Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

8. Уул уурхай ба байгаль орчин

Байгаль орчны хамгаалалт
Уул уурхайн компаниуд металл болон ашигт малтмал олборлож боловсруулдаг бөгөөд түүнийг хүн төрөлхтөн ахуй амьдрал, ажил төрөл, амрах үедээ түүнчлэн сансар судлал, гараг хоорондын аялалд ч хэрэглэдэг. Үүний зэрэгцээ энэ бизнест ажиллагсад өөрийн ажлыг байгаль орчин хамгаалах арга хэмжээтэй уялдан, хариуцлага хүлээх тогтолцоотой болохыг эрмэлздэг юм Уул уурхай нь газар, агаар ба усыг эвдэж бохирдуулахгүй, улмаар
зохистой ашиглахыг шаарддаг. Энэ аж ахуй нь эдийн засагт ашиг өгөхийн зэрэгцээ олон нийт, ард иргэд ч уул уурхайн үйлдвэрлэл нь байгаль орчинд ямар нөлөө узуүлэх, ямар ач холбогдолтой гэдгийг улам их сонирхож, санаа тавих болжээ.
 
Уул уурхайн компанийн олборлож буй металл болон аж үйлдвэрийн ашигт малтмал нь байгаль орчинг бохирдуулагч болдог. Үйлдвэрлэлийн явцад ашигт эрдсүүдийг ялган авахын зэрэгцээ түүнийг дагалдах эрдэс болох хүхэр, хүнцэл зэргийг зөв ялган авахгүй бол байгаль орчныг бохирдуулагч болдог. Ажахуйн компаниудын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг шатахуун, химийн бодисууд нь байгаль орчныг бохирдуулах өндөр магадлалтай байдаг. Уул уурхайд болгоомжтой хандаж, зөв хэрэглэхгүй бол байгальд асар их хортой бодис ялгаруулдаг.
 
Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс үүсч буй бохирдол нь нийт иргэдэд гэхээсээ илүү тухайн компанид ажиллагсдын эрүүл мэндэд илүү их хортой, сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Жишээлбэл, уул
Уул уурхайн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөлтийн үе шат:    
Хайгуул хийх үе шатанд: 
   
□    Байгаль орчны ерөнхий судалгаа,
□    Анхны олон нийтийн санал
Судалгааны үе шат:    
□    Уул уурхайн арга технологийг сонгох
□    Анхны зөвшөөрөл авах
Уурхайг хегжүүлэх үе шат:
□    Хаягдлын  цөөрмийн зураг төсөл
□    Ашиглагдсан усны системийн зураг төсөл
□    Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах
□    Эцсийн зөвшөөрөл авах
Үйлдвэрлэлтийн үе шат:
□    Үйл ажиллагаа эхэлсэн тухай мэдэгдэх
□    Агаар, ус ба хөрсний чанарыг хянах
□    Хог, хаягдлын менежмент
□    Ашиглагдсан усны системийг тогтмол ашиглах
□    Муу усны  цөөрөм болон хатуу хаягдлын овоолгыг хянах
□    Уурхайн хаалтын ажил
□    Уул уурхайн хаалт:
□    Муу усны  цөөрөм, хог хаягдлын овоог хучиж тэгшлэх
□    Барилга байгууламжийг нурааж зайлуулах
□    Цэвэрлэгээ хийж дуусгах
□    Усны чанарыг үргэлжлэн хянах
уурхайн олборлох ихэнх үйл ажиллагаанаас үүсдэг тоос шороо, чимээ шуугиан зэрэг нь хүмүүсийн эрүүл мэндэд асар их хортой төдийгүй ажлын талбар дээр байгаа хүмүүст шууд нөлөөлдөг. Уран олборлодог уурхайд анхаарах ёстой гол зүйл бол радиактив буюу цацраг идэвхт хорт туяаны үйлчлэл байдаг. Компаниудын хувьд байгаль орчинд хамгийн бага хорт нөлөө үзүүлэх ашигт малтмалын нөөцийг олж, олборлож, гаргаж авах үүрэгтэй. Үүнийг биелүүлэхийн тулд маш өргөн хэмжээний байгаль орчинг хамгаалах бащ арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. Үүнд уул уурхайн хайгуул хийх явцдаа газрыг болгоомжтой хөндөх, харьцах; газрыг нөхөн сэргээх, орчин тойрны өнгө төрхийг сэргээх, менежмент хийх уул уурхай, металл боловсруулах процессыг явуулахдаа байгаль орчинг тогтмол хамгаалах үйлдвэрлэлийн арга технологийг ашиглах; газрыг нөхөн сэргээх, хөрс ургамлыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнүүд хамрагдана.
 
Уул уурхайн компани, түүний хувьцаа эзэмшигчид ба олон нийтийн хувьд байгаль орчны хэвийн үйл ажиллагаа, хариуцлага зэрэг нь чухал ач холбогдолтой асуудал байдаг. Ихэнх компаниуд өөрийн жилийн тайландаа байгаль орчин хамгаалах асуудлын талаарх мэдээллийг хавсаргасан байдаг бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааныхаа явцад газар, ус ба агаарын чанарыг сайжруулах арга хэмжээний талаар хувьцаа эзэмшигчдэд болон олон нийтэд тогтмол мэдээлдэг.
 
Хуучин он жилүүдэд
Хүн төрөлхтөн өөрийн гэр орноо дандаа цэвэрхэн байлгаж байгаагүй. Уул уурхайн үйлдвэрлэлтийн хуучин процесс нь хаягдлыг түүний физик, химийн
үйлчлэлийн тэнцвэртэй байдлыг үл харгалзан дандаа каяж байсан. Уул уурхайн хайлуулах технологи агаар мандал, нуур болон голыг бохирдуулдаг. Жишээлбэл, зарим алтны хүдрүүдийг зүгээр л шатаадаг байсан. Энэ хүдэрт агуулагдах хүхэр, хүнцлийг хий болтол халааж агаар мандалд гаргаж хаядаг байсан. Өөр нэг техник болох амалгаци цуглуулах процесст алтыг хүдрээс гаргахын тулд мөнгөн ус хэрэглэдэг байсан. Мөнгөн усыг буцалгаж ууршуулан алтыг үлдээдэг. Энэ явц нь орчин тойрныг хамгийн их бохирдуулдаг металл болох мөнгөн усыг агаар мандалд гаргаж хөрс, усан санд хог хаягдлаар дамжин нэвтрэн ордог. Төмрийн үйлдвэр, түүний хайлуулах зуухнаас гарсан хорт хий агаар мандалд шууд цацагддаг байв.
 
Хүмүүс сүйрч, бохирдсон байгаль орчин муу, сөрөг нөлөөтэй гэдгийг ухамсарлаж эхэлснээс хойш байгаль орчны талаарх хараа хяналт хатуу, улам бүр нарийн болсон. Төрийн төв байгууллагууд нь аж үйлдвэрүүдийн хогийн овоо, орчныг бохир заваан болгож байсныг таслан зогсооход ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн. Аж үйлдвэр хөгжсөн ихэнх орнууд агаар бохирдуулах, гол мөрөн, усан санд муу ус хийх, хатуу хог хаягдал хаяхыг хориглосон дүрэм журамтай. Хөгжиж буй улс орнуудад ч гэсэн байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж, дүрэм журмыг баталж ирсэн.
 
Эдгээр хууль тогтоомж, түүний хүлээлгэх үүрэг хариуцлага нь хүн бүхний ашиг сонирхолд нийцдэг юм. Иймээс уул уурхайн компаниуд өерийн үйл ажиллагаагаа хянаж, хүрээлэн буй орчин тойрноо хэт их гэмтээж бохирдуулахгүй байлгахын тулд өөрийн дүрэм журмыг боловсруулж, түүнийгээ мөрдөж эхэлсэн. Энэхүү журмыг эх орондоо төдийгүй гадаад улсад ч нэг адил баримтлах ёстой юм.
 
Уул уурхайн ажиллагаа эхлэхээс өмнө
Байгаль орчныг хамгаалах энэхүү ажил нь уул уурхайн хайгуулын ажил эхлэхийн хамгийн эхний үе шатанд буюу хүдэр гаргаж авахаас өмнө эхэлдэг. Энэ үе шатанд компаниуд хайгуул хийх, өрөмдөх, суваг шуудуу татах, зам тавих болон энэ төрлийн бүсад ажиллагаанаас гарах сөрөг үр дагаврыг бууруулах бүхий л арга хэмжээг урьдаас төлөвлөдөг. Хайгуулын ажил орчин тойронг бараг сүйтгэдэггүй бөгөөд зөв төлөвлөгдсөн тохиолдолд
аливаа ажлыг газар, ургамал болон зэрлэг амьтдыг хамгийн бага сүйтгэдэг хэлбэрээр гүйцэтгэж болно. Иймээс ч компаниуд, орон нутгийн ард иргэдэд өөрийн үйл ажиллагаагаа танилцуулж байх нь чухал. Уул уурхайн төлөвлөлт эхлэхээс өмнө иймэрхүү уулзалт, хурал, цуглаан зохион байгуулах нь орон нутгийн иргэдтэй харилцаатогтоож,тэднийсанаа бодол, хүсэл эрмэлзлэлийг сонсох, тэдгээрийг энэ талаарх бодлогод тусгах зэрэгт ихээхэн ач холбогдолтой юм
 
Олон нийтийн дэмжлэгийг авч, тэдний итгэлийг хөсөрдүүлэхгүйн тулд уул уурхайн компаниуд тухайн нутгийн хүмүүсийн ажиллаж, амьдарч буй эко системийг нь хүндлэн, түүнийг хамгаалах багц арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. Нүх, цооног гаргадаг алмаазан өрөмдлөгт хэрэглэгддэг өрөмдлөгийн шингэн, тослох материалууд усанд орж шингэх боломжтой тул үүнийг таслан зогсоох хэрэгтэй. Гүний усыг бохирдуулахгүйн тулд энэ усыг тусгайлан хадгалж тээвэрлэх ёстой. Өрөмдсөн худаг, нүх, цооногийг үл нэвтэрдэг бетон эсвэл бентонит (шаварлаг төрлийн материал) -оор дүүргэж битүүмжилснээр гүний усыг хорт бодисоор бохирдуулахаас сэргийлдэг.
 
Ашигт малтмалын хайгуул хийхэд бас баазын хог хаягдал зайлуулах томоохон асуудал гардаг. Энэ нь зөвхөн хог тарихаас болгоомжлохоос илүү тусгаарлагдсан баазын шатахуун, хүмүүсийн хаягдал, хогийг байгаль орчинг бохирдуулахгүйарга, технологиор зайлуулах шаардлагатайг илэрхийлж байгаа юм.
Түндрын бүс нутаг г.м экологийн нарийн тогтолцоотой газруудын төрийн байгууллагууд хайгуул хийж байгаа компаниас түүний ажиллах зөвшөөрлийг шаардахын зэрэгцээгээр хайгуулчдын хийх ажлын хүрээг хязгаарлаж өгдөг. Зэрлэг амьтан, ургамлыг хэзээ ч сүйтгэж болохгүй. Зөв сайн төлөвлөлт, хянуур болгоомжтой, аж ахуйч байдлаар хандаж чадвал уул уурхайн хайгуулын ажлын сөрөг үр дагаврыг багасгах боломжтой. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн аж үйлдвэрийн гол чухал холбоо болох «Канад улсын хайгуул, хөгжлийн холбоо >> ЕЗ «Хайгуул явуулахад байгаль орчны хамгаалалт илүү ач холбогдолтой байх» гэсэн багц удирдамжийг боловсруулсан. Энэ нь ашигт малтмалын хайгуул хийдэг компаниудын олон жилийн турш хуримтлуулсан туршлага, мэргэжлийн дүгнэлтэнд үндэслэж, байгаль орчиндажил гүйцэтгэх явцад туунд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хязгаарлах тухай  мэдээлэл  байдаг  учир энэ нь хайгуулчдад хэрэглэх заавар болдог.
 
Эдийн засгийн сонирхол, ашгийг илэрхийлсэн техник, эдийн засгийн үндэслэл гарсны дараа төслийн загварыг хийхэд шаардлагатай өгөгдөл гаргаж авах судалгаа, сонгогдсон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлдэг. Мэргэжилтнүүд орчин тойронтой хамааран үүсэх бүх асуудлуудыг судалж ирээдүйн шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулж, үнэлэх үндсэн мэдээлэл, өгөгдөл үүсгэдэг. Судалгааны олон чиглэлийн зарим нэг нь бол: хөрсний бүтэц, уурхайн ойр хавийн усан системийн металлын концентраци-баяжмал, амьтан, ургамал зэрэг байгаль орчинг бүрдүүлэгч хэсгүүд, агаарын чанар ба цаг агаар, түүхийн ба соёлын талууд болон бусад мэдээлэл, өгөгдлүүд, Эдгээр мэдээлэл, өгөгдлүүд тухайн уул уурхай ашиглалтанд орсноор байгаль орчинд сөрөг өөрчлөлт оруулж байгаа эсэхийг зохицуулагчид олж тодорхойлоход нэг ёсны туслалцаа болдог.
 
Зөвшөөрөл олгох процесс
Найдвар төрүүлсэн хүдрийн орд нэгэнт нээгдсэн тохиолдолд ихэнх улс орнууд санал оруулж буй хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль орчны техникийн судалгаа хийх шаардлага тавьдаг.
 
Энэхүү судалгаанууд олон жилийн турш хийгдэж өндөр нарийвчлалтай болсон байна. Компаниуд уул уурхай эрхлэх зөвшөөрөл авахын тулд өөрийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан тайлбараас гадна инженерийн, байгаль орчны болон нийгэм эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа хийж өгөх ёстой. Зөвшөөрөл авахаас өмнө олон нийтийн дараалсан хэд хэдэн уулзалт хийж, иргэдэд өөрсдийн санал бодлыг илэрхийлэх боломжийг олгож тэдний дэмжлэгийг авах ажлыг гүйцэтгэнэ. Шинэ уурхай нээх зөвшөөрөл авах процесс түвэгтэй, цаг их шаардсан ажил байдгийг хүн болгон мэдэж байгаа.
 
Зөвшөөрөлд байгаль орчинд зохицсон уул уурхай хөгжүүлэх талаар тодорхой заалтууд байдаг. Байгаль орчныг хамгаалах, уул уурхай хөгжүүлэх хариуцлага хүлээсэн эрх бүхий төрийн агентлаг нь судалгааг хянаж судалгааны үр дүн дээр үндэслэн эрх олгох, олгохгүй байх талаар шийдвэр гаргадаг.
 
Нэг онцгойлон авч үзэх асуудал бол уурхайн цооногийн хана нурахгүй байх, уул уурхайн ажил, түүний ойролцоо байгаа газрууд доошоо нурж унахад нөлөөлөх эсэх зэрэг уул уурхайн ажлын ерөнхий физик тэнцвэрийн асуудал байдаг. Өөр нэг авч үзэх зүйл бол тухайн уул уурхай нь хорт, бохирдуулагч бодисыг агаар мандал, ус, хөрс эсвэл гүний усны системд нэвтрэх сөрөг үр дагавар үзүүлэх эсэхийг харгалзан авч үздэг. Уул уурхай, хогийн цэг, хайлуулдаг зуух, муу ус цуглуулах нуур ба утааны яндан зэрэг нь хүрээлэн буй орчин тойронд нэвтрэхгүй байхаар зохион байгуулагдсан байх ёстой.
 
Холимог металлын хүдэр нь гол төлөв ашигтай металл болон хүхрийн хольцтой байдаг. Хүхэрт эрдэс нь хүчилтөрөгч ба устай химийн урвалд орж сульфат болон хүхрийн хүчил үүсгэдэг. Энэ хольцын нягтрал бага боловч гадаргуу дээр урсаж байгаа ус, амьтан, ургамалд хортой нөлөө үзүүлдэг хүнд металлуудын хангалттай хэмжээний хүчил ба давсыг агуулдаг. Нүүрс нь мөн л хар хүхэрт төмрийн эрдэс бас агуулдаг учир дээрхи химийн процесс нүүрсний уурхайд ч явагддаг байна.
 
Уурхайн ус, гадаргууны цутгал усыг хянаснаар уул уурхайн компани хүчил үүсгэдэг хаягдал гаргахгүй байх эсвэл багасгах бололцоотой болно. Зарим хэцүү хүнд тохиолдолд уул уурхайн компани гадаргуун цутгал усыг цэвэршүүлэгч талбай руу суваг гарган урсгаж болох бөгөөд тэнд хүчилтэй усыг цэвэршүүлж гадаргуу дээрх гол, ус руу оруулж болно.
 
Уурхай руу гадаргуу дээрх ус, г гүний ус нэвтрэн ордог. Энэ усыг цуглуулж, насосоор гадаргуу руу дээш шахаж байх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд ус харин уурхай доторхи минерал бодистой харьцаж бага зэрэг хүчилтэй эсвэл минерал нөөц бодисоос уусгаж авсан хүнд металл агуулах боломжтой. Уурхайн хүрээлэн буй орчин тойронг бохирдуулахгүйн тулд энэ усыг нуур, гол руу асгахаас өмнө хорт бодисоос нь цэвэршүүлэх хэрэгтэй.
 
Ийм хаягдал усыг цэвэршүүлэх хэд хэдэн арга замууд байдаг. Хүхрийн хүчлийг саармагжуулахын тулд шохой эсвэл шүлтийн уусмал дээрээс нь хийж, хүнд металлыг химийн аргаар ялгаруулан авах боломжтой. Ихэнх улс оронд гадаргуу дээрх нуур, голд асгах муу усны хорт бодисын бөөгнөрөл буюу концентрацийн хязгаарлалт байдаг. Асгаж байгаа усны хорт бодисуудын хэмжээ тогтоосон хязгаараас хэтрэхгүй байх ёстой.
 
Уул уурхайн компани өдөр тутам үүсдэг хог хаягдал хөрсөө зайлуулах ёстой. Үүнийг нүх, сувгийг буцааж булахад хэрэглэж болдог боловч уул уурхай  ашиглагдаж дуусахад ихэнх хэсэг нь овоолоостой үлддэг. Уул уурхайнууд хаягдал овоолгыг гулсаж нурахааргүйгээр зохион байгуулсан байна. Хаягдал хөрс эрдсийн үлдэгдэлтэй байж болс7х бөгөөд металлын сульфид бороо, цастай урвалд орж, хүчил болж, ойролцоо орших гол, нуурыг хордуулах боломжтой.
 
Гол ус, нуур цөөрөмд хүчил урсаж орохоос хамгаалах хамгийн энгийн мөртлөө сайн арга зам бол түүнийг ерөөсөө үүсгэхгүй байхад оршино. Ингэхийн тулд хаягдал хөрсний овоолгод цас, борооны ус нэвчихээс хамгаалан хөрсөөр хучна. Хэрэв энэ шийдэл практикт биелэгдэх боломжгүй бол үүссэж буй энэ урсгалыг нэг газар цуглуулж хорт бодисын концентрацын хэмжээг найдвартай төвшинд бууртал цэвэрлэж дуусгаад асгах хэрэгтэй.
 
Зөвшөөрөл олгох процесс нэгээс гурван жил үргэлжилж болно. Өргөдөл гаргагч орон нутгийн шаардлага, технологийн илүү цэвэр давуу талыг тусгахын тулд төслийн төлөвлөгөөнд олон дахин засвар оруулдаг. Үүний үр дүнд байгаль орчинг сүйтгэдэггүй эдийн засгийн хөгжил гарна.
 
Уул уурхайн ажил, хайлуулалт ба байгаль орчин
Хүдрийг гадаргуу дээр гаргасны дараа металл гаргаж авах процесс нь хорт бодис үүсгэх боломжтой. Уул уурхайн олборлолт, металлургийн үйлдвэрлэлд хэрэглэж байгаа шатахуун, химийн бодисууд нь байгаль орчинг бохирдуулах, хор нөлөө үзүүлэх чадвартай байдаг.
 
Хүдрийг тээрэмдэх процесст их хэмжээний ус ордог бөгөөд том тээрэм хэдэн зуун литр усыг ганцхан минутанд хэрэглэдэг. Энэ ус нь тээрэмдэх процесст хэрэглэгддэг төрөл бүрийн органик, органик бус реактив бодисыг бага концентрацтайгаар агуулдаг. Олон компани энэ усыг орчин тойронд шууд асгахгүй, харин бүрэн эсвэл хагас боловсруулж тээрэмдэх процесст дахин ашигладаг. Хэрэв энэ ус нэгэнт асгагдах болсон тохиолдолд түүний хорт бодисыг салган авах эсвэл саармагжуулан арилгах хэрэгтэй.
 
Үүний нэг тодорхой жишээ бол алт гаргаж авах процесс юм. Ихэнх тээрэм натрийн цианидын сул уусгамлыг бага зэрэг шүлтийн нөхцөлд ашиглан алт гаргаж авдаг. Цианид бол химийн дан элемент биш бөгөөд нүүрстөрөгч ба азот гэх зэрэг элемент болж задардаг. Өөр нэг арга бол цианидын уусгах пооиессыг тээрэмд оруулж хэрэглэх арга юм Энэ эргэлтэнд муу усыг агааржуулж, цианидтай урвалд ордог химийн бодисуудыг нэмж илүү бага хортой химийн бодис үүсгэдэг.
 
Уул уурхайд цианидыг хэрэглэх нь заримдаа олон нийтийн анхаарлыг татдаг. Энэ бол аюултай хорт бодис бөгөөд түүнийг хүн уувал үхэх боломжтой. Цианид химийн олон элементийн тогтворгүй нэгдэл болохоор түүнийг хаягдал уснаас салгаж байгаль орчинд асгах боломжтой болно.
 
Хаягдал
Хүдрийг нунтаглан тээрэмдэх явцад хүдрийг эрдсээс салгаж авсан нарийн ширхэгтэй хатуу хаягдал үүсдэг. Ашигт малтмалаас салгаж авсан энэхүү хаягдалд хортой элементүүд агуулагдах магадлал бий. Жишээлбал, алтны хүдэр ихэнхдээ хүнцэл, ураны хүдэр радий г.м радиактив задардаг элементүүдийг голдуу агуулсан байх жишээтэй. Хорт хаягдлыг байгальд шууд хаяхгүй байхаар зохион байгуулагдсан тусгай цэгт зөөж, байршуулах ёстой. Энэхүү хог хаягдлыг уул уурхайн бусад хатуу хаягдал буюу хөрсний овоолгоос тусад нь байрлуулах ёстой.
 
Хаягдал дотор төмрийн сульфидын пирит, пирротит г.м ашигт малтмалтай хамт байсан хэрэглэдэггүй сульфидууд байдаг. Энэ хаягдал нь бороо цасны усаар угаагдан урвалд орж сульфидын хүчил үүсгэж гол мөрөн, нууранд орохоос бас хамгаалах хэрэгтэй. Үүнд бас л хаягдлын цэгээс ялгарч буй усыг цэвэршүүлэх хэрэгтэй. Ихэнх хар төмрийн орд бага эсвэл огт хүхэргүй байдаг. Төмөр олборлодог уул уурхайд хүчил цэвэршүүлэлт биш харин газрын хүндийн хүч, соронзон концентрацийн үйлчлэл, бутлах тээрэмдэх үйлдвэрээс гарч байгаа ус зайлуулах асуудал илүү чухал байдаг. Энэ ус ихэнх тохиолдолд төмрийн тогтвортой эсэл агуулсан байдаг. Энэ минералууд нягтрал ихтэй байдаг бөгөөд уснаас хурдан ялгардаг учир хаягдал овоолсон газрыг нуур, голоос хол байлгах шаардлагатай.
 
Хаягдлын цэг дүүрвэл түүнийг шаврын төрлийн нэвтэрдэггүй хөрсөөр дээгүүр нь хучиж хамгаалдаг. Ингэснээр хаягдал руу ус нэвтрэн орж хорт бодис үүсгэн гүний ус руу нэвтрэхээс хамгаалдаг. Хучилтын материал, хөрс дээр зүлэг, ургамал тарьж түүнийг ус, салхи г.м. элэгдлээс хамгаалдаг.
 
Хайлуулагч зуухнаас ялгарах хий ба тоос шороо
Хайлуултын явцад сульфидын хүдэр нь исэлдвэл хүхрийн давхар исэл их хэмжээгээр үүсдэг. Хэрэв хүхрийн давхар исэл хайлуулагч зуухны яндангаар дээшээ гарч агаар дахь уур манантай холилдвол хүчиллэг бороо, цас бий болгоно.
 
Агаар мандалд гарсан хүхрийн 60 % нь хайлуулагч зуух болон аж үйлдвэрийн бусад үйл ажиллагаагаар үүссэн гэсэн судалгааны дүн гарсан. Гидрометаллургийн процессоор боловсруулагдаж болох хүдэр агаарыг бохирдуулдаггүй боловч үйл ажиллагаанд хэрэглэсэн усыг цэвэршүүлсний дараа асгаж болно.
 
Хайлуулагч үйлдвэрүүд зуухнаас гарч байгаа хүхрийн давхар ислийг ашиглан хэрэгтэй бүтээгдэхүүн болох хүхрийн хүчлийг өөрсдөө гаргаж авдаг. Томоохон хүчин чадлын хайлуулах үйлдвэрүүд өдөрт мянга мянган тонн хүхрийн хүчил үйлдвэрлэж чадна. Хүхрийн давхар ислийн хийг түргэн исэлдүүлэгч процессоор хүхрийн триоксид болгон хувиргадаг ба үүнийг усанд уусгаж хүхрийн хүчил гаргаж авдаг. Үүнийг химийн үйлдвэр буюу зах зээлд зарж, газар тариалангийн бордоо үйлдвэрлэхэд ашиглаж болно. Хайлуулагч зуухнаас гарч байгаа тоосыг циклон ба электростатик төхөөрөмжинд оруулж ялгадаг. Энэ төхөөрөмжүүд орж буй тоосны 95 %-г ялган авч түүнд агуулагдах металлыг нь дахин ялгах процесст оруулж болно.
 
Уул уурхайн олборлолтын ажиллагаа дууссаны дараа
Уул уурхай газрыг тодорхой хугацаанд түр ашигладаг. Иймээс уул уурхайн компани ашигласан газрынхаа байгаль орчинг дахин нөхөн сэргээж түүнийг эргээд тогтвортой байдалд нь хүргэх ёстой. Ингэснээр энэ газрыг өөр зориулалтаар дахин ашиглах бололцоо бий болно.
 
Уул уурхайн аж үйлдвэрүүд уурхайг хаахад нөхөн сэргээх техникийг бүрэн хэмжээнд байлгах ёстой. Үүнд дараах зүйлүүд орсон байна: бүх барилга байгууламжийг зайлуулах, шилжүүлэх эсвэл нураах; нүхийг тэгшлэх, гүний уурхайг хаах газар доорх уурхайн тогтворжилт, хөрсний овоолго болон налуу газрыг тогтворжуулах; хаягдал болон бохир усыг цэвэршүүлэх; газар, хөроийг дахин цэцэрлэгжүүлэх г.м
 
Хөрс сайжруулалтыг уул уурхайн үйл ажиллагааны хэд хэдэн үе шатанд явуулж болно: хайгуул хийсний дараа; олборлолт дууссаны дараа; металлургийн үйлдвэрлэл хаагдсаны дараа г.м.

8. Уул уурхай ба байгаль орчин
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.
  • даваа

  • 2019 оны 10 сарын 28 22:31
  • IP: 202.9.44.166
зүгээр google translate huulad tavitsn ch bh shg.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Тусгай зөвшөөрөл цуцалсан талбайд хяналт, шалгалт хийж байна

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/369 дугаар ...

Өнөөдөр, 15:01
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг дахин сунгалаа

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар “Бэлэн байдлын зэрэгт ...

Өнөөдөр, 14:40
Дотоодын аялагчид өдөрт 2000 тонн хог хаядаг

Урин цаг ирэв үү, үгүй юү гэр бүл, найз нөхдөөрөө нийлэн хөдөөг зорих нь ...

Өнөөдөр, 14:03
ОХУ-ын Холбооны Хурал "Монгол, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээ"-г баталжээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын урилгаар ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин ...

Өнөөдөр, 12:48
Усархаг, дуу цахилгаантай бороо орох тул үер, усны аюулаас сэрэмжлүүлж байна

Өчигдөр буюу 2020.07.09-ны өдөр Тээврийн цагдаагийн албанд иргэдээс 396 ...

Өнөөдөр, 12:32
Байнгын хороодын дарга нарыг сонгон, дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг баталж, Анхдугаар чуулган өндөрлөв

  Байнгын хорооны дарга нарыг сонгож батлав Улсын Их Хурлын Анхдугаар ...

Өнөөдөр, 09:35
Бээжин, Тяньжиньд хамгийн ойрхон “их элсэн сав газар”-ыг цөлжилтөөс ангижруулж буй тухай тэмдэглэл

Нэгэн цагт хэдэн мянган километр газрыг хамран их элс манхан нүүдэллэдэг ...

Өчигдөр, 13:59
Зургаан жилийн ял авсан Б.Отгонбаатар гэж хэн бэ?

Төрийн шүүхээр орж 6 жилийн ял сонсоод байгаа Ерөнхий сайд асан ...

Өчигдөр, 11:21
Ерөнхий сайд байхдаа өөртөө лиценз олгосон Ж.Эрдэнэбатад 6 жилийн хорих ял оноолоо

Нийслэлийн прокурорын газраас шүүгдэгч Ж.Эрдэнэбат, Б.Отгонбаатар, ...

2020 оны 07 сарын 06, 13 цаг 25 минут
Хямралыг даваад, хуримтлуулж чадвал сайн л хэрэг

Монгол Улсын эдийн засгийг энэ онд 0.5 хувиар агшина хэмээн таамагласнаа ...

2020 оны 06 сарын 20, 13 цаг 21 минут
Дундговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй ураны компанийн үйл ажиллагааг зогсоолоо

 Дундговь аймгийн Өлзийт, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Өндөршил сумын ...

2020 оны 06 сарын 17, 13 цаг 28 минут
Алтаа ухуулаад авдрандаа хаягдсан “Шүрэн гал”

Шүрэн гал. Шарын гол гэдэг нэрний гарвал энэ үгтэй холбоотой тухай ...

2020 оны 06 сарын 16, 11 цаг 07 минут
“Эрдэнэт”-ийн 49 хувь”-ийн бүлэглэлийн гишүүн Р.Амаржаргал төр тэргүүлэх ёсгүй

Ардчилсан нам өнөөдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж, ...

2020 оны 06 сарын 16, 10 цаг 07 минут
Өвөр Монголоос бал чулууны арвин нөөц илэрчээ

БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баяннуур хотод бал чулууны арвин ...

2020 оны 06 сарын 15, 15 цаг 22 минут
“Бид дахин уучлал эрэхгүй”

Англи-Австралийн уул уурхайн “Рио Тинто” компани тэсэлгээ хийх ...

2020 оны 06 сарын 15, 11 цаг 44 минут
Эдийн засгийн хямрал дөнгөж эхэлж байгааг анхааруулжээ

Дэлхийн улс орнууд үндсэндээ зургаан сарын турш коронавирустай ...

2020 оны 06 сарын 15, 09 цаг 48 минут
Дорнод аймгийн ард иргэд нэр дэвшигч Ц.Сэргэлэнг идэвхийлэн дэмжиж байна

УИХ-ын 2020 оны сонгуульд Дорнод аймагт МАН-аас генерал Ц.Сэргэлэн, УИХ-ын ...

2020 оны 06 сарын 13, 15 цаг 46 минут
Ядуу ч “ялах” Монгол

“Баялгийн сантай болно”, “Валютын нөөцийг ...

2020 оны 06 сарын 12, 20 цаг 54 минут
2020 оны 06 сарын 12, 16 цаг 39 минут
ТЕГ-ын дарга, генерал Д.ГЭРЭЛИЙН ХҮҮГИЙН УУРХАЙД шүүх үзлэг хийж байна

ТЕГ-ын дарга, Генерал Д.Гэрэлийн хүү Г.Аранзалын нэр дээр бүртгэлтэй ...

2020 оны 06 сарын 10, 12 цаг 00 минут
“Рио Тинто” дурсгалт газрыг сүйтгэсэн шалтгаанаа тайлбарлажээ

 Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа  явуулдаг "Рио Тинто” ...

2020 оны 06 сарын 09, 16 цаг 31 минут
“ТОП”-ууд “Эрдэнэт үйлдвэр”-т зочиллоо

 Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн ...

2020 оны 06 сарын 09, 15 цаг 13 минут
2020 оны 06 сарын 09, 14 цаг 32 минут
Хийн хоолой бол хий мөрөөдөл биш

 Оросоос Хятад руу хий дамжуулах хоолойг Монголын нутгаар дайруулах ...

2020 оны 06 сарын 08, 20 цаг 36 минут
2020 оны 06 сарын 08, 15 цаг 41 минут
Нидерланд улс коронавирусийн халдвараас сэргийлж, 10,000 булга заазлах шийдвэр гаргажээ

Нидерландын засгийн газар коронавирусийн халдвар тархахаас сэргийлэх ...

2020 оны 06 сарын 08, 13 цаг 14 минут
Бүлэглэл чинь сүрэглэл болчихлоо, толгойлогч оо...

Сүргийн толгойлогч сахал Эрдэнэбилэгээс асуух асуулт байна аа. Төр улсыг ...

2020 оны 06 сарын 07, 20 цаг 33 минут
Хийсэн бүтээсэн нь ямагт капитал!

Ертөнц тэр чигээрээ худалдаа хийж байна. Худалдаагаар амьдарч амьсгалж ...

2020 оны 06 сарын 07, 19 цаг 57 минут
Ураны тусгай зөвшөөрлийг хэн, хэний үед олгосон бэ?

Дэлхий нийтээр цөмийн зэвсэг, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг ...

2020 оны 06 сарын 07, 11 цаг 53 минут
2020 оны 06 сарын 04, 11 цаг 19 минут
Эрдэмтэд дэлхийн зургаа дахь ‘их мөхөл’ ойртож байгааг анхаарууллаа

Стэнфорд, Принстон, Беркелийн их сургуулийн эрдэмтэд 2015 онд ...

2020 оны 06 сарын 03, 21 цаг 33 минут
Төмрийн хүдрийн үнэ 102 ам.доллар болж өсжээ

Энэ долоо хоногийн Даваа гарагт (2020.06.02) Даляны түүхий эдийн бирж дээр ...

2020 оны 06 сарын 03, 16 цаг 41 минут
Америкийн занарын нефть олборлогч 17 компани дампуурлаа зарлажээ

 ВАШИНГТОН. /Financial Times/. Коронавирусний цар тахлын улмаас ...

2020 оны 06 сарын 02, 18 цаг 21 минут
2020 оны 05 сарын 31, 18 цаг 52 минут
Шилийн гол аймаг дахин уул уурхай нээхгүй

 Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Шилийн гол аймгийн Засаг захиргааны ...

2020 оны 05 сарын 28, 23 цаг 48 минут
​‘Онон’ Монголдоо эсэн мэнд буцаж ирсэн цорын ганц эгэл хөхөө болжээ

Монгол Улсын Зэрлэг ан амьтан судлах, хамгаалах төв ТББ болон Их Британийн ...

2020 оны 05 сарын 28, 11 цаг 05 минут
2020 оны 05 сарын 27, 21 цаг 43 минут
2020 оны 05 сарын 27, 17 цаг 26 минут
2020 оны 05 сарын 27, 11 цаг 15 минут
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

 Алтны ханш өнөөдөр  1728.29 ам.доллар байгааг  Bloomberg ...

2020 оны 05 сарын 27, 10 цаг 58 минут
Шатахууны үнэ БУУРЛАА

 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас шатахууны үнийн асуудлаар ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 58 минут
“Борц” болсон эдийн засаг

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороо хуралдаж, бөхийн ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 42 минут
Том гүрнүүд сансрын уудамд олборлолт хийхээр өрсөлдөж эхэллээ

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд дэлхийн томоохон гүрнүүд сансрын уудамд ...

2020 оны 05 сарын 25, 21 цаг 04 минут
Ираны түлш тээвэрлэсэн эхний хөлөг онгоц Венесуэлд хүрчээ

 АНУ-ын зүгээс хатуу сануулга өгөөд байсан хэдий ч Ираны түлш ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 17 минут
В.Путин Оросын нефтийн салбарыг дэмжих удирдамж өглөө

 ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин Засгийн газартаа хандаж, ирэх сарын 15-ны ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 07 минут
Хятад улс цөлийг 60 жилийн дотор баян бүрд болгов

 Юйлин хотын иргэд элсэн шуурганаас хамгаалж мод суулгаж эхэлсэн ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 12 минут
Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас

Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас та бүхэнд хүргэж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 08 минут
Салхитын ордын авлигалын хэрэгт холбогдсон 6 шүүгчээс хоёр нь 3-5 жилийн ял авчээ

 Салхитын  ордын маргааныг шүүхээр шийдэхдээ 10-170 сая ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 28 минут
У.Хүрэлсүх: Хил нээхгүй, хэзээ нээхийг хэлж чадахгүй

Улсын Онцгой комиссын Өргөтгөсөн хуралдаан Төрийн ордонд үргэлжилж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 21 минут
АН-ЫН ДЭД ДАРГА АСАН Б.ДЭЛГЭРМАА ЯАГААД ЯАГААД ИЗНН-ААС НЭР ДЭВШИХ БОЛОВ

  АН-ын дэд дарга Б.Дэлгэрмаа УИХ-ын сонгуульд бие даан нэр дэвшихээр ...

2020 оны 05 сарын 23, 21 цаг 44 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани