Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Агуулга:

 

1. Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн үндсэн асуудлууд ба стандарт шаардлагууд

 

2. Хаягдлын далантай холбоотой аюул осолууд

 

3. Хаягдал хадгалах үндсэн аргууд ба харьцуулалт

 

4. Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлыг өтгөрүүлэн хаях, хадгалах

арга туршилгаас

 

5. Оюу-Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэлт, тээвэрлэлт, хаягдал хадгалах

байгууламжийн тухай

1.Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн үндсэн асуудлууд ба стандарт шаардлагууд

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн үндсэн асуудлуудад дараах хэд хэдэн зүйл хамаардаг.

·Асар их хэмжээний хаягдал материал үүсдэг.

·Технологийн процессод маш их хэмжээний ус шаардлагатай байдаг.

·Маш их хэмжээний хаягдал материал шахах ,тээвэрлэх зайлуулах ,аюул осолгүй хадгалах шаардлагтай болдог.

- Аливаа зэсийн уурхайн хүдрийн 3-5%-г зэсийн баяжмалд авдаг үлдсэн нь хаягдал болдог

- Алтны уурхайн хувьд хэдхэн грамм алт авахын тулд хэдэн арван тонн хүдэр боловсоруулан

хаядаг. Жишээ нь нэг хуримын бөгжний алт авахад ойролцоогоор 20тн хаягдал шороо гардаг.

- Нүүрс, хөнгөн цагаан, төмрийн хүдрийн хаягдлын хувьд бага зэрэг доогуур хувьтай байдаг.

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдал хүдэр боловсоруулах хүчин чадлаасаа хамаарч өдөрт хэдэн арван тонноос хэдэн зуун мянган тонн хүрдэг.Жишээ нь Чилийн Escondida зэсийн уурхайн хаягдал өдөрт 230мянган тонн)

Эдгээр асуудлуудын талаар уулын инженер мэргэжилтэнүүд маш сайн мэддэг ойлгодог түүнийг зүй зохистой зөв оновчтой шийдэх талаар шаргуу ажилласаар ирсэн.

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн маш олон үйлдвэрүүд байгаль экологийн аюулгүй хаягдал хадгалах байгууламж , дотоод болон гадаад эргэлтийн усны найдвартай хангамжтай , ашиглалтын зардал бага хаягдлын аж ахуйн иж бүрэн системийг нэвтэрүүлж байна.

Ер нь уулын үйлдвэрүүд хаягдал хадгалах байгууламж шинээр барих , хуучиныг өөрчлөн шинэчлэхдээ дараах үндсэн асуудлуудыг харгалзан үздэг гидро-техникийн болон экологийн аюулгүй байдал, ус цахилгаан энергийн зарцуулалт хамгийн бага хэмнэлттэй байх, үйлдвэрийн алс ирээдүйн хэтийн төлөв хөгжилд тохирсон хаягдлын аж ахуйн арга технологи , барилга байгууламж ,тоног төхөөрөмжийг сонгодог.

Аливаа уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйд тавигдах үндсэн гол стандарт шаардлагуудын хувьд дараах хэдэн зүйлд анхаардаг.

·Хаягдал хадгалах байгууламж буюу далангийн аюулгүй байдал.

·Хаягдал материалыг өтгөрүүлэн усгүйжүүлэх.

·Хуурай өтгөрсөн хаягдал материалыг хадгалах.

·Цэвэр усны зарцуулалтыг бууруулах эргэлтийн ус ашиглалтыг нэмэгдүүлэх.

Уулын баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйн бүтэц зохион байгуулалт нь түүний ашиглалтын зардалтай шууд холбоотой байдаг. Жишээн нь аливаа төмрийн хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан энергийн зарцуулалтын 25-30% хаягдлын аж ахуйд зарцуулагддаг ба хаягдлын аж ахуйн нийт зардал баяжуулах үйл ажиллагааны зардалын 50% эзлэдэг.

Уул уурхайн салбар өндөр хөгжсөн Канад ,АНУ, Австариал,ӨАБНУ- гэх мэт улс орнуудад бараг 40-д жилийн өмнөөс баяжуулах үйлдвэрийн дотоод эргэлийн ус хангамжтай хаягдлыг өтгөрүүлэн хаях хаягдлын аж ахуйн арга технологийг ашиглаж эхэлсэн. Хаягдал өтгөрүүлэгчээс нийт эргэлтийн усны 80% авч ашиглах боломжой ба нийт техникийн усны дийлэнх хувь баяжуулах үйлдвэртэй үлдэж байна гэсэн үг юм. Хамгийн анхны хаягдлыг өтгөрүүлж усгүйжүүлэн хаях , эргэлтийн усыг богино зайд эргүүлэх ашиглах арга технологи 1973 онд Канадын Timmins, Ontario мужын Falconbridge металлургийн үйлдвэрт хэрэгжиж эхэлсэн. Түүнээс хойш хаягдлыг өтгөрүүлж усгүйжүүлэн тээвэрлэх хаях арга ажиллагааны талаар маш олон туршилт судалгааны ажил явагдан амьдрал практик дээр олон үйлдвэр уурхай амжилттай хэрэгжүүлэн энэ арга ажиллагаа , технологийн давуу талууд улам бүр батлагдсаар байна.

 

Уулын баяжуулах үйлдвэрүүдийн хаягдлын шинж чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

• Баяжуулалтын арга ажиллагааны төрөл

• Нунтаглалтын шатлал, ширхэглэлийн хэмжээ

• Хүдрийн эрдэс минерологийн бүтэц (шаварлаг, сульфид, химийн идвэхтэй,идвэхгүй төлөв )

• Хүчиллэг төлөв үзүүлэх боломжууд

• Баяжуулалтын процессод хэрэглэж байгаа урвалжуудын төрөл шинж чанар

• Тундасны агуулга (сульфатууд , гидроксидууд)

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

 

 

Хаягдалын аж ахуйн төсөл боловсоруулах ерөнхий бодлого зарчим: (философи)Хаягдлын аж ахуйн техник эдийн засгийн үндэслэлийн боловсоруулахдаа дараах хэд хэдэн асуудлуудыг харгалзан үзэх шаардлагатай байдаг үүнд: хаягдал материалын реологийн параметрүүдийн бүтэц ангилал, флокулянт урвалжийн төрөл зарцуулалт, булинга шахах насосны станцын тоо , эргэлтийн усны цэвэршилтийн зэрэг, магистраль болон хэсэгчилсэн дамжуулах хоолойн хийц төрөл диаметр, уртын хэмжээ, тухайн газар орны байршил (рельеф) ,цаг уурын нөхцөл байдал, хаягдлын далан барих материалын төрөл, өтгөрүүлэгчийн төрөл загвар хүчин чадал , ашиглалтын зардал, үйлдвэрийн алс хэтийн төлөвлөгөө энэ бүхнийг харгалзан үздэг. Эдгээр параметерүүдтэй уялдаа холбоотойгоор ХАА-н арга технологи, техник тоног төхөөрөмжүүдийг сонгодог.

 

Хаягдал хадгалах арга ажиллагааны үндсэн төрлүүд

1. Уламжлалт хаягдал хадгалах байгууламж.

2. Өтгөрүүлсэн хаягдал материал.

3. Лаг шаварлаг болгон өтгөрүүлсэн хаягдал материал.

4. Шүүгдсэн хуурай хаягдал материал.

 

1.Уламжлалт булингын хаягдал :

 

 

2. Өтгөрүүлсэн хаягдал

 

 

3.Лаг шаварлаг өтгөн зуурамтгай хаягдал

 

 

4.Шүүгдсэн хуурай хаягдал

 


 
Орчин үеийн өтгөрүүлэгчийн төрөл загварууд

 

Энгийн өтгөрүүлэгч

 

  

Өндөр хурдтай өтгөрүүлгч (Nortparkes Cu-Au уурхай)

 

 

Өндөр нягтралтай өтгөрүүлэгч (Lihir алтны уурхай)

 

 

Конусан хэлбэрийн гүн ёроолтой өтгөрүүлэгч

 

 

Лаг шаварлаг бүтээгдэхүүний өтгөрүүлэгч

 

 

Лаг шаварлаг өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүн

 

 


Флокулянт урвалжийн үйлчилгээ 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Флокулянтын нөлөөгөөр хатуу мөхлөгийн суулт

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Өтгөрүүлэлтийн процессод нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

• Хаягдал материалын минерологийн бүтэц мөхлөгийн хэлбэр хэмжээ

• Тэжээлийн хатуугийн агуулга , шингэн болон хатуугийн нягт

• Шингэний зуурамтгай шинж чанар

• Булингын температур

• Орчины шүлтлэг шинж чанар рН

• Булингад өгч байгаа флокулянт урвалжийн горим болон нэмэгдэл усны хэмжээ.

Мэдээж сонгосон өтгөрүүлэгчийн хэлбэр хэмжээ, хүчин чадал ,өгч байгаа урвалжийн горим, технологийн онцлог чухал нөлөөтэй. Өтгөрүүлэлтийн процессод хатуугийн ширхэглэлийн хэмжээ чухал нөлөөтэй мэдээж том ширхэгтэй мөхлөгүүд хурдан сууна

Хаягдлыг өтгөрүүлэн хаях арга ажиллагааны давуу талууд:

• Техникийн ус баяжуулах үйлдвэртэй үлддэг.

• Эргэлтийн ус шахах техникийн хамгийн бага нөхцөл байдал.

• Хаягдлын аж ахуйн барилга байгууламжийн зардал буурдаг.

• Хаягдлын далангаар ус нэвчих аюул буурдаг.

• Хаягдал хадгалах даланд тунасан ус маш бага түвшинд байдаг.

• Хаягдлын далангаас тоос үүсэлт буурдаг

2.Хаягдлын далан задарсан аюул осолуудын тухай

- Испаний Los Frailes, цайрын уурхайд 1998 оны хавар 28 м өндөр хаягдлын далан сэтэрч маш их хэмжээний хаягдал материал голын хөндийгөөр урсан байгаль орчинд асар их хэмжээний хохирол учируулсан. Нийтдээ 1,5сая/м³ хаягдал материал шлам 5,5 сая/м³ хүчиллэг булинга (рН 2-4) алдагдан урсаж нийт 3500га газар бохирдуулсан байна.

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

- Унгар улсын Ajiкai Timfoldgyar хөнгөн цагааны уурхайд 2010 оны 10-р сард хаягдлын далан сэтэрсэн осол болсон. Ajkai Timfoldgyar Zrt хөнгөн цагааны үйлдвэр уурхай Будапешт хотоос 160км зайд Айка хотын зэргэлдээ байдаг. Энэ осолоор нийтдээ 1,1 сая/м³ хортой хаягдал шлам буюу улаан шавар урсан асар их тайлбайг бохирдуулсан. Мөн энэ ослын улмаас 10 хүний амь нас эрстсэн , 150 гаруй хүн бэртэж гэмтсэн ба хортой бохир ус Дунай мөрөнд цутган байгаль орчин, эдийн засгийн асар их хор хохирол учируулсан байна.

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

ӨАБНУ-н Harmony алтны уурхайд 1994 онд 30 минут орсон хүчтэй аадар борооны улмаас хаягдлын далан сэтэрч хажуугийн Merriespruit хот хортой хаягдал булинганд бүрэн автан эвдэрч сүйдсэн ба 17 хүний амь нас эрстсэн. Хаягдлын далан задарч 600,000м³ хортой хаягдал булинга 4км гаран урсаж асар их талбайг бохирдуулсан байна.

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

3.Хаягдал хадгалах байгууламжууд ба арга ажиллагааны харьцуулалт:

Хаягдал хадгалах арга ажиллагааны төрлүүд

Ус болон энерги зарцуулалт

Сайн талууд

Дутагдалтай талууд

Уламжлалт хаягдал хадгалах байгууламж

§ Цэвэр усны хэрэглээ 0,6-0,9м³/тн хүдэрт

§ Техникийн усны хэрэглээ 1-100м³/цаг +15%

§Уламжлалт технологи

§ ХХБ- маш их зай талбай

эзлэдэг

§ Ашиглалтын зардал

өндөр

Хаягдлыг өтгөрүүлэн хаях хаягдал

§Цэвэр усны хэрэглээ

1тн хүдэрт

0,5-0,8 m3/тн

§Техникийн усны

хэрэглээ

§~ 1 -200 m3/цаг (+15%)

§ ХХБ-н зай талбай багасдаг.

§ Булинга шахах зайлуулах зардал хамгийн бага байдаг.

§ Цэвэр усны хэрэглээ буурдаг, эргэлтийн ус ашиглалт нэмэгдэж хангамж тогтвортой найдвартай болдог

§ Барилга байгууламж, засвар үйлчилгээний зардал буурдаг.

§ Хаягдлын далан болон барилга байгууламжын зардал буурдаг.

§ ХХБ-зайлшгүй хэрэгтэй

§ Ашиглалтын зардал

өндөр

 

Лаг шаварлаг өтгөрүүлсэн хаягдал

§Цэвэр усны хэрэглээ

хүдэрт

§~0,45-0,6 m3/тонн

§ Техникийн усны

хэрэглээ

§~ 1100 m3/цаг (+15%)

 

§ Шүүрэлтийн талбай буурдаг

§ Байгаль экологийн хор

аюулгүй.

§ Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа хялбар болдог.

 

§ Өтгөн материал шахах нь хүндрэлтэй , өндөр хүчин чадал ,зардалтай насосууд шаардлагатай байдаг.

 

Шүүгдсэн хуурай хаягдал

§Цэвэр усны хэрэглээ

§~0,15 m3/тонн

§Техникийн усны

хэрэглээ

§~ 310 m3/цаг (+15%)

 

§ Шүүгдсэн материалыг ХХБ-д байрлуулхад алдагдал бараг байхгүй.

§Үечилсэн нөхөн сэргээлт

хийх боломжтой

§ Хаягдал материалын жин

масс тогтвортой

§ ХХБ-н зай талбай багасдаг

§ Усны зарцуулалтыг удирдах

хянах хялбар боломж

§ Анхны хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр

 

 

Баяжуулалтын процессын дараах хаягдлыг өтгөрүүлэн усгүйжүүлэн хаях , хадгалах үйл ажиллагаа

Ил гадаргуу дээр байрлуулах нь

Асгахдаа сэлгэлт хийх

Ус ашиглах

§ Шинэ баяжуулах үйлдвэрүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой

§ Хаягдлын далан дахь хэвгий зай талбай нэмэгдэж бага талбайд их хаягдал материал асгана.

§.Хаягдлын далан дотор ангилан ялгаралт явагдахгүй гадаргуугын нягт,бат бөх чанар улам нэмэгддэг

 

§ Хаягдлын далангаас тоос үүсэх аюул багасдаг

 

§ Хаягдлын далангаас шүүрэх усны шүүрэлт буурч усны алдагдал багасдаг.

 

§ Далангийн сэтрэх задрах аюул буурдаг.

 

§ Эргэлтийн ус ашиглалт нэмэгдэж , хурдан шуурхай болдог.

 

§ Илүү найдвартай чанартай бат бөх далангын суурь хавчуурга

 

§ Хүдэр боловсоруулалтыг хангалттай нэмэгдүүлэх боломжтой болдог.

 

§ Шахах нийт усны хэмжээ багасдаг.

 

§ Цемент бусад материалын зарцуулалт буурдаг.

 

§ Труба хоолойн холболтууд амар хялбар болдог.

 

§ Усны богино эргэлтийн цикл

 

§ Хаягдал материалын ангилан ялгаралт маш бага бараг явагддаггүй.

 

§ Хялбар эргэлтийн усны систем.

 

§Эргэлтийн усыг баяжуулах процессод хэрэглэхийн өмнө цэвэршүүлэх болон нөөцлөх боломжтой.

 

§ Ихэнх хольц урвалжууд өтгөрүүлсэн хаягдалтай хамт хаягдана.

 

4.Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлыг өтгөрүүлэн хаях арга туршилгаас

«Карельский Окатыш» Уулын Баяжуулах Комбинатын хаягдлаа өтгөрүүлэн эргэлтийн ус ашиглалтаа сайжируулсан төсөл.

ОХУ-н хойд туйлын бүс нутагт Финляндын хилийн ойролцоо байрлах төмрийн хүдэр баяжуулах «Каре́льский ока́тыш» уулын баяжуулах комбинат 1982 оноос ажиллаж байгаа.

Тэд өнгөсөн 2015 онд технологи дамжлагдаа хаягдал өтгөрүүлэх 36,5м диаметрийн 2 өтгөрүүлэгч шинээр суурьлуулан эргэлтийн ус ашиглалтаа нэмэгдүүлэн , хаягдал булинга шахах үйл ажиллагааны зардалаа эрс бууруулан амжилттай ажиллаж байна. Энэ уулын баяжуулах комбинатын хүчин чадал жилд 33сая тонн хүдэр боловсруулна 12сая тонн төмрийн хүдрийн баяжмал үйлдвэрлэдэг ба хаягдлын далан комбинатаас 4 км зайтай оршидог.

Хаягдал өтгөрүүлэгч Ø36,5м , 2ш

 

 


 

"Карельский окатыш” Уулын Баяжуулах Үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэлтийн схем.

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

 

 

 

 

"Каре́льский ока́тыш” Уулын Баяжуулах Комбинат төмрийн хүдэр баяжуулах технологи процессийн дараах хаягдлаа өтгөрүүлэн хаях болсоноор дараах үр дүнд хүрсэн.

- Хаягдлын аж ахуйн зогсолтын 30-40% насоснууд үйл ажиллагаанаас болж зогсдог байсан.

Насосуудын анхны суурьлуулалтын хүчин чадлаас 6,2Мвт насос хэмнэсэн.

- Баяжуулах үйлдвэрээс хаягдлын далан хүртэл шахах өтгөрүүлээгүй хаягдал булингын хэмжээ

17-17,5 мянган м³/ цагаар буурсан.

- Төмрийн хүдрийн баяжмал үйлдвэрлэх процесст хэрэглэж байгаа цахилгаан энергийг жилд 40-100сая.

Квт/цаг хэмнэх боломжтой болсон.

- Баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн ус хангамж сайжирч усны даралт нэмэгдэн ,тогвортой найдвартай ус

хангамжтай болсон

Баяжуулах үйлдвэр хоногт 97 мянган, тонн хүдэр боловсоруулна,

Технологийн процессын хаягдал хуурайгаар 62000тонн /хоног, цагт 2600т/цаг

Өмнө

Дараа нь

 

Хаягдлын хатуугийн агуулга

4,5 –5,0% хатуу

Өтгөрсөн хаягдлын хатуулга

50% хатуу

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 1-р өтгөрүүлэгч (тэжээлээр)

Өтгөрсөн материалын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал (тэжээлээр)

17000 –17500 м³/цаг.

Баяжуулалтын процессын дараах хаягдлын даланруу шахах өтгөрүүлээгүй хаягдал булингын хэмжээ.

Өтгөрүүлээгүй хаягдлыг шахах хүчин чадал

62500м³/цаг.

5 - 10 км

Өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүн буюу өтгөрсөн материалын хэмжээ

Өтгөрсөн материал хаягдлыг шахах хүчин чадал

45000м³/цаг.

5 - 10 км

Хаягдлын далангаас эргэлтийн усыг Баяжуулах Үйлдвэр хүргэх зай

5 км

Өтгөрүүлэгчийн халиа усыг Баяжуулах үйлдвэр хүргэх зай хэмжээ

450 м

Эргэлтийн ус шахах цахилгаан энергийн нэгж зарцуулалт

0,319 квтч/м³.

Өтгөрүүлэгчийн халиа усыг шахах цахилгаан энергийн нэгж зарцуулалт

0,1 квтч/м³.

 

 

- Хаягдлын хатуугийн агуулга буюу хатуулга 61-62% болсоноор хаях материалын хэмжээ багассан эргэлтийн ус ашиглалт эрс нэмэгдэн найдвартай тогтвортой болсон мөн хаягдал булинга , эргэлтийн ус шахах тээвэрлэх зардал буурсан.

-Хаягдлын аж ахуйн ашиглалтын нийт зардал буурсан үүнд:

·Хаягдлын далан дахь усны цэвэршилт илүү сайжирсан.

·Хаягдлын хатуугийн агуулга 65% болсоноор хаягдал материалын хэмжээ багассан.

·Хаягдлын далангийн сийрэгжэлт нэвчилт мөн далан сэтрэх аюул осол буурсан.

·Далан дахь усны хэмжээ багассанаар далан сэтрэх аюул осол буурсан.

·Өтгөрүүлсэн хаягдал илүү зуурамтгай болхоор дээд өнгөн хэсэг нь бат бөх хатуу өрөм тогтож хатдаг учир далангаас тоос үүсэх аюул буурсан.

·Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал булингыг хаягдлын далан хүргэх труба хоолойнууд , шахах насоснуудад , хаягдлын далангаас эргэлтийн ус шахах насосны станцуудын засвар үйлчилгээний ажлын зардал буурсан.

 

Украйны Полтавын Уулын Баяжуулах Комбинатын хаягдал өтгөрүүлэн хаях төсөл

Украйн улсын Полтавын төмрийн хүдрийн уулын баяжуулах комбинатад хаягдлын шугамдаа өтгөрүүлэгч суурилуулах төслийн ажил явагдаж байна. Украйны металлургийн үйлдвэрийн гол түүхий эдийг хангадаг Полтавский ГОК буюу Уулын Баяжуулах Комбинат 1970 оноос хойш ажиллаж байгаа хүчин чадал нь жилд 32сая тонн төмрийн хүдэр боловсоруулан 9-10 сая тонн төмрийн баяжмал үрэл үйлдвэрлэдэг.

 

Полтавын Уулын Баяжуулх Үйлдвэрийн хаягдал шламыг өтгөрүүлэн хаях туршилт судалгааны ажлын тайлан ба техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд:

Технологийн болон техникийн үзүүлэлтүүд

Хаягдал булинга

Өтгөрүүлсэн хаягдал

Халиа ус

Хаягдал булингын хэмжээ, м³/цаг

Хаягдал булингын хатуугийн агуулга, %

Хаягдал булингын тоо хэмжээ, т/цаг

Хаягдал булинга дахь усны хэмжээ, м³/цаг

Булинга шахах насосгны тоо ширхэг,

Ажлын

Нөөц

Насосны төслийн хүчин чадал, мянган/квт

Насосны ажлын хүчин чадал, мянган/квт

Жилийн ажлын цагийн фонд, мянган/цаг

Тоног төхөөрөмж ашиглалтын коэффициент,

Цахилгаан энергийн тариф, грв/квт.цаг

Жилийн цахилгаан энерги зарцуулалт, сая/квт.цаг

Хаягдал булингыг хаягдалын далан хүртэл шахах жилийн зардал, сая. грв.

Флокулянтын зарцуулалт, г/т

Флокулянтын үнэ, грв/кг

Флокулянтын жилийн зардал, сая.грв

Цахилгаан энерги , флокулянтын хэрэглэгээний жилийн нийт зардал, сая.грв

39,9

3,4

1,387

39,405

 

6

4

3,2

2,56

8,16

0,92

0,17

115,31

 

19,6

 

3,035

35

1,371

2,545

 

2

2

0,8

0,64

8,16

0,92

0,17

0,17

 

1,63

12

22,5

2,81

 

4,44

36,865

0,044

0,163

36,859

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

5.Оюу-Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэлт, тээвэрлэлт,

эргэлтийн ус ашиглалт, Хаягдал хадгалах байгууламжийн тухай

Баяжуулах Үйлдвэрийн хүдэр боловсоруулах жилийн хүчин чадал 38сая/тонн, хатуу хаягдлын хэмжээ 23,180сая/тн жил. Баяжуулах процессын дараах хаягдал булинга буюу хаягдал өтгөрүүлэгчийн тэжээлийн хатуулга 26-28% ,өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүний хатуулга 61-62% хүрдэг. Зэрэгцээ ажиллах төвийн дамжуулгын гидравлик редуктортэй , Ø80м диаметертэй 2 өтгөрүүлэгч ажилладаг. Хаягдал өтгөрүүлэлтийн процесст одоогоор BASF компаний магнафлок 5250 флокулянт урвалж ашиглаж байна. Хаягдал булинга шахах насосууд 6 ш , Weir 20x18 AHPP маркийн 48м х5040м³/цаг хүчин чадалтай,

Оюу-Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж дахь хатуу бодис лабораторийн туршилтаар дараах найрлагатай байсан:

  • нарийн нунтаглагдсан эрдэсжээгүй чулуулаг материал (голчлон силикатын болон карбонатын чулуулгууд); – ерөнхийдөө >95%%
  • төмөр-хүхрийн нэгдлүүд, голчлон пирит (FeS2); – өрөнхийдөө 0.5-5%
  • янз бүрийн сарнимал агуулгатай бусад сульфидийн нэгдлүүд - 0.5% ˃
  • нунтаглах процесст хэрэглэгддэг ган бөмбөлөгийн үртэс; –0.1% ˃

 

Оюу-Толгойн баяжуулах үйлдвэрийн хөвүүлэн баяжуулалтын процесст маш бага хэмжээний урвалж зарцуулдаг. Тэдгээрийн ихэнх нь био задралд ордог тул хаягдалд агуулагдах хэмжээ нь үл хэрэгсэхээр маш бага агуулгатай байдаг.

Дитиофосфинатийн төрлийн цуглуулагч урвалжууд (худалдааны нэршил нь 3418A) болон калийн ксантогенат нь баяжмалын гадаргууд адсорбцлогдон баяжмалтай хамт хайлах үйлдвэрт шилжих тул эдгээр урвалж нь хаягдал булингад маш бага агуулагтай байдаг( 0.1 ppm буюу 0.1 гр/т-с бага). Полиакриламидын төрлийн флоккулянт нь баяжмал болон хаягдал чулуулгийн гадаргууд наалдах ба байгаль орчинд эрсдэл үзүүлэхгүй бөгөөд хаягдал хадгалах байгууламжаас эргүүлэн ашиглах усанд мэдрэгдэх хязгаараас бага агуулгатай байна. Нарны хэт ягаан туяа, байгалийн задрал, исэлдэлт , ууршилт болон байгаль орчны бусад нөлөөллүүд үр дүнд хөөсрүүлэгч урвалжуудын агуулга хамгийн ихдээ мэдрэгдэх хязгаарт ба түүнээс ч бага агуулгатай болгодог нь бусад ижил төстэй хаягдал хадгалах байгууламжуудтай адил юм.

Оюу-Толгойн баяжуулах үйлдвэртэй ижил төстэй технологи бүхий дэлхийн бусад зэсийн үйлдвэрүүдийн жишгээс дүгнэхэд ашиглаж буй урвалжтай холбоотой аливаа нэгэн асуудал хүндрэл гарсан баримт байхгүй.

 

 

Баяжуулах Үйлдвэрийн хаягдал өтгөрүүлэлт, тээвэрлэлт , эргэлтийн ус ашиглалтын бүдүүвч зураг:

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Хаягдал өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүний хатуулга нэмэгдэх тусам тухайн жилийн халиа ус буюу эргэлтийн ус нэмэгддэг.

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Text Box: Халиа усны хэмжээ м³/ жил

Өтгөрүүлэгчийн доод бүтээгдэхүүний хатуугийн агуулга %

 

Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын өтгөрүүлэгч Ø80m , 2ш


Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Оюу-Толгойн Баяжуулах Үйлдвэрийн усны зарцуулалт ашиглалтын тайлан:

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Оюу-Толгойн Баяжуулах Үйлдвэрийн хаягдлын далан:

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

 

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага

 

Оюу-Толгойн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламж үйлдвэрээс зүүн зүгт 4-5км зайд байрладаг бөгөөд байгалийн ус зайлуулах байгууламжаар зааглагдсан , харьцангуй тэгш гадаргуутай газар байгуулсан 4 далангаас бүрдэнэ. Даланг ил уурхайн хаягдал материалаар байгуулсан ба далан тус бүр нь 2х2 км хэмжээтэй хоорондоо холбоотой хоёр секцээс тогтоно. Хаягдлын даланд хаягдлыг 70 метрийн өндөрт зэрэг хүрэхүйц байдлаар хоёр секцийн хооронд сэлгүүлэн хуваарилж ажиллана.

Оюу-Tолгойн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын хэмжээ 3944-5034 м3/цаг байна. Хаягдал өтгөрүүлэгчид өгч байгаа флокулянт урвалжийн нөлөөгөөр хаягдал нягт зуурамтгай болдог мөн хатуугийн агуулга 61-62% байдагаас хаягдал далан дахь булинга маш хурдан тунаж тунсан ус нь аажим урсан эргэлтийн усны цөөрөмд ордог учир ХХБ-д дахь булингын өнгөн дээд хэсэг нь нягт хатуу өрөм тогтож хатдаг.

Тийм учраас Оюу-Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламжаас тоос үүсдэггүй.

Хэрэв өрөм тогтож хатуу гадаргуу үүсэхгүй байгаа тохиолдолд оператор хаягдал хураах шугамын байрлалыг өөрчлөн гадаргууг нойтон байлгаж тоос дарах нөхцөлийг хангадаг.

Эргэлтийн ус ашиглалт өндөр , хаягдлын аж ахуйн ашиглалтын зардал бага , хаягдал хадаглах байгууламж зай талбай бага эзлэдэг, байгаль экологийн хор аюул хамгийн бага түвшинд байдаг гээд олон давуу талуудтай.

 

Ашигласан материал:

http://www.tailings.info/basics/history.htm

Кибеев В. И. Сгущение хвостовой пульпы – шаг к «зеленой» технологии складирования хвостов / Обогащение руд, – 2010. №6, с. 44-48.2. Виноградский Э. Б. Технико-экономическое обоснование сгущения хвостовых пульп в горнорудной промышленности / Обогащение руд. – 2010, №6, с. 39-43.

Robinsky E. I. Thickened Tailings in the Mining Industry.

Toronto, Canada, 1999, "Paste Tailing Management” April 2012. FLSmidth

Горный журнал →2008 → #6 "Технология сгущения хвостовой пульпы на Полтавском ГОКе”

А.С.Кирнарский , А.С.Красуля , П.И.Пилов

 

Уулын инженер баяжуулагч: Д.Отгонбаатар, Weir Minerals Mongolia LLC

2017.05.21

Уулын үйлдвэрүүдийн хаягдлын аж ахуйн өнөөгийн чиг хандлага
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Тавантолгойн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх тогтоолын төслийг хэлэлцэхийг дэмжив

 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаан 57.9 хувийн ...

Өнөөдөр, 08:57
Өнөөдөр, 07:12
Японы Шинмоэ галт уул дахин тэсэрчээ

Японы баруун өмнөд хэсэгт оршдог Шинмоэ галт уул өнөө өглөө орон нутгийн ...

Өнөөдөр, 06:25
Прагийн амьтны хүрээлэнгээс дөрвөн тахь Монголд нутагшуулжээ

Прагийн амьтны хүрээлэнгээс Монгол Улс руу чехийн цэргийн КАСА ...

Өнөөдөр, 06:16
Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эхэллээ

Өнөөдөр (2018.06.22) Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд Газрын тосны ...

Өнөөдөр, 05:25
ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

 Өнөөдөр Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд Газрын тосны ...

Өнөөдөр, 04:46
Шинмоэ галт уул дахин тэсэрчээ

ТОКИО. /Эн-Эйч-Кэй/. Японы баруун өмнөд хэсэгт оршдог Шинмоэ галт уул ...

Өнөөдөр, 04:01
ИРВЭСИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨСЛИЙГ 5 ЖИЛ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

Энэ төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж БОАЖЯ, Дэлхийн байгаль хамгаалах ...

Өнөөдөр, 03:22
Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсэд 58.5 га газрыг аж ахуй нэгжүүдэд олгожээ

 Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн усан хангамж, ариутгах ...

Өнөөдөр, 03:16
Замын- Үүд суманд 15 МВт-ийн нарны цахилгаан станц ашиглалтад орлоо

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Дорноговь аймаг дахь албан томилолт Замын-Үүд ...

Өнөөдөр, 03:13
Монгол Улс агаарын хөлгийг сансраас удирддаг боллоо

Монгол Улс агаарын зайгаа бүрэн хянах ажиглалтын систем нэвтрүүлснээ ...

Өнөөдөр, 02:24
НЕФТИЙН ҮЙЛДВЭР БАРИХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХЭЭР ЕРӨНХИЙ САЙД ТЭРГҮҮТЭЙ АЛБАНЫХАН ЯВЖЭЭ

 Дорноговь аймагт Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах шавь ...

Өнөөдөр, 02:19
ҮМТ: “Оюутолгой”-г шалгах ажлын хэсэгт хүндрэл учирч байна гэв

 "Оюутолгой” төслийг шалгах ажлын хэсэгт иргэний нийгмийг төлөөлж ...

Өнөөдөр, 02:12
“Тавантолгой” төслийг хэрэгжүүлэхээ Шадар сайд мэдэгдлээ

Монгол Улс, БНХАУ, БНСУ, ОХУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны "Их түмэн ...

Өчигдөр, 09:49
Машиндаа ч гологдсон бензин

Танил маань шинэ "Лексус-570” Европоос авчээ. А-92 бензин хийхээр л ...

Өчигдөр, 09:03
Нүүрсний тээвэрт үүссэн дарааллыг дахин бууруулна

Гашуунсухайт-Ганц модны хилийн боомтын нүүрсний тээвэрлэлтийг Тавантолгойн ...

Өчигдөр, 08:40
Өчигдөр, 07:15
Оросын байгалийн хийн хоолойг Хойд Солонгосоор дамжуулах санал тавина

Өнөөдөр ОХУ-д албан ёсны айлчлалаа эхэлж байгаа Өмнөд Солонгосын ...

Өчигдөр, 07:08
Өнгөт чулуу ,үнэт эдлэлийн зөрчлийг эрүү үүсгэн шалгаж байна

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Гаалийн байгууллага энэ  сарын 11-15-нд ...

Өчигдөр, 07:01
Уул уурхайн салбар идэвхжиж, хүнд даацын автомашины импорт огцом өслөө

2018 он гарсаар автомашины импорт өссөн дүнтэй гарлаа. Ялангуяа ачааны ...

Өчигдөр, 07:00
ОПЕК-ийн уулзалт олборлолтыг өсгөж чадах уу

Вена хотноо ОПЕК чуулж, хөрөнгө оруулагчдын ярианы сэдэв нь хөгжиж буй зах ...

Өчигдөр, 06:59
Монгол Улсын агаарын зайг бүрэн хянах “ADS-B” систем нэвтэрлээ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар автомат, ажиглалтын "ADS-B” системийг ...

Өчигдөр, 06:39
ТАВАНТОЛГОЙН ОРДЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН БАРИВ

 Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар "Тавантолгойн ордыг ...

Өчигдөр, 06:28
Ой тэмдэглэж, дээвэр засах нь компанийн үүрэг биш

Өмнөх засгаас өнөөдрийн засагт өвлөгдөж ирсэн цөөн хөтөлбөрүүдийн нэг нь ...

Өчигдөр, 02:41
ТАНИЛЦ: ДАРААГИЙН ЕРӨНХИЙ САЙД, ШАДАР САЙД НАР ТОДОРЛОО

М.ЭНХБОЛДЫН ӨРӨӨНД ЮУ БОЛОВ?  6-р сарын 15-ны өдөр УИХ-ын дарга ...

Өчигдөр, 02:26
Машиндаа ч гологдсон бензин

 Д.ЖАРГАЛСАЙХАНЭдийн засаг, Улс төрийн бодлогын шүүмж-нийтлэл Танил ...

Өчигдөр, 02:10
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлшинэ. Шөнөдөө бороо орохгүй. ...

Өчигдөр, 00:36
ТАВАНТОЛГОЙ ХК АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ захирал П.Дэлгэрнаран "Тавантолгой” ...

2018 оны 06 сарын 20, 08 цаг 12 минут
"Элстэйн" төмрийн хүдрийн уурхай 240 мянган төгрөгийн тэтгэмжээр малчдыг боов үмхүүлж байжээ

 Арваад хоногийн өмнө Дорноговь аймгийн Хатанбулаг суманд нутгийн ...

2018 оны 06 сарын 20, 07 цаг 33 минут
Дархан цаазат газар Д.Оюунхоролын олгосон газрууд

1. Маршлын гүүр-Баянзүрхийн гүүр чиглэлийн Залаатын аманд 9100 мкв газрыг ...

2018 оны 06 сарын 20, 06 цаг 15 минут
Д.Сумъяабазар: Таван Толгойг эрчимжүүлэх төслийг яаралтай горимоор хэлэлцүүлэх боллоо

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Таван Толгой ордыг эргэлтэд оруулах, эрчимжүүлэх ...

2018 оны 06 сарын 20, 06 цаг 12 минут
Арно Суарат: УИХ-ын ажлын хэсэг "Оюу Толгой"-той холбоотой үндэсгүй мэдээллийг няцаана гэж найдаж байна

"Оюу Толгой” ХХК УИХ-аас томилсон ажлын хэсэг, Үндэсний аудитын газар ...

2018 оны 06 сарын 20, 03 цаг 25 минут
АЙ, ДАРЬГАНГА НУТАГ МИНЬ

Шилийн Богдын орой дээр гарахад хүйтэн, хүчтэй салхитай байв. Дөрвөлжин ...

2018 оны 06 сарын 20, 03 цаг 18 минут
“ХИШИГ АРВИН ИНДУСТРИАЛ” Б.ГАНХУЯГТАЙ ХОЛБООТОЙ ЮУ?

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК болон "Хишиг Арвин Индустриал” ХХК-ийн хооронд ...

2018 оны 06 сарын 20, 03 цаг 10 минут
Задарсан 69-ны жолооч нар "АГСАМ ТАВИХ" цагаар...

 Сүүлийн 10 жилийн туршид Эрээнээс Замын-Үүдийн хооронд гаальтай ...

2018 оны 06 сарын 20, 03 цаг 02 минут
2018 оны 06 сарын 20, 01 цаг 33 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

 Малчид, иргэдийн анхааралд: Маргааш нутгийн зүүн хагаст халах ...

2018 оны 06 сарын 20, 00 цаг 20 минут
Монголоор аялаад ирсэн австрали иргэн ингэж ярив

Монголоор аялаад ирсэн австрали иргэн бүр сэтгэл нь зовчихсон ингэж ярьж ...

2018 оны 06 сарын 19, 11 цаг 06 минут
Уул уурхайгаас жийрхсэн хязгаар нутгийнхан

Монгол гэрийн дэлгэсэн хаалгаар Хар ус нуур мэлтэлзэн, Жаргалант хайрхан ...

2018 оны 06 сарын 19, 09 цаг 58 минут
ОХУ Польшийн хилээс 80 км-ийн зайд цөмийн зэвсэг нууж байгаа юу?

ОХУ Калининград хотод Польшийн хилээс 80 км-ийн зайд байрлах ...

2018 оны 06 сарын 19, 09 цаг 28 минут
Маргааш нутгийн зүүн хагаст халах тул наршилтаас болгоомжтой байхыг анхааруулж байна

 Малчид, иргэдийн анхааралд: Маргааш нутгийн зүүн хагаст халах ...

2018 оны 06 сарын 19, 08 цаг 57 минут
Бичил уурхайчид ирээдүйгээ харж, өөдрөг сэтгэх болжээ

 Зуны сар хэдийн гарсан ч үе үехэн салхи сэвэлзээд хуурай халуун ...

2018 оны 06 сарын 19, 07 цаг 03 минут
ГАДНЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЖ БУЙ 10 УЛС

2017 онд дэлхийн хэмжээнд нийт хоёр их наяд ам.долларын хөрөнгө оруулалт ...

2018 оны 06 сарын 19, 04 цаг 54 минут
АЛТНЫ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЛААР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ ХООРОНД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Монголбанкинд алтны салбарт хэрэгжиж буй бодлого, үйл ажиллагаа түүний ...

2018 оны 06 сарын 19, 04 цаг 33 минут
ТАНИЛЦ: ДЭЛХИЙН ОРНУУДЫН ОНГОЦНЫ ТИЙЗИЙН ҮНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ШАТАХУУНЫ ХУВИЙН ЖАГСААЛТ

Зарим улс орнуудын тийзийн үнэд эзлэх шатахууны ханшийн хувийг тогтоосон ...

2018 оны 06 сарын 19, 04 цаг 26 минут
Хоёр хөршийн төмөр замын бодлогоос Монголд ирэх хонжоо

 ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.ПУТИН:   "ОХУ-ын нутгаар, төмөр замаар ...

2018 оны 06 сарын 19, 03 цаг 16 минут
ОХУ БНСУ-д байгалийн хий нийлүүлнэ

ОХУ-ын тал БНАСАУ-аар дайруулан Өмнөд Солонгос хүрэх байгалийн хийн хоолой ...

2018 оны 06 сарын 19, 03 цаг 06 минут
Оюутолгойн захирал асан Камерон МакРейн УИХ-ын гишүүдэд илгээсэн ЛОББИДОХ захидал

Нэгэн үес Оюутолгойн гэрээний хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсгийнхэнд "Рио ...

2018 оны 06 сарын 19, 03 цаг 02 минут
Тавантолгойг хөдөлгөж танхимаа "аваръя" даргаа!

Бид дэлхийд алдартайд тооцогддог Тавантолгойгоо ашиглаж чадах уу, үгүй юу ...

2018 оны 06 сарын 19, 02 цаг 58 минут
Д.Оюунхоролын олгосон дархан цаазат газрууд дэлгэгдлээ

 Ийм л бузартай авгай байжээ. Надаас 3,4 удаа худал хэлж нэвтрүүлэгт ...

2018 оны 06 сарын 19, 02 цаг 07 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани