Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Газрын наймаанаас эхтэй байгаль эхийн эсрэг гэмт хэрэг-II

 

Газрын наймаанаас эхтэй байгаль эхийн эсрэг гэмт хэрэг-II

 

Улсын хэмжээнд 2015-2018 онд олгосон газруудтай холбоотой зөрчил 162.3 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдсэн. Үүний 75.4 тэрбум төгрөгт акт тогтоож, 78 тэрбум төгрөгийн зөрчил бүхий 449 байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага хүргүүлж, зургаан хэргийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн гэж Ерөнхий аудиторын орлогч С.Бүрэнбат тоо баримттай нь танилцуулсан талаар өчигдрийн дугаартаа мэдээлсэн билээ. Тус газраас хөндлөнгийн шинжээчидтэй хамтран гаргасан тайландаа 2015-2018 онд БОАЖ-ын сай­даар ажилласан хүмүүс албан тушаалынхаа эрх мэдлийн хүрээнд шууд газрын зөвшөөрөл олгохдоо гаргасан зөрчлийг бүтэн бүлэг жагсаасныг энэ удаад үргэлжлүүлэн хүргэж байна. 

Шинжээчийн дүгнэлт 1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд "Газар ашиглах тухай гэрээний хугацаа таван жилээс илүүгүй байх бөгөөд уг гэрээг нэг удаад сунгах хугацаа таван жилээс илүүгүй байна” гэж заажээ. Тэгвэл 2015-2018 онд БОАЖ-ын сайдын 23 удаагийн тушаалаар улсын тусгай хамгаалалттай газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа 161 иргэн, хуулийн этгээдийн газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгасан байна. Ингэхдээ Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийг тус яам хэрэгжүүлээгүй нь улсын төсөвт алдагдал учруулжээ. БОАЖЯ-аас улсын тусгай хамгаалалттай газрын зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж шийдвэрлэхдээ, орон нутгийн Засаг дарга, тухайн хамгаалалтын захиргаатай уялдаатай ажиллаагүй. Газар ашиглах гурван талт гэрээнд оролцогч талууд гэрээг дүгнээгүй аж. Үүнээс үүдэн Богдхан уулын дархан цаазат газар, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас ашиглагч 18 иргэн, аж ахуйн нэгж улс, орон нутгийн төсөвт 172.5 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн өр үүсгэсэн байна. Мөн 78 иргэн, хуулийн этгээдээр газрын хянан баталгаа хийлгээгүй зэргээр хууль зөрчжээ.  Тиймээс БОАЖЯ-нд жил бүр газар ашиглах гэрээг дүгнэн, төлбөрийн тооцоо нийлж холбогдох төлбөр хураамжийг бүрэн төлүүлэх албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Шинжээчийн дүгнэлт 2. Дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд зөвхөн түр буудаллах, отоглох, ажиглалт, судалгаа шинжилгээ хийх зориулалтаар барьсан орон байр ашиглах бөгөөд өөр барилга байгууламж барихыг хориглосон хуулийн зохицуулалттай аж. Гэтэл БОАЖЯ-ны кадастрын мэдээллийн сангийн бүртгэл мэдээлэлд сансрын зураг ашиглан 1260 нэгж талбарт дүн шинжилгээ хийхэд, Богдхан уулын дархан цаазат газарт 195 иргэн, аж ахуйн нэгж байнга оршин суух зориулалттай амины орон сууц, нийтийн орон сууц, үзвэр, үйлчилгээний барилга байгууламж бариад байгаа аж. Мөн БОАЖЯ-наас үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлөө өөрчилсөн зөрчил түгээмэл илэрчээ. Улмаар байгаль орчинд учруулсан экологи-эдийн зас­гийн хохирлыг хөрс, ургамал, гадаргын болон гүний ус зэрэг үзүүлэлт бүрээр нь тооцоход 700 гаруй сая төгрөгөөр хэмжигдсэн байна.  

Шинжээчийн дүгнэлт 3. БОАЖЯ улсын тусгай хамгаалалттай газруудад олгосон зөвшөөрлийнхөө дагуу кадастрын мэдээллийн сан эрхлэн хөтлөх үүрэг хүлээдэг. Гэтэл тус яамны дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, ажлын уялдаагүй байдлаас шалтгаалан улсын кадастрын зургийн нэгдсэн мэдээллийн санг тогтмол эрхлэн хөтөлдөггүй нь тогтоогджээ.  Мэдээллийн сангийн нэгдсэн стандартгүй, газар ашиглагчдын эрхийн бүртгэл, зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, цуцлах, талбайн өөрчлөлт зэрэг засвар өөрчлөлт тухай бүр хийгддэггүй байсныг тогтоосон байна. Өөрөөр хэлбэл, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэхгүй байх нь олон төрлийн зөрчил гарах шалтгаан болсон байх магадлалтай аж. Тухайлбал, БОАЖ-ын сайдын тушаалаар газар ашиглуулах зөвшөөрөл олгосон тушаал, шийдвэрт нэр нь ороогүй 59 иргэн, аж ахуйн нэгжид 309.4 га газрыг зөвшөөрөлгүй ашигласан байж болзошгүй зөрчилтэй мэдээллийг кадастрын мэдээллийн санд газар ашиглагчаар бүртгэжээ. Мөн сайдын тушаалаар газар ашиглах эрхийг нь хүчингүй болгосон 42 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 67.9 га газрын эрхийг кадастрын мэдээллийн сангаас устгаагүй, 1606.1 га талбай бүхий газрын зөвшөөрөл олгосон 1377 зөвшөөрлийг кадастрын мэдээллийн санд бүртгээгүй зэрэг зөрчил илэрсэн байна. Энэ нь Газрын тухай хуулийн "Газар төрийн хяналт, хамгаалалтад байх” зарчмыг алдагдуулсан гэж үзэх үндэслэл болжээ. Тиймээс улсын тусгай хамгаалалттай газар зөвшөөрөлгүй газар ашигласан байж болзошгүй үйлдэлд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох, газар чөлөөлүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай аж.

Монгол Улсад УИХ, Засгийн газар зарим тусгай хэрэгцээний ангилалд хамаарах газрыг ашиглуулах тогтоол гаргах эрхтэй байдаг бол 330 сум, 21 аймаг, есөн дүүргийн болон нийслэлийн нийт 361 Засаг дарга өөрийн харьяалах нутаг дэвсгэрт газрын зөвшөөрөл олгодог. Үүнээс гадна БОАЖ-ын сайд дангаараа улсын тусгай хамгаалалттай нутагт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дархан эрх эдэлдэг. Гэвч энэхүү эрх мэдлийн ард байгаль орчны эсрэг үйл ажиллагаа нуугдаж ирсэн гэдгийг төрийн аудитын байгууллага гаргаад ирлээ. Аудитын хүрээнд БОАЖЯ-ны харьяа Богдхан уулын дархан цаазат газар, Горхи-Тэрэлж, Хөвсгөл, Хөвсгөлийн Улаан Тайга, Орхоны хөндий, Хангайн нуруу, Отгонтэнгэр хайрхан зэрэг байгалийн цогцолборт газар гэсэн долоон   улсын тусгай хамгаалалттай бүсэд  газар дээр нь шалгалт явуулсан гэдгээ ч дурджээ.

Уг асуудлуудтай холбоо­тойгоор БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга асан Ц.Цэнгэл 14 санал бүхий тайлбар бичин, Аудитын ерөнхий газарт хүргүүлсэн байдаг аж. Гэвч бүгдийг нь бэрхшээл тооцсон төдий тайлбар учраас хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэдэг хариу өгсөн байна. Улмаар Ерөнхий аудиторын зүгээс Монгол Улсын  Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд улсын тусгай хамгаалалтад авсан газрын зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлага, шалгуур нөхцөлийг иргэд, олон нийтийн шударга ёс, тэгш байдлыг хангахуйц байдлаар боловсронгуй болгох зөвлөмж хүргүүлжээ. Мөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд тусгай хэрэгцээний газрын хязгаарлалтын бүс, ойн болон усан сан бүхий газарт хууль зөрчин газар олгодог байдлыг зогсоох, БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбатад олгосон газрын нэгж талбарын мэдээллийг  улсын газрын кадастрын нэгд­сэн системд бүртгүүлж, газрын нэгдмэл сангийн тайлан, мэдээнд холбогдох мэдээллийг тогтмол хүргүүлж байхыг зөвлөжээ.

 
Өглөөний сонин
 
Газрын наймаанаас эхтэй байгаль эхийн эсрэг гэмт хэрэг-II
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.
  • Roberttox

  • 2020 оны 2 сарын 20 08:21
  • IP: 113.22.102.72
HQ Twitter 2007 - 2019 Aged Accounts Starting from 1$
Prices:
2017,2018,2019-1$ per account
2015,2016-4$ per account
2013,2014 - 5$ per account
2012 - 6$ per account
2011 - 7$ per account
2010 - 8$ per account
2009 - 10$ per account
2008 - 20$ per account ( limited stock)

The Accounts
Have zero or less than 50 followers.
Gender can be both male and female.
May or may not have profile pic and tweets.
I have full access to the accounts,
Accounts are delivered instant after paying.
My Contact Info

Email - congmmo@gmail . com

https://sellaccs.net

Discord : CongMMO#9766
Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497

Please don't PM here on this website , i rarely check it
For quick response contact me on discord or email.

Join my discord server to buy instantly - Link

Instant Buy from the below link
Buy link

Due to timezone difference it might take some time to get back to you. Please wait patiently.

I am verified seller here and have 100% positive feedback

Payments Methods Accepted- BTC, Paypal (additional transaction/miner fee )

Please don't waste my time if u r not serious.

Terms
All sales are final, once accounts delivered, no refunds
Twitter rules are becoming very strict everyday so I will not be held responsible for the suspension or banning of account in the near future.

I also sell accounts with followers, check my other threads.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Хийн хоолой барих ажлын хэсгийг Шадар сайд ахалж “Эрдэнэс Монгол” хариуцна

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2019 оны 12 дугаар сард ОХУ-д ...

Өчигдөр, 18:03
Өчигдөр, 17:47
42 сая тонн нүүрс экспортлох боломж улам алсарчээ

    Энэ оны эхний улиралд манай улсын нүүрсний экспорт ...

Өчигдөр, 17:09
Метаны ялгарал ихэсжээ

    АНУ-ын Техас муж улсын Ловин тойрог дахь Пермийн ...

Өчигдөр, 16:43
Алтны ханш дахин өслөө

 Суларч буй долларын ханштай холбоотой унци алтны үнэ 2012 оноос хойш ...

Өчигдөр, 16:27
Рио Тинто компани “Оюу Толгой” төсөл дээр хөрөнгө оруулагчдын эсэргүүцэлтэй туллаа

 Австралийн уул уурхайн "аварга загас” Рио Тинто компанийн ...

Өчигдөр, 15:59
"Эрдэнэс Тавантолгой"-н ордын хөрөнгөөр Оюутолгойд цахилгаан станц барьж өгнө

   Т.САЙХАН   Засгийн газрын өнөөдрийн /04.08/ ээлжит ...

Өчигдөр, 14:09
Ц.Даваасүрэн: Таван толгойн станцыг төрийн хөрөнгөөр барьж, 2024 онд ашиглалтад оруулна

Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг Эрчим хүчний сайд ...

Өчигдөр, 13:15
Байгал нуур 2020 онд тэсч үлдэх үү, аль эсвэл хордсон тэнгис болох уу?

 www.kp.ru сайтаас орчуулж бэлтгэв   Манай гаригийн хамгийн нэр ...

Өчигдөр, 11:06
Лицензийг сонгон шалгаруулалтаар олгодог болсноор улсын төсөв чанартай бүрддэг болсон

 Гартаа зузаан зузаан цаас, хавтас барьсан иргэдийн хөлд дараатай ...

Өчигдөр, 11:04
Өчигдөр, 11:01
Рио Тинто компани 2019 онд дэлхий даяар төлсөн татвараа улс улсаар нь задалж харуулжээ

Дэлхийн уул уурхайн томоохон компаниудын нэг Рио Тинто өчигдөр 2019 онд ...

Өчигдөр, 10:30
Өчигдөр, 09:44
Рио Тинто компани “Оюу Толгой”-н далд уурхай дээр ноцтой алдаа гаргасан уу...

 Рио Тинто компанийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй "Оюу Толгой” ...

2020 оны 04 сарын 07, 17 цаг 43 минут
“Brent” маркийн нефтийн үнэ 30 ам.доллар давжээ

 МОСКВА. /RIA Novosti/. "ОПЕК+” бүлгийн сайд нар дөрөвдүгээр ...

2020 оны 04 сарын 07, 17 цаг 03 минут
Рио Тинтогийн жижиг хувьцаа эзэмшигчид дахин эсэргүүцэл зарлав

 Рио Тинто, "Туркойз хилл ресурс” компанийн хувьцаа ...

2020 оны 04 сарын 07, 16 цаг 52 минут
Зэсийн өөдрөг төсөөлөл төсвийн эрсдэлийг тэлэхээр байна

2020 оны нэгдсэн төсөвт зэсийн үнийг 5991 ам.доллараар тооцож 1.2 их наяд ...

2020 оны 04 сарын 07, 15 цаг 39 минут
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон 29 иргэнд хэрэг үүсгэн шалгаж байна

Сүхбаатар /МОНЦАМЭ/. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар сумын ...

2020 оны 04 сарын 07, 14 цаг 53 минут
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон 29 иргэнд хэрэг үүсгэн шалгаж байна

 Сүхбаатар /МОНЦАМЭ/.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар сумын ...

2020 оны 04 сарын 07, 14 цаг 38 минут
АНУ-ын занарын тосны олборлолтын хамгийн том компани дампуурчээ

 Занарын тосны олборлолтын чиглэлээр мэргэшсэн Америкийн хамгийн том ...

2020 оны 04 сарын 07, 14 цаг 17 минут
"Эрдэнэт"-ийн 49 хувийг хууль бусаар авсан гэх хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ

   Т.САЙХАН   "Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн 49 хувийг хувийн ...

2020 оны 04 сарын 07, 14 цаг 14 минут
42 сая тонн нүүрс экспортлох боломж улам алсарчээ

  Энэ оны эхний улиралд манай улсын нүүрсний экспорт мөнгөн ...

2020 оны 04 сарын 07, 13 цаг 56 минут
Япон Улс Монгол Улсад 235 мянган ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлнэ

 Азийн улс орнууд цар тахлын хүнд сорилтыг хамтдаа даван туулахад ...

2020 оны 04 сарын 07, 12 цаг 30 минут
Зэсийн өөдрөг төсөөлөл төсвийн эрсдэлийг тэлэхээр байна

 2020 оны нэгдсэн төсөвт зэсийн үнийг 5991 ам.доллараар тооцож 1.2 их ...

2020 оны 04 сарын 07, 11 цаг 13 минут
Л.Хангай: Монголоор дамжуулан хийн хоолой барих ажил өнөө маргаашгүй эхэлчихнэ гэж бодож болохгүй

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2019 оны 12 дугаар сард ОХУ-д айлчлах ...

2020 оны 04 сарын 06, 18 цаг 04 минут
Хилээр хууль бусаар алт нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг илрүүллээ

Хилээр хууль бусаар алт нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг илрүүлснээ Гаалийн ...

2020 оны 04 сарын 06, 17 цаг 47 минут
"Эрдэнэс Тавантолгой" компани 700 гаруй мянган тонн нүүрс экспортолжээ

 Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улс гурван боомтоор нүүрс экспортолж ...

2020 оны 04 сарын 06, 17 цаг 45 минут
Рио Тинтогийн жижиг хувьцаа эзэмшигчид дахин эсэргүүцэл зарлав

Рио Тинто, “Туркойз хилл ресурс” компанийн ...

2020 оны 04 сарын 06, 16 цаг 02 минут
АНУ хамтрах нөхцөлд ОХУ олборлолтоо бууруулна

 Олборлолт танах хүчин чармайлтад АНУ гэгдэх тохиолдолд ОХУ бусад ...

2020 оны 04 сарын 06, 15 цаг 45 минут
“Codelco” зэсийн төсөлд оруулж буй хөрөнгө оруулалтаа бууруулж эхэлжээ

 Зэс үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Чили Улсын төрийн өмчит компани ...

2020 оны 04 сарын 06, 14 цаг 41 минут
“Codelco” зэсийн төсөлд оруулж буй хөрөнгө оруулалтаа бууруулж эхэлжээ

Зэс үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Чили Улсын төрийн өмчит компани ...

2020 оны 04 сарын 06, 11 цаг 40 минут
Нью Йоркийн амьтны хүрээлэнгийн бар коронавирусийн халдвар авчээ

Нью Йоркийн Бронкс амьтны хүрээлэнгийн бар шинэ коронавирусийн халдвар ...

2020 оны 04 сарын 06, 11 цаг 38 минут
Сангийн яам, ГЕГ-ын удирдлагууд харийнхны өмнө бөхийв үү

Алтанбулагийн хилийн боомтын тендерт гадны компани шалгаруулахыг ...

2020 оны 04 сарын 06, 10 цаг 48 минут
Гуравдугаар сарын байдлаар 5.3 тонн алт худалдан авлаа

 Монголбанк 2020 оны 3 дугаар сарын байдлаар өссөн дүнгээр нийт 5.3 ...

2020 оны 04 сарын 06, 10 цаг 38 минут
Нефть олборлолтын талаар АНУ Саудын Араб, ОХУ-тай хэлэлцээ хийхгүй

 ВАШИНГТОН. /TASS/. Нефтийн олборлолтыг бууруулахтай ...

2020 оны 04 сарын 06, 10 цаг 30 минут
АНУ нефтийн импортод татвар ногдуулж магадгүй

 ВАШИНГТОН. /TASS/. АНУ-ын эрчим хүчний салбарыг хамгаалахын ...

2020 оны 04 сарын 06, 10 цаг 23 минут
Саудын Араб газрын тосны олборлолтоо бууруулахад бэлэн байна

 НЬЮ-ЙОРК. /The Wall Street Journal/. Бусад улс олборлолтоо ...

2020 оны 04 сарын 04, 16 цаг 43 минут
Зэсийн үнэ унажээ

 МАДРИД. /Focus Economics/. "COVID-19” халдварын улмаас энэ ...

2020 оны 04 сарын 03, 13 цаг 31 минут
ОПЕК-ийн шинжээч газрын тосны үнэ удахгүй хасах руу орж магадгүй хэмээн мэдэгдэв

 Дэлхийн газрын тосны нөөц хэдхэн долоо хоногийн дотор дэлхийн бүх ...

2020 оны 04 сарын 03, 13 цаг 11 минут
Засгийн газарт хоёр сонголт байна

    "Эрдэнэс Тавантолгой”-н ногдол ашгийн дийлэнхийг төр ...

2020 оны 04 сарын 02, 18 цаг 49 минут
Дорнод аймгаас хил давсан түймрийг цэрэг, малчин, онцгойгийн алба хаагчид унтраажээ

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Өвөр-Эрээн багийн /аймгийн төвөөс ...

2020 оны 04 сарын 02, 16 цаг 58 минут
Ё.Жаргалсайхан: Дахин дөрвөн боомтоор уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортолж эхлэхээр ажиллаж байна

ЗТХЯ-ны Авто тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга ...

2020 оны 04 сарын 02, 16 цаг 55 минут
Гаалийн байгууллага өнгөрсөн сард 37.8 сая төгрөгийн үнэ бүхий алт, үнэт металлыг түр хураажээ

Гаалийн байгууллага өнгөрсөн гуравдугаар сард нийт 77 зөрчил илрүүлсэн ...

2020 оны 04 сарын 02, 16 цаг 54 минут
Далд уурхайн музейн ТЭЗҮ-г баталлаа

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан Монголын далд ...

2020 оны 04 сарын 02, 16 цаг 46 минут
Байгалийн хийн хоолойд баярлах болоогүй...

Монголоор дайран өнгөрөх байгалийн хийн 99 хувийг Орос Хятад хоёр өгч ...

2020 оны 04 сарын 02, 13 цаг 14 минут
Монголд шатахууны үнэ 728 – 876-өөр буурах боломжтой

Дэлхийн жишгээр Газрын тос 10$-р өөрчлөгдөхөд 1л шатахуун тутмын үнэ 182₮ ...

2020 оны 04 сарын 02, 12 цаг 46 минут
Ж.Золжаргал: Хийн хоолойн төсөл хэрэгжихэд 10 жилийн хугацаа орно

ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.Путин “Газпром” компанийн тэргүүн Алексей ...

2020 оны 04 сарын 02, 12 цаг 31 минут
Нүүрсний худалдааг хэвийн гольдролд оруулахын төлөө ажиллахаар тохиролцлоо

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Зам тээврийн хөгжлийн сайд ...

2020 оны 04 сарын 02, 10 цаг 25 минут
С.Баярцогт 2020 оны УИХ-ын сонгуульд нэр дэвших үү?

Оюутолгой, Дубайн гэрээ, оффшорын асуу­дал гээд Монголын улстөрчидтэй ...

2020 оны 04 сарын 02, 10 цаг 17 минут
“Страто” компанийн хууль зөрчсөн үйлдлүүдийг орон нутгийн удирдлагууд эсэргүүцэж байна

ТВ8 телевизийн "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг говийн гурван  аймгийн ...

2020 оны 04 сарын 01, 17 цаг 18 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани