Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Намынхаа дуу хоолойг хил нутгийн түмэн газрын тал нутагт хүргэнэ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАЙРЛАЛД ТУЛГУУРЛАН АНХАН ШАТНЫ НАМЫН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА

 

Зүүн бүсийн Монголоор орчуулан үйлдэх суурин газар бий болсноос хойш анхан шатны үндэсний цөөнхийн намын гишүүд ба олон түмэнд намын бодлогыг гүн гүнзгий, үнэн зөвөөр ойлгуулах зорилгоор үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, Монгол орчуулгын авьяас чадварт түшиглэн, орчуулгын бүтээн байгуулалтыг оновчтой зохион байгуулж, Монгол орчуулгын ажлыг тасралтгүй сайжруулан, үйл явцыг стандартчилах, орчуулгын багийн мэргэжлийн түвшин, Монгол видео бичлэгийн бүх программыг чанарын өндөр түвшинд хөрвүүлэхийг эрмэлзэж байна. Өнөөг хүртэл дарга Ши Жиньпиний засаглалын тухай 100 тусгай сэдэвт лекц, БНХАУ-ын Коммунист намын XIX их хурлын тухай цуврал лекц, хууль, бодлогын лекц, үндэсний эв нэгдэл, экологийн хамгааллын мэдлэгийн лекц ба Бүх Хятадын онцлог шинж чанартай үйлс зэрэг Монгол хэлний 765 видео сургалтын материал орчуулсан байна. Үүний зэрэгцээ 30 гаруй тусгай сэдэвт лекцийн зураг авалтыг бие даан хийж, 30 гаруй хичээлийн цагийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэж, зарим

тусгай сэдэвт лекц нь Төв хорооны Зохион байгуулалтын хэлтэс, ӨМӨЗО, Хөлөнбуйр хотын үнэлгээний үйл ажиллагаанд оролцож шагнал хүртсэн мөртөө хоёр тусгай сэдэвт лекцийг

БНХАУ-ын Коммунист намын сүлжээнд нэвтрүүлэв. Мөн нийтдээ 40 мянга гаруй олон төрлийн боловсрол, сургалтын CD-г иргэдэд

тарааж, ӨМӨЗО-ны намын гишүүдийн онлайн боловсролыг хөгжүүлэхэд эерэг хувь нэмэр оруулсан юм.

 

ДАВУУ ТАЛАА БҮРЭН АШИГЛАЖ, НАМ БА ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦААНЫ БАТ БЭХ ГҮҮРИЙГ БАЙГУУЛАВ

 

Үндэстний цөөнхийн намын гишүүд болон олон нийтэд Хятад хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг илүү сайн ойлгох боломж олгох, намынхаа онолын бодлогыг мал аж ахуйн орны анхан шатны түвшинд түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд орчуулгын суурин газар нь "Уг санаагаа үл мартан, үүрэг хариуцлагаа бат санах” гол сэдэвт хүмүүжлийн ажлын дунд “Ши Жиньпиний “Уг санаагаа үл мартан, үүрэг хариуцлагаа бат санахыг задлан өгүүлэх”-ийг орчуулан материалыг Хөлөнбуйр хотын мал аж ахуйн дөрвөн хошуунд цаг тухайд нь тарааж, малжих хошууны Монгол намын гишүүдэд тус гол сэдвийн хүмүүжлийн ач холбогдлыг гүн гүнзгий ойлгоход нь цаг тухайд нь тусалж, ерөнхий шаардлага, баялаг утга санааг олон нийт сайшааж, гол сэдэвт хүмүүжлийн ажлыг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд түлхэц өгсөн байна. Эдгээр материалыг мөн ӨМӨЗО-ны гол сэдэвт хүмүүжлийн албанаас хэвлэн ӨМӨЗО-ны Монгол үндэстэнтэй газар нутагт тараасан байна.

Намын байгуулалтаар голлон, ядуурлаас ангижруулахыг дэмжих ажлын дунд "Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ши Жиньпин ядуурлаас ангижруулах ажлын чухал хэлэлцүүлэг", "Ядуурлаас ангижруулах тухай мэдлэг" зэрэг материалыг орчуулан гацаа намын байгууллага, малчдад цаг тухайд нь илгээж, мөн мал аж ахуйн орны лавлагаа ач холбогдолтой үйлдвэрийн нөөцийг тасралтгүй цуглуулан шигшиж, орчуулж, дамжуулан, баяжих тухай янз бүрийн мэдээлэл гаргаж, намын гишүүд, боловсон хүчин, олон нийтийн дунд баяжих тухай ойлголтыг бий болгож, ядуурлаас ангижрах үр дүнтэй “Удирдагчийн үүрэг”-ийг гүйцэтгэсэн юм.

Үндэсний эв нэгдлийн ажилд "Хятадын үндэстнүүдийн цогц нэгдлийн ухамсрыг бэхжүүлэх сургалтын материал"-ыг орчуулсан байна. Үндэсний нэгдсэн журмаар ашиглах сурах бичгийн хэрэглээг сурталчлах чиглэлээр холбогдох бодлогын тайлбар, сургалтын сурталчилгааны материалыг аль болох түргэн шуурхай орчуулж, нийт 50 гаруй мянган үгтэй, сурталчлах мэдлэгийг бэхжүүлэх сэдвээр долоон удаагийн дуу, дүрсний лекцийг бүртгэсэн юм.

 

ӨӨРӨӨ ХИЙСЭН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛҮҮР НЬ НАМЫН ГИШҮҮДИЙН СУРГАЛТЫН НӨӨЦИЙГ БАЯЖУУЛДАГ

 

Монголоор орчуулан үйлдэх суурин газар нь дээд шатны дарга нарын өгсөн үүрэг даалгаврыг ухамсартайгаар гүйцэтгэхийн зэрэгцээ авьяас чадварын давуу талыг бүрэн дүүрэн ашиглаж, намын гишүүдийн боловсрол, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бие даан төлөвлөж, зураг авалтад оруулж, үйлдвэрлэн, сургалтын нөөцийн санг баяжуулж байна. Одоогийн байдлаар тус суурин газар нь бие даан 30 гаруй жирийн хөдөлмөр, жирийн туршлага, ард түмний ёс заншил, зан заншлыг тусгасан тусгай сэдэвт лекцийн зураг авалт хийж, тухайлбал: Монгол, Хятад хоёр хэлээр бичигдсэн нам байгуулалтын “Дулаан өвөл” зэрэг сурах бичиг, мөн ардын зан заншлыг тусгасан “Хонь нядлах технологи”, "Тал нутгийн хатаасан амтат махны гоймон" тусгай сэдэвт лекц, практик технологийг тусгасан "Монгол шарсан мах" тусгай сэдэвт лекц болон "Итгэлээ алдвал юу ч хийхэд бэрх" бичил кино гэх зэрэг ажлууд хийжээ.

Хятадын Коммунист намын ХХ их хурлын нээлтийн ёслолыг шууд дамжуулж байгаатай холбогдуулан Монгол орчуулгын суурин газар хоёр зураг авалтын багийг гацаа, нийтийн хороолол, төрийн байгууллагуудын тэргүүн эгнээнд аваачиж, их хурлын нээлтийн ёслолын үйл ажиллагааг тэр даруйд нь орчуулан мэдээлсэн байна.

Орчуулгын түвшинг дээшлүүлэхийн тулд тасралтгүй

эрэл хайгуул хийж, дадлагажуулахын тулд орчуулгын суурин газар нь томоохон их, дээд сургуулиудтай хоёр талын хамтын ажиллагааны механизмыг идэвхтэй бүрдүүлж, дадлага, сургалтын бааз байгуулжээ. Өнөөг хүртэл 200 гаруй коллежийн оюутнууд Монгол орчуулгын суурин газарт практик сургалтын үйл ажиллагаа явуулсан байна.

 

МАЛЧДАД ҮЙЛЧЛЭХ “ТЭМТРҮҮЛ”-ҮҮДИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ СУНГАЖ, МОНГОЛ ГЭРТ ХИЧЭЭЛ ИЛГЭЭХ НЬ

 

Зүүн бүсийн Монголоор орчуулан үйлдэх суурин газар нь намын гишүүд, боловсон хүчний орчин үеийн онлайн боловсролд "Хөлөнбуйр намын гишүүний боловсрол" монгол хичээлийн буланд суурин газрын орчуулсан видео бичлэгийг тоглуулахаас гадна,  хотын намын гишүүд, боловсон хүчнийг байнга сурган хөгжүүлж, ажиглахаас гадна малчдын айл өрхөд байнга очиж монгол сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг илгээж, анхан шатны намын гишүүдэд намын зарчим, бодлогыг цаг алдалгүй хүргэж байна. Мөн хошууны явуулын намын сургуулийн багш нарыг 3 шянь, 6 гацааг жагсаалын талбай болгон ашиглах ажлыг зохион байгуулж, монгол хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүн үзэх, тухайн газарт нь хичээл заах, бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, монгол хэлний сургалтын материал түгээх зэргээр “Гол сэдэвт хүмүүжлийн намын хичээл ба суралцах материалыг гацаа, айл өрхөд илгээх" ажлыг зохион байгуулж, 200 гаруй малчин намын гишүүд сургалтад оролцсон байна.

Тус суурин газрын намын байгуулалтын ажлыг хоёр хэлээр сурталчлан таниулах туршлагыг олон нийт хүлээн зөвшөөрч, Синьхуанет, Ардын өдрийн сонин,

Үндэсний намын гишүүний боловсролын телевизийн хөтөлбөр, Хөлөнбуйр өдрийн сонины хороо зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өргөн хэмжээнд сурталчлан мэдээллээ.

 

ОНЛАЙН ЛЕКЦИЙН ТАНХИМ БАЙГУУЛЖ НАМЫН БАЙГУУЛАЛТАД "ИНТЕРНЭТ +"-ИЙН ДАЛАВЧИЙГ ХОЛБОВ

 

Сүүлийн жилүүдэд Зүүн бүсийн Монголоор орчуулан үйлдэх суурин газар нь өөрийн онцлогийг хослуулан, шинээр гарч ирж буй хэвлэл мэдээллийн эх сурвалжуудыг бүрэн ашиглаж, "Интернет+Намын байгуулалт" үзэл баримтлал бүхий намын гишүүдийн боловсрол, үйлчилгээний шинэ загварыг шинэчилж, "Малчдын намын гишүүдэд зориулсан онлайн лекц"-ийг эхлүүлэн, “Анхан шатны олон нийтэд үйлчлэх Хөдөөгийн сэргэн мандалд туслах", "Хувийн нууцыг хамгаалж, харилцаа холбооны луйвраас урьдчилан сэргийлэх нь" зэрэг булангуудыг нээж, 200 гаруй видео, аудио лекц бичиж, засварлан анхан шатны намын байгууллага, намын гишүүд, боловсон хүчин, ард түмний сурах хэрэгцээг тасралтгүй хангасан юм. Түүнчлэн Зүүн бүсийн Монголоор орчуулан үйлдэх суурин газар намын байгуулалтын ухаалаг үзэсгэлэнгийн танхимыг намын байгуулалтын байр суурь, хувьсгалын боловсролын чухал цонх болгон удирдаж, ухаалаг намын байгуулалтын сүлжээ, намын байгуулалтын вэб сайтын холбоо, дижитал намын байгуулалт нь монгол гэрт орох, намын гишүүдийн суралцах боловсролын бичил платформ, ухаалаг малчдын бүсээр гол цөм болгон хилийн бүс нутгийн мал аж ахуйн орны хил нутгийн аюулгүй энх тайван байдлыг хамгаалах бүсийн чухал арга хэлбэрийг илрүүлж чадсан юм.

Зам нь зөв байвал чиг нь хэзээ ч буруудахгүй нь гарцаагүй. Дарга Ши Жиньпиний  шинэ эриний Хятадын онцлогтой социализмын үзэл санаа, Хятадын Коммунист намын ХХ их хурлын үзэл санааны удирлагаар тус суурин газар чиг үүргийн байрлалд тулгуурлан, мал аж ахуйн орны намын гишүүдийн боловсролд үйлчилж, хилийн үндэсний цөөнхийн нутаг дэвсгэрт намын байгуулалтын ажлыг тасралтгүй эрчимжүүлж, илүү их хувь нэмэр оруулах болно.

 

Нийтлэл: ЖИНЬ ШАНЬ, ЧҮНЬ ЯНЬ, Э.ТЭРГҮҮН 

Зургийг: ХӨҮ РҮЙ

Намынхаа дуу хоолойг хил нутгийн түмэн газрын тал нутагт хүргэнэ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
БНХАУ-д Монголын коксжих нүүрсний үнэ IX сар гарсаар тонн нь 190 юаниар өсөв

  Есдүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Монголын V ангиллын түүхий ...

Өнөөдөр, 05:19
Хятад-АСЕАН-ы ХХ экспо боллоо

Хятад-АСЕАН-ы ХХ экспо 09-р сарын 17-ны өдөр Гуансийн Жуан үндэстний ...

Өчигдөр, 16:32
Хятад улс хоёр чухал металлын экспортыг зогсоожээ

  БЭЭЖИН. /CNN/. Хятад улс үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашгийн ...

Өчигдөр, 15:09
Өчигдөр, 10:19
2023 оны 09 сарын 21, 18 цаг 23 минут
Тариалан аялал жуулчлалыг уялдуулан нутаг усаа хөгжүүлж байна

Хятадын Гуанси мужид болж байгаа Хятад-АСЕАН-ы экспод оролцож байгаа ...

2023 оны 09 сарын 21, 17 цаг 27 минут
2023 оны 09 сарын 21, 15 цаг 44 минут
2023 оны 09 сарын 21, 15 цаг 42 минут
Монгол Улсын гурилыг Эрээн боомтоор анх удаа оруулж ирэв

Монгол Улсын буудайн гурил дүүрэн ачсан ачааны машин 09-р сарын 15-ны өдөр ...

2023 оны 09 сарын 21, 11 цаг 48 минут
2023 оны 09 сарын 21, 05 цаг 03 минут
2023 оны 09 сарын 21, 05 цаг 00 минут
2023 оны 09 сарын 21, 04 цаг 32 минут
УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА мэдээллийн нэгдсэн системтэй болно

  Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал “Алсын ...

2023 оны 09 сарын 21, 04 цаг 30 минут
УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА мэдээллийн нэгдсэн системтэй болно

  Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал “Алсын ...

2023 оны 09 сарын 20, 06 цаг 25 минут
“Brent” маркийн газрын тосны үнэ 95 ам.доллароос давжээ

  ЛОНДОН. /Reuters/. Лондоны “ICE Futures” биржийн даваа ...

2023 оны 09 сарын 20, 06 цаг 03 минут
Танилц: "Эрдэнэс Монгол" ТУЗ-ийн баг

  “Зууны мэдээ” сонин төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн ...

2023 оны 09 сарын 18, 11 цаг 42 минут
Газрын тосны зах зэл дээр хомстол үүсэж болзошгүй

  2023 оны сүүлийн улиралд дэлхийн газрын тосны зах зээл дээр сүүлийн ...

2023 оны 09 сарын 15, 07 цаг 27 минут
Газрын тосны зах зэл дээр хомстол үүсэж болзошгүй

  2023 оны сүүлийн улиралд дэлхийн газрын тосны зах зээл дээр сүүлийн ...

2023 оны 09 сарын 15, 01 цаг 42 минут
Газрын тосны зах зэл дээр хомстол үүсэж болзошгүй

  2023 оны сүүлийн улиралд дэлхийн газрын тосны зах зээл дээр сүүлийн ...

2023 оны 09 сарын 15, 01 цаг 42 минут
2023 оны 09 сарын 15, 01 цаг 26 минут
Хятад, Монголын IV экспо нээлтээ хийлээ

"Нээлттэй шинэ тогтолцоог хамтран байгуулж, хөгжлийн шинэ боломжийг ...

2023 оны 09 сарын 14, 17 цаг 47 минут
Өвөр Монгол-Төв Азийн таван орны эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны форум

Өвөр Монгол-Төв Азийн таван орны эдийн засаг, худалдааны хамтын ...

2023 оны 09 сарын 14, 17 цаг 07 минут
УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар С.Магнайсүрэнг томиллоо

  Өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Барилга хот ...

2023 оны 09 сарын 14, 13 цаг 07 минут
Шог зураач А.Бат-Эрдэнэ экспог чимж байна

Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн, шог зураач Адъяагийн Бат-Эрдэнэ ...

2023 оны 09 сарын 14, 11 цаг 54 минут
УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар С.Магнайсүрэнг томиллоо

  Өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Барилга хот ...

2023 оны 09 сарын 14, 06 цаг 10 минут
“Brent” газрын тосны үнэ 92 доллар давж өсжээ

  ЛОНДОН. /Bloomberg/. “Brent” газрын тосны үнэ 2022 оны ...

2023 оны 09 сарын 14, 06 цаг 08 минут
“Brent” газрын тосны үнэ 92 доллар давж өсжээ

  ЛОНДОН. /Bloomberg/. “Brent” газрын тосны үнэ 2022 оны ...

2023 оны 09 сарын 14, 03 цаг 55 минут
“Brent” газрын тосны үнэ 92 доллар давж өсжээ

  ЛОНДОН. /Bloomberg/. “Brent” газрын тосны үнэ 2022 оны ...

2023 оны 09 сарын 14, 03 цаг 52 минут
Хятадын уламжлалт анагаах ухаан (Монгол анагаах ухаан)-ы аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн болж байна

Хятад-Монголын IV экспогийн эдийн засаг, худалдааны үйл ажиллагааны чухал ...

2023 оны 09 сарын 13, 17 цаг 47 минут
Газрын тосны зах зэл дээр хомстол үүсэж болзошгүй

      2023 оны сүүлийн улиралд дэлхийн газрын тосны зах ...

2023 оны 09 сарын 13, 11 цаг 03 минут
Ашигт малтмал хууль бусаар олборлох 13 гэмт хэргийг илрүүллээ

  Экологийн цагдаагийн албанаас уул уурхай, ашигт малтмал хууль ...

2023 оны 09 сарын 12, 17 цаг 04 минут
”Гурван умард” төсөл

Энэ бол Хятадын экологийн соёл иргэншлийн бүтээн байгуулалтын чухал ...

2023 оны 09 сарын 12, 10 цаг 45 минут
Ховдын “Халзан Бүрэгтэй”-д хэрэгжсэн хууль Сүхбаатарын “Эрээн толгой”-д үйлчлэх үү?!

-Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум ...

2023 оны 09 сарын 08, 15 цаг 18 минут
2023 оны 09 сарын 08, 10 цаг 19 минут
Ховдын “Халзан Бүрэгтэй”-д хэрэгжсэн хууль Сүхбаатарын “Эрээн толгой”-д үйлчлэх үү?!

-Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум ...

2023 оны 09 сарын 08, 09 цаг 37 минут
2023 оны 09 сарын 08, 09 цаг 35 минут
2023 оны 09 сарын 08, 05 цаг 30 минут
2023 оны 09 сарын 08, 05 цаг 30 минут
Халзан бүргэтэйн ордын үйл ажиллагааг зогсоов

  Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ  есдүгээр сарын 3-5-ны хооронд ...

2023 оны 09 сарын 07, 10 цаг 40 минут
Brent маркийн газрын тосны үнэ өсөв

  АНУ-ын “ICE” бирж дээр Brent маркийн газрын тосны ...

2023 оны 09 сарын 06, 10 цаг 57 минут
Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум Ресурс”-ийн “илбэ”-2

  Х.Бүрэн-Эрдэнийн өмчлөлд байдаг “Монгол Ураниум ...

2023 оны 09 сарын 06, 10 цаг 51 минут
Л.Оюун-Эрдэнэ: Халзан бүргэдэйн ордыг ашиглах эсэхийг иргэдийн саналаар шийднэ

  Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Ховд аймгийн иргэдтэй ...

2023 оны 09 сарын 06, 10 цаг 48 минут
Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум Ресурс”-ийн “илбэ”-2

      Х.Бүрэн-Эрдэнийн өмчлөлд байдаг "Монгол Ураниум ...

2023 оны 09 сарын 06, 09 цаг 29 минут
Л.Оюун-Эрдэнэ: Халзан бүргэдэйн ордыг ашиглах эсэхийг иргэдийн саналаар шийднэ

  Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Ховд аймгийн иргэдтэй ...

2023 оны 09 сарын 04, 20 цаг 53 минут
Япон, Их Британи улсууд Африкт ашигт малтмал олборлоход хөрөнгө оруулна

  ТОКИО. /Nikkei/. Япон, Их Британийн эрх баригчид Африкийн ашигт ...

2023 оны 09 сарын 04, 19 цаг 00 минут
УИХ-ЫН ГИШҮҮН Ч.УНДРАМ - ХҮРЭН ШАНДЫН УУРХАЙН ЭЗЭН Ч.ЧИНБАТЫН ЭРХ ОХИН

  УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрамын аав Ч.Чинбат “Өсөх зоос”, ...

2023 оны 09 сарын 04, 15 цаг 06 минут
Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум Ресурс”-ийн “илбэ”-1

  Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг дахь Эрээн толгойн ...

2023 оны 09 сарын 04, 14 цаг 34 минут
Ногоон өнгө өндөр чанартай хөгжлийн хөдөлгөгч хүч

Зуны дунд сард оршин буй бүхий л амьтай бүхэн цэцэглэн дэлгэрч, өнгө засан ...

2023 оны 09 сарын 04, 12 цаг 33 минут
Баян Баргын бахархалт наадам

Хөлөнбуйрын Баргын тал, баялаг соёлтой малчин ард гэж интернэтээс л харж ...

2023 оны 09 сарын 04, 11 цаг 59 минут
Ураны Х лицензээ нүүрсний А болгосон “Монгол Ураниум Ресурс”-ийн “илбэ”-1

  Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг дахь Эрээн толгойн ...

2023 оны 09 сарын 04, 09 цаг 56 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

“Этик” продакшны залуус "улсын нууц"-ыг сөхлөө
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани