Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсоруулжээ. Тэрбээр зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувийг тогтооход болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй гэсэн хоёр өөрчлөлт оруулж байгаа юм.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.4 дүгээр зүйлд,  ашигт малтмалын 23 нэр төрлийн  бүтээгдэхүүнд тухайн бүтээгдэхүүн тус бүрийн  зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч тогтмол ногдуулдаг 5 хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан тодорхой хувиудыг нэмж тооцон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулахаар заасан.

Үүнээс зэсийн хүдэр болон баяжмалд ногдуулж буй ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/-ийн нэмэлт хувийг бусад төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдуулж буй хувьтай харьцуулахад даруй 3-21 дахин өндөр, тухайн бүтээгдхүүний олон улсын зах зээл дэхь үнэ өсөх тусам үйлдвэрлэгчдэд хохиролтой байгаа нь энэ салбарт ихээхэн хүндрэл, бэрхшээлийг үүсгэж, татварын дарамт болоод байгаа гэж хууль санаачлагч гишүүн үзсэн байна.

Тухайлбал зэсийн баяжмалын хувьд 5000$/тн байх үед АМНАТ-ийг 5%-иар тооцож 250 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4750 $/тн болно. Харин зэсийн үнэ нэгхэн центээр нэмэгдэж, 5000.01 $/тн болох үед АМНАТ-ийг 16%-иар (5%+11%) тооцож 800 ам.долларыг төлөх ба уг төлбөрийг төлсний дараах үнэлгээ 4200.01 $/тн болно. Өөрөөр хэлбэл зэсийн  үнэ 5000$-оос 5000.01$ болж ганцхан центээр өсөх үед АМНАТ-ийн хэмжээ 250$-оос 800$ болж 550$-оор нэмэгдэн, үйлдвэрлэгчдэд очих ашгийн хэмжээ 550$-оор  буурч, тэр хэмжээгээр үйлдвэрлэгч хохирно гэдгийг онцолсон юм.

Австрали, Канад зэрэг өндөр  хөгжсөн улс орнуудын уул уурхайн татварын туршлагаас үзэхэд, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч нэмж ногдуулах татварын норматив хувь, суурийг тооцохдоо  эрдэс баялгийн салбар дахь бусад татварын хувь хэмжээтэй  харьцуулалт хийж, олборлолтын зардал, бодит ашиг зэрэгтэй уялдуулан нарийвчлан тооцоолж тогтоодог  аж.

 

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын хэлж байгаагаа манай уосын хувьд тооцоо судалгаагүй өндөр хувь хэмжээгээр тогтоосон АМНАТ-ын нэмэлт төлбөр нь Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК-ийн хувьд томоохон татварын дарамт болж байна.

Тухайлбал,

  • "Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 376 орчим сая ам.долларын буюу нийт борлуулалтын орлогын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний хуримтлагдсан өр, зээл, бэлэн мөнгөний хомсдолтой болсон.
  • Үйлдвэрийн уул геологийн нөхцөл хүндэрч, хүдэрт агуулагдаж буй зэсийн агуулга жилээс жилд буурч, чанар буурахын хэрээр зардал өсч, ашигт ажиллагааны түвшин буурч, улмаар ашиггүй ажиллах бодит эрсдэлийг бий болгосоор байна.

Иймд эрдэс баялгийг өмчлөгч, хөрөнгө оруулагч хоёрын ашиг сонирхлын огтлолцол дээр татварын бодлого, хуулийг дэлхий нийтийн жишигт нийцүүлэн оновчтой боловсруулах зүй ёсны шаардлага үүсч байгаа аж.

Тэрбээр хуулийн төслийг боловсруулахдаа судалгааны үндэслэлтэй боловсруулахыг зорьсон бөгөөд  ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн нэмэлт хувь хэмжээг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үйлдвэрлэгчийн хүртэх үр өгөөж, ашигтай уялдуулан Үйлдвэрлэгч болон Төрийн аль алинд хохиролгүй, шударга, эдийн засгийн үр ашгийн оновчтой тооцоололд үндэслэн, зохистой байхаар "Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн холбогдох зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах  хуулийн төслийг боловсруулсан нь энэ юм.

Ашигт малмалын тухай хуульд 2 өөрчлөлт орно.  Тодруулбал,

  1. 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэг:

"47.5 Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:

                             

 

 

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

 

Хэмжих нэгж

 

Жишиж үнэлэх бүтээгдэхүүн

 

 

Зах зээлийн үнийн түвшин

/ам.доллараар/

 

Бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч үндсэн хувь дээр нэмж ногдуулах хувь

 

 

Хүдэр

 

Баяжмал

 

Бүтээгдэхүүн

 

1

 

Зэс

 

тн

 

Зэс /цэвэр металлаар/

0-5000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

5000-5500 хүртэл

22.0

0.25

0.125

5500-6000 хүртэл

22.5

0.50

0.375

6000-6500 хүртэл

23.0

0.75

0.625

6500-7000 хүртэл

23.5

1.00

0.875

7000-7500 хүртэл

24.0

1.25

1.125

7500-8000 хүртэл

24.5

1.50

1.375

8000-8500 хүртэл

25.0

1.75

1.625

8500-9000 хүртэл

25.5

2.00

1.875

9000 ба түүнээс дээш

26.0

2.25

2.125

  2 47 дугаар зүйлийн 47.7 дэх хэсэг:

            47.7 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна. Хэрэв ашигт малтмалын бүтээгдхүүний өөрийн өртөг нь тухайн сард зарлагдсан олон улсын зах зээлийн үнээс өндөр бол хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт хувь хэмжээг ногдуулахгүй.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар зэсийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайн бүтээгдэхүүний захын агуулга нэмэгдэн улмаар үйлдвэрийн насжилт уртсах, үйлдвэрлэгчдийн ашигт ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлөх, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийх хөрөнгө оруулалтын хуримтлал бий болгох, хуримтлагдаад байгаа өр зээлийг эргүүлэн төлөх боломж бүрдэж, эдийн засгийн эрүүл систем бүрэлдэх гэнэ.

Татварын шударга, боломжит нөхцлийг бүрдүүлснээр зэсийн ордуудад гадаадын  болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар төслүүдийг түргэн хугацаанд ашиглалтанд оруулж, төслөөс хүртэх үр өгөөжийг дээшлүүлж, үүнийг дагалдаад дэд бүтэц, хүн амын тархан суурьшилт, ажилгүйдэл багасч, улсын төсөвт төвлөрөх татвар хураамж нэмэгдэх зэргээр нийгэм эдийн засгийн олон талын эерэг нөлөөг үзүүлэх аж.

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.

Байнгын хороо болон УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар асуудлыг хэлэлцэхэд хэн юу хэлсэн таоаар болон энэхүү өөрчлөлт олонхийн дэмжлэг авах эсэх талаар бид эргэж мэдээлэх болно.


Ашигт малтмалын хуулийг “оролдох” төсөл боловсруулжээ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Ослоос долоо хоногийн өмнө нуралт болж болзошгүй талаар мэдээлж байжээ

 МХЕГ-аас "Эко алтан Заамар” компанийн уурхайд гарсан ослын талаар ...

Өчигдөр, 17:24
2019 оны 03 сарын 22, 19 цаг 13 минут
АНУ: БНАСАУ НҮБ-ын хориг зөрчин газрын тос, нүүрсний худалдаа хийж байна

 БНАСАУ НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс тавьсан хоригийг зөрчин өнгөрсөн ...

2019 оны 03 сарын 22, 17 цаг 29 минут
Таван толгой Торонтод

  Торонто хотноо PDAC 2019 (Prospectors and Developers Association ...

2019 оны 03 сарын 22, 16 цаг 59 минут
Хар салхины улмаас “Rio Tinto” бокситын хамгийн том уурхайгаа түр хаалаа

 "Rio Tinto” групп Австралийн зүүн зүгт Кьюнслэнд мужид байдаг ...

2019 оны 03 сарын 22, 16 цаг 14 минут
Саусгоби Ресурс дефольт зарлах нэрээр CIC-ийн эрх мэдлийг нэмэв үү?

  "Саусгоби Ресурс” компани өмнийн говийн найман суманд хайгуул ...

2019 оны 03 сарын 22, 16 цаг 13 минут
“Мужик” хурандаагийн илхэн ПИАР

Хэдийнээсээ “шийдэмгий, мужик” чанараараа ард түмнийхээ ...

2019 оны 03 сарын 22, 15 цаг 32 минут
АНУ-д долоон кг жинтэй хүүхэд төржээ

Америк эмэгтэй долоон кг орчим жинтэй хүүхэд төрүүллээ гэж New York Post ...

2019 оны 03 сарын 22, 11 цаг 52 минут
"Mongolia gold-2019" чуулган эхэллээ

"Mongolia gold-2019" алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн чуулган ...

2019 оны 03 сарын 22, 11 цаг 20 минут
Өнөөдөр Наурыз баяр тохиож байна

Өнөөдөр Дундад Азийн зарим улс болон Монголын Казах түмний үндэсний баяр ...

2019 оны 03 сарын 22, 11 цаг 06 минут
С.Зориг агсны амийг хөнөөсөн хэргийн шийдвэрлэлт улс төр байв уу

Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, УИХ-ын гишүүн, Дэд бүтцийн сайд агсан ...

2019 оны 03 сарын 22, 10 цаг 22 минут
Авлигын үүр уурхай болсон АТҮТ-ын удирдлагыг яаралтай өөрчлөх шаардлагатай болжээ

"АТҮТ” ТӨҮГ-ыг авлигын үүр уурхай гэдгийг бататгах  баримт бүхий ...

2019 оны 03 сарын 22, 09 цаг 44 минут
Ерөнхий сайд асан Ч.Сайханбилэгийн эхнэрийн дүү хар тамхины хэргээр шалгагдаж байна

-ТЭД КАННАБИС ХЭРЭГЛЭЖ БАЙГААД БАРИГДЖЭЭ- “UBIKE” төслийг ...

2019 оны 03 сарын 21, 18 цаг 07 минут
ХЗДХ-ийн сайд Ц.Нямдорж уучлалт гуйж попров

Сонгууль дөхөхөөр улс төрчид нэг л гэгээлэг, юм хийсэн бүтээсэн, энэ ...

2019 оны 03 сарын 21, 17 цаг 14 минут
Алтны салбарын хөрөнгө оруулагчид чуулна

  Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн гурав дахь удаагийн ...

2019 оны 03 сарын 21, 15 цаг 31 минут
2019 оны 03 сарын 21, 14 цаг 09 минут
Ц.Нямдорж: Би Б.Содномдаржаа, Т.Чимгээ нарын ар гэрээс уучлал гуйж байна

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан болж байна. Хуралдаанаар хэлэлцэн ...

2019 оны 03 сарын 21, 12 цаг 10 минут
Монгол Улс эдийн засгийн цагаачтай орон болов уу

Шведэд албан бус тоогоор 10 мянга орчим монгол хүн амьдарч байгаа тухай ...

2019 оны 03 сарын 21, 11 цаг 44 минут
Уран зургийн галерейн сан хөмрөгт бүртгэлтэй зургуудыг “Элбэг галерей”-гаас хураасан уу

Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдоржийн албан өрөөнд нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл ...

2019 оны 03 сарын 21, 10 цаг 31 минут
Австралиас БНХАУ-д нийлүүлсэн нүүрсний хэмжээ буурав

 Австралиас БНХАУ-д хийсэн нүүрсний нийлүүлэлт нэгдүгээр сард өмнөх ...

2019 оны 03 сарын 21, 10 цаг 03 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” компани IPO хийх хэвээрээ юу?

"Эрдэнэс-Тавантолгой” компани олон улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа ...

2019 оны 03 сарын 20, 16 цаг 43 минут
Ц.Элбэгдоржийн эхнэрийн дүү Х.Болдбаатарын оффисоос есөн зураг хураажээ

ЦЕГ-ын Эрүүгийн цагдаагийн албаныхан өчигдөр Ц.Элбэгдоржийн оффист нэгжлэг ...

2019 оны 03 сарын 20, 16 цаг 30 минут
Алт тушаалт 80 гаруй хувиар буурчээ

 Засгийн газраас Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ...

2019 оны 03 сарын 20, 15 цаг 21 минут
Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн чуулган болно

Алтны салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн гурав дахь удаагийн чуулган, ...

2019 оны 03 сарын 20, 12 цаг 10 минут
Голомт банк Монгол улсаас анх удаа UNEP FI-д нэгдэн "хариуцлагатай банкны зарчмууд"-ыг гаргалаа

  НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн санхүүгийн санаачилга (UNEP FI)-ын ...

2019 оны 03 сарын 20, 12 цаг 04 минут
Бизнес эрхлэгчид мэргэжлийн хяналтыг авлигад хамгийн их идэгдсэн гэв

Өндөр татвар бизнесийн орчны хамгийн том бэрхшээлээр нэрлэгдэв Монгол ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 58 минут
Иргэн Т.Ганболд: Одоо байгаа 31+ намыг татан буулгая

 Намын хатуу гишүүнчлэлгүй байя, улс төрийн намыг татан буулгая гэсэн ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 48 минут
Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдоржийн өрөөнд нэгжлэг хийж, 30 гаруй уран зураг хураан авчээ

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас Ерөнхийлөгч асан ...

2019 оны 03 сарын 20, 11 цаг 03 минут
Африкийн орнуудад усны хомсдол нүүрлэж байна

 Мозамбик, Зимбабве зэрэг Африкийн орнуудад усны хомсдол нүүрлэж ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 43 минут
Хөгжиж буй орнууд байгаль орчинд ээлтэй "Ногоон банк" төлөвлөж байна

 Хөгжиж буй орнууд байгаль орчны төсөл санхүүжүүлэх шинэ загвар ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 35 минут
Онц дэглэм ба "Эрдэнэт": Өттэй мал таргалдаггүй

  Өртэй хүн өөдөлдөггүй, өттэй мал таргалдаггүй Нэг зүйлийг ...

2019 оны 03 сарын 20, 09 цаг 27 минут
Б.Энх-Амгалан сайдын элийрэл буюу "ажлаа хийгээчээ"

 Өнгөрсөн хоёрдугаар сард ЗТХЯ-ны сайд асан ...

2019 оны 03 сарын 19, 15 цаг 58 минут
Далай, тэнгис доторх хачирхалтай газрууд

 Хэрвээ та тэнгисийн долгио, гүн цэнхэр өнгөнд дуртай, усан доогуур ...

2019 оны 03 сарын 19, 15 цаг 29 минут
Мянганы луйварт оролцогчдын зөрүүтэй мэдэгдлүүд

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийн хувьцааны асуудлаар ХХБ-ны ТУЗ-ийн дарга ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 43 минут
Дизель түлшний импорт 13.8 сая ам.доллараар өсжээ

 Он гарснаар манай улсын гадаад худалдааны бараа эргэлт 1.9 тэрбум ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 19 минут
“Рио Тинто“ залилангийн хэргээр Манхэттэний шүүхэд үргэлжлүүлэн шалгагдана

 Өчигдөр буюу даваа гарагт Нью-Йорк хотын Манхэттэн ...

2019 оны 03 сарын 19, 14 цаг 05 минут
“Fake News”-ийг хориглох хуулийг Владимир Путин баталжээ

“Fake News” буюу худал хуурмаг мэдээллийг түгээж буй сайтуудыг ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 42 минут
Арктикийн мөс 20 жилийн дараа хайлна

 Дэлхийн дулаарлын нөлөөн дор Хойд мөсөн далайн мөсөн уулс хайлж, ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 19 минут
Тувад амиа алдсан цэргийн хэргээр Москва руу хүсэлт илгээжээ

Увс аймгийн Баруунтуруун суман дахь Хилийн цэргийн 0311 дүгээр ангид алба ...

2019 оны 03 сарын 19, 12 цаг 00 минут
Байгаль нуурын сав газар дахь ОХУ-ын хил доторх нутагт алтны үндсэн орд байхгүй

 Байгаль нуурын сав нутагт геологи хайгуулын судалгаагаар металлын ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 38 минут
ДОРНОД: Японы Элчин сайд Халхгол суманд ажиллаж байна

Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Масато ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 30 минут
Байгаль нуурын сав газар дахь ОХУ-ын хил доторх нутагт алтны үндсэн орд байхгүй

Байгаль нуурын сав нутагт геологи хайгуулын судалгаагаар металлын эрдэс ...

2019 оны 03 сарын 19, 11 цаг 04 минут
"Эко Алтан Заамар" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар болжээ

 Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн нутаг дэвсгэр Баянголын ам ...

2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 56 минут
2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 22 минут
Агаарт гарах, рашаанд явахад зуныг хүлээх шаардлагагүй

 Агаар салхинд гарах, рашаан усанд орох нь зөвхөн зуныг хүлээх ажил ...

2019 оны 03 сарын 19, 10 цаг 02 минут
Хамарын хийд рүү сунасан “хар гар”-ны нэг эзэн нь УИХ-ын гишүүн Б.Чойжилсүрэн

 Дулдуйтын Данзанравжаагийн "Үлэмжийн чанар”-аа дуулж, "Саран ...

2019 оны 03 сарын 19, 09 цаг 53 минут
Б.Н.Занганех: Ираны газрын тосны экспортыг зогсоох нь сөрөг үр дагавартай

 АНУ манай газрын тосны экспортыг тэглэх бодолтой байгаа нь ...

2019 оны 03 сарын 18, 20 цаг 07 минут
Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хил гаалийн шинэчлэл оройтох нь

 Сонгуулийн өмнөх жил эрх баригчид төсвийн нөөц, боломжийг бүрэн ...

2019 оны 03 сарын 18, 19 цаг 30 минут
Н.Номтойбаяр Цагаан суваргын ордыг гадныхан мөнгөө хийсэн юм чинь тэдний ч бас өмч шүү дээ гэв

 УИХ-ын ээлжит бус чуулган нээлтээ хийлээ. Нээлтийн үйл ажиллагааны ...

2019 оны 03 сарын 18, 18 цаг 46 минут
Б.Энхбаяр: Бүртгэлийн шинэ хууль авлигачид дээр аянга буулгаж байна

“Зууны мэдээ” сонин салбар, салбарын тэргүүлэгчид, шинийг ...

2019 оны 03 сарын 18, 12 цаг 44 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани