Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсоруулжээ. Тэрбээр зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувийг тогтооход болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй гэсэн хоёр өөрчлөлт оруулж байгаа юм.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.4 дүгээр зүйлд,  ашигт малтмалын 23 нэр төрлийн  бүтээгдэхүүнд тухайн бүтээгдэхүүн тус бүрийн  зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч тогтмол ногдуулдаг 5 хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан тодорхой хувиудыг нэмж тооцон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулахаар заасан.

Үүнээс зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж буй ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/-ийн нэмэлт хувийг бусад төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдуулж буй хувьтай харьцуулахад даруй 3-21 дахин өндөр, тухайн бүтээгдхүүний олон улсын зах зээл дэхь үнэ өсөх тусам үйлдвэрлэгчдэд хохиролтой байгаа нь энэ салбарт ихээхэн хүндрэл, бэрхшээлийг үүсгэж, татварын дарамт болоод байгаа гэж хууль санаачлагч гишүүн үзсэн байна.

Тухайлбал зэсийн баяжмалын хувьд 5000$/тн байх үед АМНАТ-ийг 5%-иар тооцож 250 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4750 $/тн болно. Харин зэсийн үнэ нэгхэн центээр нэмэгдэж, 5000.01 $/тн болох үед АМНАТ-ийг 16%-иар (5%+11%) тооцож 800 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4200.01 $/тн болно. Өөрөөр хэлбэл зэсийн  үнэ 5000$-оос 5000.01$ болж ганцхан центээр өсөх үед АМНАТ-ийн хэмжээ 250$-оос 800$ болж 550$-оор нэмэгдэн, үйлдвэрлэгчдэд очих ашгийн хэмжээ 550$-оор  буурч, тэр хэмжээгээр үйлдвэрлэгч хохирно гэдгийг онцолсон юм.

Австрали, Канад зэрэг өндөр  хөгжсөн улс орнуудын уул уурхайн татварын туршлагаас үзэхэд, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч нэмж ногдуулах татварын норматив хувь, суурийг тооцохдоо  эрдэс баялгийн салбар дахь бусад татварын хувь хэмжээтэй  харьцуулалт хийж, олборлолтын зардал, бодит ашиг зэрэгтэй уялдуулан нарийвчлан тооцоолж тогтоодог  аж.

 

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын хэлж байгаагаа манай уосын хувьд тооцоо судалгаагүй өндөр хувь хэмжээгээр тогтоосон АМНАТ-ын нэмэлт төлбөр нь Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК-ийн хувьд томоохон татварын дарамт болж байна.

Тухайлбал,

  • "Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 376 орчим сая ам.долларын буюу нийт борлуулалтын орлогын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний хуримтлагдсан өр, зээл, бэлэн мөнгөний хомсдолтой болсон.
  • Үйлдвэрийн уул геологийн нөхцөл хүндэрч, хүдэрт агуулагдаж буй зэсийн агуулга жилээс жилд буурч, чанар буурахын хэрээр зардал өсч, ашигт ажиллагааны түвшин буурч, улмаар ашиггүй ажиллах бодит эрсдэлийг бий болгосоор байна.

Иймд эрдэс баялгийг өмчлөгч, хөрөнгө оруулагч хоёрын ашиг сонирхлын огтлолцол дээр татварын бодлого, хуулийг дэлхий нийтийн жишигт нийцүүлэн оновчтой боловсруулах зүй ёсны шаардлага үүсч байгаа аж.

Тэрбээр хуулийн төслийг боловсруулахдаа судалгааны үндэслэлтэй боловсруулахыг зорьсон бөгөөд  ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн нэмэлт хувь хэмжээг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үйлдвэрлэгчийн хүртэх үр өгөөж, ашигтай уялдуулан Үйлдвэрлэгч болон Төрийн аль алинд хохиролгүй, шударга, эдийн засгийн үр ашгийн оновчтой тооцоололд үндэслэн, зохистой байхаар "Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн холбогдох зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах  хуулийн төслийг боловсруулсан нь энэ юм.

Ашигт малмалын тухай хуульд 2 өөрчлөлт орно.  Тодруулбал,

  1. 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэг:

"47.5 Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:

                             

 

 

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

 

Хэмжих нэгж

 

Жишиж үнэлэх бүтээгдэхүүн

 

 

Зах зээлийн үнийн түвшин

/ам.доллараар/

 

Бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч үндсэн хувь дээр нэмж ногдуулах хувь

 

 

Хүдэр

 

Баяжмал

 

Бүтээгдэхүүн

 

1

 

Зэс

 

тн

 

Зэс /цэвэр металлаар/

0-5000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

5000-5500 хүртэл

22.0

0.25

0.125

5500-6000 хүртэл

22.5

0.50

0.375

6000-6500 хүртэл

23.0

0.75

0.625

6500-7000 хүртэл

23.5

1.00

0.875

7000-7500 хүртэл

24.0

1.25

1.125

7500-8000 хүртэл

24.5

1.50

1.375

8000-8500 хүртэл

25.0

1.75

1.625

8500-9000 хүртэл

25.5

2.00

1.875

9000 ба түүнээс дээш

26.0

2.25

2.125

  2 47 дугаар зүйлийн 47.7 дэх хэсэг:

            47.7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар зэсийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайн бүтээгдэхүүний захын агуулга нэмэгдэн улмаар үйлдвэрийн насжилт уртсах, үйлдвэрлэгчдийн ашигт ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлөх, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийх хөрөнгө оруулалтын хуримтлал бий болгох, хуримтлагдаад байгаа өр зээлийг эргүүлэн төлөх боломж бүрдэж, эдийн засгийн эрүүл систем бүрэлдэх гэнэ.

Татварын шударга, боломжит нөхцлийг бүрдүүлснээр зэсийн ордуудад гадаадын  болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар төслүүдийг түргэн хугацаанд ашиглалтанд оруулж, төслөөс хүртэх үр өгөөжийг дээшлүүлж, үүнийг дагалдаад дэд бүтэц, хүн амын тархан суурьшилт, ажилгүйдэл багасч, улсын төсөвт төвлөрөх татвар хураамж нэмэгдэх зэргээр нийгэм эдийн засгийн олон талын эерэг нөлөөг үзүүлэх аж.

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.

Байнгын хороо болон УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар асуудлыг хэлэлцэхэд хэн юу хэлсэн таоаар болон энэхүү өөрчлөлт олонхийн дэмжлэг авах эсэх талаар бид эргэж мэдээлэх болно.


Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
АНУ сансар огторгуйд ноёрхлоо тогтоохоор зэхэж байна

 "Холливуд"-ын кино уран бүтээлд дүрслэгддэг уран зөгнөлт, хийсвэр ...

Өчигдөр, 17:53
750 шонхрыг 75 сая орчим ам.доллараар зарсан гэх Д.Оюунхорол намаа бужигнуулж сууна

 МАН-ыг дотроос нь хагалан бутаргах бусад нам болоод зарим нэг ...

Өчигдөр, 17:47
Улаанбаатарт шөнөдөө 19 хэм хүйтэн

  Малчид, тээвэрчид, иргэдэд зориулсан мэдээ: Өнөө шөнө зүүн ...

Өчигдөр, 17:40
Уурхайн нүхэнд баригдсан зочид буудал

Хятадын Шанхай хотын Юй Шань ууланд байрлах Ши Мао зочид буудал 11-р сарын ...

Өчигдөр, 17:38
Москвад нефть боловсруулах үйлдвэр шатаж байна

 Москвагийн зүүн өмнөд Капотня дүүрэгт нефть боловсруулах үйлдвэр ...

Өчигдөр, 17:25
Өчигдөр, 17:23
Өчигдөр, 17:13
1072 хувьцаатай холбоотой сэрэмжлүүлэг

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо УИХ, Засгийн газраас гаргасан шийдлийн ...

Өчигдөр, 15:29
Гашуун сухайт-Ганц модны боомтын нүүрс тээвэр саатаж, 7000 машин түгжрээд байна гэлээ

  Энэ оны эхний 10 сард нийт экспортын 41 хувийг нүүрсний экспорт ...

Өчигдөр, 15:01
Гялгар уутны хор хөнөөл

 Хог хаягдал, тэр дундаа гялгар уут байгальд шингэлгүй урт удаан ...

Өчигдөр, 15:01
Нүүрсний экспорт 10 хувиар өсөж, 31.3 сая тонн болов

 2018 оны эхний 10 сард нийт экспортын 41 хувийг нүүрсний экспорт ...

Өчигдөр, 14:43
“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” АНГИЙН ГУРАВын шахааны бизнесийн талбар уу?

 Монголдоо томоохон үйлдвэр гэгдэх Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр гэж ...

Өчигдөр, 12:26
2018 оны 11 сарын 16, 21 цаг 36 минут
2018 оны 11 сарын 16, 21 цаг 34 минут
2018 оны 11 сарын 16, 21 цаг 32 минут
2018 оны 11 сарын 16, 21 цаг 28 минут
Зэсэн эдлэл нь өрх гэр, ам бүлийн “сувилагч” юм

 Швед улс халуун, хүйтэн усныхаа хоолойг зэс трубагаар хийдэг бѳгѳѳд ...

2018 оны 11 сарын 16, 16 цаг 47 минут
Ираны нефтийн хоосон зайг Орос нөхөх үү

 АНУ Иранд нефтийн хориг тавиад байгаа. Тэгвэл Иран орон зайг ОХУ ...

2018 оны 11 сарын 16, 16 цаг 40 минут
ОРХОН АЙМАГТ “ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН 1072 ХУВЬЦАА МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ НЭЭГДЛЭЭ

  Орхон аймагт "Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 1072 хувьцаа ...

2018 оны 11 сарын 16, 15 цаг 51 минут
Дэлхий үүсээд 46 жил болсон гэж үзвэл бид сүүлийн 15-хан секундэд юу хийснээ хараач

Дэлхий 4,6 тэрбум настай. Гэхдээ үүнийг 46 жил гэж үзвэл хүн төрөлхтөн ...

2018 оны 11 сарын 16, 15 цаг 19 минут
Ой нөхөн сэргээх үрийн талбай байгуулжээ

  Булган /МОНЦАМЭ/ Булган аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын ...

2018 оны 11 сарын 16, 14 цаг 38 минут
“ДЦС-4” дэлбэрч мэдэх аюулаас аврагджээ

 Шивээ-Овоогоос "ДЦС-4”-т нийлүүлдэг нүүрсэн дотроос тэсрэх бодис ...

2018 оны 11 сарын 16, 13 цаг 09 минут
ЖДҮ, Оюутолгой, АСЕМ зэрэг хэргүүдийг шалгах хуулийн том баг байгуулагдлаа

 Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас АТГ, ЦЕГ-тай хамтарч ажлын хэсэг ...

2018 оны 11 сарын 16, 13 цаг 06 минут
САЛХИТЫН МӨНГӨНИЙ ОРД ТОЙРСОН МАРГААНЫ БАРИМТ ТҮШСЭН БОДИТ ҮНЭН-2

 Ш.Мөнгөншагай, Г.Жаргалан хоёр Салхитын мөнгөний ордын хайгуулын ...

2018 оны 11 сарын 16, 12 цаг 38 минут
Тавхан минутын дотор ягаан алмааз $50 саяар зарагджээ

"Pink Legacy” гэх маш ховорт тооцогдох ягаан өнгийн алмааз Женев хотноо ...

2018 оны 11 сарын 16, 12 цаг 30 минут
“Тавантолгой”-н IPO хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байна

 "Эрдэнэс Тавантолгой”-г олон улсын компани болгох эрэлд Засгийн ...

2018 оны 11 сарын 16, 12 цаг 23 минут
Гамшигт өртсөн гурван жижиг бизнес тутмын нэг нь дампуурдаг

 Өмнийн говьд өнгөрсөн зун их хэмжээний хур тунадас унахад А компани ...

2018 оны 11 сарын 16, 12 цаг 14 минут
Газрын доорх усны харилцан хамаарлыг тогтоох GMS загварчлалын 2 лицензийг хүлээлгэн өглөө

  АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци (МСК)-ийн Удирдах зөвлөлийн 2014 ...

2018 оны 11 сарын 15, 16 цаг 11 минут
Газрын тосны үнэ сүүлийн найман сарын доод түвшинд уналаа

 Газрын тосны үнэ мягмар гарагт сүүлийн найман сарын үнэмлэхүй ...

2018 оны 11 сарын 15, 15 цаг 56 минут
Путин, Абэ нар найрамдлын гэрээ байгуулах хэлэлцээг идэвхжүүлэхээр тохиролцов

  СИНГАПУР. /RIA Novosti/. ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин, Японы ...

2018 оны 11 сарын 15, 15 цаг 56 минут
АНУ-ын түүхий нефтийн үнэ болон нөөц нэмэгджээ

ХЬЮСТОН. /Xinhua/. АНУ-ын түүний нефтийн нөөц өнгөрсөн долоо хоногт ...

2018 оны 11 сарын 15, 13 цаг 40 минут
Нефть мөчлөгийн оргилоосоо 20% хямдарлаа

Аж үйлдвэрийн таваарын үнэ сулрах хандлага дэлхийн хувьцааны зах зээлд ...

2018 оны 11 сарын 15, 13 цаг 12 минут
XINHUA: БНХАУ-ын судлаачид Номхон далайгаас кобальт илрүүлэв

БНХАУ-ын тэнгисийн хайгуулын багийнхан Номхон далайд 138 өдөр судалгаа ...

2018 оны 11 сарын 15, 13 цаг 08 минут
САЛХИТЫН МӨНГӨНИЙ ОРД ТОЙРСОН МАРГААНЫ БАРИМТ ТҮШСЭН БОДИТ ҮНЭН-3

  Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг дахь Салхитын мөнгөний ...

2018 оны 11 сарын 15, 11 цаг 52 минут
НОЁН УУЛЫГ УХСАН ЭСЭХИЙГ АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР ДАХИН ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР БОЛЖЭЭ

  Дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанаар ...

2018 оны 11 сарын 15, 09 цаг 42 минут
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

  БАРУУН АЙМГУУДЫН НУТГААР: Багавтар үүлтэй. Цас орохгүй. Салхи ...

2018 оны 11 сарын 15, 09 цаг 06 минут
Саудын Араб үйлдвэрлэлээ танах боломж нефтийн үнийг хэлбэлзүүллээ

 Даваа гарагт Саудын Араб түүхий нефтийн үйлдвэрлэлээ танах дохио ...

2018 оны 11 сарын 14, 17 цаг 15 минут
Агаарын зам ашигт малтмалаас дутахгүй орлого авчирдаг

 Агаарын зай Монгол Улсын төсөвт газрын тосныхтой дүйх, алтныхаас ...

2018 оны 11 сарын 14, 17 цаг 06 минут
Бээжин хотод агаарын бохирдлын шар дохиог асаалаа

 Бээжин хотын захиргаа агаарын бохирдлын шар дохиог асааж, ард ...

2018 оны 11 сарын 14, 16 цаг 29 минут
Цагаан хадны сүүдэр: Гацаа хэзээ арилах вэ?

 50. Энэ бол ЖДҮ-ээс зээлсэн тэрбумын тоо бус. Энэ бол толхилцоонтой ...

2018 оны 11 сарын 14, 16 цаг 13 минут
Салхитын мөнгөний орд газартай холбогдоод байгаа Ян эмч гэж хэн бэ

  -Монголын цагдаа хятадуудын заавраар ажлаа хийдэг болсон  уу- ...

2018 оны 11 сарын 14, 15 цаг 48 минут
1072 хувьцааны үнэ цаашид өснө

 Монгол Улсын Засгийн газар 2012 онд "Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн ...

2018 оны 11 сарын 14, 14 цаг 21 минут
Нүүрс тээврийн машин нь шатаж 95 хувийн түлэгдэлтэй байсан Д.Дашдорж өвчнөө дийлэлгүй таалал төгслөө

Улаанбаатар хотын харьяат Д.Дашдорж нь ӨМӨ 06-63 улсын дугаартай ...

2018 оны 11 сарын 14, 13 цаг 48 минут
Багануурын уурхайд золгүй байдлаар хүн нас барлаа

Энэ сарын 09-ний өдөр цагдаагийн байгууллагад ...

2018 оны 11 сарын 14, 13 цаг 45 минут
Хятадуудын булаацалдсан Салхитын мөнгөний ордоос 1.3 сая ам.доллар хүртэлх хэрэг явдал-3

  1.3 сая ам. долларын хэрэгт Г.Жаргалан,  н.Мөнх-Очир нарыг ...

2018 оны 11 сарын 14, 12 цаг 52 минут
БНХАУ-ын байгалийн хийн хэрэглээ өсөх төлөвтэй байна

ЛОНДОН. /Xinhua/. БНХАУ цэвэр эрчим хүчийг эрэлхийлэх болсон энэ үед ...

2018 оны 11 сарын 14, 11 цаг 57 минут
Nomura: Монгол Улсын Засгийн газрын ам.долларын бондуудын ханш өсөх төлөвтэй байна

 Олон улсын зах зээлд гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын ...

2018 оны 11 сарын 14, 11 цаг 44 минут
НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭЖ ЯВААД ТҮЛЭГДСЭН Д.ДАШДОРЖ ӨВЧНӨӨ ДААЛГҮЙ НАС БАРЛАА

  Улаанбаатар хотын харьяат Д.Дашдорж нь ӨМӨ 06-63 улсын дугаартай ...

2018 оны 11 сарын 14, 11 цаг 29 минут
Хятадуудын булаацалдсан Салхитын мөнгөний ордоос 1.3 сая ам.доллар хүртэлх хэрэг явдал-2

  Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг дэвсгэр Салхитын мөнгөний ...

2018 оны 11 сарын 14, 11 цаг 17 минут
Калифорнид гарсан гал түймрийн улмаас 44 хүн амиа алдаад байна

  АНУ-ын Калифорни муж улсад гараад байгаа ойн түймрийн улмаас амиа ...

2018 оны 11 сарын 14, 10 цаг 13 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани