Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсоруулжээ. Тэрбээр зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувийг тогтооход болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй гэсэн хоёр өөрчлөлт оруулж байгаа юм.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.4 дүгээр зүйлд,  ашигт малтмалын 23 нэр төрлийн  бүтээгдэхүүнд тухайн бүтээгдэхүүн тус бүрийн  зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч тогтмол ногдуулдаг 5 хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан тодорхой хувиудыг нэмж тооцон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулахаар заасан.

Үүнээс зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж буй ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/-ийн нэмэлт хувийг бусад төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдуулж буй хувьтай харьцуулахад даруй 3-21 дахин өндөр, тухайн бүтээгдхүүний олон улсын зах зээл дэхь үнэ өсөх тусам үйлдвэрлэгчдэд хохиролтой байгаа нь энэ салбарт ихээхэн хүндрэл, бэрхшээлийг үүсгэж, татварын дарамт болоод байгаа гэж хууль санаачлагч гишүүн үзсэн байна.

Тухайлбал зэсийн баяжмалын хувьд 5000$/тн байх үед АМНАТ-ийг 5%-иар тооцож 250 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4750 $/тн болно. Харин зэсийн үнэ нэгхэн центээр нэмэгдэж, 5000.01 $/тн болох үед АМНАТ-ийг 16%-иар (5%+11%) тооцож 800 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4200.01 $/тн болно. Өөрөөр хэлбэл зэсийн  үнэ 5000$-оос 5000.01$ болж ганцхан центээр өсөх үед АМНАТ-ийн хэмжээ 250$-оос 800$ болж 550$-оор нэмэгдэн, үйлдвэрлэгчдэд очих ашгийн хэмжээ 550$-оор  буурч, тэр хэмжээгээр үйлдвэрлэгч хохирно гэдгийг онцолсон юм.

Австрали, Канад зэрэг өндөр  хөгжсөн улс орнуудын уул уурхайн татварын туршлагаас үзэхэд, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч нэмж ногдуулах татварын норматив хувь, суурийг тооцохдоо  эрдэс баялгийн салбар дахь бусад татварын хувь хэмжээтэй  харьцуулалт хийж, олборлолтын зардал, бодит ашиг зэрэгтэй уялдуулан нарийвчлан тооцоолж тогтоодог  аж.

 

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын хэлж байгаагаа манай уосын хувьд тооцоо судалгаагүй өндөр хувь хэмжээгээр тогтоосон АМНАТ-ын нэмэлт төлбөр нь Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК-ийн хувьд томоохон татварын дарамт болж байна.

Тухайлбал,

  • "Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 376 орчим сая ам.долларын буюу нийт борлуулалтын орлогын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний хуримтлагдсан өр, зээл, бэлэн мөнгөний хомсдолтой болсон.
  • Үйлдвэрийн уул геологийн нөхцөл хүндэрч, хүдэрт агуулагдаж буй зэсийн агуулга жилээс жилд буурч, чанар буурахын хэрээр зардал өсч, ашигт ажиллагааны түвшин буурч, улмаар ашиггүй ажиллах бодит эрсдэлийг бий болгосоор байна.

Иймд эрдэс баялгийг өмчлөгч, хөрөнгө оруулагч хоёрын ашиг сонирхлын огтлолцол дээр татварын бодлого, хуулийг дэлхий нийтийн жишигт нийцүүлэн оновчтой боловсруулах зүй ёсны шаардлага үүсч байгаа аж.

Тэрбээр хуулийн төслийг боловсруулахдаа судалгааны үндэслэлтэй боловсруулахыг зорьсон бөгөөд  ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн нэмэлт хувь хэмжээг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үйлдвэрлэгчийн хүртэх үр өгөөж, ашигтай уялдуулан Үйлдвэрлэгч болон Төрийн аль алинд хохиролгүй, шударга, эдийн засгийн үр ашгийн оновчтой тооцоололд үндэслэн, зохистой байхаар "Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн холбогдох зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах  хуулийн төслийг боловсруулсан нь энэ юм.

Ашигт малмалын тухай хуульд 2 өөрчлөлт орно.  Тодруулбал,

  1. 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэг:

"47.5 Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:

                             

 

 

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

 

Хэмжих нэгж

 

Жишиж үнэлэх бүтээгдэхүүн

 

 

Зах зээлийн үнийн түвшин

/ам.доллараар/

 

Бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч үндсэн хувь дээр нэмж ногдуулах хувь

 

 

Хүдэр

 

Баяжмал

 

Бүтээгдэхүүн

 

1

 

Зэс

 

тн

 

Зэс /цэвэр металлаар/

0-5000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

5000-5500 хүртэл

22.0

0.25

0.125

5500-6000 хүртэл

22.5

0.50

0.375

6000-6500 хүртэл

23.0

0.75

0.625

6500-7000 хүртэл

23.5

1.00

0.875

7000-7500 хүртэл

24.0

1.25

1.125

7500-8000 хүртэл

24.5

1.50

1.375

8000-8500 хүртэл

25.0

1.75

1.625

8500-9000 хүртэл

25.5

2.00

1.875

9000 ба түүнээс дээш

26.0

2.25

2.125

  2 47 дугаар зүйлийн 47.7 дэх хэсэг:

            47.7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар зэсийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайн бүтээгдэхүүний захын агуулга нэмэгдэн улмаар үйлдвэрийн насжилт уртсах, үйлдвэрлэгчдийн ашигт ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлөх, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийх хөрөнгө оруулалтын хуримтлал бий болгох, хуримтлагдаад байгаа өр зээлийг эргүүлэн төлөх боломж бүрдэж, эдийн засгийн эрүүл систем бүрэлдэх гэнэ.

Татварын шударга, боломжит нөхцлийг бүрдүүлснээр зэсийн ордуудад гадаадын  болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар төслүүдийг түргэн хугацаанд ашиглалтанд оруулж, төслөөс хүртэх үр өгөөжийг дээшлүүлж, үүнийг дагалдаад дэд бүтэц, хүн амын тархан суурьшилт, ажилгүйдэл багасч, улсын төсөвт төвлөрөх татвар хураамж нэмэгдэх зэргээр нийгэм эдийн засгийн олон талын эерэг нөлөөг үзүүлэх аж.

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.

Байнгын хороо болон УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар асуудлыг хэлэлцэхэд хэн юу хэлсэн таоаар болон энэхүү өөрчлөлт олонхийн дэмжлэг авах эсэх талаар бид эргэж мэдээлэх болно.


Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Хятадын хойд нутгаас 1500 жилийн өмнөх үеийн чулуун байгууламж илрүүлжээ

  БЭЭЖИН. /Xinhua/. Хятадын хойд нутгийн Шаньси мужийн Жишань ...

Өнөөдөр, 14:01
БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас бичил уурхай эрхлэгчид болон байгаль ...

Өнөөдөр, 13:01
"Өвс" түүж бэлтгэн бусдад худалдаалсан этгээдэд 5 жилийн хорих ял оногдуулжээ

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хар тамхитай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах ...

Өнөөдөр, 12:04
Дэлхийд 2 тэрбум гаруй хүн ундны усаар гачигдаж байна

 ЖЕНЕВ. /TASS/. Халдварт өвчинтэй илүү үр дүнтэй тэмцэхийн тулд ...

Өнөөдөр, 11:15
Асашёрюү Д.Дагвадорж ураны лицензтэй юу?

 Мэдээллийн сайтууд Асашёорюү Д.Дагвадоржийг ураны лицензтэй, улмаар ...

Өчигдөр, 17:51
МЭДЭГДЭЛ

  Сүүлийн өдрүүдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн цахим ...

Өчигдөр, 17:39
САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЛЭЭ

  Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх өнөөдөр сайжруулсан шахмал ...

Өчигдөр, 17:21
В.Путины Монголд зориулсан эелдэг тулгалт

 Эрчим хүчний хомсдлын асуудлыг шийдэх зорилгоор манай улс усан ...

Өчигдөр, 15:14
Төмрийн хүдрийн өсөлт түр зуурынх

 Эдийн засгаа тэлж, тогтвортой хөгжлийг баримтлах нь улс орнуудын гол ...

Өчигдөр, 14:30
Шар Чулуутад чоно эргэн ирсэн жилүүд   

  АНУ-ын  Шар Чулуутын БЦГ (Yellow Stone NP)-ын нутаг дэвсгэрт ...

Өчигдөр, 13:00
ЗУНЫ УЛИРАЛД иргэдийн эргэлзээ төрүүлсэн ШАХМАЛ ТҮЛШ нүүрсийг “халж” чадах уу

 Засгийн газрын шийдвэрээр өнгөрөгч тавдугаар сарын 1-нээс ...

Өчигдөр, 12:37
ГОЛУУДЫН УСНЫ ТҮВШИН ЭРС НЭМЭГДЖЭЭ

  Он гарсаар улсын хэмжээнд 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 6 ...

Өчигдөр, 12:28
Бүргэд, луугийн тулаанд хэн нь ялж байна вэ? Бидэнд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

"Худалдааны дайн" энэ тэр гээд дэлхийд юу болоод байгааг ойлгохыг хүсдэг ч ...

Өчигдөр, 12:15
Голуудын усны түвшин эрс нэмэгджээ

Он гарсаар улсын хэмжээнд 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 6 аймгийн ...

Өчигдөр, 11:09
“Үндсэн хууль, Оюутолгойн гэрээг ард түмний саналаар өөрчлөх хэрэгтэй”

 TV-9 телевизийн "Ардын парламент” нэвтрүүлэг ээлжит дугаартаа Монгол ...

Өчигдөр, 09:06
Moody's: Түүхий эдийн үнэ буурах дарамтууд Монголд нэмэлт сорилтуудыг бий болгож байна

 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр олон улсын зээлжих зэрэглэл ...

2019 оны 06 сарын 17, 19 цаг 11 минут
2019 оны 06 сарын 17, 18 цаг 58 минут
Д.Сэржбүдээ: Хийн халаагуураар агаарын бохирдлыг арилгана

 Лондон хот аж үйлдвэрээ хөгжүүлэхийн тулд нүүрсээр ажилладаг олон ...

2019 оны 06 сарын 17, 18 цаг 19 минут
2019 оны 06 сарын 17, 16 цаг 23 минут
Австрали улс нүүрсний зөрчилтэй төслийг дэмжив

Австралийн засаг захиргаа Adani группийн нэлээд зөрчил дагуулсан нүүрсний ...

2019 оны 06 сарын 17, 12 цаг 58 минут
Бразилд алтны хойноос үхэлдэж байсан үеийн зургууд

1979 онд бразилын Серра Пелада гэдэг жигхэн тосгонд эндхийн фермийн эзэн ...

2019 оны 06 сарын 17, 12 цаг 53 минут
Нөхөн сэргээлтэд шингэсэн нөр их хөдөлмөр

   Эрдэнэт үйлдвэр үйл ажиллагаа, бодлогынхоо нэгэн чухал хэсэг ...

2019 оны 06 сарын 17, 12 цаг 39 минут
Хөрсөнд их хэмжээний цианит алдагдсан байх магадлалтай

  Байгалийн гамшиг гэдэг хэлж биш хийсч ирдэг аюултай үзэгдэл. Энэ ...

2019 оны 06 сарын 17, 10 цаг 25 минут
Цөлжсөн газар нутгийн хэмжээг 10.2 хувиар бууруулна

  Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр өнөөдөр ...

2019 оны 06 сарын 17, 09 цаг 45 минут
АРДЫН ЭЛЧИД НЭР ДЭВШИГЧДИЙГ ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХИЙГ УРИАЛЖ АНХААРУУЛГА МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА

http://ardiinelch.mn/ АРДЫН ЭЛЧ САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮНД НӨЛӨӨЛӨХ, САНАЛ ...

2019 оны 06 сарын 16, 13 цаг 03 минут
"Монголросцветмет”-ийг 68 тэрбумын өртэйг мэддэг Б.Мөнхбат захирал сардаа 39 саяын цалин авдаг

-Б.Мөнхбат захирал өөрийн эзэмшлийн байртай ч байгууллагаасаа ашиглалтын ...

2019 оны 06 сарын 15, 17 цаг 59 минут
АНУ байгалийн хийн олборлолтоо нэмэгдүүлнэ

Ирэх жилүүдэд АНУ-ын байгалийн хийн олборлолт болон экспорт үргэлжлэн өснө ...

2019 оны 06 сарын 15, 17 цаг 57 минут
Оюутолгой алдаа болсон уу?

Өнгөрсөн Ням гарагт (2019.06.02) орон даяар хамгийн олон үзэгчтэй ...

2019 оны 06 сарын 15, 17 цаг 48 минут
''БАЯН АЙРАГ ЭКСПЛОРЭЙШН'' КОМПАНИЙН НУРУУЛДАН УУСГАХ ТАЛБАЙ ҮЕРТ АВТАВ

  Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт 06 дугаар сарын 13-наас 14-нд ...

2019 оны 06 сарын 15, 15 цаг 42 минут
Завхан аймгийн "Баян Айраг Эксплорэйшн" компанийн нуруулдах уусгах талбай үерт автжээ

Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт зургаадугаар сарын 13-наас 14-нд ...

2019 оны 06 сарын 15, 15 цаг 06 минут
ОХУ Монголд цахилгаан эрчим хүч тасралтгүй нийлүүлэхэд бэлэн гэв

Орос улс Хятад болон Монгол руу цахилгаан эрчим хүч тасралтгүй нийлүүлэхэд ...

2019 оны 06 сарын 15, 14 цаг 28 минут
Хятад эр лацадсан уурхайг ажиллуулж байгаад осол гаргаж, гурван хүн нас баржээ

 2019-04-20-ны өдөр Налайх дүүрэгт Хятадын иргэний хөрөнгө ...

2019 оны 06 сарын 14, 17 цаг 52 минут
2019 оны 06 сарын 14, 16 цаг 10 минут
Оманы буланд хоёр танкер халдлагад өртөж, газрын тосны үнэ огцом өсөв

    Оманы буланд газрын тосны хоёр танкер халдлагад өртсөн ...

2019 оны 06 сарын 14, 14 цаг 36 минут
ЗУНЫ УЛИРАЛД иргэдийн эргэлзээ төрүүлсэн ШАХМАЛ ТҮЛШ нүүрсийг “халж” чадах уу

  Засгийн газрын шийдвэрээр өнгөрөгч тавдугаар сарын 1-нээс ...

2019 оны 06 сарын 14, 12 цаг 29 минут
Эквадор улс алт, зэсний асар их нөөцтэй шинэ орд илрүүлснээ зарлалаа

  Дэлхийд хамгийн томоохонд тооцогдох алт, зэс, мөнгөний орд ...

2019 оны 06 сарын 14, 12 цаг 22 минут
Гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна

Цаг уурын байгууллагын ирүүлсэн мэдээллээр 06 дугаар  сарын эхний ...

2019 оны 06 сарын 14, 11 цаг 53 минут
Оюу толгойн гэрээг шалгах хоёр дахь Ажлын хэсгийг байгуулав

Оюу толгойн гэрээг шалгасан УИХ дахь Ажлын хэсгийн дүгнэлт, Аудитын ...

2019 оны 06 сарын 14, 10 цаг 58 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Үүлэрхэг. Ихэнх нутгаар бороо орно. ...

2019 оны 06 сарын 14, 09 цаг 09 минут
Энэ оны эдийн засгийн бамбай нь алт

 Худалдааны дайн ширүүсэхийн хэрээр алтны ханш чангарч байна. ...

2019 оны 06 сарын 13, 16 цаг 03 минут
САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

  Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн ...

2019 оны 06 сарын 13, 16 цаг 00 минут
ХҮНИЙ АМИНД ХҮРСЭН ''ЭКО АЛТАН ЗААМАР'' ХҮЧТЭЙ БАЙНА!!!

  Хууль зөрчин олборлолт явуулж олон хүний аминд хүрсэн "Эко Алтан ...

2019 оны 06 сарын 13, 14 цаг 58 минут
БНХАУ-д эрчим хүчний нүүрсний ханш II сараас хойших хамгийн бага түвшинд хүрэв

 Чинхуандаогийн боомтод зургаадугаар сарын 10-ны долоо хоногийн ...

2019 оны 06 сарын 13, 13 цаг 34 минут
Гурван хүний амь эрсэдсэн "Эрдэнийн хөгжил" компанийн эзэн олдохоо байжээ

 Налайх дүүрэгт байрладаг "Эрдэнийн хөгжил” компанийн уурхайд гарсан ...

2019 оны 06 сарын 13, 12 цаг 49 минут
2020 онд нефтийн зах зээл буруу тийшээ эргэж магадгүй

 Сүүлийн арван жилд шинэ төсөлд хөрөнгө оруулалт багасаж, нефтийн ...

2019 оны 06 сарын 13, 10 цаг 12 минут
2019 оны 06 сарын 13, 10 цаг 11 минут
Багануурын уурхай, Салхитын мөнгөний ордын тусгай зөвшөөрлийг “Эрдэнэс Монгол"-д шилжүүлэв

 Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Багануурын уурхай, Салхитын ...

2019 оны 06 сарын 12, 19 цаг 19 минут
2050 он гэхэд хүн төрөлхтөн “соёл иргэншлийн сүйрэл”-тэй нүүр тулна

 Австралийн цаг уурын судалгааны хараат бус байгууллага болох ...

2019 оны 06 сарын 12, 18 цаг 46 минут
Асгатын мөнгөний орд, “Эрдэнэт” үйлдвэрийг хөрөнгийн зах зээл хүлээж байна

 Тавантолгойн ордыг олон улсын хөрөнгийн бирж дээр энэ ондоо багтаан ...

2019 оны 06 сарын 12, 18 цаг 37 минут
Н.Энхбаяр: Оюутолгойн алтыг монголчуудад хуваахад нэг хүнд 500 грамм алт ноогдоно

 МАХН болон ИЗНН, МҮАН, Эх орончдын нэгдсэн намууд Оюутолгойн ...

2019 оны 06 сарын 12, 18 цаг 05 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани