019 оны 07 сарын 10, 18 цаг 08 минут
“Брэнт” 63.6 ам.долларын ханштай байна

 "Брэнт” маркийн газрын тосны ханш дэлхийн зах зээл дээр баррелль ...

2019 оны 07 сарын 10, 15 цаг 27 минут
Шатахууны үнэ өнөөдөр буух ч, маргааш өснө

 Монгол Улс шатахууны хувьд хойд хөршөөс хараат. Тэр ч утгаараа ...

2019 оны 07 сарын 10, 14 цаг 22 минут
Бензиний үнэ буусан ч буцаад өснө

Он гарсаар 3,4,5 дугаар сард дэлхийн зах зээл дээрх түүхий тосны үнэ болон ...

2019 оны 07 сарын 09, 16 цаг 26 минут
Идлэг шонхор шувууг гадаад улсад гаргахыг хориглолоо

Засгийн газрын хуралдаанаар идлэг шонхор шувууг ашиг олох зорилгоор гадаад ...

2019 оны 07 сарын 09, 13 цаг 53 минут
2019 оны 07 сарын 09, 12 цаг 45 минут
Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажил эхэллээ

Улаанбаатар хотоос 250 км-т Говьсүмбэр аймгийн нутагт нүүрс баяжуулах ...

2019 оны 07 сарын 09, 12 цаг 34 минут
Африк шиг бүү хөгж-Түүхэн сургамж

 Бичих сэдэв мундсандаа, эсвэл мухардсандаа ийм өгүүлэл бичих ...

2019 оны 07 сарын 08, 17 цаг 24 минут
Италид хоёр удаа галт уул дэлбэрчээ

 Италийн Стромболи арал дээр байрлах идэвхтэй галт уул өчигдөр хоёр ...

2019 оны 07 сарын 08, 15 цаг 40 минут
Эрдэнэт үйлдвэрээс ЗАЛРУУЛГА гаргав

Залруулга: "Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилчид  Ажилчдын хоолыг ...

2019 оны 07 сарын 08, 12 цаг 07 минут
REGNUM: Оросоос Ази руу гарах цонх Тува, Монголын алинаар нь дайрах вэ?

Азийн зах зээл рүү гарах Оросын хамгийн боломжит хувилбар нь аль чиглэл ...

2019 оны 07 сарын 08, 11 цаг 38 минут
Нэг тэрбум га газарт мод тарина

  БЕРН. /BBC/. Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлыг ...

2019 оны 07 сарын 06, 12 цаг 04 минут
Хамарын хийд орчмын газрын асуудлыг Захиргааны хэргийн шүүх шийдэхээр боллоо

Дулдуйтын Данзанравжаагийн “Үлэмжийн чанар”-аа дуулж, ...

2019 оны 07 сарын 06, 12 цаг 03 минут
Таван сая тонн түүхий нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтад орлоо

"Сум орон нутагтаа цалин хангамж сайтай, тогтвортой ажлын байртай байна ...

2019 оны 07 сарын 05, 13 цаг 12 минут
Нүүрсний экспорт хүндэрч магадгүй байна

Хоёрдугаар улиралд нүүрсний экспортын 160 сая ам.долларын боломжоо алджээ ...

2019 оны 07 сарын 04, 17 цаг 57 минут
Станцууд 20-иос доошгүй хоногийн нүүрсний нөөц бүрдүүлнэ

Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын үндсэн болон туслах тоноглолын засвар ...

2019 оны 07 сарын 04, 10 цаг 44 минут
Нийслэл рүү түүхий нүүрс нэвтрүүлэхийг завджээ

Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын дагуу тавдугаар сарын нэгнээс нийслэл ...

2019 оны 07 сарын 04, 10 цаг 35 минут
ЧАНАРГҮЙ ШАХМАЛ ТҮЛШ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭД ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ НЭЭЖЭЭ

Өнөөдрийн байдлаар Засгийн газрын зүгээс бодлогоор дэмжиж буй сайжруулсан ...

2019 оны 07 сарын 03, 14 цаг 41 минут
377 тн түүхий нүүрс зөвшөөрөлгүй нэвтрүүлэхийг завдсаныг илрүүллээ

  Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын ...

2019 оны 07 сарын 03, 14 цаг 17 минут
“Цагаандэл уул-Өлзий” боомтыг хоёр улсын жишиг боомт болгоно

Монгол, Хятадын хилийн “Цагаандэл уул-Өлзий” боомтыг хоёр ...

2019 оны 07 сарын 03, 10 цаг 59 минут
Нүүрсний экспортын орлого 168 сая ам.доллароор өсөв

    Монгол улсын экспортолж буй уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг ...

2019 оны 07 сарын 03, 09 цаг 13 минут
Алтны ханш бууж байна

Сүүлийн саруудад алтны  ханш тогтворгүй байгаа. АНУ болон ...

2019 оны 07 сарын 02, 11 цаг 34 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Солигдмол үүлтэй. Нутгийн хойд ...

2019 оны 07 сарын 02, 08 цаг 39 минут
Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж эхэлжээ

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэргэдэх нэгдлийн зөвлөлийн ээлжит ...

2019 оны 07 сарын 01, 16 цаг 49 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани