Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсоруулжээ. Тэрбээр зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувийг тогтооход болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй гэсэн хоёр өөрчлөлт оруулж байгаа юм.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.4 дүгээр зүйлд,  ашигт малтмалын 23 нэр төрлийн  бүтээгдэхүүнд тухайн бүтээгдэхүүн тус бүрийн  зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч тогтмол ногдуулдаг 5 хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан тодорхой хувиудыг нэмж тооцон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулахаар заасан.

Үүнээс зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж буй ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/-ийн нэмэлт хувийг бусад төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдуулж буй хувьтай харьцуулахад даруй 3-21 дахин өндөр, тухайн бүтээгдхүүний олон улсын зах зээл дэхь үнэ өсөх тусам үйлдвэрлэгчдэд хохиролтой байгаа нь энэ салбарт ихээхэн хүндрэл, бэрхшээлийг үүсгэж, татварын дарамт болоод байгаа гэж хууль санаачлагч гишүүн үзсэн байна.

Тухайлбал зэсийн баяжмалын хувьд 5000$/тн байх үед АМНАТ-ийг 5%-иар тооцож 250 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4750 $/тн болно. Харин зэсийн үнэ нэгхэн центээр нэмэгдэж, 5000.01 $/тн болох үед АМНАТ-ийг 16%-иар (5%+11%) тооцож 800 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4200.01 $/тн болно. Өөрөөр хэлбэл зэсийн  үнэ 5000$-оос 5000.01$ болж ганцхан центээр өсөх үед АМНАТ-ийн хэмжээ 250$-оос 800$ болж 550$-оор нэмэгдэн, үйлдвэрлэгчдэд очих ашгийн хэмжээ 550$-оор  буурч, тэр хэмжээгээр үйлдвэрлэгч хохирно гэдгийг онцолсон юм.

Австрали, Канад зэрэг өндөр  хөгжсөн улс орнуудын уул уурхайн татварын туршлагаас үзэхэд, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч нэмж ногдуулах татварын норматив хувь, суурийг тооцохдоо  эрдэс баялгийн салбар дахь бусад татварын хувь хэмжээтэй  харьцуулалт хийж, олборлолтын зардал, бодит ашиг зэрэгтэй уялдуулан нарийвчлан тооцоолж тогтоодог  аж.

 

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын хэлж байгаагаа манай уосын хувьд тооцоо судалгаагүй өндөр хувь хэмжээгээр тогтоосон АМНАТ-ын нэмэлт төлбөр нь Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК-ийн хувьд томоохон татварын дарамт болж байна.

Тухайлбал,

  • "Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 376 орчим сая ам.долларын буюу нийт борлуулалтын орлогын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний хуримтлагдсан өр, зээл, бэлэн мөнгөний хомсдолтой болсон.
  • Үйлдвэрийн уул геологийн нөхцөл хүндэрч, хүдэрт агуулагдаж буй зэсийн агуулга жилээс жилд буурч, чанар буурахын хэрээр зардал өсч, ашигт ажиллагааны түвшин буурч, улмаар ашиггүй ажиллах бодит эрсдэлийг бий болгосоор байна.

Иймд эрдэс баялгийг өмчлөгч, хөрөнгө оруулагч хоёрын ашиг сонирхлын огтлолцол дээр татварын бодлого, хуулийг дэлхий нийтийн жишигт нийцүүлэн оновчтой боловсруулах зүй ёсны шаардлага үүсч байгаа аж.

Тэрбээр хуулийн төслийг боловсруулахдаа судалгааны үндэслэлтэй боловсруулахыг зорьсон бөгөөд  ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн нэмэлт хувь хэмжээг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үйлдвэрлэгчийн хүртэх үр өгөөж, ашигтай уялдуулан Үйлдвэрлэгч болон Төрийн аль алинд хохиролгүй, шударга, эдийн засгийн үр ашгийн оновчтой тооцоололд үндэслэн, зохистой байхаар "Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн холбогдох зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах  хуулийн төслийг боловсруулсан нь энэ юм.

Ашигт малмалын тухай хуульд 2 өөрчлөлт орно.  Тодруулбал,

  1. 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэг:

"47.5 Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:

                             

 

 

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

 

Хэмжих нэгж

 

Жишиж үнэлэх бүтээгдэхүүн

 

 

Зах зээлийн үнийн түвшин

/ам.доллараар/

 

Бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч үндсэн хувь дээр нэмж ногдуулах хувь

 

 

Хүдэр

 

Баяжмал

 

Бүтээгдэхүүн

 

1

 

Зэс

 

тн

 

Зэс /цэвэр металлаар/

0-5000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

5000-5500 хүртэл

22.0

0.25

0.125

5500-6000 хүртэл

22.5

0.50

0.375

6000-6500 хүртэл

23.0

0.75

0.625

6500-7000 хүртэл

23.5

1.00

0.875

7000-7500 хүртэл

24.0

1.25

1.125

7500-8000 хүртэл

24.5

1.50

1.375

8000-8500 хүртэл

25.0

1.75

1.625

8500-9000 хүртэл

25.5

2.00

1.875

9000 ба түүнээс дээш

26.0

2.25

2.125

  2 47 дугаар зүйлийн 47.7 дэх хэсэг:

            47.7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар зэсийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайн бүтээгдэхүүний захын агуулга нэмэгдэн улмаар үйлдвэрийн насжилт уртсах, үйлдвэрлэгчдийн ашигт ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлөх, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийх хөрөнгө оруулалтын хуримтлал бий болгох, хуримтлагдаад байгаа өр зээлийг эргүүлэн төлөх боломж бүрдэж, эдийн засгийн эрүүл систем бүрэлдэх гэнэ.

Татварын шударга, боломжит нөхцлийг бүрдүүлснээр зэсийн ордуудад гадаадын  болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар төслүүдийг түргэн хугацаанд ашиглалтанд оруулж, төслөөс хүртэх үр өгөөжийг дээшлүүлж, үүнийг дагалдаад дэд бүтэц, хүн амын тархан суурьшилт, ажилгүйдэл багасч, улсын төсөвт төвлөрөх татвар хураамж нэмэгдэх зэргээр нийгэм эдийн засгийн олон талын эерэг нөлөөг үзүүлэх аж.

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.

Байнгын хороо болон УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар асуудлыг хэлэлцэхэд хэн юу хэлсэн таоаар болон энэхүү өөрчлөлт олонхийн дэмжлэг авах эсэх талаар бид эргэж мэдээлэх болно.


Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Ч.Сайханбилэг, Д.Эрдэнэбат тэргүүтний Хятадуудад өгсөн Багануурын цахилгаан станцыг шалгах хэрэгтэй

 Ч.Сайханбилэгийн удирдаж байсан Засгийн газрын үед БНХАУ-ын компани ...

Өнөөдөр, 14:24
Ж.Эрхэмбаатар: Сайдын тушаалыг хүчингүй болгож, зээлийг буцаан төлүүлэх ёстой

Хуульч Ж.Эрхэмбаатар Захиргааны хэргийн шүүхэд хандан, нэхэмжлэл гаргажээ. ...

Өнөөдөр, 13:44
Японд галт уул дэлбэрчээ

 Японы баруун хэсэгт өчигдөр гал уул дэлбэрчээ.Тодруулбал Кучинорабу ...

Өнөөдөр, 13:29
Буруу замаар будаа тээвэл…

Эдүгээ монголын төр засаг гүн хямралд оржээ. Шалтгаан нь төрийн эрх ...

Өнөөдөр, 12:12
Казахстанд хулгайн анчид байгаль хамгаалагчийн амийг хөнөөсөн дуулиант хэргийг шалгаж байна

Энэ сарын 13-ны Ням гарагт Казахстаны хүн амьдардаггүй тал нутагт бөхөн ...

Өнөөдөр, 11:47
Амжилттай яваа хүмүүс хэдэн цагт сэрдэг вэ

Өдрийг эрт эхлүүлнэ гэдэг амжилттай яваа хүмүүсийн нэгэн чанар гэдгийг та ...

Өнөөдөр, 11:15
Ядуу иргэд хорт бодис ялгаруулж, бусдыг хордуулж байна

Монголын хүн амын 30 гаруй хувь нь буюу гурван хүний нэг нь нэн ядуу гэсэн ...

Өнөөдөр, 11:01
Өнөөдөр, 10:54
Финтек зах зээлийг хөгжүүлбэл иргэд хувьцаатай, хөрөнгөтэй болно

Монголын уламжлалт cap шинийн баяр ойртсон энэ өдрүүдэд их хотын түгжрэл, ...

Өнөөдөр, 10:47
Д.Дашзэвэг: Хамарын хийд орчимд хайгуул хийхийг аймгийн Засаг дарга нь дэмжсэн байна

Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэр Хамарын хийд орчимд БНХАУ-ын 100 хувийн ...

Өнөөдөр, 10:45
Мексикт шатамхай бодистой хоолой дэлбэрсний улмаас 21 хүн амь үрэгджээ

  Мексикийн Идальго мужид өнгөрсөн баасан гарагийн орой шатамхай ...

Өнөөдөр, 10:04
Өнөөдөр, 09:39
2019 оны 01 сарын 19, 20 цаг 47 минут
ЦАГААН ЭРЭГ ТОРГОН НУТГИЙН ТОМЧУУДЫН ГАРТ ОРЖЭЭ

Цагаан эрэгийн орд “Торгон нутаг” клубын мэдэлд ирэв. ...

2019 оны 01 сарын 19, 18 цаг 07 минут
Монгол Улсын автозамын сүлжээ

Улаанбаатар - Цэцэрлэг / 477 км / Улаанбаатар - Өлгий / 1709 км / ...

2019 оны 01 сарын 19, 16 цаг 15 минут
Ажилд оруулах авлигын доод хэмжээ 2.3 сая төгрөг

Монголын нийгэм дэх авлига хэрээс хэтэрсэн. Дээд тал нь хэдэн тэрбумаар ...

2019 оны 01 сарын 19, 15 цаг 40 минут
Рио Тинто 2018 онд төмрийн хүдэр, зэсийн олборлолт нэмэгдсэн гэлээ

Дэлхийн уул уурхай хоёр дахь том компани болох "Рио Тинто" 2018 оны ...

2019 оны 01 сарын 19, 15 цаг 18 минут
Чех улс Монголын хууль бус цагаачдыг нутаг буцаахын тулд мөнгө төлнө

Чех улсын нутаг дэвсгэрт хууль бусаар амьдарч байгаа гадаадын иргэдийг ...

2019 оны 01 сарын 19, 14 цаг 12 минут
Нийтийн тээвэр хэзээ бүх нийтийнх болох вэ

Нийслэлчүүдийг нийтийн тээвэргүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Түгжрэлийг ...

2019 оны 01 сарын 19, 12 цаг 51 минут
Бие даагчдын баг ба Электорат хөдөлгөөн

Нэг мэдэхэд дараачийн сонгууль ойрхон болжээ. 2020, 2021 онд дахиж сайхан ...

2019 оны 01 сарын 18, 15 цаг 19 минут
ЧИЛИ УЛСТАЙ УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ

Монгол, Чилийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалт өчигдөр Сантьяго хотноо болж ...

2019 оны 01 сарын 18, 14 цаг 09 минут
Алтны рояалти 2,5 хувийг сунгах эсэх асуудал дуншсаар байна

 Алтны нөөц ашигласны татварыг 2.5 хувь болгон хөнгөлсөн хүчинтэй ...

2019 оны 01 сарын 18, 13 цаг 21 минут
Улаанбаатар хотын хойд хэсэг хамгийн их утаатай байна

БОАЖЯ-ны харьяа аgаar.mn сайт нийслэлийн агаарын чанарын индексийг ...

2019 оны 01 сарын 18, 12 цаг 36 минут
Баруун аймгуудад шатахууны үнэ хамгийн өндөр байна

Уул уурхай яамнаас шатахууны үнийн цаг үеийн ханшийн талаар мэдээлэл ...

2019 оны 01 сарын 18, 12 цаг 25 минут
Г.Дашдэмбэрэл: Усны хуулиа хэрэгжүүлээгүй байж дахин хууль гаргах гээд байна

2012 онд УИХ-аас Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг батлан гаргасан ч ...

2019 оны 01 сарын 18, 11 цаг 18 минут
Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ өсгөхөд дэлхийн 170 орчим валютын ханш сулардаг

Холбооны нөөцийн сан буюу АНУ-ын Төв банк өнгөрсөн сард бодлогын ...

2019 оны 01 сарын 18, 10 цаг 36 минут
ТЭДНИЙ ХЭРЭГ “УТААТАЙ УЛС ТӨР”-ИЙН ДУУЛИАНД ЗАМХРААД ӨНГӨРӨХ ҮҮ?

  Дүн өвлийн утаа савсуулсан улс төрийн хэрүүлд олон нийт ихэд ...

2019 оны 01 сарын 18, 10 цаг 32 минут
АЛТНЫ РОЯАЛТИ 2,5 ХУВИЙГ СУНГАХ ЭСЭХ АСУУДАЛ ДУНШСААР БАЙНА

  Алтны нөөц ашигласны татварыг 2.5 хувь болгон хөнгөлсөн хүчинтэй ...

2019 оны 01 сарын 18, 10 цаг 12 минут
Монгол Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй иргэдийн 10.5 хувь нь Австрали

  Манай улсад 95 орны 4.5 мянган иргэн хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж ...

2019 оны 01 сарын 17, 16 цаг 36 минут
Шивелуч галт уул дэлбэрлээ

  Камчаткийн бүсэд  хамаарагдах Шивелуч галт уул дэлбэрчээ. Галт ...

2019 оны 01 сарын 17, 15 цаг 08 минут
БНХАУ зэсийн импортын дээд амжилт тогтоов

  Хятадын хувьд өнгөрсөн оны сүүлээр эдийн засгийн өсөлт нь саарч ...

2019 оны 01 сарын 17, 14 цаг 57 минут
ХАМРЫН ХИЙДИЙН ОЙРОЛЦООХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦУЦАЛЛАА

Дорноговь аймгийн Өргөн,Эрдэнэ сумдын нутагт “Хар тал” нэртэй ...

2019 оны 01 сарын 17, 14 цаг 46 минут
Энэ хүнд итгэж болох уу?

Исланд улсын иргэд уурсан бослоо. Ердөө 350-хан мянган хүн амтай Исланд ...

2019 оны 01 сарын 17, 14 цаг 43 минут
МОНГОЛЫН ДОВТОЛГООНЫ ҮЕИЙН ТУХАЙ 1293 ОНД ЗОХИОСОН 43 МЕТР УРТ ЗУРАГТ

Зургийн тайлбар: "Монголын довтолгооны үеийн зурагт ном" (蒙古襲来絵詞- Mōko ...

2019 оны 01 сарын 17, 12 цаг 39 минут
Асгатын мөнгөний ордын ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ “Эрдэнэс Монгол”-д шилжүүллээ

 Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Баян-Өлгий аймгийн ...

2019 оны 01 сарын 17, 12 цаг 26 минут
Дэлхийн зах зээл дээр цэвэр зэсийн ханш буурчээ

 Дэлхийн зах зээл дээр 2018 онд  зэс, газрын тосны үнэ ямар ...

2019 оны 01 сарын 17, 12 цаг 21 минут
ХАМРЫН ХИЙДИЙН ОЙРОЛЦООХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦУЦАЛЛАА

  Дорноговь аймгийн Өргөн,Эрдэнэ сумдын нутагт “Хар тал” ...

2019 оны 01 сарын 17, 12 цаг 12 минут
Азербайжан улс манайд дарс нийлүүлэхээр боллоо

Азербайжан улс манайд энэ оны эцэс, эсвэл ирэх жилийн эхнээс дарс ...

2019 оны 01 сарын 17, 11 цаг 32 минут
БАЯНХОНГОРТ ЦИАНИТ АЛДСАН "СПЭЙШЛ МАЙНЗ" ХХК НЭРЭЭ СОЛЬЖ, ДҮРЭЭ ХУВИРГАЖЭЭ

  Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын нутагт Цагаан цахирын ордоос алт ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 54 минут
Асгатын мөнгөний ордыг ”Эрдэнэс Монгол”ХХК-д шилжүүлнэ

Асгатын мөнгөний ордыг " Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлэхээр болов. Улсын ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 49 минут
БНАСАУ уран баяжуулах хоёр үйлдвэр ажиллуулж байгаа нь тодорхой болжээ

 Өнгөрсөн 2018 онд цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэлээсээ татгалзах алхмуудыг ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 41 минут
Сергей Паушок "Газпромбанк"-ыг Монголын Засгийн газартай хуйвалдсан хэмээн шүүхэд өглөө

"Бид мөн үнэнч шударга шүүхэд саад болсон Монголын авлигач прокуроруудын ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 19 минут
Т.Энхтүвшин: Хамарын хийдэд лиценз авсан компанийн үйл ажиллагааг зогсоосон

Дорноговь аймгийн Засаг дарга Т.Энхтүвшинтэй ярилцлаа. -Дорноговь аймгийн ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 19 минут
Т.Ганболд Ерөнхий прокурор М.Энх-Амгалантай холбоотой юу

-Сергей Паушокийн Нью-Йоркийн Дээд шүүхэд гаргасан өргөдөлд юу өгүүлэв- ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 12 минут
Бид утуулж, Бээжин Цэлмэв

Улаанбаатар улсын нийслэл үү, үй олноор нь устгах биологийн зэвсэг үү ...

2019 оны 01 сарын 17, 10 цаг 06 минут
Гараагаа муу эхлүүлсэн зэсийн ханшийн бариа нь сайн байх төлөвтэй

Дэлхийн зэсийн хэрэглээний 70 орчим хувь нь Ази тивд ногдож буй. Тэгвэл ...

2019 оны 01 сарын 17, 09 цаг 50 минут
“Айвенхоу Майнз”-ын хувьцаа эзэмшигч С.Баярцогт Оюутолгойн гэрээнд гарын үсэг зурсан уу?

  Сангийн сайд асан С.Баярцогтыг цагдан хорих шийдвэрийг өчигдөр ...

2019 оны 01 сарын 17, 09 цаг 24 минут
Хүүхдүүдийнхээ амийг “утаачид”-аас нэхье

  Утаа, Монголын нийгэмд үхлийн харанга дэлдээд олон жилийн нүүр ...

2019 оны 01 сарын 17, 09 цаг 21 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Солигдмол үүлтэй. Шөнөдөө нутгийн ...

2019 оны 01 сарын 17, 09 цаг 08 минут
Монгол банкны ажилтнуудын дураар авирладаг явдал хэрээс хэтэрчээ

Одоогоос хоёр жилийн өмнө Монгол Банкны Тамгын газар Захиргаа Хүний ...

2019 оны 01 сарын 16, 16 цаг 37 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани