Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

10. Уул уурхайн бизнес

10. Уул уурхайн бизнесАшигт малтмал олборлох зөвшөөрөл авах
Газар эзэмших эрхийг олгодог шударга, найдвартай системгүйгээр уул уурхай эрүүл аж үйлдвэр байж чадахгүй. Урьд цагт ашигт малтмалыг хэн эзэмших асуудлыг аль нэг талууд бууж өгтөл буу зэвсгийн хүчээр шийддэг систем байсан ба энэ нь олон нийтийн амгалан тайван байдалд сөргөөр нөлөөлдөг байсан. Ашигт малтмалын эзэмшигчийг хуулиар тогтоож зохицуулдаг систем харин их давуу талтай болсон.
 
Ашигт малтмалын орд нээн илрүүлэгч нь юуны түрүүн түүнээс ашиг олох эрхтэй байдаг.
 
Энэ хуулиуд орон оронд өөр байдаг боловч нэлээд хэдэн зарчим бүгдэд адил үйлчилдэг. Ихэнх улс орны хуулийн зорилго, үндсэн санаа нь дараах  зүйлүүдтэй байдал
□   Ашигт малтмалын хайгуул хийсэн иргэн, компани нь түүнийг ашиглах онцгой эрхтэй байх
□   Олон нийтийн сонирхлыг хамгаалах,
□   Газар эзэмшигчийн эрхийг хангах зорилгоор «Хайгуул хий, эс хийвэл түүнийгээ алд» гэсэн зарчмаар ажилла,
□   Олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийж зөвшөөрөл авсан байх.
 
Хоёр үндсэн түгээмэл системүүд байдаг. Хайгуулын зөвшөөрөл авна гэдэг нь хайгуул хийгч хувь хүн, компанийн түүний аль нь ч тодорхой газарт уул уурхайн эрхтэй болохыг зөвшөөрдөг систем юм Энэ бол Англи улсын хуулийг дагаж мөрдөж байгаа орнуудын уул уурхайн эрх олж авах ердийн арга зам мөн. Зарим улс оронд хайгуул хийх газартаа чулуу мод гэх зүйлээр тэмдэглэгээ хийгээд тухайн газраа хайгуул хийхээр засгийн газарт мэдүүлдэг.
Өөр нэг арга нь «газрын зурагт тэмдэглэх»-замаар зөвшөөрөл авах. Энэ системд хайгуул хийх газраа бодитоор тэмдэглэхгүйгээр эрх бүхий албан газарт өргөдөл гаргадаг. Энэ хоёр системийн хоёуланд нь хайгуулын ажил хийх гээд орд олсны дараа ашигт малтмалын нөөцийг эзэмших эрх олж авдаг.
 
Зөвшөөрөл өгөх систем
Газар ашиглах эрх олж авах өөр нэг түгээмэл систем бол зөвшөөрлийн систем юм. Энэ загварт хайгуул хийгч тодорхой газарт хайгуул хийх бөгөөд харин ашигт малтмалын эрх ба лицензийг засгийн газраас хянадаг. Концесс, лиценз эсвэл гэрээт газар гэж нэрлэгдэх зөвшөөрөл нь тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа дуусдаг. Хайгуул хийгч нь зөвшөөрлөө шинэчилдэг бөгөөд ингэхдээ хайгуулын талбайн хэсгийг буцаан өгөх ёстой. Энэ арга хэмжээ нь хайгуул хийх зөвшөөрөл авсан хувь хүн, компани хайгуулын ажлаа тогмтол хийхэ д хүргэ дэг. Учир нь тэрээр зөвшөөрлөө шинэчлэхэд гэрээгээр авсан
газрын аль хэсгийг авч үлдэх вэ гэдгийг мэдэж байх ёстой. Хайгуулын зөвшөөрөлд ашигт малтмалын эрхээ авч үлдэхэд шаардлагатай гүйцэтгэх ажлын доод хэмжээ, зарцуулагдах мөнгө хөрөнгө зэргийг заасан байна.
 
Эрэл хайгуулын зөвшөөрлийн систем нь өргөдөл гаргаж эсвэл урьдчилан гэрээ байгуулахгүйгээр газар дээр эрэл хайгуул хийх боломж олгодог болохоор хувь хүн, компаниуд хайгуулын эрхийг хоорондоо өрсөлдөн авахад хүргэдэг. Зөвшөөрлийн системийн албан ёсны тохиролцоо хийх нь том корпораци өмнөө тавьсан зорилтоо биелүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлдэг.
 
Хайгуулын зөвшөөрлийн систем нь эрх авсан этгээдэд тухайн газарт хайгуул хийх, хөгжүүлэх давуу эрх олгодог. Энэхүү эрхийг алдахгүйн тулд эрх авсан этгээд ажлаа сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй болдог. Хэрэв ажил хийгдээгүй бол хайгуулын талбай нь өөр хүнд шилжин очдог.
 
Талбай эзэмших эрхтэй компани хайгуулын ажлын гүйцэтгэлийн баталгаа болгож хайгуулын ажлын тайлан бичиж засгийн газарт илгээдэг. Энэхүү тайланг олон нийтэд мэдээлдэг. Ингэснээр энэ нь ирээдүйн бусад хайгуулчдад хэрэгцээтэй мэдээлэл болдог.
 
Капиталаа өсгөх
Уул уурхайн ордыг олохын тулд та заавал баян эсвэл уул уурхайн компанид ажиллаж байх шаардлагагүй. Уул уурхайн хайгуул хийх, хөгжүүлэх олборлолтыг үр дүнтэй болгохын тулд нэг чухал зүйл шаардлагатай байдаг. Энэ бол хөтөлбөрийг дуусгахад зарцуулагдах хангалттай хэмжээний мөнгөн нөөц юм.
 
Уул уурхайн бизнес бусад бизнесээс ганцхан зүйлээр ялгагддаг. Энэ нь уул уурхайд оруулсан хөрөнгө шинэчлэгддэггүй. Өөрөөр хэлбэл анхны оруулсан хөрөнгө үйлдвэрлэл явуулж байх явцад ашиглагдаж дуусдаг. Оруулсан хөрөнгө шинэчлэгддэггүй тодорхой хугацааны дараа дуусдаг болохоор уул уурхайн бизнес эрсдэл өндөртэй. Геологийн судалгааны мэдээлэл хангалтгүй байх, ажиллагаа дөнгөж эхэлж байх үед эрсдэл хамгийн өндөр байдаг. Ийм учраас хөрөнгө оруулагчдын хувьд энэ үед хамгийн их ашиг олох эсвэл хохирол үзэх магадлалтай.
 
Энэ процесс ямархуу байдлаар өрнөдгийг харахын тулд Морти майнз ХХК гэсэн нэртэй уул уурхайн хайгуул, олборлолт хийдэг хийсвэр компанийн санхүүгийн түүхийг авч үзье. Энэ түүхийг хайгуул хийхээс өмнөх үеэс эхлэн үр ашигтаи уул уурхайн компани болж хөгжих хүртэл нь даган судалъя. Морти майнз хөгжлийн явцдаа санхүүгийн хөрөнгийг өөр байгууллагаас хайж эхлэх болно.
 
Хайгуулын өмнөх үе
Ашигт малтмалын хайлт хийх болгонд мөнгө хөрөнгөнөөс гадна эх үүсвэрээ олох зорилготой тусгайлан чиглэгдсэн их хэмжээний ажил, ажлын чармайлт шаардагдах болно. Олон ордын нээлт, эрсдлийн хөрөнгө оруулагчийн санхүүжилтийн тусламжтай хайгуул хийгчдийн хүчин чармайлтаар хийгдсэн байдаг. Эрсдлийн хөрөнгө оруулагч бол найз, түншүүдийн байгуулсан албан ёсны бус бизнесийн эвсэл юм. Энэ нь ашиг хуваарилалтанд оролцох зорилгоор анхны ажлуудыг хийхэд шаардлагатай хөрөнгө мөнгө оруулагчид юм Өөрөөр хэлбэл хайгуул хийгчийн найз, танил түуний ажлыг санхүүжүүлж оронд нь өөрийн хүссэл сонирхлоо илэрхийлдэг.
 
Орд нээх
Манай хайгуул хийгч Морти компани нь гадаргуу дээр ашигт малтмал байж болох нэг газар олж тэмдэглэсэн гэж авч үзье. Ихэнх хайгуул хийгчид, эрсдлийн хөрөнгө оруулагч нар олсон газартаа хайгуул хийх ажил л шаардлагатай хөрөнгийн нэг хэсгийг л хамтдаа хуримтлуулж чаддаг. Үүнд магадгүй: сорьц авах, өрөмдөх, малталт хийх ажиллагчдыг хэдхэн хоног ажиллуулах, соронзон эсвэл хэт бага долгионы цахилгаан соронзон геофизик зэрэг арай хямд өртөгтэй газрын хайгуулын ажил г.м Энэ үеэс эхлэн тэд өөрсдөө компани байгуулж илүү их ажил гүйцэтгэх бололцоо эсвэл зардал, ажил хуваан хамтран гүйцэтгэх туршлагатай компани олох шаардлагатай болно.
 
Морти дараачийн ажлыг гүйцэтгэхэд хүрэлцээтэй хэмжээний хөрөнгөтэй компанид санал гаргана. Энэ компани нь өмчийн нэг хэсгийн сонгох эрхтэй байх болно. Тэгээд тэд тохиролцоогоо хийх болно. Энэ компани өөрийн оролцоогоо авахын тулд тогтоосон хэмжээний хөрөнгө, ажил оруулах болно. Энэ саналыг хүлээн авагч компани нь ихэнх тохиолдолд мөнгийг бэлнээр эсвэл өөрийн хувьцаагаар орд эзэмшигч талд төлдөг.
 
Жинхэнэ өмч эзэмшигчийн өмчинд оролцох эсвэл ажиллах ашиг сонирхолтой үлдээж болох бөгөөд ирээдүйн ажилд хөрөнгө оруулж, оролцох боломж олгоно. Өмч эзэмшигч ирээдүйн үйлдвэрлэлтэнд гарах зардалд оролцох үүрэг хүлээхгүйгээр, давуу эрхтэй оролцох бас боломжтой.
 
Морти болон түүний эрсдлийн хөрөнгө оруулагчид ХХК байгуулах бас нэг өөр боломж байгаа. Тэдний компани тодорхой тооны хувьцаа гаргаж хэрэгтэй хөрөнгийг олж авч болно.
 
Хамтарсан компани байгуулах тохиолдолд хайгуул хийхэд эрсдлийн хөрөнгө оруулагчдын оруулсан мөнгө, зүтгэлийг үнэлж зөвшилцлийн дагуу Морти майнз ХХК нь шинэ компаний тодорхой тооны хувьцаа тэдэнд эргүүлж өгнө. Энэ хувьцааг худалдааны хувьцаа гэж нэрлэдэг ба худалдагчид энэ хувьцааг ямар нэгэн хэлбэрээр зах зээлээр зарахыг хориглосон байдаг. Энэ хувьцааг гэрээний дагуу үүргээ гүйцэтгэдэг итгэмжлийн компанид хадгалж авч үлддэг. Батлан даалтын комисст хангалттай өргөдөл гаргасан тохиолдолд энэ хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр борлуулж болно. Ингэх болсон учир шалтгаан удахгүй ойлгомжтой болно.
 
Хувьцаагаар санхүүжүүлэх
Хэрэв Морти майнз таван сая хувьцаа гаргаж хөрөнгө бий болгохын тулд түүнээс нэг сая хувьцааг өөрсдийн ашиг сонирхлыг хангах үүднээс ерөнхий фондонд оруулж 4 сая хувьцааг зарж сангаа хөрөнгөжүүлж болно. Санхүүгийн эсвэл брокерын компаниуд энэ хувьцааг өөрийн үйлчлэгчдээ зарах үүрэг өгнө. Үүнийг анхны санхүүжүүлэлт гэж нэрлэдэг.
 
Энэ компани 4 сая хувьцаагаа зараад өөрийн үйлчлүүлэгч рүү хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө илгээдэг.
Энэ бол тухайн компани, түүний эд хөрөнгийн санхүү, техникийн бүх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт юм. Хөтөлбөр төлөвлөгөө нь хөрөнгө оруулагчдад өөрийн хувьцаагаа худалдаалах болон хөрөнгийн биржид тухайн компанийг бүрттүүлэх боломж олгодог.
 
Хайгуул хийдэг жижиг компаниуд Канад улсын Торонто хотын хөрөнгийн бирж, АНУ-ын НАСДАК, Лондон хотын хөрөнгийн биржүүдийн аль нэгэнд хувьцаа гарган компанийн хөрөнгийн биржийн анхны тэмдэглэгээг авдаг. Арилжаалах хувьцаа эсвэл түүний ихэнх хэсэг ямарч мэдэгдэл гаргахгүй, эсвэл хяналтгүйгээр зах зээл дээр гарвал баталгаа гаргасан компани Мортигийн эрсдлийн сан руу хөрөнгөө оруулсан өөрийн хувьцаагаа зарахад хүндрэлтэй болно. Ийм учраас баталгаа гаргагч компанийг хамгаалахын тулд худалдааны хувьцааг битүүмжилдэг.
 
Уурхайн бүтээн байгуулалт ба үйлдвэрлэлт
Хайгуулын хөтөлбөрийн дагуу том орд оллоо гэж үзье. Нэг өдрийн бүтээмжийг 1500 тонн байна гэж авъя. Морти майнз компани эрсдэлийн сандаа сая хувьцаа болон бага хэмжээний бэлэн мөнгөтэй байна. Гэсэн хэдий ч уул уурхайн үндсэн байгууламж, тээрэм зэргийг барьж, байгуулахын тулд 60 сая америк долларын хөрөнгө оруулалт шаардагдлаа.
 
Морти майнз компанид хөрөнгө оруулахад эрсдэлгүй болсон. Энэ компани орд газартаа хүдэртэй бөгөөд мөнгө хийх илүү бололцоотой болсон. Энэ нь уул уурхайгаа хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилт олж авах нлүү боломяс олгоно.
 
Цөөхөн тохиолдолд Морти компани шаардлагатай хөрөнгийн ихэнх хэсгийг өөрийн эрсдлийн санд үлдсэн сая хувьцааг зарж, олж авах бололцоотой. Энэ үед зах зээлийн болон хөрөнгө оруулагчийн нөхцөл байдал нь энэ хувьцааг зарж, бонд ба өрийн бичиг гаргаснаар бүх өр төлбөрөө хийж дуусгах хандлагатай байна. Өөр боломжууд бас байгаа: жишээлбэл, хувьцаа гаргалт болон зээлийн санхүүжилтыг хослох боломжтой.
 
Гэхдээ ихэвчлэн их хэмжээний шинэ хувьцаа гаргах хэрэгтэй болдог. Үүнийг хийх хамгийн хялбар арга бол компанийг өөрчлөн байгуулах явдал юм. Энэ тохиолдолд Шинэ Морти майнз компани үүсэх бөгөөд өмнөх компаниас тусгаарлагдсан өөрийн хувьцаа, капиталын бүтэц ба өөрийн онцлогтой болно. Морти майнз компанийн хөрөнгө, өмч нь Шинэ Морти майнз компани руу шилжиж Шинэ Морти майнз компанийн хувьцааны тохиролцсон хэсэг нь хуучин компанийн хувьцаа гаргах эрхтэй хүмүүст тараагдаж очих болно. Энэ хувьцааг дээр тайлбарласны дагуу нийтийн санд оруулж эсвэл битүүмжлэх боломжтой. Шинэ Морти майнз компани нь өөрийн хувьцаагаа андеррайтерын тусламтайгаар зарж болно. Хэрвээ манай жишээ маань бидний бодсон шиг сайн бол Шинэ Морти майнз компани өөрийн хувьцаагаа борлуулж үйлдвэрлэлтэнд оруулах бололцоотой болно.
 
Өр төлбөрийн буюу зээлийн санхүүжилт
Хэрэв нөхцөл байдал сайн байвал Шинэ Морти майнз компани бонд эсвэл өрийн бичиг гаргаж, түүний хэсгүүдийг олон нийтэд зарж зээл буюу өр төлбөрийн санхүүжилт хийх боломжтой болно. Бонд болон өрийн бичиг нь зээл учраас компани мөнгө хийж эхлэхээр буцааж төлөгдөх ёстой.
Зарим тохиолдолд бонд ба өрийнбичгийнгэрчилгээ, ордер нь бүрэн эрх агуулсан байдаг. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад бонд худалдан авах урам өгөх зорилготой.
 
Ордер нь худалдан авагчдад тогтоосон тооны ердийн хувьцааг товлосон цагт, тодорхой үнээр худалдаж авах эрх олгодог. Энэ ордер, эрхийг зах зээлээр цаашаа дамжуулан худалдаж болох бөгөөд тэдний үнэ нь хөрөнгийн бирж дээр тэднийг төлөөлж буй хувьцааны үнэтэй нь тэнцүү байдаг.
Банкууд ихэвчлэн уул уурхайн зарим нэг компанийн төслийн зээл, өргөтгөлийг судалж авч үзэх сонирхолтой. Уул уурхайн компани харин хүдрийн найдвартай ордтой, сайн менежменттэй, ажлын ахицын талаар батлагдсан тайлан гаргаж өгөх ёстой.
 
Бага хүүтэй мөнгө зээлэх нэг арга зам бол алт төлбөрийнзээл юм. Алт гарах өндөр магадлал бүхий ордтой компани үүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой.
Энэ тохиолдолд компани санхүүгийн байгууллагаас мөнгө зээлээд уурхайн ирээдүйд олборлох алтаар буцааж өгнө. Үйлдвэрлэл эхэлсэн үед компани уурхайд олборлосон алтаар авсан зээлийг буцааж төлнө.
 
Хэрэв зах зээл сул байвал Морти майнз компани том компанитай хамтарсан компани байгуулах шийдвэр гаргаж болно. Ердийн тохиолдолд том компани уурхай байгуулахад шаардлагатай хөрөнгийг гаргаж оронд нь эзэмшигчийн эрхийг авах хүсэлтэй байдаг. Энэ хүсэл нь 25-60 %-ийн хооронд эсвэл төслийн эдийн засаг ба хөрөнгийн зардлын хэмжээнээс шалтгаалан түүнээс дээш байж болно.
 
Зарим нөхцөлд том компани Морти майнз компанийн бүх хувьцааг зарим тохиолдолд, зах зээлийн үнээс дээгүүр худалдаж авах санал тавьдаг байна. Ингэснээр удаан хүлээсэн хувьцаа эзэмшигч, оруулсан хөрөнгө оруулалтаасаа хэд дахин илүү ашиг олж авах боломжтой болно.


10. Уул уурхайн бизнес
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Хөгжилгүй гэсэн гайхшралд өгөх нэг тайлбар

Дэлхийн эдийн засгаас баахан тоо баримт үзлээ. 2019 оны Нобелийн эдийн ...

Өчигдөр, 12:17
Шуурхай: “Эко Алтан заамар”-т дахин осол гарч, 26 настай залуу амиа алджээ

Өнгөрсөн өвөл  “Эко Алтан Заамар” компанийн буруутай ...

2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 43 минут
2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 28 минут
Байгалийн хийн хоолой Монголоор дамжин өнгөрөх боломжийг үнэлэхүй

1. Байгалийн хийн ач холбогдол хийгээд эрэлтийн хандлага Байгалийн хий бол ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 41 минут
Тавантолгойгоос их хэмжээний тонн нүүрс хулгайлагдсан уу?

Таван толгой ХК-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Махгал: Хууль шүүхийн ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 24 минут
"Эрдэнэт" үйлдвэр "Росгеологи" компанитай хамтарч гүний хайгуул хийнэ

   Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д хийж байгаа ...

2019 оны 12 сарын 06, 15 цаг 54 минут
"Газпром" Монголоор дайрах хийн хоолойн маршрутыг хагас жилийн дотор гаргах ёстой

Монгол Улсын нутгаар дамжуулан БНХАУ-д хий нийлүүлэх хоолойн шинэ ...

2019 оны 12 сарын 06, 11 цаг 40 минут
Энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд Хятадаас Монголд $662 саяын цахилгаан эрчим хүч нийлүүлжээ

Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орон энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд ...

2019 оны 12 сарын 05, 14 цаг 23 минут
ОХУ-тай уул уурхай, боловсрол зэрэг салбарт хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ

ОХУ-ын Ерөнхий сайд Д.А.Медведевийн урилгаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд ...

2019 оны 12 сарын 05, 11 цаг 24 минут
2019 оны 12 сарын 04, 18 цаг 27 минут
“Багануур”, “Шивээ-Овоо”-гийн уурхайн машин техникийг шинэчлэхээр тохиролцлоо

ОХУ-д ажлын айлчлал хийж буй Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ...

2019 оны 12 сарын 04, 17 цаг 11 минут
The Wall Street Journal: Орос, Хятадын түншлэл АНУ-д сорилт болж байна

ОХУ-аас БНХАУ руу хоёр орны 30 жилийн хугацаат гэрээний дагуу хий ...

2019 оны 12 сарын 04, 16 цаг 26 минут
Ил уурхайд 32,3 тэрбум төгрөгийн техникийн шинэчлэл хийжээ

 Эрдэнэт үйлдвэрийн Ил уурхайн хүнд даацын машин механизмын парк ...

2019 оны 12 сарын 04, 15 цаг 07 минут
Хилийн боомт шинээр нээхийг Өмнөговьчууд эсэргүүцлээ

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутагт Цагаан дэл уул хилийн боомт нээхтэй ...

2019 оны 12 сарын 04, 11 цаг 42 минут
Монгол орон Венесуэль шиг болчихвий гэж санаа зовж байна

Венесуэл найзын минь ин ярьсан юм. Түүнийг Камела гэдэг бөгөөд хорин ...

2019 оны 12 сарын 04, 11 цаг 25 минут
"Байгалийн хийн хоолойг Монголоор дамжуулах асуудлыг ОХУ дэмжиж буйд баяртай байна"

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ОХУ-д албан ёсны айлчлал хийж байгаа ...

2019 оны 12 сарын 04, 11 цаг 03 минут
АТГ: Ч.Сайханбилэгийг оргон зайлсан гэж үзэн эрэн сурвалжилж эхэлсэн

Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийг интерполоор эрэн сурвалжилж буй ...

2019 оны 12 сарын 03, 16 цаг 41 минут
Дэлхийн хамгийн урт “байгалийн хий дамжуулах хоолой” ашиглалтад орох ёслол болов

ХТРТ-ийн мэдээ: 2-нд Хятад улсын дарга Ши Жиньпин ОХУ-ын ерөнхийлөгч ...

2019 оны 12 сарын 03, 16 цаг 19 минут
Хийн хоолойг Монголоор дайруулбал 1500 орчим байнгын ажлын байр бий болно

    Манайд тэрбум орчим ам.долларын орлого орно гэж ...

2019 оны 12 сарын 03, 15 цаг 02 минут
Оюутолгойн гэрээнээс монголчууд ашиг хүртэх үү, үгүй юу?

  Монголчуудын нийтлэг эрх ашиг, улс орны тусгаар тогтнол, үндэсний ...

2019 оны 12 сарын 03, 14 цаг 45 минут
Уул уурхай ба татвар

 Аливаа нэгэн уул уурхайн төсөлд хөрөнгө оруулагч хөрөнгөө ...

2019 оны 12 сарын 03, 11 цаг 40 минут
Монголбанкан дахь алт тушаалт 24% буурав

Монголбанк 2019 оны эхний 11 сард 14.4 тонн үнэт металл худалдан авсан нь ...

2019 оны 12 сарын 03, 11 цаг 28 минут
Хүннүгийн үеийн булшийг ухаж авсан эд зүйлээ зарах гэж байсан этгээдүүдийг баривчилжээ

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт эртний Хүннүгийн ...

2019 оны 12 сарын 03, 11 цаг 23 минут
Бүсээ чангалах зургаан жил эхэллээ

 Шинэ он солигдоход ганцхан сарын хугацаа үлдлээ. Салбар бүрт хийж ...

2019 оны 12 сарын 03, 10 цаг 53 минут
Хараат бус болох харгуй замын эхэнд

Манай улс түлш, шатахуунаар Оросоос үеийн үед хамааралтай явж ирлээ. Улс ...

2019 оны 12 сарын 03, 10 цаг 53 минут
"Рио Тинто" Оюу толгой төсөл дээр Монголчуудад “Гэзэг ороох” арга хэрэглэсэн...

 Судлаач, профессор Д.Чулуунжавын бичсэн нэгэн бэсрэг өгүүллийг ...

2019 оны 12 сарын 03, 10 цаг 38 минут
“Рио Тинто” Монголын хуулийг уландаа гишгэж, УИХ, Засгийн газрын гишүүдийг басамжилж байна-2

“Рио Тинто” компани Монголын талтай Дубайн гэрээг ямар нэг ...

2019 оны 12 сарын 03, 10 цаг 38 минут
Цагаан хаданд 100 хлорфенамин “Итгэл” эмийн сангаас авч амиа хорлохыг оролдсон хэрэг гарчээ

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан хаданд ...

2019 оны 12 сарын 02, 17 цаг 44 минут
Салхитын ордны хэрэгт татагдах дараагийн шүүгчид хэн бэ

 Салхитын мөнгөний ордны хэрэгт холбогдсон гэх 17 шүүгчийн бүрэн ...

2019 оны 12 сарын 02, 15 цаг 30 минут
Сайжруулсан түлшийг картгүйгээр борлуулахгүй

Монгол Улсын Ерѳнхий сайдын зѳвлѳх Л.Алтангэрэл, Улаанбаатар хотын ...

2019 оны 12 сарын 02, 13 цаг 47 минут
Монголын итэлгэн цахлай Оманы хоолойд өвөлждөгийг тогтоожээ

Итэлгэн цахлай хэмээх гоёмсог бөгөөд том биетэй нэгэн цахлайн зүйл манай ...

2019 оны 12 сарын 02, 12 цаг 52 минут
Өнгөрсөн шөнө 18 иргэн угаарын хийнд хордсон гэх дуудлага өгчээ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас сайжруулсан түлштэй холбоотой цаг ...

2019 оны 12 сарын 02, 12 цаг 42 минут
Уул уурхай ба татвар

Аливаа нэгэн уул уурхайн төсөлд хөрөнгө оруулагч хөрөнгөө зарцуулаад, ...

2019 оны 12 сарын 02, 12 цаг 34 минут
Хүхэрлэг хий хүлцэх хэмжээнээс 6.6 дахин их байна

  Хир халдаахгүй хамгаалахын оронд шахмал түлшний ...

2019 оны 12 сарын 02, 12 цаг 29 минут
"Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломжтой боллоо

 "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК "Их говийн илч” ХХК-тай хамтран сайн ...

2019 оны 12 сарын 02, 11 цаг 52 минут
Жүжигчин ДиКаприо мөнгө төлж Амазоны ширэнгийг шатаалгаж байна гэж Бразилын ерөнхийлөгч мэдэгдэв

Амазоны ширэнгэд шатаж буй гал түймрийг Холливүүдийн нэрт жүжигчин ...

2019 оны 12 сарын 02, 11 цаг 14 минут
“Рио Тинто” Монголын хуулийг уландаа гишгэж, Засгийн газар, УИХ-ын гишүүдийг басамжилж байна

 "Оюутолгой” зэсийн нөөцөөрөө дэлхийд гуравдугаарт ордог, Монголыг ...

2019 оны 11 сарын 29, 19 цаг 15 минут
Oюутолгойн гэрээнээс ‘’хишиг’’ хүртсэн 40 улс төрч хэн бэ?

Өнөөдөр мөнгө хүүлдэг илбэчидийн оргил орлого нь Оюутолгойн гэрээ ...

2019 оны 11 сарын 29, 17 цаг 38 минут
Баавгайг улс үндэстнийг нь хамгийн сайн төлөөлж чадах амьтан гэж Оросуудын ихэнх нь үзжээ

Оросын Олон Нийтийн Санааг судлах Сан саяхан нэгэн сонирхолтой судалгааг ...

2019 оны 11 сарын 29, 15 цаг 42 минут
Уурхай, уулын үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн анхааралд…!

 Уул уурхайн аврах анги нь аж ахуйн нэгжийн "Аюулын үед хэрэгжүүлэх ...

2019 оны 11 сарын 29, 15 цаг 39 минут
Нефтийн үйлдвэрийн ажилчдын хотхонд шаардлагатай импортын барааг татвараас чөлөөлнө

УИХ-ын чуулганы  хуралдаанаар Гаалийн албан татварыг хөнгөлж, буцааж ...

2019 оны 11 сарын 29, 15 цаг 30 минут
Хамгийн их алт нөөцөлсөн улсууд

Төв банкууд сүүлийн 50 жилд хамгийн их хэмжээний алтыг 2018 онд худалдан ...

2019 оны 11 сарын 29, 15 цаг 27 минут
УИХ-ын чуулганаар Усны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцэхээр болов

УИХ-ын өчигдрийн чуулганаар Усны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ...

2019 оны 11 сарын 29, 14 цаг 01 минут
Манай толгой улстөрчид Оюутолгойн өөдөөс сэлэм сугалахаа больж ширээ түлхэх боллоо

Манай улс төрийн хүрээний дээд хэсэг /Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий ...

2019 оны 11 сарын 29, 13 цаг 22 минут
Блүүмбэрг: Эрчим хүчний салбарын дүр зургийг “Сибирийн хүч” өөрчилнө

 Орос улс эрчим хүчний бизнесээ дорно зүг рүү чиглүүлэн өөрчилж ...

2019 оны 11 сарын 29, 13 цаг 22 минут
Л.Элдэв-Очир: Засгийн газрын ажлын хэсэг Оюу толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар хэлцэл хийж байгаа

УИХ-ын гишүүн Л. Элдэв-Очиртой ярилцлаа. -Гурван парламент дамжсан Үндсэн ...

2019 оны 11 сарын 29, 12 цаг 21 минут
Гвинейн иргэд уух усныхаа төлөө "Рио Тинто"-той тэмцэнэ

-Рио Тинтогийн хөрөнгө оруулалттай Гвинейн бокситын компанийн үйл ...

2019 оны 11 сарын 29, 12 цаг 14 минут
Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Өмнөд Солонгос улс нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцуудаа түр хаана

Өвлийн улиралд нэмэгддэг агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Өмнөд ...

2019 оны 11 сарын 29, 12 цаг 08 минут
2019 оны 11 сарын 29, 11 цаг 28 минут
Оросын нүүрсний орон зай тэлсээр

 Орос улс нүүрсний нийлүүлэлтээ огцом нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа ...

2019 оны 11 сарын 29, 10 цаг 55 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани