Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ойрын ирээдүйд Монгол руу хөрөнгө оруулалтыг татах ямар арга зам байна вэ?

/ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНАТОМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ/
 
Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монголын эдийн засаг зах зээлд шилжих шилжилтийн үеийг давж, одоо өөрөө бие даан хөгжих үедээ оржээ. Энэхүү зах зээлийн эдийн засаг хэмээх бие махбодийн өнөөгийн хөгжилд анатомийн өнгөц шинжилгээ буюу үзлэгийг хийхийг оролдъё
 
Өнгөрсөн жилүүдэд манай улс зах зээлийн эдийн засаг хэмээх шинэ бие махбодид зохицож, зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн эрхтнүүд /хувийн хэвшил, түүнд зохицсон төсөв, санхүү, татвар, гааль зэрэг/ үүсч бий болжээ. Түүнийг удирддаг оюун ухааны тогтолцоо нь  /УИХ, Засгийн газар, яам агентлагууд зэрэг/ орон гаран боловч үүсч, эхний үед гаднын зөвөлгөөгөөр голдуу ажиллаж байв. Одоо харин энэхүү бие махбодийг нэвт шувт дамжиж, бүх эрхтнүүдийг хөдөлгөөнд оруулж ажиллуулж байдаг цусны эргэлтийн систем доголдоод байх шиг байгаа юм. Энэ утгаараа зах зээлд, зөвхөн түүнд заяагдмал мөнгөн гүйлгээ, төсөв санхүү, үнэт цаасны тогтолцоог зах зээлийн эдийн засгийнх нь зарчмаар жинхэнэ ёсоор шинэчилж, үйл ажиллагаанд оруулах шаардлагатай байна.
Өмнө нь төсөв, мөнгөн гүйлгээтэй холбоотой олон хууль баталж хэрэгжүүлж байсан боловч тэдгээр нь жинхэнэ зах зээлийн эдийн засгийн агуулгаараа үйлчилдэггүй, төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн шинжийг ихээхэн хэмжээгээр агуулсан, зах зээлийн эдийн засгийн эд эрхтнүүдэд төдийлөн нийцээгүй хуулиуд байлаа.
Харин өнгөрсөн онд “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай”, “Хөрөнгө оруулалтын тухай” хуулиудыг шинэчилж, “Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай” хуулийг шинээр баталлаа.Эдгээрийг анатомийн утгаар нь зах зээлийн эдийн засаг хэмээх бие махбодийн цусны эргэлтэнд дутагдаж байсан эрдэс бодис, эм тангууд гэж хэлж болно.
 
Эдийн засгийн үгээр үүнийг илэрхийлбэл, дээрхи зах зээлийн эдийн засгийн механизмуудыг зах зээлд заяагдмал тэр шинжээр нь шинэчилж, иж бүрэн үйлчлэх нөхцөл бололцоог гаргаж өгөх зайлшгүй хэрэгцээ үүсчээ. Чухамхүү ийм арга хэмжээг зах зээлд заяагдмал агуулгаар нь хэрэгжүүлж байж өнөөгийн эдийн засгийн хямралаас гарч чадна.
 
Анатомийн утгаар нь илэрхийлбэл, сүүлийн 2 жилд зах зээлийн эдийн засаг гэдэг энэхүү бие махбодид нилээд хэмжээний эм тан, дусал, допинг хэрэглэж, биеийн байдлыг огцом сайжруулах гэж оролдсон боловч хүссэн үр дүн гарсангүй, харин ч эсрэгээрээ, даралт нэмэгдэж, биеийн хөдөлгөөн удааширч, ерөнхийдөө бие махбодь хямраад байна. Бидний үзэж байгаагаар, өнөөгийн манай эдийн засгийн нөхцөлд Хөрөнгө оруулалтын санг эрчимтэй ашиглаж эхлэх нь зах зээлийн эдийн засгийн цусны эргэлтийг түргэсгэхэд нэн чухап ач холбогдолтой юм.
Одоогийн өндөр хөгжилтэй орнуудын XX зууны хөгжлийг харахад, чухамхүү 1950-иад оноос эхпэн ашиглаж ирсэн хөрөнгө оруулалтын сан нь тэдгээр орны эдийн засгийн хөгжилд шинэ эрчим өгчээ. Зүйрлүүлж хэлбэл, XIX зууны эцэст хувь нийлүүлсэн капитал, хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгүүд төмөр зам зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж, капитализмын эдийн засагт томоохон түлхэц өгсөн шиг тийм үүргийг XX зууны хоёрдугаар хагаст хөрөнгө оруулалтын сангууд гуйцэтгэсэн байна. Зах зээлийн эдийн засагт өмнө нь ашиглаж байгаагүй байгалийн баялаг, гадаад валютийн нөөц, тэтгэвэр, тэтгэмжийн хөрөнгийг ашиглалт, эргэлтэнд оруулсанд хөрөнгө оруулалтын сангийн түүхэн үүрэг байв.
 
Манай орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөлд өнгөрсөн онд баталсан шинэ хуулийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын сан бий болгож, ашиглах, түүнийг дэд бүтцийн хөгжилд чиглүүлэх нь нэн чухал байна. Одоо энэ үйл ажиллагааг нэн яаралтай эрчимтэй эхлүүлж, гадаад, дотоодын бүх нөөц бололцоог ашиглах шаардлагатай боллоо. Үүнд төр засаг чухал үүрэгтэй. Энэ нь одоогийн Засгийн газрын тунхаглаж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлүүдтэй ч нийцэж байгаа юм.
 
Тухайлбал, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд төлөвлөөд байгаа концессийн төслүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг чиглүүлж, эдийн засгийн энэхүү шинэ механизмыг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газар голлох үүрэгтэй оролцоно. Учир нь энэхүү дэд бүтцийн хөгжилд чиглүүлсэн хөрөнгө оруулалтын сангуудын үйл ажиллагааны объект болох концессийн төслүүдийг Засгийн газар бэлтгэсэн байх учиртай. Засгийн газар ийм үүргийг биелүүлснээр зах зээлийн эдийн засгийн үнэт цаасны, тодруулбал, Хөрөнгө оруулалтын сангийн шинэ механизмыг ашиглаж сурна.
Манай орны хувьд хөрөнгө оруулалтын санг бүрдүүлдэг нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндсэн эх сурвалжуудын дундаас эхний ээлжинд иргэдийн мөнгөн хуримтлал болох тэтгэвэр, тэтгэмжийн хөрөнгө гэсэн эх сурвалжийг ашиглах боломжтой. Энэхүү боломжийг ашиглах нь эргээд тэтгэврийн шинэ тогтолцоог бий болгох замаар нийт иргэдийнхээ нийгмийн асуудлыг шийдэх бололцоо олгох сайн талтай гэж харагдаад байна. Ийм маягаар хөрөнгө оруулалтын сангууд нь эдийн засгийн хөгжилд түлхэц болохынхоо хамтаар нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх бололцоо олгодогоороо зах зээлийн эдийн засаг хэмээх бие махбодийн зөвхөн нэг биш, бүх эрхтэнд нэвт шувт үйлчилдэг цусны эргэлтийн системтэй төстэй байгаа юм.
Энэ чиглэлд Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг хурдавчлах шаардлагатай байна. Энэ тогголцооны амин сүнс нь төрийн бус, хувийн тэтгэврийн сангууд юм. Хувийн тэтгэврийн сангууд бий болсноор одоогийн нийгмийн даатгалд суурилсан улсын тэтгэврийн сангийн үр өгөөжийг өргөжүүлэн тэлж, түүнд байгаа дутагдал, хүндрэл бэрхшээлийг үгүй болгож, иргэдэд насныхаа эцэст хангалуун амьдрах бололцоо олгоно. Хувийн тэтгэврийн сангууд иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг нэрийн дансанд нь тухайлан хуримтлуулдаг, даатгалын нэмэлт үйлчилгээ үзүүлдэг, амь нас эрсдсэн тохиолдолд тэтгэврийн хуримтлалыг ар гэрт нь олгодог, өв залгамжлуулдаг зэрэг зарчмын шинэ үйлчилгээ үзүүлдэг нь одоогийн улсын тэтгэврийн сангийн дутагдлуудыг хаах юм.
 
Хувийн тэтгэврийн сангууд үйлчилж эхэлснээр хөрөнгө оруулалтын сангийн үндсэн эх бүрдэж, хөрөнгө оруулалтын сангийн хүрээ өргөжинө.Ийм үйл явц өнөөдөр ч өндөр хөгжилтэй орнуудад үргэлжилсээр байна. Норвегийн тэтгэврийн сан хамгийн үр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын сан гэдгээрээ алдартай хэвээрээ байгаа бол Их Британи ойрын 2 жилд өндөр насны тэтгэврийн асуудлыг тэтгэврийн сандаа шилжүүлэх гэж байна.
Хөрөнгө оруулалтын сангууд нь манай орны хувьд шинэ тулгар механизм гздгийг харгалзан энэ чиглэлд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах шаардлагатай. Саяхан УИХ-аар баталсан “Эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний чиглэл”-д Таван толгойн орд газрыг иж бүрэн хөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийн асуудлыг эдийн засгийн үр ашигтай, улсын төсөвт нэмэлт ачаалал үүсгэхгүй байх хувилбараар, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын оролцоог хангах зарчмаар цогцоор нь шийдвэрлэх гэж заасан байна. Энэ чиглэлд гадаадын хөрөнгө оруулалттай хөрөнгө оруулалтын сангуудыг татаж, эрдэс баялгийн салбар дахь улсын оролцоонд хөрөнгө оруулалт хийлгээд, зарим тохиолдолд улсын оролцооноос эзэмшүүлбэл томоохон хөрөнгө оруулалтыг татах боломжийг бүрдүүлэхийн хамтаар нөгөө талаасаа, эдийн засаг дахь төрийн оролцоог багасгах нэг хэлбэр ч болж болох юм.
Эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх олон эм тангаас бидний үзэж байгаагаар ойрын ирээдүйд Монгол руу хөрөнгө оруулалтыг татах нэг гол арга зам бол дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай хөрөнгө оруулалтын санг бий болгон дэмжиж ажиллах явдап юм гэсэн саналыг дэвшүүлж байна.
 
 
С.Энхбаатар
Эдийн засгийн ухааны доктор 
Ойрын ирээдүйд Монгол руу хөрөнгө оруулалтыг татах ямар арга зам байна вэ?
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Чернобыль: Хүн төрөлхтний учруулсан шархыг байгаль өөрөө анагаасныг илтгэх баримтууд

 Одоогоос 33  жилийн тэртээ хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн ...

Өчигдөр, 17:17
Оюутолгойн гадаад, Монгол ажилчдын тэнгэр газар шиг ялгаа

Монголчуудыг уурхайн талбарт очиход нэг л сонин угтаж авна. Хүндлээд ...

Өчигдөр, 17:08
Өчигдөр, 15:46
Сүржин шийдвэр, даржин бодлого эдийн засгийг сэргээх үү

Энэ Засгийн газар уул уурхайн компанийнхантай үзэлцээд завгүй байна. ...

Өчигдөр, 13:31
Монгол Улсад цацраг идэвхт үүл нэвтэрсэн тохиолдол ажиглагдаагүй байна

ОХУ-ын Архангельск мужийн цэргийн полигонд энэ сарын 8-нд дэлбэрэлт болж, ...

Өчигдөр, 12:57
Д.Жигжиднямаа жилийн дотор УБТЗ-ын алтан картнаас 280 сая төгрөг “уншуулжээ”

 Өдөр тутмын сонинуудын "Эрэн сурвалжлагч” нэгдэл нь авлига, хүнд ...

Өчигдөр, 12:34
Булган аймгаас түүхэн дурсгалын олдвор илрүүлсэн байна

Зэд, Хантай, Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газарт тус газрын ...

Өчигдөр, 12:33
Хятадын нүүрсний үйлдвэрлэл 1949 оноос хойш 114 дахин нэмэгджээ

 Энэ жил БНХАУ-ын 70 жилийн ой тохиож байна. Тэгвэл энэ 70 жилд ...

Өчигдөр, 11:05
Түмэн үеэрээ орших нутгаа төр хамгаалах нь зөв өө

Монголчууд бид нийгмийн шилжилтийг давахдаа олон драм туулсан. Мал аж ...

Өчигдөр, 09:45
Алтны салбарт “68 хувийн татвар”, “урт нэрт”-ээс ч илүү доргилт өгнө гэв үү

 Төрийн ордонд уурхайчдынхаа эсрэг цэрэг, цагдаа дайчлахаар ярьж суух ...

2019 оны 08 сарын 22, 19 цаг 29 минут
Уул, ус, мод хамрах газар эзэн холбогдогч нь олдохгүй эвдэрч сүйджээ

 Засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаар тусгай хамгаалалтад 1,3 сая ...

2019 оны 08 сарын 22, 19 цаг 19 минут
Монголд цацраг идэвхит үүл орж ирсэн үү

 Энэ сарын 8-ны өдөр Оросын цөмийн агентлаг Цагаан тэнгис дэх цэргийн ...

2019 оны 08 сарын 22, 18 цаг 10 минут
Бичил уурхайчдад Зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэл ногдуулжээ

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус аймгийн Бөмбөгөр сумын ...

2019 оны 08 сарын 22, 17 цаг 41 минут
Д.Сумъяабазар сайдыг огцруулахыг шаардав

 "Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн "Эв санааны нэгдэл” үйлдвэрчний ...

2019 оны 08 сарын 22, 13 цаг 43 минут
Улсын тусгай хамгаалалттай газрыг 1.3 сая га-гаар нэмнэ

 Засгийн газрын хуралдаанаар Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг эко аялал ...

2019 оны 08 сарын 22, 11 цаг 56 минут
Идлэг шонхор хамгаалах ажлын ихэнх нь үр дүнд хүрсэнгүй

Шонхор шувуу цагт 300 км хурдалдаг учраас “тэнгэрийн ирвэс” ...

2019 оны 08 сарын 22, 11 цаг 04 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК тэтгэлэгт хөтөлбөрөө улсын хэмжээнд зарлалаа

 "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК  нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн ...

2019 оны 08 сарын 22, 10 цаг 45 минут
Орхоны хөндийг сүйтгэсэн алтны компаниудын лицензийг цуцаллаа

 Архангай аймгийн Цэнхэр суманд олборлолт явуулж байгаа алтны ...

2019 оны 08 сарын 22, 10 цаг 26 минут
Халуунаас болж Египетэд болор уул бий болжээ

 Египетийн Бахария болон Фарафра баян бүрдийн хооронд болор уул бий ...

2019 оны 08 сарын 22, 10 цаг 21 минут
Aзи тивээ тань

 БҮГДИЙГ НЬ ОРОЛЦУУЛСАН ТОГТМОЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ, ЯРИА ...

2019 оны 08 сарын 22, 10 цаг 00 минут
П.Ганхүү: Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл өндөртэй төслүүдээ эрчимжүүлж байна

Азийн төлөөх Боао форумын Улаанбаатарын бага хурал Улаанбаатар хотноо анх ...

2019 оны 08 сарын 21, 18 цаг 02 минут
2019 оны 08 сарын 21, 17 цаг 34 минут
RIO MONGOLIA улсын бодлого

  Уг нь манайх чинь Монгол Улс юм. 1992 онд Үндсэн хуулиа өөрчлөн ...

2019 оны 08 сарын 21, 15 цаг 42 минут
Танилц: Түүхий нүүрс түлэхийг зөвшөөрсөн бүсүүд

   С.САРУУЛ   Улаанбаатарт түүхий нүүрс худалдаалах, ...

2019 оны 08 сарын 21, 14 цаг 54 минут
Агаарын чанар хэмжих багаж хүртэл тоосонцроос “айдаг” болжээ

 Өвлийн турш нүүрсний хорт утаанд утуулсан нийслэлчүүдэд зуны улирал ...

2019 оны 08 сарын 21, 14 цаг 46 минут
Ц.Мянганбаярын "Монгол газар" болон түүний хамаарал бүхий компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх сая Архангай аймагт олгогдсон 13 тусгай ...

2019 оны 08 сарын 21, 14 цаг 02 минут
RIO MONGOLIA улсын бодлого

 Уг нь манайх чинь Монгол Улс юм. 1992 онд Үндсэн хуулиа өөрчлөн ...

2019 оны 08 сарын 21, 13 цаг 52 минут
“Баатарван транс“ ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоов

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг "Баатарван ...

2019 оны 08 сарын 21, 13 цаг 19 минут
Алтны салбарт “68 хувийн татвар”, “урт нэрт”-ээс ч илүү доргилт өгнө гэв үү

Төрийн ордонд уурхайчдынхаа эсрэг цэрэг, цагдаа дайчлахаар ярьж суух ...

2019 оны 08 сарын 21, 13 цаг 09 минут
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга ОХУ-ыг зорино

Халх голын байлдааны 80 жилийн ойг тохиолдуулан ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин ...

2019 оны 08 сарын 21, 13 цаг 04 минут
Есөн газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авах санал хүргүүлнэ

БОАЖ-ын сайд Б.Цэрэнбат Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн ...

2019 оны 08 сарын 21, 12 цаг 08 минут
Д.Сумъяабазар: Тавантолгойг хуваасан асуудал огт байхгүй

УУХҮ-ийн сайд Д.Сумъяабазар уул уурхайн бүс нутагт ажиллаж, бүтээн ...

2019 оны 08 сарын 21, 10 цаг 59 минут
Төсөл сайн бол хөрөнгө оруулагчид бэлэн

 Азийн "Давос” хэмээн дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгддөг боао форум нь Ази ...

2019 оны 08 сарын 21, 10 цаг 53 минут
Нүүрсний олборлолт 40 хувиар нэмэгдсэн

 Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 1.2 их наяд төгрөгөөр ...

2019 оны 08 сарын 21, 10 цаг 39 минут
Сүхбаатарын Эрдэнэцагаан сум сүйрлийн ирмэгт-4

Сүх жанжны нутагт хариуцлагагүй уул уурхай газар авч байгаль орчин ...

2019 оны 08 сарын 21, 09 цаг 42 минут
Зөвшөөрөлгүйгээр хайлуур жонш олборлож байжээ

 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар хамтран ...

2019 оны 08 сарын 20, 17 цаг 37 минут
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн удирдлагууд хөгжлийн стратегиа танилцууллаа

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн удирдлагын баг мэдээлэл хийж, олон ...

2019 оны 08 сарын 20, 17 цаг 02 минут
2019 оны 08 сарын 20, 16 цаг 48 минут
Хамгийн баян орон хамгийн чухал нөөцгүй болох нь

 Дэлхийн хамгийн баян орнуудын нэг болох Саудын Арабыг тун аюултай ...

2019 оны 08 сарын 20, 15 цаг 38 минут
Борооны улмаас хадлан бэлтгэх ажил хойшлох төлөвтэй байна

2019 онд улсын хэмжээнд 361.0 мянган га-д үр тариа, үүнээс 337.0  ...

2019 оны 08 сарын 20, 14 цаг 12 минут
Архангай, Төв, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Хэнтий аймаг дахь уул уурхайн компаниудын зөвшөөрлийг цуцал

Улсын Онцгой комиссын өргөтгөсөн хурал Төрийн ордонд болж, Монгол Улсын ...

2019 оны 08 сарын 20, 13 цаг 05 минут
“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ МАЙНИНГ” ЗУРГААН ЗАХИРАЛ,16 ХЭЛТЭСТЭЙ АЖИЛЛАНА

Өнгөрсөн баяр наадмын урд өдөр Засгийн газраас  “Эрдэнэс ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 59 минут
Австрали улс нүүрстэй хамт хорт хий экспортолдог

 Австралийн өсөн дэвжиж буй нүүрсний аж үйлдвэр дэлхийд гуравт ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 51 минут
Уурхайчдын барьцаанд орсон урагшгүй албатуудын МЭДЭГДЭЛ!!!

 Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх "Эко системийг устгаж буй гэмт хэрэгтнүүдтэй ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 34 минут
1072 хувьцааны данс нээх заавар

 "Эрдэнэс Тавантолгой” компанийн хувьцааг 2 511 000 иргэн эзэмшдэг. ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 27 минут
Оюутолгойн шалгалтын баримтуудыг Засгийн газар татаж авчээ

Эрх баригч намынхан Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд улайрч Оюутолгойн асуудлыг ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 10 минут
Монгол “мартсан” ч, Москва сонирхоод эхэлсэн Төмөр замын дарга Д.Жигжиднямаагийн “төгрөгийн хэрэг”-2

 Дамдинсүрэнгийн Жигжиднямаа нь 1965 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 05 минут
Оюутолгойн шалгалтын баримтуудыг Засгийн газар татаж авчээ

 Эрх баригч намынхан Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд улайрч Оюутолгойн ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 01 минут
“Рио тинто”-гийн хагас жилийн тайлан дахь Оюутолгой

Дэлхийн уул уурхайн хамгийн том олборлогч, Оюутолгойн зэс, алтны ордод ...

2019 оны 08 сарын 20, 12 цаг 00 минут
4 өрөө байрны үнээр ТӨХК-ийг хувьчилж авсан түүх буюу “Хөтөл” ХХК...

Хөгжлийн банкнаас зээл аваад төлөлгүй “луу унжсан” томоохон ...

2019 оны 08 сарын 20, 11 цаг 50 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани